Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж
Скачать 220.89 Kb.
НазваниеТалон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж
Дата конвертации13.06.2013
Размер220.89 Kb.
ТипДокументы

Талон жүйесі бойынша АИ 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы

__________Шарты

Алматы қаласы «__» __________ 2011 ж.

Договор № ______________

купли-продажи бензина АИ 92 по талонной системе

г. Алматы «__» ___________ 2011 г.


__________________________________, бұдан әрі «Сатушы» деп аталатын, ________________ негізінде әрекет ететін, ______________ атынан, бір тараптан және ____________бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, ________негізінде әрекет ететін, ______келесі тараптан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатын, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ, осы Шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегі келісімге келді:

Осы Шартта пайдаланылатын терминдер:

1) Жанар-жағар май құю станциясы – талонды иеленуші Тауарды Талонды көрсету арқылы белгіленген тәртіпте алуға құқылы жанар-жағар май құю станциясы (бұдан әрі - ЖМҚС).

2) Талон иеленуші – осы Шарт шеңберінде ЖМҚС-ға талонды ұсынатын сатып алушы немесе өзге тұлға;

3) Талонның номиналы – Тауардың саны және түрі;

4) Талон – Сатушымен белгіленген және бекітілген, Сатып алушыға тиесілі, Сатушыға тапсырылатын, қатаң есептеме бақылау құжаты, бірегей сипаттамаларына ие болатын: сериясы, нөмірі, белгілі бір қолдану мерзімі бар су белгісі, оны көрсеткен уақытта Сатушы Сатып алушыға тауарды аталған талонда көрсетілген саны мен номенклатурасында ЖМҚС-ға Тауарды тапсыруға міндеттенеді.

5) Тауар – ЖМҚС-да белгіленген тәртіпте Талонның иесіне тапсыруға жататын белгілі бір түрдегі мұнай өнімдері. Тауардың өлшем бірлігі – литр.

6) Тауардың бағасы - әрбір Тауар түрінің бір өлшем бірлігінің құны.
1. Шарттың мәні
1.1.Сатушы Сатып алушыға Талондарды Сатып алушымен санында, сұрыпталымында және номиналында тапсыруға міндеттенеді, сондай-ақ, Талон иесіне осы Шартпен белгіленген тәртіпте ЖМҚС-да тиісті Талонды соңғысының ұсынғаны кезінде тапсыруға міндеттенеді.

1.2.Сатып алушы осы Шартпен белгіленген тәртіпте Сатушымен ұсынылған алдын-ала төлемге шот негізінде Тауар құнының толық төлемін жүргізуге міндеттенеді.

1.3. Сатып алушының Тауарға меншік құқығы осы Шарттың талаптарына сәйкес талондардың тиісті санын алған сәтінен бастап туындайды.

1.4. Талондарды тапсырған сәтінен бастап ЖМҚС-да Тауарды тапсырған сәтіне дейін ЖМҚС-да Тауардың болуын қамтамасыз етуге міндетті.

1.5. Сатушының қазақстандық мазмұны уәкілетті органмен берілген Тауардың шығуы туралы СТ-КZ нысанды сертификатпен белгіленеді, көшірмесі немесе нотариалды расталған көшірмесі Шарттың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын Сатып алушының тиісті құрылымдық бөлімшесіне ұсынылады.

1.6. Сатушы Шарттың орындалуын бақылауды жүзеге асыратын Сатып алушының тиісті құрылымдық бөлімшесіне Шартқа № 1 қосымшаға сәйкес қазақстандық мазмұны бойынша есептілігін ұсынады.
2.Талондар мен тауарды қабылдап

алу және тапсыру
2.1. Сатушымен Талондарды тапсыру және оны Сатушымен қабылдап алу Сатушының орналасқан жерінде Тауар құнының толық көлемін төлеген сәтінен бастап 3 (үш) банктік күннен кешіктірмейтін мерзімде Сатып алушымен төленген алдын-ала төленген шотқа сәйкес саны мен номиналында жүзеге асырылады.

2.2.Талондар Сатып алушыға немесе оның уәкілетті өкіліне, соңғысының тиісті бір үлгіде Талондарды алуға ресімделген сенімхатты ұсынған уақытта, сондай-ақ, өкілдің оның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқасын ұсынған уақытта тапсырылады.

2.3. Сатып алушымен немесе оның уәкілетті өкілімен осы Шарттың талаптарына сәйкес Талондарды қабылдау кезінде тиісті шығыс жүкқұжатына қол қойғаннан кейін Сатушы Талондар бойынша өз міндеттемелерін орындаған деп саналады және Сатып алушы Сатушыдан қандай-да бір ақауларды жою және/немесе Талондарды ауыстыруды талап етуге құқығы жоқ.

2.4. Талон бланкісінде екі Тараптың да (жеке тұлғалар үшін - қолдар) тиісті мөрлерінің түпнұсқалары болған кезде, жарамды болып саналады және ЖМҚС-ға қызмет көрсетуге қабылданады.

2.5. Сатушыдан Сатып алушыға Осы Шартта белгіленген тәртіпте талондардың бүліну, жоғалу, бұзылу қаупі тиісті шығыс жүкқұжаттары бойынша Талондарды қабылдап алған сәтінен бастап ауысады. Сонымен қатар, сериясын, нумерациясын, штрих кодын, су белгісін орнату мүмкін болмайтын, яғни идентификацияға жатпайтын Талон, ЖМҚС-ға қызмет көрсетуге қабылданбайды және қолма-қол ақшаға ауыстыруға және/немесе алмастыруға жатпайды.

2.6. Осы Шарттың талаптарына сәйкес Сатушыдан Сатып алушыға оларды тапсырғаннан кейін талондардың жоғалғаны (ұрланғаны, жоғалғаны, бүлінгені) жағдайында, ЖМҚС-да үшінші тұлғалармен жасалған осындай Талондар арқылы барлық операциялар Сатып алушымен

жасалған деп саналады, осымен байланысты туындауы мүмкін барлық шығындар мен зияндарды Сатып алушы дербес жүргізеді және Сатушыдан ақша қаражаттарын қайтаруды және/немесе Тауарды тапсыруды талап етуге құқығы жоқ.

2.7. Сатып алушы белгіленген тәртіпте алынған Талондарды бір талон бланкісіне 7 (жеті) теңге есебімен, жаңа талондардың тиісті санына бланкілер құнын төлеп, басқа номиналды Талондарға ауыстыруға құқылы. Ауыстыруға жататын Талондар саны осы Шарттың талаптарына сәйкес Сатып алушымен төленген жалпы сомадан анықталады.

2.8. Талондар «ҚазМұнайГаз Өнімдері» АҚ ЖМҚС-ларында Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында жарамды.

2.9. Талон иесіне Тауардың белгілі бір түрі мен санын тапсыру осы Шарттың талаптарына сәйкес, көлік құралына жанар-жағар май толтыру арқылы бір уақытта толық көлемде ЖМҚС-ға ұсынылатын Талон номиналына сәйкес жүзеге асырылады.

2.10. Сатушы Тауарды Талондардың жарамдылығы мерзімінде ғана босатады. Талондардың келесі бетінде көрсетілген шектеулі жарамдылық мерзімі болады.
3. Тауардың бағасы және есеп айырысу тәртібі

3.1. Тауардың бағасы Шарттың 4.2. пунктінде көрсетіледі, Сатушыың белгілеген бағасына Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен көзделген барлық салықтар мен алымдар енеді.

3.2. Осы Шарттың шеңберінде жүзеге асырылатын барлық есеп айырысу, Тауардың бағасы көтерілген туралы ауызша хабарламаны Сатып алушы алысымен, жасалган Шарт бұзылады.

3.3. Осы Шарттың шеңберінде жүзеге асырылатын барлық есеп айырысу сатып алушымен ұлттық валюта – Теңгемен, Сатушының банктік шотына ақшаны аудару арқылы немесе Сатушының кассасына қолма-қол ақшаны енгізу арқылы жүзеге асырылады.

3.4. Тауардың құнын төлеуді жүзеге асыру күні Сатушының банктік шотына немесе Сатушының кассасына ақшаның нақты түскен күні саналады.

3.5. Төлемді мерзімінен қалдыру қажеттілігіне қарай бірінші басшының қол қоюымен және Сатып алушы мөрінің тұпнұсқа бедерімен кәсіпорынның мөрімен расталған, кәсіпорынның кепілдікті хатының түпнұсқасы ұсынылады.
4. Шарттың сомасы

4.1. Сатушы сатады, Сатып алушы мұнай өнімдерінің мынадай түрлерін сатып алады:

АИ 92 - 3780 литр.

4.2. Тауардың бір литріне баға ҚҚС-ты, акцизді қоса. Бағасы:

АИ 92 - 80 теңге/литр.

4.3. Шарттың жалпы сомасы ҚҚС-ты қоса (қоспағанда) ___________ (___________________) теңгені құрайды.
5. Тауардың сапасы

5.1. Тауардың сапасы Тауардың аталған тобы үшін сәйкестік сертификатына, дайындаушы зауыттың төлқұжаты Қазақстан Республикасының ТЕ және МемСТ-қа сәйкес болуы керек.
6. Тараптардың жауапкершілігі

6.1. Сатушының міндеттері:

6.1.1. Талондарды Сатып алушының уәкілетті өкіліне Сатып алушыдан Талондарды алуға тиісті сенімхаттың негізінде Сатып алушының төленген шотына сәйкес, осы Шартпен анықталған тәртіпте және мерзімде, саны мен номиналында тапсыруға.

6.1.2. Тиісті Талон жарамдылығының мерзімі ішінде, Сатып алушымен төлем бойынша өз міндеттемелерін уақытылы және тиісті орындаған жағдайда Сатып алушыға ЖМҚС-да талон иесімен ұсынылған Талон номиналына сәйкес, саны мен Тауар түрінде тиісті сападағы тауарды тапсыруға.

6.2. Сатып алушының міндеттері:

6.2.1. Сатып алушы осы Шартта белгіленген тәртіпте және мерзімде Тауардың құнын төлеуді жүргізуге міндетті.

6.2.2. Талондарды осы Шартпен анықталған тәртіпте және мерзімде Сатушыдан қабылдауға;

6.2.3. Талондардың жоғалуы немесе механикалық бұзылуына жол бермеу мақсатында, Осы Шарттың шеңберінде Сатушыдан алынған Талондардың сақталуын қамтамасыз етуге.

6.2.4. тиісті Талонның жарамдылығы мерзімі ішінде осы Шартта белгіленген тәртіпте Талонды ЖМҚС-ға ұсыну арқылы осындай номиналды Талонға сәйкес Тауардың белгілі түрі мен санын алу үшін барлық қажетті әрекеттерді жүргізеді.

6.2.5. Өрт қауіпсіздігі ережесін және Сатушының ЖМҚС-ында белгіленген өзге де әрекет ету ережелерін сақтауға.

6.3. Тараптардың міндеттері:

6.3.1. Бірін-бірі өздерінің заңды және/немесе пошталық мекен-жайының, телефон нөмірлерінің, сондай-ақ, өздерінің банктік және өзге де деректемелерінің өзгеруі туралы шұғыл хабарлауға.
7. Дүлей күш мән-жайлары

7.1. Тараптар Шарт бойынша міндеттемелерін орындамау немесе тиісті орындамауға, егер мынадай орындамау және тиісті орындамау дүлей күш мән-жайларымен туындайтын болса, жауапкершілікте болмайды.

7.2. Дүлей күш мән-жайларына төтенше және болжанбаған мән-жайлар жатқызылады: әскери қақтығыстар, табиғи апаттар, стихиялы апттар, өрт, Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауға Тараптарға кедергі келтірмейтін Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілері.

7.3. Дүлей күш мән-жайлары туындаған жағдайда, Тараптар шұғыл түрде бір-біріне хабарлайды.

7.4. Форс-мажор мән-жайларына сілтеме жасайтын Тарап оларды растау үшін уәкілетті мемлекеттік органның немесе Қазақстан Республикасы Сауда-өнеркәсіп палатасының құжатын ұсынуға міндетті.

7.5. Дүлей күш мән-жайлары 30 (отыз) күнтізбелік күннен артық созылатын болса, кез-келген Тарап осы Шартты міндетті түрде өзара есеп айырысу жүргізумен, Шартты болжанған бұзу датасына дейін 10 (он) күнтізбелік күн бұрын бастамашылық жасайтын Тарап келесі Тарапты жазбаша ескерту арқылы осы Шартты бұзуға құқылы.
8. Тараптардың жауапкершілігі және дауларды шешу тәртібі

8.1. Тараптар ҚР қолданыстағы заңнамасына және Шарттың талаптарына сәйкес осы Шарт бойынша жауапкершілікте болады.

8.2. Сатып алушы:

- Шарт бойынша алынған Талондардың жоғалғаны;

- осы Шарттың талаптарына сәйкес тиісті Талондар санын алу үшін Сатып алушы өкілінің келмеуі және уақытылы келмеуі;

- ЖМҚС-да Шарттың талаптарымен белгіленген мерзімде Тауарды қабылдамауы нәтижесінде туындауы мүмкін салдарға толық жеке жауапкершілікте болады;

8.3. Сатып алушы осы Шарттың талаптарымен белгіленген тәртіпте ЖМҚС-да Тауардың белгілі бір көлемі мен түрін алуға байланысты Талон Иелерінің барлық әрекеттеріне жеке жауапкершілікте болады.

8.4. Сатушы тікелей бақылау жасай алмайтын, кейіннен қызмет көрсетуді уақытша тоқтатуға әкеп соғатын, сондай-ақ, егін егу және жинау жұмыстары кезеңінде ЖЖМ-ды жеткізудегі тоқталыстарға, техникалық құралдардың жұмысындағы ақауларға, бағдарламалық қамтамасыз ету, энергиямен жабдықтаудың жаңылыстарына Сатушы жауапкершілікте болмайды.

8.5. Барлық туындауы мүмкін дауларды Тараптар келіссөздер арқылы шешеді. Тараптармен келісімге қол жеткізілмеген жағдайда, даулар Сатушының орналасқан орны бойынша Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сотта шешіледі.

9. Өзге де талаптар

9.1. Шартқа қол қойғаннан кейін, Тараптар арасындағы барлық бұрынғы келіссөздер мен ол бойынша хат жазысулар күшін жояды.

9.2. Шартқа енгізілетін толықтырулар мен өзгерістер Тараптармен қаралады және жазбаша түрде және Тараптардың уәкілетті органдарымен қол қойылған жазбаша түрдегі қосымша келісімдермен ресімделеді.

9.3. Бірде-бір Тарап осы Шарт бойынша үшінші Тарапқа келесі Тараптың алдын-ала жазбаша келісімін алмай, өз құқықтары мен міндеттемелерін тапсыруға құқылы емес.
10. Шартты бұзу тәртібі

10.1.Осы Шарт Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес бұзылуы мүмкін.

11. Шарттың жарамдылығы мерзімі

11.1.Осы Шарт қол қойған сәтіне бастап күшіне енеді және 2010 жылғы 31 желтоқсанға дейін жарамды.

11.2.Осы Шарт екі данада, қазақ және орыс тілдерінде әрбір Тарап үшін бір данадан жасалған. Орыс тіліндегі Шарттың мәтіні басымды күшке ие болып табылады.


___________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны и Акционерное общество «Жилстройсбербанк Казахстана», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала «АО Жилстройсбербанк Казахстана» в г. Алматы Булегенова А.М., действующего на основании __________________________, с другой стороны, и совместно именуемые «Стороны», на основании __________________________________, заключили настоящий договор о закупках (далее - договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
Термины, используемые в настоящем Договоре:

1) Автозаправочная станция – автозаправочная станция (далее - АЗС), на которой Владелец талона вправе получить Товар в установленном порядке посредством предъявления Талона.

2) Владелец талона покупатель или иное лицо, предъявляющее Талон на АЗС в рамках настоящего Договора.

3) Номинал Талона – количество и вид Товара.

4) Талон – установленный и утвержденный Продавцом контрольный документ строгой отчетности, принадлежащий Продавцу, передаваемый Покупателю, обладающий идентификационными характеристиками: серия, номер, водяной знак, имеющий определенный срок действия, при предъявлении которого Продавец обязуется передать Покупателю Товар на АЗС в количестве и номенклатуре, указанных в данном талоне.

5) Товар – нефтепродукты определенного вида, подлежащие передаче Владельцу талона в установленном на АЗС порядке. Единица измерения Товара - Литр.

6) Цена Товара – стоимость одной единицы измерения каждого вида Товара.

1.Предмет Договора.
1.1.Продавец обязуется передать Покупателю Талоны в количестве, ассортименте и номиналом, определенном Покупателем, а также передать Владельцу Талона соответствующий вид и количество Товара при предоставлении последним соответствующего Талона на АЗС в установленном настоящим Договором порядке.

1.2.Покупатель обязуется произвести полную оплату стоимости Товара на основании выставляемого Продавцом счета на предоплату в установленном настоящим Договором порядке.

1.3. Право собственности на Товар возникает у Покупателя с момента получения соответствующего количества Талонов в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.4. С момента передачи Талонов до момента передачи Товара на АЗС Продавец обязан обеспечить наличие Товара на АЗС.

1.5. Казахстанское содержание Продавца определяется сертификатом о происхождении Товара формы СТ-КZ, выданного уполномоченным органом, дубликат или нотариально засвидетельствованная копия, которого предоставляется в соответствующее структурное подразделение Покупателя, осуществляющее контроль за исполнением Договора.

1.6. Продавец предоставляет в соответствующее структурное подразделение Покупателя, осуществляющее контроль за исполнением Договора, отчетность по казахстанскому содержанию согласно Приложению № 1 к Договору.

2.Прием и передача Талонов и Товара

2.1.Передача Талонов Продавцом и их приемка Покупателем осуществляется в месте нахождения Продавца в количестве и номиналом согласно оплаченному Покупателем счета на предоплату в срок не позднее 3 (трех) банковских дней с момента полной оплаты стоимости Товара.

2.2.Талоны передаются непосредственно Покупателю либо его уполномоченному представителю, при предъявлении последним надлежащим образом оформленной доверенности на получение Талонов, а также при предъявлении представителем оригинала документа, удостоверяющего его личность.

2.3.После подписания Покупателем или его уполномоченным представителем соответствующей расходной накладной при приеме Талонов согласно условиям настоящего Договора Продавец считается исполнившим свои обязательства по передаче Талонов, и Покупатель не вправе требовать от Продавца устранения каких-либо дефектов и/или замены Талонов.

2.4.Талон считается действительным и принимается к обслуживанию на АЗС только при наличии на бланке Талона оригиналов соответствующих печатей обеих Сторон (для физических лиц - подписи).

2.5.Риск случайной гибели, порчи, утраты Талонов переходит от Продавца к Покупателю с момента приема Талонов по соответствующей расходной накладной в порядке, определенном в настоящем Договоре. При этом Талон, не подлежащий идентификации, по которому не предоставляется возможным установить серию, нумерацию, штрих код, водяной знак, не принимается к обслуживанию на АЗС и не подлежит замене и/или обмену на наличные деньги.

2.6.В случае утраты (хищения, утери, порчи и т.п.) Талонов после их передачи от Продавца к Покупателю в соответствии с условиями настоящего Договора, все операции посредством таких Талонов, совершенные третьими лицами на АЗС, будут считаться совершенными Покупателем, все расходы и убытки, которые могут возникнуть в связи с этим, Покупатель несет самостоятельно и не вправе требовать от Продавца возврата денежных средств и/или передачи Товара.

2.7. Покупатель вправе обменять полученные в установленном порядке Талоны на Талоны другого номинала, оплатив стоимость бланков соответствующего количества новых Талонов, из расчета 7 (семь) тенге за один бланк талона. Количество подлежащих обмену Талонов при этом определяется исходя из общей суммы, оплаченной Покупателем за Товар согласно условиям настоящего Договора.

2.8.Талоны действуют на АЗС АО «ҚазМұнайГаз Өнімдері» по всей территории Республики Казахстан.

2.9.Передача определенного вида и количества Товара Владельцу Талона осуществляется в соответствии с номиналом предъявляемого на АЗС Талона, единовременно в полном объеме, путем заправки транспортного средства согласно условиям настоящего Договора.

2.10.Товар отпускается Продавцом только в течение срока действия Талонов. Талоны имеют ограниченый срок действия, указанный на обратной стороне талона.

3. Цена Товара и порядок расчетов3.1. Цена Товара указывается в пункте 4.2. Договора и включает в себя все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан на момент совершения платежа.

3.2. В случае изменения цены Товара в сторону увеличения, Договор считается расторгнутым с момента получения Покупателем устного уведомления от Продавца о повышении цены Товара.

3.3.Все расчеты, осуществляемые в рамках настоящего Договора, производятся Покупателем в национальной валюте – Тенге, путем перечисления денег на банковский счет Продавца либо путем внесения наличных в кассу Продавца.

3.4. Днем осуществления оплаты стоимости Товара считается день фактического поступления денег на банковский счет Продавца либо в кассу Продавца.

3.5. В случае необходимости отсрочки платежа предоставляется оригинал гарантийного письма от предприятия, заверенного подписью первого руководителя и оригинальным оттиском печати Покупателя.
4. Сумма договора
4.1 Продавец продает, а Покупатель покупает следующие виды нефтепродуктов:

АИ 92 - 3780 литров.

4.2 Цена за один литр товара с учетом НДС, акциза составляет:

АИ 92 - ______ тенге/литр.

4.3 Общая сумма договора составляет: ____________________ ( _______________________) тенге с учетом НДС.

5. Качество Товара
5.1.Качество Товара должно соответствовать сертификату соответствия, паспорту завода-изготовителя, ТУ и ГОСТу РК для данной группы Товара.

6.Обязанности Сторон
6.1. Обязанности Продавца:

6.1.1.Передать Талоны уполномоченному представителю Покупателя в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре, в количестве и номиналом согласно оплаченному Покупателем счета на основании соответствующей доверенности от Покупателя на получение Талонов.

6.1.2.В течение срока действия соответствующего Талона, при условии своевременного и надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате, передать Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве и виде в соответствии с номиналом Талона, предъявляемого владельцем Талона на АЗС.

6.2. Обязанности Покупателя:

6.2.1.Покупатель обязан производить оплату стоимости Товара в порядке и сроки, определенные в настоящем Договоре.

6.2.2.Принять Талоны от Продавца в порядке и сроки, определенные настоящим Договором.

6.2.3.Обеспечить сохранность полученных от Продавца в рамках настоящего Договора Талонов с целью недопущения их утраты или механического повреждения.

6.2.4. В течение срока действия соответствующего Талона произвести все необходимые действия для получения определенного вида и количества Товара в соответствии с номиналом такого Талона путем его предъявления на АЗС в порядке, определенном в настоящем Договоре.

6.2.5.Соблюдать правила пожарной безопасности и иные правила поведения, установленные на АЗС Продавца.

6.3. Обязанности Сторон:

6.3.1. Незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих юридических и/или почтовых адресов, номеров телефонов, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов.
7.Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

7.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства: военные конфликты, природные катастрофы, стихийные бедствия, пожары, нормативно-правовые акты Республики Казахстан, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору.

7.3.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны незамедлительно уведомляют друг друга.

7.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ уполномоченного государственного органа либо Торгово-промышленной палаты Республики Казахстан.

7.5. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы более 30 (тридцати) календарных дней, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор путем письменного уведомления инициирующей стороной другой стороны за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора с обязательным проведением взаиморасчетов.
8. Ответственность Сторон и порядок

разрешения споров
8.1.Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством РК.

8.2.Покупатель самостоятельно несет полную ответственность за последствия, которые могут возникнуть в результате:

-утраты полученных по Договору Талонов;

-неявки или несвоевременной явки представителя Покупателя для получения соответствующего количества Талонов в соответствии с условиями Договора;

-непринятие Товара на АЗС в установленный условиями Договора срок;

8.3.Покупатель самостоятельно несет ответственность за все действия Владельца Талонов в связи с получением им определенного количества и вида Товара на АЗС в порядке, определенном условиями Договора.

8.4.Продавец не несет ответственности за отказы в работе технических средств, сбои программного обеспечения, систем энергоснабжения, над которыми Продавец не имеет прямого контроля, но которые могут повлечь за собой временную приостановку обслуживания, а также за перебои в поставках ГСМ в период посевных и уборочных работ.

8.5. Все разногласия, которые могут возникнуть, Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения соглашения Сторонами, споры решаются в суде в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9. Прочие условия

9.1.После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему между Сторонами теряют силу.

9.2.Вносимые в Договор дополнения и изменения, рассматриваются Сторонами и оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде, которые подписываются уполномоченными органами Сторон.

9.3. Ни одна из Сторон не может переуступить свои права и обязательства по настоящему Договору третьей Стороне без получения предварительного письменного согласия другой Стороны.


10. Порядок расторжения Договора
10.1.Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11. Срок действия Договора.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2011 г.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на казахском и русском языках - по одному для каждой из сторон. Текст договора на русском языке является превалирующим.12. Тараптардың мекен-жайлары, банктік деректемелері және қолдары

САТУШЫ:


Сатып алушы:

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамының Алматы қаласында филиалы
Мемлекеттік тіркеу өтуі: ҚР Әділет министрлігі Алматы қаласы Әділет Департаменті заңды тұлғанаың филиалын есептік тіркеу 15.07. 2009ж. жүргізілді.

Занды мекен-жайы: Алматы қаласы, Бұхар жырау бульвары, Әуезов көшесінің қиылысы, 66/120.

ИИК ____________________

БИК HCSKKZKA код 548

БИН 090741008408

СТН 60040060868612. Адреса и банковские реквизиты сторон.

ПРОДАВЕЦ:Покупатель:
Филиал АО «Жилстройсбербанк Казахстана» в г. Алматы

050057, г. Алматы, бульвар Бухар Жырау,

уг. ул. Ауэзова, 66/120

БИН 090741008408

РНН 600400608686

ИИК _______________________

БИК HCSKKZKA код 548


Покупатель:

Директор Филиала __________ Булегенов А.М.
Приложение № 1

к Договору купли-продажи бензина АИ 92 по талонной системе

№_____ от «_____» _____________ 2011 года

Дата заполнения:

Таблица отчетности по доле казахстанского содержания


п/п

Заказчик

договора

Дата заключения договора

Дата окончания договора

Наименование поставщика

Регион (область, г.г. Алматы, Астана) место дислокации поставщика

Реквизиты поставщика

РНН поставщика

БИН (ИНН) поставщика

Численность персонала поставщика

Всего закуплено товаров

Всего закуплено работ

Всего закуплено услуг

Создание новых рабочих мест


Резиденты РК


Иные


Объем в тенге

Казахстанское содержание в %


Объем в тенге

Казахстанское содержание в %


Объем в тенге

Казахстанское содержание в %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон

Примечание!

Графы 9, 10 заполняются в том случае, если поставщик является резидентом РК.

Графа 9 заполняется при наличии у поставщика БИН.

При заполнении графы 7: если поставщик не является резидентом РК, указывается страна поставщика;

Название региона вносится полностью, пример: Южно-Казахстанская область. Сокращенные названия, аббревиатуры области, не допускаются

Изменение формата таблицы не допускается.

Таблицы отчетности, заполненные не полностью, либо представленные в измененном формате, не принимаются.

Таблица должна представляться в электронном виде, в формате xls (Microsoft Excel 2003).
Руководство по заполнению Таблицы отчетности по доле казахстанского содержания

1. Порядковый номер.

2. Сокращенное наименование организации-заказчика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО Самрук-Казына Контракт.

5. Дата окончания действия договора. Пример: 31.12.2009

6. Сокращенное наименование организации-поставщика, согласно Уставу, без кавычек. Пример: ТОО Райымбек.

7. Полное название области, пример: Северо-казахстанская область. Сокращения типа, СКО или Северо-казахстанская обл. - не допускаются

Название городов республиканского значения вносятся в следующем виде: Астана, Алматы.

8. Юридический адрес центрального офиса и контактные телефоны поставщика.

9. Номер РНН.

10. Номер БИН юридического лица (при наличии) или ИНН физического лица.

11. Работники поставщика - граждане РК, общее количество.

12. Работники поставщика - граждане других государств, лица без гражданства, общее количество.

В графах 13,15,17 Объем закупленных товаров, работ, услуг, согласно заключенного договора выражается в денежном эквиваленте в тенге.

В графах 14,16,18 Процент казахстанского содержания расчитывается согласно Единой методики расчета организациями казахстанского содержания, утвержденной

постановлением Правительства №367 от 20.03.09.

Графа 19 Заполняется в том случае, если договор заключен на основе меморандума. Вносится Регистрационный номер меморандума, указанный в журнале регистрации меморандумов ДЗО

В случае, если графы заполняются не в соответствии с требованиями настоящего Руководства, с грамматическими ошибками, отчетность считается не предоставленной.

Похожие:

Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconТалон жүйесі бойынша бензин аи-95/96 (жжм) сатып алу-сату туралы № Үлгілік шарты астана қаласы 2009 ж
«Самұрық-Қазына» ҰӘАҚ» АҚ-на меншіктену немесе сенімді басқару құқығымен дауыс құқығын беретін акциялардың елу және одан да астам...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconҚосымша №17 Кепілдік заты туралы шарт ресімдеу үшін қажетті құжаттар тізбесі кепілдікке пәтер қабылдағанда
Сатып алу-сату шарты, немесе жекешелендіру шарты, немесе заң бойынша немесе өсиет бойынша мұрагерлік құқығы туралы куәлік, немесе...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды және қызмет көрсетуді мемлекеттік сатып алудың жүзеге асырылуы туралы хабарландыру Қазақстан Республикасының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Лу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңына сәйкес: 050000, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 83 мекен-жайы бойынша орналасқан «Алматы...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconАлматы облысы бойынша қазынашылық департаментінің А(Қ)ҚБ-ның қызметтік автокөліктеріне жөндеу жұмыстарын жасау қызметін сатып алу қорытындысы туралы №7 хаттама Талдықорған қаласы 21 ақпан 2011 жыл 10 сағат 45 минут
Орған қаласы, Біржан сал көшесі, 130/132 мекен жайында орналасқан мемлекеттік мекеме «Алматы облысы бойынша қазынашылық департаменті»...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconОфиске арналған ғимаратты жалға алу қызметін бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындысы туралы хаттамасы
Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Алматы қаласы Әуезов ауданы, Астана ықшамауданы, 34 мекен жайында орналасқан «Алматы облысын...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconШарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші
Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына және 2011 жылдың № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру туралы хабарландыру 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы»
А сәйкес Талдықорған қаласы, Біржан Сал көшесі, 130/132 мекен-жайы бойынша орналасқан мемлекеттік мекеме «Алматы облысы бойынша қазынашылық...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж icon«Алматы облысы бойынша қазынашылық департаменті» мм-нің аудандық қазынашылық басқармаларына тас көмірді бір көзден сатып алу қорытындысы туралы №27 хаттама Талдықорған қаласы 15 қыркүйек 2011 жыл 09 сағат 15 минут
Тырушы: Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Біржан сал көшесі, 130/132 мекен жайында орналасқан мемлекеттік мекемесіне, «Алматы облысы...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алудың ұзартылуы туралы қайталап хабарландыру Қазақстан Республикасының №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
П алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі Заңына сәйкес Талдықорған қаласы, Біржан Сал көшесі, 130/132 мекен-жайы бойынша орналасқан...
Талон жүйесі бойынша аи 92 мұнай өнімдерін сатып алу-сату туралы № Шарты Алматы қаласы 2011 ж iconШарт алматы қаласы 2011 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына (одан әрі Заң) және 2011 жылдың № баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница