Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Скачать 195.13 Kb.
НазваниеАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата конвертации16.06.2013
Размер195.13 Kb.
ТипДокументы
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында

тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі
Список гражданских дел, назначенных к слушанию

в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Қарау күні мен уақыты: 2010 жылдың 02 желтоқсаны , сағат 10-00 Өтетін орны: Облыстық сот ғимараты

Төрағалық етуші:________________ 3 қабат, кассациялық сот алқасының залы

Дата и время рассмотрения: 02 декабря 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда

Председательствующий: _______________ 3 этаж, зал кассационной судебной коллегииРеттік саны

Істің нөмірі

Порядковый номер

Номер дела

Шешім /ұйғарым/ шығарған соттың атауы мен судьяның аты-жөні және апелляциялық қаулыны /ұйғарымды/ шығарған судьяның аты-жөні
Наименование суда, ФИО судьи вынесшего решение /определение/

и ФИО судьи вынесшего апелляционное постановление /определение/

Талапкер мен жауапкер

Истец и ответчик

Талаптың мәні

Сущность иска

Бірінші және апелляциялық сатыдағы соттың шешімі

Решение суда первой и апелляционной инстанции

Іс шағым немесе наразылық бойынша түсті
Дело поступило по жалобе или протесту

Істі баяндаушы

Докладчик по делу

Қарау нәтижесі

Результат рассмотрения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2К-375

Атбасар аудандық соты

Б.Б.Жазит
Б. А.Оспанова
Атбасарский районный суд

Жазит Б.Б.
Оспанова Б. А.


Талапкер: Д.Макрашев

Жауапкер: С.В. Мурашко, В.В.Мурашко, «Риск-Биснес» ЖШС

Истец: Макрашев Д.

Ответчик: Мурашко С.В., Мурашко В.В., ТОО "Риск Бизнес"


ар-намысын, қадір қасіетін және іскерлік беделін қорғау және моральдық зиянды өтеу туралы
о защите чести, достоинства, деловой репутации и взыскании морального вреда

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен частично
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика2

2К-390

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.Ш.Смагулова
Е. Б.Жанәділов


Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Смагулова З.Ш.
Жанадилов Е. Б.


Талапкер: «Ақмола облысы бойынша Қаржылық бақылау инспекциясы» ММ

Жауапкер: «Аршалы ауданының құрылыс бөлімі» ММ, Фирма «Энергия» ЖШС, «Мармар» ЖШС
Истец: ГУ "Инспекция финансового контроля по Акмолинской области МФ РК"

Ответчик: ГУ "Отдел строительтсва Аршалыннского района", ТОО "Фирма Энергия"

мемлекеттік сатып алу корытындысын, шартты заңсыз деп тану, «Мармар» ЖШС-ні арам ниеттілік қатысушы деп тану туралы


о признании недействительными итогов конкурса по государственным закупкам, договора и признании ТОО «Мармар» недобросовестным участником конкурса по государственным закупкам

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен частично
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика3

2К-392

Көкшетау қалалық соты

Б.Ғ.Дәулетов
К. Н.Мырзахметова
Кокшетауский городской суд

Даулетов Б.Г.
Мурзахметова К. Н.


Талапкер: А.Б.Нұрабай

Жауапкер: М.О. Вергизов

Истец: Нурабай А.Б.

Ответчик: Вергизов М.О.

жол көлік оқығасымен келтірілген материалдық залалды өндіріп алу туралы

о возмещении матриального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен частично
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика4

2К-393

Степногорск қалалық соты

Р.Н.Сүлейменова
Ғ. И.Сыздықова
Степногорский городской суд

Сулейменова Р.Н.
Сыздыкова Г. И.


Талапкер: Қ.А.Ислямов

Жауапкер: Е.Н.Перлухин

Истец: Ислямов К.А.

Ответчик: Перлухин Е.Н.

тұрғын үйден шығару туралы

о выселении

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика5

2К-394

Көкшетау қалалық соты

С.Н.Рахметова
А. Қ.Есенеева
Кокшетауский городской суд

Рахметова С.Н.
Есенеева А. К.


Талапкер: Д.Г.Қазиз

Жауапкер: Д.Ғ.Шаримов, Д.К.Мусин

Истец: Казиз Д.Г.

Ответчик: Шаримов Д.Г., Мусин Д.К.

тауардың құның өндіріп алу туралы

о взыскании стоимости товара

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен частично
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика6

2К-395

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

М.А.Усманов
Ж. Б.Күшікова
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Усманов М.А.
Кушукова Ж. Б.


Талапкер: Жарқайын ауданының әкімдігі

Жауапкер: «Рубин-1» ШҚ, «Босс» ШҚ

Истец: Аким Жаркаинского района

Ответчик: КХ "Рубин-1", КХ "Босс"

кепіл шартын, бас тарту төлем келісімді, заңсыз деп тану, мемлекеттік тіркеуді жою туралы


о признании недействительными договора залога, и соглашения об отступном и об отмене государственной регистрации указанных сделок

талап қанағаттандырудан бас тарту
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
отказано в удовлетворении иска
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

талапкердің шағымы бойынша
по жалобе истца7

2К-398

Көкшетау қалалық соты

Р.К.Исабекова
Қ. К.Көміртасова
Кокшетауский городской суд

Исабекова Р.К.
Комиртасова К. К.


Талапкер: «Қазақстандық шағыннесиелеу компаниясы» ШНҰ ЖШС

Жауапкер: Т.И.Гауэрт

Истец: ТОО МКО "Казахстанская микрокредитная компания"

Ответчик: Гауэрт Т.И.

қарызды өндіріп алу туралы

о взыскании суммы задолженности

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика8

2К-399

Көкшетау қалалық соты

Р.К.Исабекова


Кокшетауский городской суд

Исабекова Р.К.

Талапкер: «Қазақстандық шағыннесиелеу компаниясы» ШНҰ ЖШС

Жауапкер: Т.И.Гауэрт

Истец: ТОО МКО "Казахстанская микрокредитная компания"

Ответчик: Гауэрт Т.И.

қарызды өндіріп алу туралы

о взыскании суммы задолженности

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен частично
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика9

2К-400

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

Л.Е.Казеннова
Ғ. И.Сыздықова


Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Казеннова Л.Е.
Сыздыкова Г. И.


Талапкер: Целиноград аудандық прокуроры

Жауапкер: «АРЭК» АҚ
Истец: Прокуратура Целиноградского района

Ответчик: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

«Темірлан» ЖШС-ін электржелісіне міндеттеп қосу туралы


о понуждении к подключению ТОО «Темирлан»

талап қанағаттандырудан бас тарту
шешім өзгеріссіз, шағым, наразылық ішінара қанағаттандырылған

отказано в удовлетворении иска
решение оставлено без изменения жалоба, протест удовлетворены частично

үшінші тұлғаның шағымы бойынша

по жалобе третьего лица10

2К-401

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

Е.К.Мукушев
Ж. Б.Күшікова


Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Мукушев Е.К.
Кушукова Ж. Б.


Талапкер: «Каган» ЖШС

Жауапкер: «Көкшетау Энерго Центр» ЖШС

Истец: ТОО "Каган"

Ответчик: ТОО "Кокшетау Энерго Центр"

электроэнергияның есебін тексеретін актілерін және саналған қайта есептеуін заңсыз деп тану туралы
о признании актов проверок учета электроэнергии и начисленного перерасчета недействительным

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика11

2К-404

Ерейментау аудандық соты

Н.П.Глазкова
Қ. К.Көміртасова
Ерейментауский районный суд

Глазкова Н.П.
Комиртасова К. К.


Талапкер: Ю.С. Матренин

Жауапкер: Деревянченко, Л.С. Горбенко
Истец: Матренин Ю.С.

Ответчик: Деревянченко С.Р., Горбенко Л.С.

материалдық залады өндіріп алу туралы

о взыскании материального ущерба

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен частично
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика12

2К-406

Көкшетау қалалық соты

М.С.Саттубалдинова
Қ. К.Көміртасова

Кокшетауский городской суд

Саттубалдинова М.С.
Комиртасова К. К.


Талапкер: П.К.Лопатина

Жауапкер: Н.С.Петренко

Истец: Петренко Н.С.

Ответчик: Лопатина П.К.

сатып алу-сату шарты жарамсыз деп тану туралы талабы және тұрғын үйден шығару туралы қарсы талабы
о признании договора купли-продажи недействительным и встречному иску о выселении

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика13

2К-410

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

Усманов М.А.
Күшікова Ж. Б.

Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Усманов М.А.
Кушукова Ж. Б.


Талапкер: Жарқайын ауданының әкімі

Жауапкер: «Арбалы» ЖШС, «АБС Жаркөл» ЖШС

Истец: Аким Жаркаинского района

Ответчик: ТОО "Арбалы", ТОО "АБС Жарколь"

кепіл шартты және әділет органдағы тіркеуді заңсыз деп тану туралы
о признании недействительными договора залога и соглашения об отступном между ответчиками с отменой государственной регистрации указанных сделок

талап қанағаттандырудан бас тарту
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
отказано в удовлетворении иска
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца14

2К-419

Атбасар аудандық соты

А.А.Жақупов
Ж. М.Сыздықова
Атбасарский районный суд

Жакупов А.А.
Сыздыкова Ж. М.


Талапкер: Ж.Б.Оразбаева

Жауапкер: К.С.Оразбаев

Истец: Оразбаева(Белялова) Ж.Б.

Ответчик: Оразбаев К.С.

некені бұзу туралы

о расторжении брака

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика15

2К-420

Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

Л.Е.Казеннова
Г. Ж.Әлмағамбетова


Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Казеннова Л.Е.
Альмагамбетова Г. Ж.


Талапкер: «Эльбор KZ» ЖШС

Жауапкер: «Ерейментау ауданы бойынша салық басқармасы» ММ, «Ерейментау ауданы бойынша әділет басқармасы» ММ
Истец: ТОО "Эльбор KZ"

Ответчик: ГУ "Управление юстиции Ерейментауского района", ГУ "Налоговое управление Ерейментауский района"

іс-әрекеттерді даулау туралы

об оспаривании действий

талап қанағаттандырудан бас тарту
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды

отказано в удовлетворении иска
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

талапкердің шағымы бойынша


по жалобе истца16

2К-421

Көкшетау қалалық соты

Б.Ш.Сейітов
Ж. М.Сыздықова
Кокшетауский городской суд

Сеитов Б.Ш.
Сыздыкова Ж. М.


Талапкер: Л.И.Корнева

Жауапкер: В.Н.Чубурков

Истец: Корнева Л.И.

Ответчик: Чубурков В.Н.

қарыз сомасын өндіріп алу туралы

о взыскании суммы долга

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз, шағым қанағаттандырусыз қалдырылды
иск удовлетворен
решение оставлено без изменения жалоба оставлена без удовлетворения

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика
Кассациялық сот алқасының төрағасы Б.Әметов

Похожие:

Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 25 августа 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 15 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 22 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 21 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 июня 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 30 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 07 марта 2012 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 18 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 12 мая 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница