Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста
НазваниеҚазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста
страница5/12
Дата конвертации29.11.2012
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Еуропалық одақтың кәсіпкерлік қызметті реттеу жүйесінің құруына жақындауы

Европалыќ одаќ кјсіпкерлік ќызмет жґнге салу бірыѕєай жїйесі жоќ болып жатыр. Уаќыт да еѕ комплексті жјне қазіргі уақыттың техникалыќ жґнге салу жїйесін еуропалыќ одаќ ўйымдасќан есептеуді болады, негізі салынєанды тјуекелдердіѕ баєалау жїйесінде, тап осы зерттеуде ќаралєан болады.

   1. Реттеуді тәуекелге және шығынға тәуелді жүргізудің жалпы кепілдемелері.


Не мемлекеттік жґнге салуєа тўтас жаќын келу тек ќана АЌШта жјне Австралияда бар. Шетелдік заѕ шыєару зерттеулері айќындауды рўќсат етті. Еуропалыќ мемлекеттерде жјне Ресейде заѕ шыєару жґнге салуы туралы бґлек салалыќ заѕ, аныќтаушымен реттеу таѕдауына дербес жаќын келу.
Мемлекеттік реттеу кіріспесініѕ шыєындардыѕ шекті деѕгей аныќтамасы

Маѕызды белгілеп кету керек, тіпті бірыѕєай акті жоќ болуы жанында тјуекелдіѕ тјуелділікте мемлекеттік реттеу тїр таѕдау тїсінулері мемлекеттік реттеу туралы деѕгейде ўлттыќ органдардыѕ ќўќыќтыќ сана деѕгейінде жјне доктринальномда пайдалардыѕ жјне реттеу шыєындарыныѕ бар болу туралы сґйлеуі болады.

Еѕ (јкімшілік рұқсат жасалмағанды жјне ќызмет лицензиялауын құру) халыќ ќауіпсіздік немесе ел ќорєаныс ќабілетініѕ тікелей ќорќытулары бар болу жанында ќолданылып жатыр.

Аныќтама жанында аныќталатынныѕ араќатынас сияќты пайдалардыѕ жјне жґнге салу шыєындарыныѕ мемлекеттік ќол сўєу дјрежелері қазіргі уақыттағы заѕ шыєарушыларды нјтижелілік тїсініктерінен аралап шыєуды ўмтылып жатыр.

Шыєындардыѕ аныќтама процесс жјне пайдалар бўл жаєдайда јртїрлілерді мемлекеттерде јр тїрліше уақыт тәртібі белгіленген. Дјл осылай, еуропалыќ мемлекеттердіѕ кґпшілігінде тап осы процес бїтінде заѕ шыєаратын уақыт тәртібі белгіленбеген жјне шешімдерді заѕ шыєарушылармен ќабылданып жатыр.

АЌШта айќын сандыќ белгілерден аралап шыєуды ўмтылып жатыр. Біраќ заѕ шыєару сынын кґрсетіп жатыр, табысты јрекеттер болып жатќан тїрда бірнеше себеп: статистикалыќ хабар таныстырылушылыќсызыныѕ, пайдалардыѕ есеп-ќисап бірыѕєайлы јдістерініѕ жоќ болу жјне шыєындардыѕ (јдеттегі заѕ шыєаруды кґмескі ўєыммен операция жасап жатыр «қазіргі уақыттағы єылыми јдістердіѕ ќолдануымен»), мекеме арасындаєы келісу тартуымен, не ертіп әкелгені – мәселелердің кґрінуіне мемлекеттік шаєылысу. Сонымен ќатар, наќты экономикалыќ объектілер, аќиќатта экономика бїтін бўтаќ, тґтенше кїрделі жјне математикалыќ їлгілеу көлемді ќолдануына арналєан.

Қазіргі уақытта єылыми јдістемелер негізінде пайдалар жјне шыєындарды есеп айырысуы ќабылдауєа болатыны Австралия їлгісіне сәйкес келеді, біраќ міндетті сондай сандыќ есеп-ќисаптарды келмейді. Назар орталыќ ќўжат дайындауы жанында мемлекеттік реттеудің тїр таѕдау аныќтаушы, кїтілетін жґнге салу кїшті јсер бәсекені болдырмаудағы зерттеулер орнында болып жатыр.

Шыєындардыѕ шекті маєына аныќтамасы тјуекел азаюы

Басќарудаєы тјуекелдермен єылыми білім дербес облысына кірді.

Сонымен ќатар, тјуекелдердіѕ сандыќ ґлшеу нјтижелілік бойын баќылау бірсыпыра объектілерініѕ ар жаєында ўзаќ статистикалыќ баќылау жоќ болуымен тежеліп жатыр. Математикалыќ їлгілерді ќолдану мїмкіншілігі (коэффициент, shortfall жјне басќа математикалыќ їлгініѕ, бірлестіктермен ќолданылатындар тјуекелдердіѕ баєалауына арналєан) сондыќтан їлкен аќпараттыќ объектілердіѕ артынан кем ыќтималдыќ ґлшеуіне арналєан тјуекел орындаулары аман саќталып қалған, кейбірлерге мемлекеттік реттеу объектілері апарып беруі жиі болады. Сонымен ќатар јрбірде єылым облыстарынан ќауіп-ќатерлердіѕ теѕестіруіне арналєан жеткілікті жабдықтар жјне тјуекелді тґмендетуіне арналєан баламалыќ шешімдердіѕ ұйқасы берілуі болады (мысалы, химиялыќ жјне микробиологиялыќ тјуекелдер).

Қазіргі уақыттағы заңдар сол уақытта тәуекелді басқару кезіндегі шешімді қабылдаудың алгоритмін сипаттау үшін құрылады.

Тәртіп таңдау

Тәуекелді талдаудан кейін реттілікті таңдаудың түрі туралы шешім қабылданады. Егер халықтың денсаулығы мен өміріне қауіп, сонымен қатар, мемлекеттік қорғаныстық қабілеттілігі болмаса, онда тәртіптің ең тиімді түрін таңдаудың қажеттілігі туралы шешім қабылданады (квази-тәртіптік немесе өзіндік тәртіп).

Сонымен қатар, шығын мен тәртіптің нақты түрлерінің пайдасын есептегеннен кейін, тәртіптіліктің опциясының қатыспауынан мақсатқа лайықтылығы туралы нәтижесі жасалады.
Реттілік пен ретсіздікті енгізу туралы шешімді қабылдау алгоритмі:

 1. мүмкін объектінің реттілігін арақатынасының потенциалды зиянды оқиғасы туралы релевантты ақпараттың жиынтығы;

 2. келіп түскен әрбір зиянды оқиғаның ықтималдығын өлшеу;

 3. реттілік бағытталған «тәуекел объектісінің» түсінігін қалыптастыру;

 4. агрегатталған зиянды оқиға ретінде, келген тәуекелдің ықтималдығын өлшеу;

 5. тәуекелдің жүзеге асуы кезінде зардаптарын жабу құндылығын анықтау;

 6. жеке зиянды оқиғалардың болдырмау қатынасында реттіліктің белгілі түрін шығару;

 7. «пайда - шығын» критериі бойынша реттіліктің альтернативті түрін бағалау;

 8. түскен зиянды оқиғалардың зардаптарын бағалау(адамның денсаулығына және өміріне қауіп тигізу ықтималдығын анықтау, мемлекеттің қорғаныс қабілеттілігінің ықтималдығы);

 9. мемлекеттің қорғаныс қабілеттілігін немесе адамның денсаулығына зиянына байланысты реттілікті таңдау түрі:

 10. егер адамның денсаулығына немесе мемлекеттің қорғаныстық қабілеттілігіне қауіп төнген жағдайда, «пайда – шығын» талдауын жүргізу және бәсекеге қабілетсіздігінің болу/болмауын талдау;

 11. шешімді қабылдау.
  1. Қазақстандағы және әлемдегі дамыған елдердегі әрекеттің жеке түрлерін реттеудің, жүйені енгізудің принциптерінің негізін талдау
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconФармацевтикалық бақылау комитеті Төрағасының 2008 жылғы " 18 " қырқүйек
Республикасында мемлекеттік тіркеуге ұсынылған және медициналық қолдануға рұқсат етілген
Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconДиссертациялық кеңеске келесі мамандықтар бойынша диссертация қорғауға рұқсат етілген

Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconҚазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 18 қаңтар №06-2/20 Астана қаласы
Қазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін және ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің...
Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconҚазақстан Республикасында пайдалануға рұқсат етілген Селекциялық жетістіктердің мемлекеттік тізілімін және ауыл шаруашылық өсімдіктерінің перспективалы сорттарының тізбесін бекіту туралы
Азақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2009 жылғы 30 шілдедегі №434 бұйрығы
Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconМемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесі
Р дсм медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында
Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconМемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесі
Р дсм медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында
Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconМемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесі
Р дсм медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында
Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconМемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесі
Р дсм медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында
Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconМемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы мен медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесі
Р дсм медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында
Қазақстан Республикасында рұқсат етілген жүйені талдау. Рұқсат етілген жүйені жетілдіру бойынша ұсыныста iconҚазақстан Республикасы Статистика агенттігі Оңтүстік Қазақстан облысының Cтатистика департаменті
Облыста әлі де болса, аңшылыққа деген қызығушылық төмендемеген. 2011 жылы 3684 азаматқа аңшылық жасауға рұқсат етілген
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница