Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Скачать 450.99 Kb.
НазваниеҚызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
страница1/7
Дата конвертации13.07.2013
Размер450.99 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7

Қызметтерді сатып алу туралы

______ келісімшарт
Астана қ. «____» ______ 2012 жыл
«Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, оның атынан 29.12.2011ж. №2011/38 сенімхат негізінде әрекет етуші Басқарма Төрағасының орынбасары З. Е. Қорғанбекова тұлғасында бір жағынан, және______________________, әрі қарай «Жабдықтаушы» деп аталатын, ___________________ етуші _____________тұлғасында екінші жағынан, бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатын, «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ 2009 жылғы 27 тамыздағы Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелеріне сәйкес (бұдан әрі – Сатып алу ережелері) және «___»_________№___ ______________ негізінде Қызметтерді сатып алу туралы осы келісімшартты (бұдан әрі – Келісімшарт) жасады және төмендегілер туралы мәмілеге келді:

  1. Келісім шарттың мәні

1.1. Тапсырыс беруші міндеттерін жүктейді, ал Жабдықтаушы саны, орындалу мерзімі және қысқаша сипаттамасы осы Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 және 2 Қосымшаларында көрсетілген Тараз қаласындағы АКТ-колледжінің ғимаратына (екі корпус) тәуелсіз сараптаманы жүргізу бойынша міндеттерді (бұдан әрі – Қызметтер) өзіне алады.

1.2. Тапсырыс беруші Қызметтерді қабылдайды және Келісімшартта қарастырылған шарттар бойынша оған төлейді.
  1. Келісімшарттың құны және төлем шарттары


2.1. Келісімшарт құны Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған салықтарды, жинақтарды және басқа да міндетті төлемдерді, қосымша құн салығын қосқанда _____ теңгені (бұдан әрі – Келісімшарт бағасы) құрайды.

2.2. Тапсырыс беруші мынадай тәртіпте төлемді жүргізеді:

2.2.1. Бірінші есеп бойынша төлем нақты көрсетілген қызмет көлемі үшін (__) теңгені құрайтын Келісімшарт құнының 80% көлемінде орындалған жұмыстар актіне қол қойғаннан кейін, қазақстандық қамту үлесі бойынша есеп шот фактурасын, есептілікті ұсынғаннан кейін және төлеу үшін шот ұсынғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады;

2.2.2. Екінші есеп бойынша төлем нақты көрсетілген көлем үшін (__) теңгені құрайтын Келісімшарт құнының 20% көлемінде орындалған жұмыстар актіне қол қойғаннан кейін, есеп шот фактурасын төлеу үшін шот ұсынғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады;

2.3. Төлем қолма-қол ақшасыз есеп айырысу тәртібі бойынша Жабдықтаушының есеп айыру шотына қаражат аудару арқылы жүргізеді.

Орындалған жұмыстар актінің формасы туралы Жабдықтаушы Тапсырыс берушімен алдын ала келіседі.

2.4.Көрсетілген Қызметтердің көлемі сандық және құндық нұсқада осы Келісімшарттың № 1 қосымшасында ескертілген.

  1. Келісімшартқа өзгертулер енгізу шарттары

3.1. Осы Келісімшартқа Жабдықтаушыны таңдауға негіз болған сапа мен басқа да шарттардың өзгермейтіндігі жағдайында өзгеріс енгізуге рұқсат етіледі:

1) осы Келісімшартта көрсетілген Қызмет түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында Келісімшарт сомасының көрсетілетін Қызмет көлемінің қажеттілігінің азаюымен байланысты азаюы бөлімінде. Осы Келісімнің бұлайша өзгеруіне берілген қызметтерді алуға арналған жылдық жоспарда қарастырылған сомалардың көлемінде рұқсат етіледі;

2) Жабдықтаушы осы Келісімшарттың орындалу процесінде Қызмет түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында осы Келісімшарттың пәні болып табылатын Қызмет көрсетудің жоғарырақ сапасын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда.

3.2. Осы Келісімшартқа, бұл тармақпен қарастырылмаған негіздемелер бойынша, өткізілген сатып алулардың шарттарын және (немесе) Жабдықтаушыны таңдауда негіз болған сөйлемнің мәнін өзгертетін өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді.

3.3. Келісімшартқа енгізілген кез келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілімен қол қойылған және мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы болып табылады.

  1. Тараптардың міндеттері

    1. Жабдықтаушы міндеттеледі:

1) осы Келісімшарт бойынша өзіне алынған міндеттерді толық және тиісті орындауға;

2) келісімшарт бойынша міндеттерін орындау кезінде Қызметтердің осы Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісімшарттың № 2 қосымшасында (техникалық сипаттама) берілген талаптарға сәйкес болу керектігін ескеруі қажет;

3) тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Келісімшарт бойынша міндеттердің орындалу жағдайы туралы ақпарат беруге;

4) қызмет көрсету бойынша Тапсырыс берушінің негізсіз шығындануына қарсы шара қолдануға;

5) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Келісімшарттың шарттарын орындауға Жабдықтаушымен жұмылдырылған қызметкерлерді қоспағанда, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен берілген Келісімшарттың немесе оның қандай да бір ережесінің мазмұнын ашпауға;

6) берілген ақпаратты осы қызметкерлерге оңаша және міндеттерді орындауға қаншалықты қажетті болған мөлшерде жеткізуге;

7) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Келісімшартты орындау мақсатынан өзгемақсаттарда жоғарыда аталған кез келген құжаттарды және ақпаратты қолданбауға;

8) жабдықтаушының Келісімшарттарын тиісті орындамауымен және/немесе басқа да заңға қайшы әрекеттерімен Тапсырыс берушіге тигізген зиянын толық өтеуге;

9) Жабдықтаушы қызметтерді көрсетумен қатар Тапсырыс берушіге осы Келісімшарттың № 3 Қосымшасына сәйкес формада қазақстандық қамту үлесі бойынша есептілікті ұсынуға міндеттеледі.

4.2. Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Келісімшарт өз күшіне енген сәтінен бастап Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі болып табылатын жауапты тұлға тағайындауға;

2) уақытылы, сұраныс түскен сәттен Жабдықтаушыға Қызмет көрсетуге қажетті ақпарат беруге;

3) орындалған жұмыс актін ұсынғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға ескертулер болған жағдайда оларды айту және жіберу.

  1. Қызметтердің техникалық сипаттамаға сәйкестілігін тексеру

5.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген Қызметтердің техникалық сипаттамада (Келісімшарттың № 2 қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілігіне бақылау мен тексеру жүргізе алады. Мұнымен қоса осы тексерулер бойынша барлық шығындарды Жабдықтаушы көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттарға тағайындалған өзінің өкілдері туралы Жабдықтаушыны жазбаша түрде және уақытылы хабарлауы қажет.

5.2. Тапсырыс беруші көрсетіліп жатқан қызметтердің техникалық сипаттама (№ 2 Қосымша) талаптарына сәйкессіздігін анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру біткеннен кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға Қызметтердің Келісімшарттың талаптарына сәйкессіздігі туралы хабарлама жібереді және Жабдықтаушы Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде техникалық сипаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою үшін шара қолданады.

5.3. Жоғарыда көрсетілген ешқандай тармақ Жабдықтаушыны Келісімшарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды.

6. Қызмет көрсету және құжаттама

6.1. Жабдықтаушының Қызмет көрсетуі осы Келісімшарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісімшарттың № 2 қосымшасында көрсетілген мерзімде орындалады.

6.2. Көрсетілген Қызметтер үшін біржола есептесу үшін Жабдықтаушы келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1) екі данада орындалған жұмыстардың акті;

2) Қызметтердің сипаттамасымен, Қызмет көлемін, Қызмет түрінің бағасын және көрсетілген Қызметтердің жалпы сомасын көрсетумен есеп шот фактура;

3) төлеуге арналған шот;

4) қазақстандық қамту үлесі бойынша есеп.
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және №, қызметтерді сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі – Келісім шарт) жасады және төмендегілер...
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарды сатып алу туралы № шарт Астана қ. 20 ж. Бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «ҚазМұнайГаз-Сервис» жшс атынан Жарғы негізінде әрекет ететін бас директор Кеулімжаев С....
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы өткен мемлекеттік сатып алу...
Қызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы ақпанда өткен мемлекеттік...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница