Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница7/9
Дата конвертации30.05.2013
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9


6. Білім жүйесіндегі институционализмнің әр түрлі бағыттарындағы орнына ой жүгіртудің мақсатында салыстырмалы кестені жасау.

Институционализмнің

Бағыттары

Зерттеу

бағдарламалары

¤кілдер

Ғалымның көзқарасы

«Ескі институционализм»К.Маркс


Т.Веблен

Дж.К.Гэлбрейт
Неоинституционалдық экономика
Р.Коуз

Дж.Стиглиц

Дж.Бьюкенен

Дж. Стиглер

О.Уильямсон
Жаңа институционалдық экономика
Г.Саймон

Дж.Фон Нейман

Л.Твено

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).СОӨЖБ № 2


3-4 тақырып. НОРМА ИНСТИТУТТАРДЫҢ БАЗАЛЫҚ ЭЛЕМЕНТІ. ҰТЫМДЫЛЫҚ ЖҮРІС-ТҰРЫС НОРМАСЫ. (2с – 3 БАЛЛ)

 1. Нормалар: ұтымдылықты таңдаудың нәтижесі ме?: немесе әрекеттің абсолютті детерминанты ма?

 2. Қоғамдық таңдаудың теориясы: норма ұтымды таңдаудың нәтижесі ме?

 3. Келісім экономикасы: норма ұтымды жүрыс-тұрыстың алғы шарты

 4. Келісімнің типтері.

 5. Ұтымды жүріс-тұрыстың моделі және М.Вебер бойынша жүріс-тұрыс түрлері

 6. Социологиялық аргумент: ұтымдылықтың экзогендік сипаты

 7. Толық емес ұтымдылықтың теориясы: ұтымды таңдаудың когнитивтік шектеуі

 8. Жұмыс барысындағы саналы ұтымдылық


¤ткізу нысаны:


 1. Қоғамда қолданылатын нормалардың түрлерін салыстыру үшін талдауыш кесте құрастыру.

Нормалардың түрлері

Нормалардың құрылымдары

Нақты мысал

Бірлескен


стратегия


НормаОның ішінде ережеӘлеуметтік санкция негізіндеЗаңгерлік санкция негізінде


 1. «Қоғамдық таңдаудың теориясы» және «Келісім экономикасы» тұжырымдамаларының мазмұнын аша отырып салыстыру кестесін толтырыңыздар.

Теория

Теорияның мазмұнын ашатын нақты мысал

Теория негізінде мысалды түсіндіріңіз

Қоғамдық

таңдаудағы

Парламенттегі

заң жобасын

талқылау
Келісім

экономикасы

«Сатып алу-сату» мәмілесі

3. «Келісімнің типтері» кестесін толтырыңыздар.*

Келісімнің типтері

Жүріс-тұрыстың негізгі нормасы

Заттар әлемі

Ақпараттар көзі

Уақыт векторы

Қызмет саласының мысалдары

Нарықтық

Пайдалылық максимумы

Тауарлар мен ақшалар

Бағасы

Нағыз жақсыға бағыт

Нарық

Дәстүрлі
Қоғамдық пікір
Экологиялық

*Заттық әлем деп соның салдарынан өзара қарым-қатынас жүзеге асырылатын материалдар жиынтығының келісім элементі ретінде қабылданады. Қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін әрбір келісім түріне қарай арнай ақпараттың қажеттігін ескере отырып, бізге оның әр түрлі көздері туралы айтып өтуіміз қажет болады. Уақыт векторы деп өзара қарым-қатынаста пайдаланылатын уақытша бағдарлама деген (осы кездегі, болашақтағы және өткендегі) түсінік пайда болады. Ақыр аяғында негізінде қандай да болмасын келісім жатқан қызмет саласы жеткілікті дәрежеде шартты сипат алады. Мысалы, сол базар нарықтық (классикалық базар), дәстүрлі (икемді базар, жәрмеңке)келісім негізінде немесе қоғамдық пікір келісімі негізінде (қор базары) ұйымдастырылуы мүмкін.
4. Мына тіркес: «Бір кесе ішу – денсаулық үшін, оны қайталау – ақыл-ойды көңілдендіру, үшеу ету – ақыл-ойды орналастыру, көп ішу – бұзылған тұрмыс» мынаның қайсысына жатады?

А. Бөлісу стратегиясы.

Ә. Норма.

Б. Ереже.
5. Көзқарас бойынша РФ Азаматтық кодексінің нормасының теориясы рациональды табиғаты жоқ?

А. Қоғамдық таңдаудың теориясы.

Ә. Келісім теориясы.
6. Г.Маркестің «Жүз жылдық жалғыздық» романындағы кейіпкерлердің бірінің жүрыс-тұрысы қандай келісіммен реттеледі: «Хосе Аркадио Буэндиа өзінің тәжірибесіне басымен кіріп кетті және оларды өміріне қауіппен жүргізді. Үлкейткіш шыныны жаулардың әскеріне қарсы пайдалануға болатындығын дәлелдеуге тырысып, күннің жиынтық сәулесінің әсерін өзінің денесіне бағыттаймын деп күйік алды да, ол күйік ойық жараға айналып, ұзақ уақыт жазылмай қойды. Ол енді өзінің үйін жағып жіберуге дайын еді, бірақ әйелі мұндай қауіпті ойға шешімді түрде қарсы тұра білді».

А. Дәстүрлі.

Ә. Экологиялық.

Б. Шығармашылық қызмет.

В. Азаматтық.
7. Кәсіподақтың қызметі өзіне мынадай келісімдерді қамтиды: азаматтық, өндірістік нарықтық және дәстүрлі. Мұндай жағдайда әңгіме келісімнің қандай арақатынастағы түрлері туралы болып отыр?

А. Келісімге келу.

Ә. Жанасу.

Б. Экспансия.
8. Студенттің емтиханға бес қайнарды оқып шығуы қажет: оқулық А, оқу-әдістемелік құрал Ә, лекция конспектілері Б, және арнайы мәселелер бойынша екі кітап – В және Г. Оқулықты бір түнде оқып шығуға болатындығы белгілі, бірақ ол «қанағаттанарлық» баға алуға да жеткіліксіз. «Қанағаттанарлық» баға алу үшін кем дегенде оқулықты және лекция конспектілерін, ал одан жоғары баға алу үшін қалған қайнарларды қосу қажет. Сессияның тақап қалғандығын еске алған студент «қанағаттанарлық» бағаға да келісуін студенттің ең мүмкін стратегиясын қалай сипаттауға болады және оны графикалық түрде қалай бейнелейсіз?
9. Сауаты жоқ адам рациональды қызмет жасай ала ма?

Иә. Жоқ.
Орындауға әдістемелік нұсқаулар:

 1. Бар норманы және оның құрылымын зерттеу.

 2. Әлеуметтік және заңдық санкциялар негізінде ережелердің арасындағы айырмашылықты түсіну.

 3. Келісімнің «түйісу» нысандарын айыру.


Негізгі әдебиет

Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы, Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница