Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница8/9
Дата конвертации30.05.2013
Размер1.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

СОӨЖ № 3


5 тақырып. МЕНШІК ҚҰҚЫҒЫНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ (1с – 2 БАЛЛ)

 1. Меншік құқығын саралаудың қолда бар түрлері.

 2. Меншік құқығы – құқықтық қуаттылықтың бір бөлшегі.

 3. Қазіргі шаруашылық жүргізудегі бір бөлшектің күрделі құйтырқылары.


1 тапсырма. Жалгерліктің экономикалық қатынасындағы меншік құқығының саралануын талдап жазыңыз.

Құқықтық қуаттылық

Жалгер

Жалға беруші

Иемдену құқығы

-

+

Пайдалану құқығыБилік жүргізу құқығыҚалдық құнға құқығыҚауіпсіздікке құқығыМұрагерлікке өту жөніндегі құқығыЗиянды пайдалануларға тиым салу құқығыАйып түріндегі жауапкершілікҚалдық сипаты
2 тапсырма. Франчайзинг экономикалық қатынасындағы меншік құқығының саралануын талдап жазыңыз.

Құқықтық қуаттылық

Франчайзер

Франчайзи

Брендті иемдену құқығы

-

+

Пайдалану құқығыБилік жүргізу құқығыҚалдық құнға құқығыҚауіпсіздікке құқығыМұрагерлікке өту жөніндегі құқығыЗиянды пайдалануларға тиым салу құқығыАйып түріндегі жауапкершілікҚалдық сипаты
Орындауға әдістемелік нұсқаулар:

Лекцияда кестені толтырудың үлгісін пайдалана отырып кестені мазмұнмен толтырыңыз.
Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


СОӨЖ № 4.

6 тақырып. КОУЗ ТЕОРЕМАСЫ ЖӘНЕ ТРАНСАКЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАР (2с – 2 БАЛЛ)

 1. Коуз теоремасы. Меншік иелері арасында құықтық қуаттылықты бөлу

 2. Трансакциялық шығындардың анықтамасы

 3. Трансакциялық шығындардың теориясы: ақпараттық шығындардың ролі

 4. Қоғамдық таңдау теориясы: келісім шығындарының ролі

 5. Келісім теориясы: институциональдық ортаның біркелкі болмауының ролі

 6. Трансакциялық шығындардың таптастырылуы

 7. Шығындарды өлшеудің мәселелері


¤ткізу үлгісі: Семинар тақырыбы бойынша кесте түріндегі тапсырмаларды орындау.

1 тапсырма. Пәтер сатып алудың варианттары үшін О.Уильямсон бойынша трансакциялық шығынды таптастыруды бөліп жазыңыз.

«Дейінгі» шығын

«Кейінгі» шығын

Ақпаратты іздестіру шығындары

Мониторинг және оппортунизмнің алдын алу шығындары

Келіссөз жүргізу шығындары

Саралау және меншік құқығын қорғау шығындары

Өлшеу шығындары

‡шінші адамнан қорғау шығындары

Контракт жасау шығындары

2 тапсырма. Демалыста шет елдерге бару үшін туристік жолдама сатып алу шығындарының варианттары үшін О.Уильямсон бойынша трансакциялық шығынды таптастыруды бөліп жазыңыз.

«Дейінгі» шығын

«Кейінгі» шығын

Ақпаратты іздестіру шығындары

Мониторинг және оппортунизмнің алдын алу шығындары

Келіссөз жүргізу шығындары

Саралау және меншік құқығын қорғау шығындары

Өлшеу шығындары

‡шінші адамнан қорғау шығындары

Контракт жасау шығындары

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


СОӨЖ № 5

7 тақырып. УАҚЫТТАРДАҒЫ ИНСТИТУТТАРДЫҢ ¤ЗГЕРУІ: ЭВОЛЮЦИЯ МЕН РЕВОЛЮЦИЯ. ДАМУДЫҢ ТАРИХИ ШАРТТАЛУЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІ. ИНСТИТУТТАРДЫҢ ИМПОРТЫ (2с – 2 БАЛЛ)


 1. Институциональдық шеңбердің үш түрі

 2. Отбасылық-туыстық құрылымдағы мәміле интеграциясы

 3. Институттардың дамуының эволюциялық варианты

 4. Дамудың бұрынғы алғашқы траекторияға тәуелділігі

 5. Институттардың импорты: варианттары мен салдары

 6. Институттардың импорты және институциональдық дамудың траекториясын ауыстыру

 7. Институттардың конгруэнттігі

 8. Институциональдық дамудың екі сценариі

1. Солтүстік Кореяның саяси және әлеуметтік-экономикалық жүйесі оның өкілдерінің чучхе идеологиясы негізінде социализм мен коммунизм құруға талаптануымен сипатталады. Бұл идеологияның негізгі қысқаша мазмұны былай тұжырымдалады: «социализм мен коммунизм құру әрбір ұлттық мемлекетте жеке-жеке жүргізіледі, әрбір елдегі революция мен құрылыстың қожайыны сол елдің халқы болып табылады. Әрбір елдің ортасы мен жағдайы бір-бірінен өзгеше болады».* Институциональдық дамудың мұндай стратегиясын қалай сипаттауға болады?

А. Эволюциялық.

Ә. Революциялық (конгруэнттігі бар).

Б. Дамудың болмауы.

В. Революциялық (конгруэнттігі жоқ).

2. ХІХ ғасырдағы мәскеулік купецтердің жүріс-тұрысында екіұдай мораль бейнеленді: «жұршылықтық – отандастар үшін және ресми емес - өзі үшін». Моральдың алғашқы жартысы купецтің ары мен адамгершілігін сақтауды талап еткен болса, екінші жартысы барлығына да рұқсат етті («алдамасаң – сата алмайсың») және дін басыларының алдында тек кезеңді уақытта ғана есеп беруді талап етті.* Мұндай факті дамудың алғашқы траекториясына институттардың тәуелділігі үшін пайдалануына бол ма («дамудың тарихи шартталуының тиімділігі»)?

Иә. Жоқ.
3. Кез кеелген автоәуесқой машиналардың тығыз ағынды қозғалысында мынадай дилеммамен кездеседі. Бір жағынан ол Жол қозғалысы ережесінің басып озуды реттейтін талабын орындауға міндетті. Басып озуға шыққан жүргізуші «оны аяқтаған кезде басып озған көлік құралына бөгет жасамай, бұрын келе жатқан жолағына қайта оралуға» (11-бап) көзі жеткен болуға тиіс. «Басып озуға шыққан көлік құралына жылдамдықты арттырумен және басқа да әрекеттермен басып озуына бөгет жасауға болмайды» (11-бап).* Екінші жағынан «күмәнді» тәжірибе кең тараған, өйткені алда келе жатқан басып озуға бөгет жасамайтын көліктердің арасына заңмен келе жатқан жүргізушіні ығыстырып, басқа жүргізушілер «сыналанады». Осындай «күмәнді» жағдайларды болдырмас үшін 1 мың жүргізушіге шаққанда жол қауіпсіздігінің инспекторының саны (олардың «күмәнді» фактілерді санкциялау мүмкіндіктері 0,25-ке тең деп алғанда) қанша болуы керек?

4. ТМД елдеріне Европалық қауымдастықтың Техникалық ықпал жасау бағдарламасының бюджеті (Tacis) 1991-1995 жылдары 2,268 млн ЭКЮ болды. Мысал ретінде Бағдарламаның ұсталған 2200 жобасының ауқымындағы бірін қарастырып, оны жүзеге асырумен байланысты шығынның табиғатын анықтаңыз (жоба бюджеті 4 млн. ЭКЮ-ді құрады).Жобаның аталуы: «Нарыққа өту кезіндегі құқықтық мемлекетті және құқықтық білімді күшейту». Жобаның мақсаты: нарыққа көшудің экономикалық және әлеуметтік анықтығына сәйкес келетін заңдар жобасын жасауға көмектесу; заңдарға (law enforcement) жүзеге асыру тетіктеріне қатысты нұсқаулар жасау; европалық елдердің жобаларын жасауға қосымша жатқызу; құқық саласындағы кәсіпқойлар үшін арнайы білім беру және оқыту бағдарламасын жасау. Оның ішінде жоба мынадай салалардағы заңнамалық реформаларға бағдарланған: кооперативтік құқық, әкімшілік құқық, азаматтық құқық, қылмыстық құқық.

А. Формальды институттардың импорт шығыны.

Ә. Шенуніктер мен функционерлерді оқыту шығыны.

Б. Қабылданған жаңа заңдарды қақпақылдау шығыны.

В. Жаңа заңдар туралы ақпараттарды тарату шығыны.

Г. Заңға бағыну құны.

Д. А+Ә.

Е. А+Ә+Б+В.

Ж. А+Ә+Б+В+Г.
5. 1997 жылы 1қаңтарда іске қосылған РФ-ның қылмыстық кодексінде бұрын қолданыста олған РСФСР Қылмыстық кодексінің көптеген баптары алынып тасталған. Мұнда бірінші кезектегі әңгіме экономикалық қызметтің салаларында бұрын қылмыстық жауапқа тартылатын мемлекеттік және қоғамдық мүлікті талан-таржға салу, алыпсатарлық, үй жағдайдында күшті спиртті ішімдіктер дайындау және оларды сату және басқалары туралы болып отыр. Мұндай жағдайда институттың эволюциялық даму варианты туралы айтуға бола ма?

Иә. Жоқ.
6. Салық төлеуден жалтару қазіргі Ресейде кең етек жайған, оның өзінде соңғы уақытқа дейін жағдайды өзгертуге деген талпыныстың тиімділігі аз болып отыр. Салық төлеуден жалтарудың мұндай инерционды нормасын қандай теориялық жолмен түсіндіруге болады?

А. Идеология теориясымен.

Ә. Қоғамдық сайлау теориясымен.

Б. Ойнау теориясымен.

В. А+Ә.

Г. Ә+Б.

Д. А+Ә+Б.

7. Экспортер ел өзінің институттық моделімен қандай мақсатқа ұмтылады?

А. Сыртқы сауда айналымын ұлғайтуға.

Ә. Саяси саладағы халықаралық жанжалды азайтуға.

Б. «Инватор рентасын» алуға.

В. А+Ә.

Г. А+Ә+Б.

Д. А+Б.
Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).


СОӨЖ № 6

8 тақырып. КОНТРАКТІЛЕРДІҢ ТЕКТЕРІ. ҰЙЫМ МЕН НАРЫҚТЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ШЕКАРА. (1Ч – 1 БАЛЛ)

 1. Контракт түсінігі.

 2. Сату туралы контракт және жалдау туралы контракт.

 3. Контрактілердің тектері.

 4. Ұйым.

 5. Институт пен ұйымның арасындағы шекара.

 6. Ұйымның оңтайлы мөлшерін айқындайтын факторлар.


Өткізу түрі: Есепті шешуде семинарлық тақырып бойынша тапсырмаларды орындау. Есептің нәтижесі жызылып, тапсырманы тексеру кезінде студенттердің түсіндіруі қажет.

1. Ресейдің базарында 1997-1998 жылдары «Довгань» сауда маркасымен спиртті ішімдіктер, сигареттер, бакалея өнімдері және басқалары кеңінен мәлім болып, көптеп сатылған еді. Сауда маркасын пайдалану тәртібі және тауардың сапасының негізгі сипаттамасы тіпті шет елдік әр түрлі иелігіне жататын сауда маркаларының иелерімен және тауар өндірушілер арасында жасалған келісім-шарттармен реттелді. Мұнда қандай контракт туралы сөз болып отыр?

А. Классикалық

Ә. Неоклассикалық

Б. Имплицитті

В. Классикалық және неоклассикалық
2. Университеттің экономикалық факультетін жаңа ғана бітірген түлек коммерциялық фирмаға жұмысқа тұрады. Жоғары білім туралы диплом оның иесінің адами капитал ерекшелігіне иелігін куәлік ете ала ма?

Иә,...................

Жоқ,.................
3. Бір күні үш дос өздерінің бизнестегі күш-қуатын біріктіріп, «Молот» фирмасын құруға шешеді. Оның ішінде алғашқының салымы – фирма үшін қала ішінде ғимарат тауып беру; екіншінің үлесі – жабдықтар сатып алу үшін ақша табу; үшіншінің үлесі - өзі сынақтан өткізіп, бұрын патенттеген жаңа технология. Осы үш құрылтайшының қайсысы активке көбірек ие?

Біріншісі, өйткені............................

Екіншісі, өйткені.............................

Үшіншісі, өйткені...........................
4. Аталған құрылымдардың қайсысын ұйым ретінде бағалауға болатынын көрсетіңіз:

А. Студенттік топ

Ә. Жоғары оқу орны

Б. Жол қозғалысы ережесі

В. Отбасы

Г. Орталық банк

Д. Маркетингтік компания

Негізгі әдебиет

 1. Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО, 1990.

 2. Коуз Р. Проблема социальных издержек/Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993. С. 87-169.

 3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала - Пресс, 1997. Гл. 4.

 4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация. СПб.: Лениздат, 1996. Гл. 1. С. 48-90.

Қосымша әдебиет

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I-II. М.: Норма – Инфра – М, 1996. Гл. 4 «Юридические лица».

 2. Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие//Вопросы экономики. 1998. № 11.

 3. Малахов С. Некоторые аспекты теории несовершенного конкурентного равновесия (двухфакторная модель трансакционных издержек)//Вопросы экономики. 1996. № 10.

 4. Шаститко А.Е. Внешние эффекты и трансакционные издержки. М.: Экономический факультет МГУ – ТЕИС, 1997.

 5. Posner R.A. The Economic Approach to Law //Texas Law Review. 1975. Vol. 53. P. 757-782 (перевод: Познер Р. Экономический подход к праву /Право и экономика. М.: Изд-во ГУ-ВШЭ, 1999).

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы, Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница