Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология»
Скачать 86.06 Kb.
НазваниеСтуденттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология»
Дата конвертации17.06.2013
Размер86.06 Kb.
ТипДокументы
ҚММУ Ф 4/3-08/01

ҚММУ БЕ 4/01

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті


Еңбек гигиенасы, кәсіби аурулар, балалар мен жасөпірімдер кафедрасы

Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері.
«Жастық валеология» пәні

051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы

Курс: 5

Құрастырушы: Жиенбекова А.Ж.

Қарағанды 2011

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы курс мәжілісінде талқыланған және бекітілген

Хаттама № __ «____»_____________2011 ж.


Курсқа жауапты______________ Приз В.Н.

• Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері.


 • Мақсаты: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптер сұрақтарын зерделеу.


• Тапсырмалар:

 1. Зиянды әдеттердің алдын алу сұрақтарын зерделеу.

 2. Тәуелді жағдайлардың алдын алу сұрақтарын зерделеу.
 • Орындау түрі (реферат, презентация, есеп құрастыру, тесттер, алгоритмдер, сырқатнама жазу, рольдік ойындарға сценарий жазу, пікір жазу және т.б.)

презентация


 • Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар

  1. Студенттердің оқулық және қосымша әдебиеттермен жұмысы

  2. Презентацияларды дайындау және қорғау


● Тапсыру мерзімдері: жастық валеология цикылының соңғы аптасында
● Бағалау критерийлері: ауызша сұрау


 • Әдебиеттер:

 1. Гигиена детей и подростков: Учебник /Под ред. В.Р.Кучма. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008.- 480 с.

 2. Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. М.Медицина. - 2006.

 3. Голубев В.В. и др. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. – М.: Издательский центр «Академия».2000.-200 с.

 4. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков при работе с видео-дисплейными терминалами.- М.: Медицина, 2000.- 160 с.
 • Бақылау (сұрақтар, тестер, есептержәне т.б.)


1. Адамның зиянды әдеттері

2. Әртүрлі жастық топтардағы балалардың, жасөспірімдердің, жастардың зиянды әсері құрылымының жағдайлары.

3. Индивидуумның зиянды әдеттерінің негізгі алдын алу принциптері.

4. Әртүрлі жастық топтар үшін ұсынылған зиянды әдеттердің алдын алу әдістері.

5. Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары.

ҚММУ Ф 4/3-08/01

ҚММУ БЕ 4/01

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті


Еңбек гигиенасы, кәсіби аурулар, балалар мен жасөпірімдер кафедрасы

Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Ұйымның әдістемелік аспектілері және тұрғындармен алдын алу жұмыстарын жүргізу.

«Жастық валеология» пәні

051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы

Курс: 5

Құрастырушы: Жиенбекова А.Ж.

Қарағанды 2011

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы курс мәжілісінде талқыланған және бекітілген

Хаттама № __ «____»_____________2011 ж.


Курсқа жауапты______________ Приз В.Н.


 • Тақырыбы: Ұйымның әдістемелік аспектілері және тұрғындармен алдын алу жұмыстарын жүргізу.


• Мақсаты: Ұйымның әдістемелік аспектілері және тұрғындармен алдын алу жұмыстарын жүргізуін зерделеу.


 • Тапсырмалар

1. Тұрғындармен алдын алу жұмыстарының ұйымдастырылуының негізгі әдістемелік аспектілерін зерделеу.

2. Әртүрлі топ есебімен тұрғындардың алдын алу жұмыстары үшін қолданылатын әдістері мен формаларын зерделеу.


 • Орындау түрі (реферат, презентация, есеп құрастыру, тесттер, алгоритмдер, сырқатнама жазу, рольдік ойындарға сценарий жазу, пікір жазу және т.б.)
 • Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар

  1. Студенттердің оқулық және қосымша әдебиеттермен жұмысы

  2. Презентацияларды дайындау және қорғау


● Тапсыру мерзімдері: жастық валеология цикылының соңғы аптасында
● Бағалау критерийлері: ауызша сұрау


 • Әдебиеттер:

1. Гигиена детей и подростков: Учебник /Под ред. В.Р.Кучма. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008.- 480 с.

2. Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. М.Медицина. - 2006.

3. Голубев В.В. и др. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. – М.: Издательский центр «Академия».2000.-200 с.

4. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков при работе с видео-дисплейными терминалами.- М.: Медицина, 2000.- 160 с.


 • Бақылау (сұрақтар, тестер, есептержәне т.б.)

1. Тұрғындармен алдын алу жұмыстарының ұйымдастырылуының негізгі әдістемелік аспектілерін зерделеу

2. Балалар, жасөспірімдер және ересек тұрғындар арасында алдын алу жұмыстарын жүргізу әдістері.

3. ЖРВИ, тұмау және туберкулездің ҚР тұрғындарының алдын алу жұмыстарын жүргізу форомалары.

ҚММУ Ф 4/3-08/01

ҚММУ БЕ 4/01

Қарағанды мемлекеттік медицина университеті


Еңбек гигиенасы, кәсіби аурулар, балалар мен жасөпірімдер кафедрасы

Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Шынықтыру денсаулық нығайтудың құралы ретінде.

«Жастық валеология» пәні

051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы

Курс: 5

Құрастырушы: Жиенбекова А.Ж.

Қарағанды 2011

Балалар мен жасөспірімдер гигиенасы курс мәжілісінде талқыланған және бекітілген

Хаттама № __ «____»_____________2011 ж.


Курсқа жауапты______________ Приз В.Н.

• Тақырыбы: Шынықтыру денсаулық нығайтудың құралы ретінде.
• Мақсаты: Шынықтыру денсаулық нығайтудың құралы ретінде жүргізу әдістерін зерделеу.


 • Тапсырмалар:

1. Шынықтырудың гигиеналық бағалау әдістерін игеру.

2. Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде шынықтыруды жүргізуне қолданатын гигиеналық бағалау әдістерін игеру. • Орындау түрі (реферат, презентация, есеп құрастыру, тесттер, алгоритмдер, сырқатнама жазу, рольдік ойындарға сценарий жазу, пікір жазу және т.б.)
 • Тапсырманы орындауға қойылатын талаптар

  1. Студенттердің оқулық және қосымша әдебиеттермен жұмысы

  2. Презентацияларды дайындау және қорғау


● Тапсыру мерзімдері: жастық валеология цикылының соңғы аптасында

● Бағалау критерийлері: ауызша сұрау


 • Әдебиеттер

1. Гигиена детей и подростков: Учебник /Под ред. В.Р.Кучма. - М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2008.- 480 с.

2.Медицинские и социальные аспекты адаптации современных подростков к условиям воспитания, обучения и трудовой деятельности. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М. М.Медицина. - 2006.

3.Голубев В.В. и др. Практикум по основам педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста. – М.: Издательский центр «Академия».2000.-200 с.

4.Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков при работе с видео-дисплейными терминалами.- М.: Медицина, 2000.- 160 с.


 • Бақылау (сұрақтар, тестер, есептержәне т.б.)

1. Шынықтыру туралы түсінік.

2. Балалар мен жасөпірімдер шынықтыруының формасы мен заттары.

3. Шынықтыруды жургізу жағдайының қойылатын гигиеналық талаптар.

4. Балалар мен жасөспірімдер мекемелерінде шынықтыруды жүргізу жағдайының гигиеналық бағасы.

Похожие:

Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» icon«Патологиялық физиология валеология курсымен» Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Су, электролит және қышқылдық-негіздік жағдайдың бұзылыстарының өзара байланысы. Дисгидрия, ацидоздар, алкалоздарды коррекциялау...
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» iconСтуденттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Қазақстанның жекелеген аймақтар мысалында экологиялық аудандастыру гигиеналық принциптері. Қазақстанда қолданылатын қоршаған...
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Дисбактериоз нозологияға дейіңгі критерий ретінде. «Жастық валеология»
Дисбактериоздың балалар мен жасөспірімдер организімінің ауру алды жағдайы ретінде себебін анықтау
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» iconСтуденттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: «Ұзақ қысылу синдромы. Диагностика және емдеу принциптері. Мейірбикелік процесті ұйымдастыру»
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» iconСтуденттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы
Тақырыбы: Риккетсиоздар: эпидемиялық бөртпе сүзегі және Брилль-Цинссер ауруы: профилактика мен күресу шаралары; Ошақтағы шаралар
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» iconСтуденттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Некроз, жара, гангрена, жыланкөз. Диагностика принциптері. Мейірбикелік процесті ұйымдастыру тақырыбы
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» icon«Патологиялық физиология валеология курсымен» Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Адамдардың кеңінен тараған аллергиялық және аутоиммундық ауруларының этиологиясы мен патогенезі
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» icon«Патологиялық физиология валеология курсымен» Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Адам организміне сыртқы ортаның химиялық, биологиялық және психо-әлеуметтік факторларының ауру туындатушы әсерлері
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» iconОқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Антикалық философия және оның негізгі мәселелері. Пән: «Философия»
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау Тақырыбы: Тәуелді жағдайлардың алдын алу шаралары және әдістері, негізгі принциптері. «Жастық валеология» icon«Патологиялық физиология валеология курсымен» Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Тақырыбы: Онтогенездің әртүрлі этаптарындағы компенсациялану үрдістері мен қалыптасу қызметтерінің ерекшеліктері
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница