Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл 
Скачать 87.59 Kb.
НазваниеУақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл 
Дата конвертации18.06.2013
Размер87.59 Kb.
ТипДокументы
Уақытша өтеулі жер пайдалану
ШАРТЫ

Өскемен қаласы № __ 2010 жыл «____» 
Бiз, төменде қол қоюшылар, жер қатынастары саласындағы қызметтерді жүзеге асыратын, Қазақстан Респубикасы Жер кодексінің негізінде әрекет жасайтын, бұдан әрі «Өкілетті орган» деп аталатын «Өскемен қаласының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі бастығының орынбасары Виктория Александровна Барсукова тұлғасында Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласының өкілетті органы бірінші тараптан және бұдан әрі «Жалға алушы» деп аталатын, Жарғының негізінде әрекет жасайтын Токтасын Матаевич Есемханов, екінші тараптан төмендегідей Шарт жасадық:
1. Шарттың мәнi
1.1 Жер беруші мемлекет меншігінде тұрған жер телімін Жалға алушы Өскемен қаласы әкімдігінің 2010 жылғы 20 мамырдағы № 7182 қаулысының негізінде мерзімі 2 (екі) жылға дейін уақытша өтеулі жер пайдалануға осы Шартқа қоса тiркелген жер телiмi жоспарының шекарасында бередi (1-қосымша).

1.2 Жер учаскесiнiң орналасқан жерi және оның деректерi:

орналасқан жерi: ШҚО, Өскемен қаласы, Жақыпбек Малдыбаев атындағы көшеде, № 39 учаске

Кадастрлық нөмiрi: 05-085-082-769

Ауданы: 0,0997

Нысаналы мақсаты: жеке тұрғын үй құрылысы үшін

Пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: Шығыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2007 жылғы 3 шілдедегі № 163 қаулысымен белгіленген су қорғау аймағының аумағында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы бойынша шаруашылыққа пайдаланудың арнайы режимін сақтау; инженерлік коммуникациялардың қорғау аймағын сақтау және оларды жөндеу және қызмет көрсету үшін кедергісіз кіру мүмкіндігін беру

Бөлінуі немесе бөлінбеуі: бөлінбейді
2. Жер үшiн төлем

2.1 2010 жылдың салық төлеу кезеңіне жер учаскесін пайдалану (жалдау) үшін ағымдағы жылдың салық төлемі келесі есептермен белгіленеді (2-қосымша).

2.2 Жалға алушы ағымдағы сомаларды жергілікті бюджетке жер учаскесін пайдалану кезеңіне Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 481 бабымен белгіленген мерзімдерде төлейді:

2.3 Жер телімін пайдалану үшін жал төлемі келесі реквизиттер бойынша бірыңғай есепшотқа аудару жолымен жүзеге асырылады:

Бенефициар: Өскемен қаласы бойынша салық комитеті,

СТН 181600000011, ИИК 000080900, Код 105315

Бенефициар банкi: Астана қаласындағы Қазынашылық комитетi, БИК 195301070

2.4 Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 481 бабына сәйкес жасалған жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлем сомасының есебі Жалға берушімен Шарт жағдайлары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Салық заңдарымен белгіленген жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемді есептеу тәртібі өзгерген кезде қайта қаралады.

2.5 Уақытша өтеулі жер пайдалану құқығында жалдау шартын жасаған кезде Жалға алушы Қазақстан Республкасы Салық кодексінің 483-бабымен қарастылған мерзімде салық есебін береді.

2.6 2.5-тармақты орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасының Әкімшіік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген нормалармен реттеледі.
3.Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi
3.1. Жалға алушының:

1) жер учаскесi мемлекет мұқтажы үшiн мәжбүрлеп иелiктен шығарылған жағдайда келтiрiлген шығынды толық көлемiнде өтетiп алу;

2) Жалға берушінің келісімімен жалға лаып отырған жер учаскесінің немесе оның бөлігінің нысаналы мақсатын қолданыстағы заңнамамен белгіленген тәртіпте өзгерту құқығы бар.

3.2. Жалға алушы:

1) жер учаскесін нысаналы мақсатына сәйкес пайдалануға;

2) жер учаскесін тек Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 43-бабының 11-тармағына сәйкес сәйкестендірілген құжатты алған соң ғана пайдалануға;

3) жер учаскесін пайдаланғаны үшін төлемді уақытында енгізуге;

4) жыл сайын ағымдағы жылға жал төлемінің сомасын «Өскемен қаласының жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінде анықтауға;

5) Қазақстан Республикасының жер заңдарында көзделген жерді қорғау бойынша шараларды жүзеге асыруға;

6) жер учаскесін жалдау мерзiмiн ұзарту ой болған жағдайда, Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 37-бабының 2-тармағына сәйкес осы Шарттың қолдану мерзімі аяқталғанға дейін үш ай бұрын Жалға берушiнi жазбаша түрде хабарландыруға;

7) Қазақстан Республикасы Жер кодексімен көзделген жер пайдаланушының басқа да міндеттерін орындауға міндетті.

3.3. Жалға берушiнiң:

1) жер учаскесін нысаналы мақсаты бойынша пайдалануды, сондай-ақ осы шарт жағдайларын орындауды бақылауға;

2) жер учаскесін пайдалану үшін жыл сайынғы төлем мөлшеріне өзгерістер енгізуге;

3) Жалға алушымен Шарттың жағдайлары сақталмаған, сондай-ақ көрсетілген мерзімдерде шарт жағдайларын бұзуды жою туралы Жалға берушінің жазбаша өкімін орындамаған күнде, бір жақты тәртіппен жал шартын мерзімінен бұрын бұзуға құқығы бар.

3.4. Жалға берушi:

  1. Жалға алушыға жер телiмiн Шарт жағдайымен сәйкес қалыпта тапсыруға;

  2. мемлекеттік қажеттіктер үшін осы шарт мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда Жалға алушыға шығындарын қайтаруға, сондай-ақ оның тілегі бойынша басқа жер учаскесін беруге міндетті.


4. Тараптардың жауапкершiлiгi

4.1. Шартта ескертілген мерзімдерде жал төлемі төленбеген жағдайда, Жалға алушы әрбір өтіп кеткен күнге тұрақсыздық айыбын төлейді. Тұрақсыздық айыбының мөлшері Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өтіп кеткен күнгі қайта қаржыландыру ресми ставкаларының негізінде белгіленеді.

4.2. Шарттың талабын бұзғаны үшiн тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес жауапкершiлiкте болады.

5. Дауларды қарау тәртiбi

Келiссөз жолымен шешiлуi мүмкiн емес шарттан туындайтын барлық келiспеушiлiктер сот тәртiбiнде шешiледi.

6. Шарттың қолданылуы

6.1. Шарт 2012 жылғы 20 мамырға дейiн қолданылады, оған қол қойылған сәттен бастап өз күшіне енеді және тіркейтін органда тіркеуге жатады. Жер учаскесі берілген мерзім аяқталған соң, жер пайдалану құқығы тоқтатылады. Осы Шарттың 3.2 тармағының 6) тармақшасы орындалмаған жағдайда Шарт бұзылды деп есептеледі.

6.2. Шарт жағдайларын өзгерту және оны бұзу тараптардың келісімі бойынша жүргізіледі.

6.3. Шарт бірдей заңды күші бар үш дана етiп жасалды, оның бiр данасы Жалға алушыға беріледі, екiншi данасы Жалға берушiге беріледі, үшіншісі жер-кадастрлық ісінде сақталады.
Тараптардың заңды мекен-жайлары мен қолдары:
Жалға берушi Жалға алушы
ШҚО, Өскемен қаласы ШҚО, Өскемен қаласы,

Киров көшесi, 33 К. Сатпаев ат. даңғылы, 9-4

«Өскемен қаласының жер қатынастары СТН-

бөлімі» мемлекеттік мекемесi

бастығының орынбасары

________________ Т. Есемханов
___________________ В. Барсукова
М.О.

Тіркелуі туралы белгі


2010 жылға жер учаскесіне жылдық жал төлемінің құнын анықтау

АКТІСІ

________ «____ »___________ 2010 ж.

1. Акт Т. Есемханов өтінішіне сәйкес жасалды.

2. Жер учаскесін пайдалану мақсаты: жеке тұрғын үй құрылысы үшін

Жер учаскесінің орналасқан жері: ШҚО, Өскемен қаласы, Сатпаева 9 көшесінде

4. Кадастрлық нөмірі: 05-085-

5. Жер учаскесін пайдалану құқығы үшін жылдық жал төлемі құнының есебі

Аймақтың нөмірі

Ауданы, м2

Салықтың базалық ставкасы, теңге/м2


Аймақтар бойын-ша базалық салық ставкасын көтеру коэффициенті

Жалдау үшін базалық салық ставкасын көтеру коэффициенті

Жал төлемі,

теңге


01.06.2010 ж. 31.12.2010 ж.

дейін

5

1000

0,2


1,41

1,2


197,4Барлығы: 197 теңге
6.Жерді пайдаланғаны үшін жал төлемінің құны

(жүз тоқсан жеті) теңге
7. Жал төлемі мына мекенжайға аударылсын:

Бенефициар: Өскемен қаласы бойынша салық басқармасы

СТН 181600000011

ЖСК 000080900, Код – 105315

Бенефициар банкі: Қазынашылық комитет Астана қаласы, БИК 195301070
«Өскемен қаласының жер

қатынастары бөлімі» мемлекеттік

мекемесі бастығының орынбасары _____________ В. Барсукова
М.О.

Тіркелуі туралы белгі

АКТ

определения стоимости годовой арендной

платы земельного участка за 2010 год

_______ от ___________ 2010 г.

1. Акт составлен в соответствии с заявлением: Т. Есемханов

2. Целевое использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства

3. Место расположения земельного участка: ВКО, город Усть-Каменогорск, по улице Сатпаева 9

4. Кадастровый номер земельного участка: 05-085-

5. Расчет стоимости годовой арендной платы за право пользования земельным участком:

Номер зоны

Площадь м2

Базовая ставка налога, тенге/м2


Коэффициент повышения базовой налоговой ставки по зонам


Коэффициент повышения базовой налоговой ставки для аренды

Арендная плата,

тенге

с 01.06.2010 г. по 31.12.2010 г.


51000


0,2


1,411,2
197,4
Итого: 197 тенге

6. Стоимость арендной платы за право пользования землей:

(сто девяносто семь) тенге.
7. Арендную плату перечислять по адресу:

Бенефициар: Налоговый комитет по г. Усть-Каменогорску

РНН 181600000011, ИИК 000080900, Код 105315,

Банк бенефициара: Комитет Казначейства г. Астана

БИК – 195301070
Заместитель начальника ГУ «Отдел земельных

отношений города Усть-Каменогорска» —————— В. Барсукова
М.П.

Похожие:

Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  icon«Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына акт беру» мемлекеттік қызметінің регламенті Негізгі ұғымдар
Жер пайдалану құқығы – тұлағының мемлекет меншігіндегі жер телімін белгілі мерзім ішінде (уақытша жер пайдалану) өтеулі және (немесе)...
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  iconРегламенті «Уақытша өтеулі (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілер ресімдеу және беру»
Уақытша өтеулі (қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығын беретін акті (бұдан әрі – акт)- жер учаскесінің сәйкестендіру...
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  icon«Қарқаралы ауданының жер қатынастары бөлімі» мм меңгерушісінің 2007 жылғы 12 қарашадағы
Жер учаскесіне уақытша (ұзақ, қысқа мерзімге) өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын беретін актісін хаттау
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  iconАстана қаласы әкімдігінің 2012 жылғы № қаулысының
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін актілер ресімдеу және беру»
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  iconИсточник: ис параграф, 26. 05. 2010 09: 43: 41 Қазақстан Республикасы
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілер беру»
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  iconРегламенті Жалпы ұғымдар Осы «Уақытша өтеулі (ұзақ мерзiмді, қысқа мерзiмді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілер ресімдеу және беру»
Осы «Уақытша өтеулі (ұзақ мерзiмді, қысқа мерзiмді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілер ресімдеу және беру» регламентінде (бұдан...
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  icon«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу және беру» мемлекеттік қызмет стандарты
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу және беру»
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  icon«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу және беру» мемлекеттік қызмет стандарты
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді ресімдеу және беру»
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  iconРегламенті Негізгі ұғымдар Осы «Уақытша өтеулі (ұзақ мерзiмдi, қысқа мерзiмдi) жер пайдалану (жалға алу) құқығына актiлердi ресiмдеу және беру»
«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзiмдi, қысқа мерзiмдi) жер пайдалану (жалға алу) құқығына актiлердi ресiмдеу және беру» мемлекеттік қызметінің...
Уақытша өтеулі жер пайдалану шарты өскемен қаласы №  2010 жыл  iconРегламенті «Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілер ресімдеу және беру»
Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беретін акті (бұдан әрі акт) жер учаскесінің сәйкестендіру құжаты
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница