Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Скачать 153.16 Kb.
НазваниеАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата конвертации12.12.2012
Размер153.16 Kb.
ТипДокументы
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында

тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі
Список гражданских дел, назначенных к слушанию

в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Қарау күні мен уақыты: 2011 жылғы 25 тамызы , сағат 10-00 Өтетін орны: Облыстық сот ғимараты

Төрағалық етуші:________________ 3 қабат, кассациялық сот алқасының залы

Дата и время рассмотрения: 25 августа 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда

Председательствующий: _______________ 3 этаж, зал кассационной судебной коллегии

Реттік саны

Істің нөмірі

Порядковый номер

Номер дела

Шешім /ұйғарым/ шығарған соттың атауы мен судьяның аты-жөні және апелляциялық қаулыны /ұйғарымды/ шығарған судьяның аты-жөні
Наименование суда, ФИО судьи вынесшего решение /определение/

и ФИО судьи вынесшего апелляционное постановление /определение/

Талапкер мен жауапкер

Истец и ответчик

Талаптың мәні


Сущность иска

Іс шағым немесе наразылық бойынша түсті

Дело поступило по жалобе или протесту

Бірінші және апелляциялық сатыдағы соттың шешімі

Решение суда первой и апелляционной инстанцииІсті баяндаушы


Докладчик по делу

Қарау нәтижесі

Результат рассмотрения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2К-370

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байболова
А. Қ.Есенеева
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Есенеева А. К.


Талапкер: «Көкше-Цемент ӨБ» ЖШС

Жауапкер: «Ақмола облысы бойынша Кедендік Бақылау департаменті» ММ

Истец: ТОО Производственное отделение Кокше-Цемент

Ответчик: ГУ "Департамента таможенного контроля по Акмолинской области"

әрекеттерін заңсыз деп тану туралы
о признании действий незаконными

жауапкердің шағымы бойынша
по жалобе ответчика

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз

иск удовлетворен частично
решение без изменения

Дәулиев Е. К.
2

2К-372

Көкшетау қалалық соты

Р.К.Исабекова
М. А.Манабаева
Кокшетауский городской суд

Исабекова Р.К.
Манабаева М. А.


Талапкер: С.Ж. Ашимов, К.С. Балтабаев

Жауапкер: А.К. Кусаинов
Истец: Ашимов С.Ж., Балтабаев К.С.

Ответчик: Кусаинов А.К.

материалдық шығынды және моральдық зиянды өндіріп алу туралы
о возмещении материального ущерба и морального вреда

талапкердің шағымдары бойынша


по жалобам истцов

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгерілді

иск удовлетворен частично
решение изменено

Дәулиев Е. К.
3

2К-379

Көкшетау қалалық соты

А.Е.Шойынбекова
Г. Д.Қамали

Кокшетауский городской суд

Шойынбекова А.Е.
Камали Г. Д.


Талапкер: О.М.Финько

Жауапкер: нотариус И.В.Потехина, нотариус Л.В.Саурбаева
Истец: Финько О.М.

Ответчик: Нотариус Потехина И.В., нотариус Саурбаева Л.В.

мұраны алуға уақытын қалпына келтіру туралы

о восстановлении срока для принятия наследства

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз


отказано в иске

решение без изменения


Дәулиев Е. К.
4

2К-385

Көкшетау қалалық соты

М.С.Сатубалдинова
Г. Д.Қамали
Кокшетауский городской суд

Сатубалдинова М.С.
Камали Г. Д.


Талапкер: Н.Г.Волк

Жауапкер: «Көкше-Диал» ЖШС


Истец: Волк Н.Г.

Ответчик: ТОО "Кокше-ДиАЛ"

моральдық зиянды өндіріп алу туралы


о взыскании компенсации морального вреда

талапкердің шағымы бойынша


по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске

решение без изменения


Дәулиев Е. К.
5

2К-388

Бурабай аудандық соты

Б.К.Әділбекова
Р. К.Жакудина
Бурабайский районный суд

Адильбекова Б.К.
Жакудина Р. К.


Талапкер: К.Т.Досымов

Жауапкер: Бурабай ауданының әкімі

Истец: Досымов К.Т.

Ответчик: Аким Бурабайского района

айыпақыны өндіріп алу туралы


о взыскании неустойки

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз

иск удовлетворен частично
решение без изменения

Көміртасова Қ. К.
6

2К-390

Көкшетау қалалық соты

Р.К.Исабекова
Б. А.Оспанова
Кокшетауский городской суд

Исабекова Р.К.
Оспанова Б. А.


Талапкер: А.С.Балтабаев

Жауапкер: қаласының әкімдігі

Истец: Балтабаев А.С.

Ответчик: Акимат г. Кокшетау

әкімдігінің қаулысын заңсыз деп тану және бұзу туралы

о признании незаконными и отмене постановлений акимата

талапкердің шағымы бойынша


по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске

решение без изменения


Сақтағанова С. Д.
7

2К-399

Ерейментау аудандық соты

М.Б.Тұрғынбаев
Қ. Т.Сабдин


Ерейментауский районный суд

Тургынбаев М.Б.
Сабдин К. Т.


Талапкер: В.В.Худякова

Жауапкер: «Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ерейментау аудандық аумақтық инспекциясы» ММ
Истец: Худякова В.В.

Ответчик: ГУ Ерейментауская районная территориальная инспекция Комитета государственной инспеции в агропромышленном комплексе" МСХ РК

жұмысқа қайта орналастыру, еңбек ақыны және моральдық зиянды өндіріп алу туралы

о восстановлении на работе, взыскании заработной платы и морального вреда

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске

решение без изменения


Сақтағанова С. Д.
8

2К-400

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

З.М.Байболова
Н. В.Шелема
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Байбулова З.М.
Шелема Н. В.


Талапкер: «Мұнай сақтандыру компаниясы» АҚ

Жауапкер: «Казкоммерц-Полис» Сақтандыру компаниясы» АҚ
Истец: АО "Нефтяная Страховая Компания"

Ответчик: АО "Страховая компания Казкоммерц-полис"

сомасын өндіріп алу туралы

о взыскании суммы

талапкердің шағымы бойынша
по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске

решение без изменения


Сақтағанова С. Д.
9

2К-402

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

А.А.Аймұхамедов
Н. В.Шелема
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Аймухамедов А.А.
Шелема Н. В.


Талапкер: «Широкое» ЖШС

Жауапкер: Сандықтау ауданының әкімінің аппараты, Сандықтау ауданының «Ауыл шаруашылық және жер қатынастары бөлімі» ММ
Истец: ТОО "Широкое"

Ответчик: ГУ "Аппарат Акима Сандыктауского района", ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений Сандыктауского района"

алынбай қалған пайда залалын өндіріп алу туралы

о взыскании убытков в виде упущенной выгоды

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске

решение без изменения


Сыздықова Ж. М.
10

2К-404

Ақмола облысының

мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты

Е.К.Мұқұшев
Г. Ж.Әлмағамбетова
Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области

Мукушев Е.К.
Альмагамбетова Г. Ж.


Талапкер: «Көкшетау Строй Сервис» ЖШС

Жауапкер: «Көкшетау қаласы бойынша салық басқармасы» ММ
Истец: ТОО "Кокшетау Строй Сервис"

Ответчик: ГУ "Налоговое управление по городу Кокшетау Налогового департамента по Акмолинской области"

салық тексеріс қорытындысы бойынша хабарламаның бөлігін даулау туралы

об оспаривании в части уведомления о результатах налоговой проверки

талапкердің шағымы бойынша
по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске

решение без изменения


Сақтағанова С. Д.
11

2К-405

Астрахан аудандық соты

О.Т.Тұрсынов
М. А.Манабаева

Астраханский районный суд

Турсынов О.Т.
Манабаева М. А.


Талапкер: Е.А. Горбатенко, Е.А. Горбатенко
Жауапкер: Нотариус А.Н.Елеупова
Истец: Горбатенко Е.А., Горбатенко Е.А.

Ответчик: Нотариус Елеупова А.Н.

натариустың әрекеттеріне
на действия нотариуса

талапкердің шағымы бойынша

по жалобе истца

талап қанағаттандырылған
шешім бұзылған


иск удовлетворен
решение отменено

Сыздықова Ж. М.
12

2К-410

Көкшетау қалалық соты

М.С.Сатубалдинова
Қ. Т.Сабдин

Суд города

Кокшетау

Сатубалдинова М.С.
Сабдин К. Т.


Талапкер: М.С.Едрисов

Жауапкер: «Ақмола облысы сот актілерін орындау депатаменті» ММ-нің сот орындаушысы З.М.Гафуров
Истец: Едрисов М.С.

Ответчик: Судебный исполнитель Гафурова З.М. Кокшетауского территориального отдела №2 Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области

атқару парақты жарамсыз деп тану туралы


о признании незаконным исполнительного листа

талапкердің шағымы бойынша


по жалобе истца

талап қанағаттандырусыз
шешім өзгеріссіз

отказано в иске
решение без изменения


Көміртасова Қ. К.
13

2К-412

Бурабай аудандық соты

Г.К.Хамзина
Ғ. И.Сыздықова
Бурабайский районный суд

Хамзина Г.К.
Сыздыкова Г. И.

Талапкер: Л.К. Ганочкина

Жауапкер: Е.С. Завгородний, Н.С. Кирпанева
Истец: Ганочкина Л.К.

Ответчик: Завгородний Е.С., Кирпанева Н.С.

кәмелетке толмаған балалармен тұрғын үйден шығару туралы
о выселении из жилого дома с несовершенонолетними детьми

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика

талап қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз

иск удовлетворен
решение без изменения

Көміртасова Қ. К.
14

2К-414

Еңбекшілдер аудандық соты

М.С.Ахметов
Ғ. И.Сыздықова
Енбекшильдерский районный суд

Ахметов М.С.
СыздыковаГ. И.


Талапкер: С.В. Новохатский

Жауапкер: Қазақстан Ресубликасының Қаржы Министрлігі
Истец: Новохатский С.В.

Ответчик: ГУ "Министерство финансов Республики Казахстан"

мүліктік зиянды және моральдық залалды өндіріп алу туралы

о возмещении материального и морального вреда

жауапкердің шағымы бойынша


по жалобе ответчика

талап ішінара қанағаттандырылған
шешім өзгеріссіз

иск удовлетворен частично
решение без изменения

Сыздықова Ж. М.

Кассациялық сот алқасының төрағасы Б.Әметов

Похожие:

Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 02 декабря 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 15 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 22 сентября 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 21 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 23 июня 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 30 сентября 2010 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 07 марта 2012 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 18 апреля 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Ақмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда iconАқмола облыстық сотының кассациялық сот алқасында тыңдауға тағайындалған азаматтық істердің тізімі Список гражданских дел, назначенных к слушанию в кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда
Дата и время рассмотрения: 12 мая 2011 года, 10-00 часов Место проведения: Здание областного суда
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница