Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Скачать 180.71 Kb.
НазваниеЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Дата конвертации29.11.2012
Размер180.71 Kb.
ТипДокументы

Жұмыстарды

мемлекеттік сатып алу туралы № ___ шарт
Көкшетау қ.   2009 ж. ___________
  Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» мемлекеттік мекемесі бастығы 22.05.08 ж. № 60 Ереженің негізінде іс-әрекет жасайтын Р.Е.Мұқатова тұлға бір тараптан және ________ бұдан әрі Мердігер деп аталатын _______ негізінде іс-әрекет жасайтын басқарушы директоры ________ тұлға,   екінші тараптан  Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы_________ өткен мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде осы Мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі –Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламаның, кiшi бағдарлама мен ерекшелiктiң атауы: 001 «Мемлекеттік бюджеттің атқарылуын және оның атқарылуына бақылауды қамтамасыз ету», 000 кiшi бағдарлама, 149 ерекшілігі «Өзге де қызметтер және жұмыстар»

1.Мемлекетік сатып алуды ұйымдастырушы -«Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» мемлекеттік мекемесі _______ жұмыстарын мемлекеттік сатып алуды жариялады және мердігердің конкурстық құжаттамасын - ____ теңге мөлшерінде қабылдады №1 қосымшаға сәйкес;

 2. Осы шартта төменде аталатын ұғымдар төмендегідей түсініктемені қамтиды:

1) "Тапсырыс беруші" - мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік кәсіпорындар және акцияларының 50% артық бақылау пакеті мемлекетке тиесілі акционерлік қоғамдар, сондай-ақ олармен қосылма заңды тұлғалар;

2) " Мердігер " - Тапсырыс берушімен мемлекеттік сатып алу туралы жасасқан шартта тікелей агент ретінде әрекет ететін заңды тұлға немесе консорциум (мемлекеттік сатып алу ережелерінде аталған жағдайда)

3) "Шарттың құны" – Мердігердің конкурстық құжаттамасында карастырылған Шарттың жалпы сомасын білдіреді;

4) "Шарт" - "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында жасалған азаматтық-құқықтық шарт.;

5) "Күндер" - күнтізбелік күндер, "айлар" - күнтізбелік айлар;

6) "Өзгерістер" - Шартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші берген өзгерістер;

7) "Ақау" - Шарт талаптарын бұзушылықтармен орындалған жұмыстардың бір бөлігі;

 8) "Кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі" - жұмыстардың орындалуын тексерулердің барысында анықталған кемшіліктер мен ақауларды жою кезеңі.

3. Төменде санамаланатын құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

      1) Осы Шарт;

      2) шарт нысанасы сатып алынатын жұмыстар тізбесі; (1- Қосымша)

4. Мердігер осы Шартта көзделген барлық жұмыстарды орындауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

5. Қазақстан Республикасының заңнамалық кесімдері Шарттың құқықтық нормалары болып табылады.

 6. Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы ресми қатынастың жазбаша түрде ғана күші бар.

 7. Мердігер залалдарға немесе Тапсырыс берушінің мүлкіне, өз қызметкерлерінің жеке меншігі мен денсаулығына зиян келтірілуіне, сондай-ақ өз қызметкерлерінің қаза болуына, Шартты орындау барысында және оның салдарынан туындайтын зардаптарға байланысты барлық тәуекел үшін жауап береді.

 8. Тәуекелдің айрықша түрлері үшін, атап айтқанда: соғыс, көтеріліс, төнкерс, азамат соғысы, бүлік, тәртіпсіздік тәуекелі (егер оған Тапсырыс берушінің қызметкерлері қатысса) үшін Тапсырыс беруші жауапты.     

9. Тараптардың әрқайсысы олардың бірлескен іс-әрекеттерінің немесе олқылықтарының нәтижесі болып табылатын зияндар, шығыстар және залалдар, денсаулыққа зиян келтіру және адамдардың қаза табуы үшін жауап береді және оларды басқа тарапқа өтейді.

      10. Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша олардың арасында туындаған немесе оған байланысты барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей ресми емес келіссөздердің барысында шешуге барлық күш-жігерлерін салулары тиіс.

      11. Егер осындай ресми емес келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күннің ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша бейбіт жолмен дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы мәселені шешуді талап етуі мүмкін.

      12. Егер форс-мажорлық мән-жайлар немесе ауытқулар орын алса, жұмыстарды орындау үшін қосымша мерзімдер талап етілсе, сондай-ақ егер жұмыстарды орындау процесінде қосымша еңбек шығындарын талап ететін жасырын Ақаулар анықталса, Тапсырыс беруші оларға өзі ұсынған жұмыстардың орындалу мерзімін ұзартады. Бұл ретте Мердігер азаматтық заңнамада көзделген рәсімдер сәйкес Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуі тиіс.

      13. Мердігер білімін және барлық бар мүмкіндіктерін пайдалана отырып, жұмысты бақылауға және жүргізуге міндетті. Мердігер жұмыстардың орындалу құралдарына, әдістеріне, техникасына, кезектілігіне және сапасына бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ Шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге толық жауап береді.

      14. Тапсырыс беруші жұмысты тексеру үшін сынақ жүргізе алады. Егер тексеруден кейін тексерілген жұмыс ақаулы болып табылса, Мердігер жұмыстардың Ақауын түзетеді және конструкцияны ауыстырады.

      15. Тапсырыс беруші Ақаулардың түзету мерзімін көрсете отырып, табылған кез келген Ақаулар туралы Мердігерді жазбаша хабардар етеді.

      16. Ақаулар туралы хабарлама алғаннан кейін Мердігер Тапсырыс беруші көрсеткен уақыт кезеңінің ішінде Ақауды жоюға міндетті.

      17. Төлеу нысаны шарттағы нұскау бойынша Мердігердің деректемесіне аудару.

18. Төлемдердің түрлері және мерзімдері. Тапсырыс беруші төлемдер орындалған жұмыстардың актісі және ұсынылған шот-фактура негізінде жұмыстарды қабылдап тапсыру күнінен бастап 10 жұмыс күн ішінде жүзеге асырылады.

19. Төлеу алдындағы қажетті құжаттар: шот-фактура және орындалған жұмыстардың актісі

      20. Тапсырыс беруші аванстық төлемдерді жүзеге асырған жағдайда, келесі төлемдер мөлшерде аванстық төлемдердің сомасынан шегерім жасалып, түзетіледі.

      21. Егер Тапсырыс беруші Шартта көрсетілген мерзімдерде оған тиесілі соманы Мердігерге төлемесе, онда мұндай жағдайларда ол мерзімі өткен әрбір күн үшін 0,01% мерзіинен өткізіп алған төлемнің сомасының мөлшерде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық төлемін Мердігерге төлейді. Тұрақсыздық төлемін төлеу мынадай төлемдермен бірге жүргізіледі. Тұрақсыздық төлемінің пайызы төлем жүргізілуі тиіс күннен бастап есептеледі, соңғы төлем жүргізілген күнмен аяқталады.

22. Мердігер Тапсырыс берушіге шарт бойынша берілетін материалдар мен жабдықтың сапасы жақсы және сапасын төмендететін ақауларсыз орындалатынына, талаптарына сәйкес келетіндігіне кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткіліксіз негізделмеген және рұқсат берілмеген өзгерістері бар жұмыс ақаулы болып табылады. Мердігер жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерінің бұзылу себебі бойынша, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ оны дұрыс

пайдалану кезінде жол берілген тозу немесе жабдықты бүлдіру себебі бойынша зиянды өтеу немесе. Ақауды түзету енгізілмейді. Тапсырыс берушінің талаптары бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасын растайтын Құжаттарды беруі тиіс. Бүл кепіл 1 жыл ішінде күшінде болады.

      23. Тапсырыс беруші немесе Мердігер, Егер екінші басқа тараптан Шартта көзделген оның принциптік қағидаларын бұзатын Шарттың елеулі түрде бұзылуы орын алған болса, Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

      24. Шарттың елеулі түрде бұзылуы мыналарды қамтиды, бірақ санамаланғандармен шектелмейді:

      1) Егер Мердігер жұмыстардың Орындалуы кестесінің мерзімін бірнеше мәрте бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

      2) Мердігер Тапсырыс беруші анықтаған негізделген уақыт кезеңінің ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

      3) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе біріктірілуін қоспағанда, қандай да болмасын себептер бойынша банкроттыққа ұшыраса немесе таратылса.

      25. Егер Шарт Мердігердің Шартты елеулі түрде бұзуына байланысты бұзылса, Тапсырыс беруші Тапсырыс берушінің аванстары мен жаңа Мердігердің таңдау шығындарын шегеріп тастағаннан кейін іс жүзінде орындалған жұмыстар үшін қалған сомаларды Мердігерге төлейді. Егер Шарттың бұзылуына байланысты Тапсырыс беруші шығындарының жалпы сомасы Мердігерге тиесілі жалпы сомадан асып түссе, айырма Тапсырыс берушіге төленуге тиіс борышты құрайды.

      26. Тапсырыс беруші кез келген уақытта оның одан әрі орындалуын Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, орынсыз екендігіне байланысты Шартты бұза алады. Хабарламада Шарттың бұзылу себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шарт оның бұзылуы күшіне енгізілетін күні келісіледі.

      27. Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған жұмыстардың ақы төлеуді жүргізеді.

      28. Шарттың осындай мән-жайларға байланысты күші жойылса, Мердігер Шарт бойынша бұзылуға байланысты тек іс жүзіндегі шығыстар үшін бұзылу күніне ғана ақы төлеуді талап етуге құқығы бар.

29. Егер Тапсырыс беруші немесе Мердігер бақылауы мүмкін емес дүлей зілзала, әскери іс-қимылдар немесе қандай да бір басқа да форс-мажорлық оқиға Шарттың орындалуын бұзса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатылуын куәландырады.

30 Тапсырыс беруші жұмыстын атқарылған сәтінен бастап 5 жұмыс күн ішінде атқарылған жұмысты қарап және қортындысын қабылдауға міндетті.     

31. Егер Мердігер Шартта келісілген мерзімде жұмыстарды орындамаса, Тапсырыс беруші Шарт шеңберінде басқа да өз құқықтарына нұқсан келтірмей 0,01% Шарттың сомасын тұрақсыздық айыбы сомасы түрінде оны Шарт құнынан шегеріп тастайды.

      32. Жұмыстардың басталу мерзімі осы Шарттың күшіне енген күні болып саналады.

      33. Мердігер осы шарт бойынша барлық жұмыс түрлерін 2009 ж. ____нен кешіктірмей аяқтауды қамтамасыз етуді міндетке алады.

      34. Тапсырыс беруші осы Шартта айтылған соманы осы Шарт бойынша жұмыстардың көлемі үшін Мердігерге ақы төлеуге міндеттеме қабылдайды.

      35. Осы Шарт бойынша түпкілікті төлем жасауды Мердігер осы Шарт бойынша міндеттемелерді және Ақауларды түзету жөніндегі оның барлық міндеттемелерін орындалған кезде Тапсырыс беруші жүргізеді.

      36. Осы Шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қағидалар көзделуі мүмкін.

     37.Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркегеннен кейін (мемлекеттік органдар мен мекемелер үшін) күшіне енеді 2009-жылғы 31-желтоқсанын қоса алғанда күшінде болады.

      38. Тараптардың мекен-жайлары және деректемелері:


Тапсырыс беруші
«Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» мемлекеттік мекемесі

Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Горький к.,73

Тел/факс 40-25-15

СТН 031400075278

ЖСК 000120200

БСК 195301070 ҚР ҚМ Қазынашылық Комитетінде Астана қ.

Бастық ______________ Р.Е.Мұқатова

Мердігер:


      Қазынашылықтың аумақтық органында тіркелген күні (мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер үшін): _____________________
Осы көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы Шарт Тапсырыс берушінің атқарған жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруы үдерісінде Тапсырыс беруші мен Мердігер арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді .Тапсырыс беруші осы Шартты пайдалана отырып, мемлекеттік сатып алу қорытындылары негізінде өзінің көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартының жобасын әзірлеуге тиіс. Бұл ретте осы Шартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына және мердігердің конкурстық құжаттамасына сәйкес келуге тиіс.

Шартта белгіленген түсініктемелер Тапсырыс берушімен толтырылуға тиіс.

Договор

о государственных закупках работ № ___
г. Кокшетау          ____________ 2009 г.
Государственное учреждение «Департамент казначейства по Акмолинской области КК МФ РК», именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице начальника Мукатовой Р.Е., действующей на основании Положения № 60 от 22.05.2008 г., с одной стороны и _______ в лице директора _________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании Закона "О государственных закупках" и итогов государственных закупок, способом запроса ценовых предложений, прошедших ________ заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы 001 «Обеспечение исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета», бюджетной подпрограммы 000, специфика 149 «Прочие услуги и работы».

1.Организатор государственных закупок - Государственное учреждение «Департамент казначейства по Акмолинской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан», объявил государственные закупки работ на _________ на сумму ____ тенге согласно приложения №1;

для Заказчика и принял конкурсную заявку Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере (далее - цена Договора).

2. В данном Договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее толкование:     

1)    "Заказчик" - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) "Генеральный подрядчик" (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок

3) " Цена Договора" означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком

4) "Договор" - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

5) "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

6) "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

7) "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

8) "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

3. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

     1) настоящий Договор;

     2) предмет Договора/перечень закупаемых работ (Приложение №1)

4. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

 5. Правовыми нормами Договора являются законодательные акты Республики Казахстан.

 6. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, имеет силу только в письменном виде.

7. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

8. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).       

9. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.

  10.Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

  11. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

  12. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

  13. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

    14. Заказчик может провести испытание, чтобы проверить работу. Если после проверки окажется, что проверенная работа дефектная, Подрядчик исправляет Дефект работ и заменяет конструкцию.

    15. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.

    16. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

   17. Форма оплаты перечисление на реквизиты Подрядчика указанные в Договоре.

   18. Виды и сроки выплат. Заказчик производит платеж в течение 10 рабочих дней со дня приемки-сдачи работ на основании акта выполненных работ и предъявленной счет-фактуры.

     19. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура и акт выполненных работ.

      20. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему сумму в сроки, указанные в Договоре, то в этих случаях он выплачивает Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере 0,01 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Оплата неустойки производится вместе со следующим платежом. Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

     21. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемые Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования. Данная гарантия действительна в течение 1 года.

      22. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

      23. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

      1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения работ;

      2) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

      3) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения.

         24. Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

      25. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

      26. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

      27. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

      28. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора.

       29. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента выполнения работ осмотреть и принять результат выполненной работы.

      30. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки 0,01% от суммы договора

      31. Сроком начала работ считается дата вступления в силу настоящего Договора.

      32. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ по настоящему Договору не позднее _______ 2009 года.

      33. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных по настоящему Договору работ сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

      34. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

      35. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

     36. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и учреждений) и действует по 31 декабря 2009 года.

      37. Адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик

     

Государственное учреждение «Департамент казначейства по Акмолинской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан»

Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Горького, 73

Тел/факс 40-25-15

РНН 031400075278

ИИК 000120200

БИК 195301070 в Комитете казначейства Министерства финансов РК г. Астана


Начальник ______________ Мукатова Р.Е.

Подрядчик:

      Дата регистрации в территориальном органе казначейства (для государственных органов, государственных учреждений): ____________
      Настоящий Типовой договор о государственных закупках работ регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком в процессе осуществления Заказчиком государственных закупок работ. Заказчик, используя настоящий Договор, должен разработать на основании итогов государственных закупок свой проект договора о государственных закупках работ. При этом любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, в том числе по государственным закупкам, конкурсной документации Заказчика, конкурсной заявке Подрядчика и протоколу об итогах конкурса. Выделенные в настоящем Договоре курсивом разъяснения должны заполняться Заказчиком.Заң.қызм.б. /отдел юрид. службы ________________

Бас есепші / гл. бухгалтер ________________

Похожие:

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы өткен мемлекеттік сатып алу...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы ақпанда өткен мемлекеттік...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconМотор майын мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Өскемен қ. 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2008 жылдың өткізілген баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен көлікті жалға алуды мемлекеттік сатып алу. Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен жанармай мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен металды есігі мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен дөнгелек жөндеу мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен Атбасар АҚБ ғимаратының ағымдағы жөндеуді мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен қойма есігін ағымдағы жөндеуді мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті» iconБаға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен гараж есігін ағымдағы жөндеуді мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитеті Ақмола облысы бойынша қазынашылық Департаменті, мекен-жайы:...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница