Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер!
Скачать 84.68 Kb.
НазваниеҚұрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер!
Дата конвертации27.11.2012
Размер84.68 Kb.
ТипДокументы
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы!

Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы!

Құрметті әріптестер!
Қазіргі уақытта адамзат капиталын жетілдірмейінше, қоғамның ілгері дамуы мүмкін емес. Адамзат капиталының құрамында білім үлесі 60 пайыз құрайды. Осыған байланысты Білім беру ортасының сапасымен қоғам сапасы анықталатынын айтуға болады.

Білім саласындағы бақылау департаментінің қызметі адамзат капиталының сапасын жақсартуға барынша бағытталған мәселелерді, шешімдерді белгілеуге мүмкіндік беретін, ондағы заңнаманың сақталуын бақылауға бағытталған.

Біріншіден. Жоғары категориялы мұғалімдер үлесі - 14%. Бұл көрсеткіш білім беру қызметін лицензиялау барысындағы нормативтік талаптардың бірі болып табылады. Білім саласындағы бақылау департаменті мамыр – маусым аралығындағы кезеңде мектептерді лицензиялаудың біліктілік талаптарына сәйкес еместігі туралы 19 және оқушыларды қабылдау ережесінің бұзу туралы 4 әкімшілік материал қарады.

Қарау қорытындысы нәтижесінде білім беру ұйымдарының 19 басшысына 491 872 теңге 304 АЕК жалпы мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды.

Адамза ткапиталы ұстаздар сапасының өсуі – оқушылар білім сапасының өсу кепілі. Өз білімін тұрақты көтеретін мұғалім ғана оқушылардың білім сапасына оң әсер ете алады.

Екіншіден. Кадрлардың қазіргі сипаттамасы уақыт талабына сай өзгерген жағдайларға икемді «өмір бойы білім алу» тұжырымын жүзеге асыру қабілеті болып табылады. 2007 ж.«Білім туралы» ҚР педагогтік қызметпен айналысуға арнайы білімі бар тұлғалар ғана жіберілетін сәйкес норма енгізілді. Бірақ өткен оқу жылында 404 облыс мектептерінде сапалы білім беру қызметіне бөгет болып табылатын 1122 маман емес кадрлар жұмыс істеді.

Бақылау департаменті облыстық соттарға маман еместер бойынша 40 іс жолдады, қарау қоытындысы бойынша жалпы сомасы 296 064 теңге 183 АЕК мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды.

Жаз уақытында М. Қозыбаев атындағы СҚМУ БАИ 107 әлеуметтік ұстаз бен АӘД жетекшілері қайта дайындау курстарынан өтіп үлгерді. Тағы АӘД жетекшілері қайта дайындау курстарына жазылды. Бірақ сонымен қатар БАИ ақпараты бойынша басқа мамандықтар бойынша ашылған курстарға жазылу белсенділігі өте төмен.

Үшіншіден. Ағымдағы жылғы ҰБТ қорытындысы бақылау қатайған жағдайдағы шындыққа жақын көріністі білуге мүмкіндік берді. Осы жағдайда Солтүстік Қазақстан облысы төртінші орынға шыққаны өкінішті. Бірақ бұдан да сабақ алуға болады:

 • Орта балдың 10 тармаққа төмендеуіне назар аудару;

 • Үміткерлердің тек қана 28,3% «Алтын белгі» белгісіне және 27,5% үздік аттестатқа білімдерін айқындады;

 • Салыстырмалы түрдегі жоғары балл жаңа үлгідегі мектептер есебінен қамтамасыз етілді, бұл сапалы білім беру қызметіне бірдей қолжетімділікті қамтамасыз етпейді, балар білімі арасындағы үлкен алшақтықты көрсетті. Қала бойынша орта балл – 82,64 %, село бойынша – 75,5 %.

 • Облыс түлектерінің 40 % ҰБТ қатыспады;

 • ҰБТ өткізу барысында түлектердің ҰБТ ережелерін бұзған жағдайлар кездесті.

 • ҚР Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстанды әлеуметтік жаңғырту: Қоғамға, Жалпы еңбекке Жиырма қадам» бағдарламалық сөзінде белгіленген ережелерден әрқашан да ауытқысы келіп, ҰБТ өткізу комссиясының жұмысына әртүрлі жолдармен кедергі келтіргенін әділ атап өтті. Бұд да жаңғыртудың бір жолы.

Төртіншіден. ТКТ қорытындысы колледж түлектерінің білім деңгейін анықтап, жоғарғы оқу орындарының болашақ студенттеріне сапалы таңдауды қамтамасыз етті.

2012 жылғы талапкерлердің кешенді тестілеуіне колледждердің 667 түлегі қатысты.

ТКТ қатысқан түлектердің тек қана 34,3 % өту деңгейінен шықты. Талапкерлердің аталған санатынан алған орташа балл - 41,02 құрады.Өту деңгейіен өткен ТКТ барлық қатысушылардың орташа балы 42,26 бірлік.

Қалыптасқан жағдайдың басты себебі –«екінші жоспарға» қалған жалпы білім беру пәндер бойынша оқу-тәпбие үрдісін ұйымдастыру тәсілдері мен әдістерінің тиімсіздігінен.

Бесіншіден. Білім беру ұйымдарының басшыларына назар аудара отырып, тиімді жаңғырту тек қана тиімді басқару жағдайында мүмкін екендігін баса айтқым келеді. Сапалы білім беру қызметін көрсету жағдайларына сәйкес келу үшін қазіргі мектеп талап деңгейінен көрінуі қажет, білім беру ұйымдары басшыларының басты міндеті заңнама талаптарына сәйкес білім ұйымдарын ұстау болып табылады. Бұл жаңғырту үшін тиісті қағида ретінде қаралуға тиіс.

Ағымдағы жылы мамырдан бастап біздің департамент, бақылау қызметінен басқа электрондық форматта лицензияны беру және қайта ресімдеуді жүргізеді. Қыркүйектен бастап желтоқсан айлары аралығында бізге облыстың білім беру ұйымдарында 10 бақылау тексерісі және 41 аттестация жүргізу алдымызда тұр.

Біздің Президентіміздің білім саласындағы әлеумтеттік жаңғырту міндеттерін шешуде жаңа оқу жылында барлығымыз бірге білім ұйымдарын тиімді басқаруды ұйымдастырып, облысымыздағы білім беру қызметін сапалы көсетуге қол жеткізетінімізге сенімдімін

Құрметті әріптестер! Сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтауға ұлықсат етіңіздер. Сіздердің маңызды стратегиялық міндетерді шешуде табыс, береке мен тұрақтылық тілеймін.

Уважаемый Серик Султангазинович!

Уважаемая Ляззат Кайдарбековна!

Уважаемые коллеги!
В современном мире поступательное развитие общества невозможно без совершенствования человеческого капитала. В структуре человеческого капитала доля образования составляет более 60 процентов. В этой связи, можно утверждать, что качество общества определяется качеством образовательной среды.

Деятельность департамента по контролю в сфере образования, направленная на контроль за соблюдением в ней законности, позволяет обозначить проблемы, решение которых направлено, прежде всего, на улучшение качества человеческого капитала.

Первое. Малая доля учителей с высшей категорией – 14%. Этот показатель является одним из нормативных требований при лицензировании образовательной деятельности. Департаментом по контролю только за период май-июнь было рассмотрено 19 административных материалов о несоответствии школ квалификационным требованиям лицензирования и 4 о нарушении правил приема учащихся.

По итогам рассмотрения на 19 руководителей организаций образования наложены административные штрафы в общем размере 304 МРП на сумму 491 872 тенге.

Рост качества человеческого капитала педагогов – это залог роста качества знаний учащихся. Только учитель, который постоянно совершенствует свои знания, способен положительно воздействовать на качество знаний учеников.

Второе. Современной характеристикой кадров является способность реализовывать концепцию «образования на протяжении все жизни», гибко приспосабливаться к изменяющимся условиям, идти в ногу со временем. В 2007 году в Закон РК «Об образовании» была введена норма, в соответствии с которой к занятиям педагогической деятельностью допускаются лица только со специальным образованием. Но в прошедшем учебном году, в 404 школах области работали 1122 неспециалиста, что является преградой к предоставлению качественных образовательных услуг.

Департаментом по контролю в суды области было направлено 40 дел по неспециалистам, по итогам рассмотрения которых были наложены административные штрафы в размере 183 МРП на общую сумму 296 064 тенге.

Как результат можно рассматривать то, что за летний период в ИПК СКГУ им. М. Козыбаева курсы переподготовки уже прошли 107 социальных педагогов и руководителей НВП. Еще 42 руководителя НВП записались на курсы переподготовки. Но, вместе с тем, по информации того же ИПК, отмечается низкая активность записи на открывающиеся курсы по другим специальностям.

Третье. Итоги ЕНТ текущего года в условиях усиления контроля позволили увидеть картину, приближенную к реальной. Отрадно, что Северо-Казахстанская область в этих условиях вышла на четвертое место. Но и из этого надо извлечь уроки:

 • обратить внимание на снижение среднего балла почти на 10 пунктов;

 • только 28,3% претендентов на знак «Алтын белгі» и 27,5% претендентов на аттестат с отличием подтвердили свои знания;

 • относительно высокий средний балл обеспечен за счет высоких баллов школ нового типа, что свидетельствует о значительном разрыве в знаниях учащихся, т.е. не обеспечивается равный доступ к качественным образовательным услугам. Если средний балл по городу составил 82,64, то по селу – 75,5.

 • почти 40% выпускников области не приняли участие в ЕНТ;

 • при проведении ЕНТ отмечались случаи нарушения выпускниками правил ЕНТ.

Президентом РК Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в его программном выступлении «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» справедливо указывается на отсутствие правовой ответственности тех лиц, которые различными способами препятствуют работе комиссий по проведению ЕНТ, всячески пытаются обойти установленные правила. Полагаю, что правовое обеспечение процедуры ЕНТ будет способствовать созданию атмосферы честности, открытости и объективности. И это тоже одна из сторон модернизации.

Четвертое. Итоги КТА позволили более объективно определить уровень знаний выпускников колледжей и обеспечить качественный отбор будущих студентов вузов.

В комплексном тестировании абитуриентов 2012 года приняли участие 667 выпускников колледжей.

Только 34,3% выпускников колледжей, принявших участие в КТА, преодолели пороговый уровень. Средняя сумма баллов, набранная данной категорией абитуриентов, составила 41,02 баллов. Средний балл всех участников КТА, преодолевших пороговый уровень, составил 42,26 единиц.

Главная причина сложившейся ситуации - преобладание неэффективных форм и методов организации учебно-воспитательного процесса по общеобразовательным дисциплинам, которые отошли на «второстепенный план».

Седьмое. Обращаясь к руководителям организаций образования, хотел бы акцентировать внимание на том, что эффективная модернизация возможна лишь при эффективном управлении. Первейшей задачей руководителей образования является поддержание состояния организации образования в соответствии с требованиями законодательства т.к. современная школа должна отвечать условиям для предоставления качественных образовательных услуг. И это должно рассматриваться исходным положением для модернизации.

С мая текущего года наш департамент, помимо контрольных функций, осуществляет выдачу и переоформление лицензий в электронном формате. С сентября по декабрь месяцы нам предстоит провести 10 контрольных проверок и 41 аттестацию организаций образования области.

Убежден, что в свете решения задач, поставленных нашим Президентом по социальной модернизации образования, в новом учебном году мы вместе сумеем более эффективно организовать управление организациями образования и добьемся более качественного предоставления образовательных услуг в нашей области.

Уважаемые коллеги! Позвольте поздравить с новым учебным годом. Пожелать Вам успехов в решении важных стратегических задач, благополучия и стабильности.Похожие:

Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті депутаттар! Құрметті әріптестер!
Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына арналған жылдың 8 айы мазмұнды әрі жемісті өтті. Осы уақыт аралығында біз Сіздермен тығыз қарым қатынаста...
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті депутаттар! Құрметті әріптестер!
Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығына арналған жылдың 8 айы мазмұнды әрі жемісті өтті. Осы уақыт аралығында біз Сіздермен тығыз қарым қатынаста...
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті Кәрім Қажымқанұлы! Құрметті әріптестер!
Мемлекет басшысы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар...
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті Кәрім Қажымқанұлы! Құрметті алқа мәжілісіне қатысып отырған әріптестер және шақырылған қонақтар!
Экономикалық даму және сауда министрлігінің жұмысы келесі негізгі бағыттарда атқарылды
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті Бердібек Машбекұлы! Құрметті Болат Икепұлы! Құрметті депутаттар!
Автомобиль жолдары – көліктік-коммуникациялық кешеннің маңызды элементтерінің бірі, қазіргі жағдайда олардың тиімді қызмет атқаруы...
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconСөйлейтін сөзі Құрметті Серік Нығметұлы, әріптестер!
С) бойынша (67,1%) және табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін түсімдер бойынша (88,5%) жоспарды толық орындамау себебінен болып отыр....
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті Григорий Васильевич! Құрметті депутаттар, шақырылғандар! Құрметті шемонаихалықтар!
Президентпен, Үкіметпен және облыс басшылығымен уақытында қабылданған дағдарысқа қарсы шаралар әлемдік қаржы дағдарысының жағымсыз...
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті Кәрім Қажымқанұлы! Құрметті Үкімет мүшелері!
Выступление Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан Султанова Б. Т
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті депутаттар! Құрметті сессияға қатысушылар!
Выступление акима района Мамалинова Ш. К. на сессии районного маслихата 21 сентября 2011 года
Құрметті Серік Сұлтанғазыұлы! Құрметті Ләззат Қайдарбекқызы! Құрметті әріптестер! iconҚұрметті Болат Асылұлы! Құрметті комиссия мүшелері!
Е. Шпановтың 2011 жылғы 14 қазандағы Атырау қаласы және аудандар әкімдерімен өткізілетін
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница