Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар
НазваниеГаз және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар
страница9/12
Дата конвертации09.11.2012
Размер1.35 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

3-параграф. Газ және газоконденсат кәсіпшіліктеріндегі жинаудың технологиялық қондырғылары және газды бастапқы өңдеу
409. Таза газ және газоконденсат кен орындарындағы ұңғыдан өндірілген және кәсіпшілікте өңделген табиғи газ «Коммуналдық-тұрмыстық тұтыну үшін көмірсутегілі отын газы. Техникалық жағдайларындағы» ГОСТ 20448-80 талаптарына сай келуі керек.

410. Газ және газоконденсат кен орындарындағы газды өңдеу үшін қазіргі кезде технологиялық қондырғының бірнеше түрлері қолданылады, оның негізгісі мыналар болып табылады:

1) суықта жұмыс істейтін төментемпературалық сепарациясының қондырғысы, «штуцерлердегі» жоғарғы қысымды редукцияланған газ есебінен алынған және газды дроссельдеу алдында рекуперактивтік алдын ала суытылған жылуалмағыштар;

2) арнаулы тоңазытқыш машиналарда алынатын, суықта жұмыс істейтін төментемпературалы сепарация қондырғысы;

3) абсорбациялық (гликольді) газды құрғату қондырғысы;

4) абсорбация қондырғылары (қысқа циклдылар және ұзақциклдылар) кешендегі газды судан және бензиннен айыру, газ және газоконденсат кен орындарында төментемпературалық сепарациялардың қондырғысынсыз;

5) газоконденсат шоғырындағы газдан конденсатты барынша мол алу үшін қолданылатын және осы шоғырда тұрақты қат қысымын ұстау (сайклинг үрдіс) газды майдан айыру.

411. Газды өңдеу жөніндегі технологиялық қондырғылар түрлерін таңдау бірқатар фактілерге байланысты, олардың бастысы болып;

1) газдың фракциялық құрамы және әсіресе, онда ауыр көмірсутегінің болуы немесе болмауы;

2) газда зиянды компоненттердің болуы, мысалы, күкіртсутегі, көмірсутегі және органикалық қышқылдар;

3) бастапқы кездегі газ құрамындағы су мөлшері және кен орындарын қазу үрдісіндегі оның өзгеруі;

4) ұңғының өнімділігі, қат жағдайында және ұңғы сағасындағы газдың қысымы және температурасы;

5) кен орнының аумағындағы климаттық жағдай.

412. Таза газ кен орындарынан газды алысқа тасымалдауды дайындау үшін, сондай-ақ, жергілікті тұтынушыларға жететін осы газды дайындау, бір жағынан кәсіпшілік газ жинау тораптарында, екінші жағынан, магистральды газ құбырларында гидраттың пайда болуын алдын алу мақсатымен осы газды судан айыру талап етіледі. Қала және басқа елді мекендерге берілетін газ, оттегінің зиянды қоспалары жөніндегі, ГОСТ 5542-87 және ГОСТ 22387-5-77 талаптарын қанағаттандыруы, сондай-ақ, сезінетін иісі болуы тиіс.

413. Конденсат газын тасымалдауға әзірлеу үшін осы газды судан айырумен қатар технологиялық қондырғылардың бірінде конденсатты алуды жүзеге асыру керек.

414. Алынған конденсатты әрі химия және мұнайөңдеу өнеркәсібінде шикізат ретінде, сондай-ақ, отын ретінде пайдалану қажет.

415. Газда агрессивті компоненттердің болған кезінде осы компоненттерді шығару жөніндегі технологиялық қондырғыларын салуды көздеу керек, мұндайда, ГОСТ-ің рұқсат еткен шегіне дейін оның құрамын төмендетумен және сонымен қатар кәсіпшілік жабдықтарын коррозиядан сақтау жөніндегі шараларды қолдану керек.

4-параграф. Конденсат кен орындарындағы конденсатты жинау, тасымалдау және өңдеу
416. Газоконденсат кен орындарын жайғастыру жобасында газоконденсатты судан және бензиннен айыруды қамтамасыз ететін технологиялық қондырғыларды көздеу қажет.

417. Қандай бір технологиялық қондырғыларды пайдаланғанда конденсатты кәсіпшілікпен жинау конденсат өткізгіштің герметикалық жүйесі бойынша автоматты конденсатбұрғышты қолданумен жүзеге асады.

418. Тұрақсыз конденсат, газды дайындау қондырғысында шығарылған, жүйе қысымын барынша пайдаланумен конденсатты өткізгіштердің герметикасы бойынша газобензин зауытына тасымалданады.

419. Конденсаттың кәсіпшілікте тұрақтану қажеті кезінде тұрақтанғаннан кейін газды өндіру және химия зауыттары үшін сұйықталған газды отын ретінде пайдалану керек немесе төменгі қысымды газқұбырлары бойынша өз қажетіне және жергілікті тұрғындарды газбен қамтамасыз етуіне бағыттау қажет. Атмосфераға конденсатты үрлеп шығару және факельмен жағуға болады.

420. Газоконденсат кен орындарының газ запасына және конденсаттың санына байланысты, осы газда болатын, әр кен орнын жайғастыру жобасында газдан шығарылған сұйық өнімді өңдеу мақсаттылығының техникалы-экономикалық есептерін ұсыну, сонымен бірге газобензин зауытын салу қажет.

421. Газоконденсат кен орындарын жайғастыру жобасында конденсатты өңдеу жөніндегі конденсатты-фракцияланатын (одан әрі-КФҚ) қондырғыны кәсіпшілікте салу мақсатының техникалы-экономикалық есептерінің негіздемесін ұсыну керек.

422. Кәсіпшілікте КФҚ салу мақсаты туралы техникалы-экономикалық есептерді жүргізген кезде, конденсаттан тек қана мотор отындарын алу түрлерін қарастырмай, сонымен бірге химия өнеркәсібі үшін шикізатты (пропилен, бутилен және басқалары) алуды да ойлаған жөн.

423. Кәсіпшілікте КФҚ болмаған жағдайда тұрақтандыратын қондырғыдағы конденсатты конденсатөткізгіштер бойынша жинайтын резервуар (қойма) пунктіне жіберу, содан соң мұнайайдау немесе химия зауыттарына тасымалдау керек.

424. Жиын пунктіндегі резервуардағы конденсаттың сақталуы мен есебі «Мұнайбазалары және мұнайөнімдері қоймаларының өндірістік қауіпсіздік ережелеріне» сәйкес жүзеге асады.

425. Конденсаттың шығынға ұшырауымен күресу мақсатында оны резервуарлық жинау пунктінен өңдейтін жерге дейін (жақындағы мұнайөңдеу зауыты) тасымалдау қолдағы көлік құралдарының көмегімен-құбыржүргізумен, теміржолмен, сумен және автомобильмен герметикалық күйінде жүзеге асады.

5-параграф. Газды құрғату және оны күкіртсутегісінен және көмірқышқылынан тазарту
426. Газды құрғату мен тазартуды тікелей кәсіпшіліктерде немесе магистральды газқұбырының басқұрылысында өткізуге болады.

427. Газды құрғату мен тазартудың әдістерін, сондай-ақ, құрғату мен тазарту қондырғысының тұрған жерін анықтау газ кен орындарын жайғастыру жобасын жасаумен және бас құрылыстың және магистральды газқұбырының жобасымен бірге жүргізіледі.

428. Газды құрғату сондай жоғары дәрежеде, газқұбырында су буларының конденсациялануы және кристаллгидраттардың пайда болмауы арқылы жүзеге асуы керек. Тапсыру пункттеріндегі шық ылғалының нүктесі газ температурасынан төмен болуы керек. Шық ылғалының нүктесі ГОСТ 20061-84 бойынша анықталады. Осындай дәлдік өлшеумен басқа да әдістермен және аспаптармен анықтауға болады.

429. Газды күкіртсутегісінен тазарту ГОСТ 20061-87 сәйкес коммуналдық-тұрмыстық тұтыну үшін оның газдағы құрамын қамтамасыз етуі 0,02 г/м3 аспайды, егер жобаланатын ғимаратnа арнаулы жоғары талап қойылмаса.

430. Парциалды бу қысымы кезінде газдағы көмірқышқылы 2 кг/см2 жоғары болса, газды тазарту көзделуі керек. Көмірқышқылын жою әдістері техникалы-экономикалы ойларды жобалаған кезде анықталады.

431. Табиғи газдың күкірттазарту қондырғыларында қышқыл газдардағы күкіртсутегіні майдан айыру үшін қажетті қондырғы көзделуі керек және мүмкіндігі бойынша тауарлы күкіртті алу үшін.

432. Апатты шығарындылар кезінде қышқыл газдардың күкірттазартуынан ажырағанында жағу және қайтатын газдарды тоқтаусыз жағу үшін тетігі бар арнаулы шырағдан орнату қажет. Шырағданды қоршаумен жауып қою керек. Шырағданды тұрғын ғимарттарынан, кәсіпорындарынан, жолдар мен жүретін жерлерден алыс орнату керек. Шырағданның биіктігі және оның орнатылатын жерін жобалайтын ұйым анықтап, желдің бағыты қай жақтан болатынын есептеу және оны тиісті инспекциялармен келісу қажет.

433. Газды құрғату мен тазарту жөніндегі қондырғыға қызмет көрсететін персонал үшін пайдаланатын ұйым технологиялық карталарды (регламент), жабдықты сынау жөніндегі қызмет нұсқаулығы, іске қосу, пайдалану, жөндеу, қалыпты және апатты тоқтату жасауы қажет.

434. Әр қондырғыда көрінетін және қол жететін жерге іліп қою керек:

1) қондырғының технологиялық схемасы, технологиялық карта, тиектік, реттейтін, сақтайтын және басқа да арматуралар мен байқау-өлшегіш аспаптары көрсетілген аппараттар мен жеке тораптардың схемасы;

2) агрегаттарды іске қосу және тоқтату, жеке аппараттардың сондай-ақ, оларды қалыпты қызмет көрсету ережесі;

3) апатты жағдайлар кезінде тоқтату ережесі.

435. Газды құрғату және тазарту жөніндегі қондырғыны бүкіл жабдықтардың, коммуникациялардың, бақылау-өлшеу аспаптарының, арматураның түзулігін тексергеннен соң, сондай-ақ, аппараттар мен құбырларды мұқият тазарту, жуу және үрлегеннен соң іске қосылады.

436. Қондырғыны іске қосу технологиялық схемаға тиісті жүзеге асады: алдымен ертіндіні суық циркуляция кезінде, содан соң қызметтік пайдалану жағдайында тұрақтылыққа ауысады.

437. Қондырғыны іске қосқан уақытта бүкіл аппараттардың, құбырлардың, бақылау-өлшеу аспаптарының, арматураның, сонымен бірге ерітінді құрамының түзулігі мен герметикасын тексеру керек. Мұндайда апараттардағы және құбырлардағы газ бен сұйық қысымының артуы бірте-бірте болады және жабдықтар мен коммуникациялардың беріктігі мен тығыздығын бақылағанда, ол қондырғыны іске қосу жөніндегі қызметтік нұсқаулықтарда көрсетілуі тиіс.

438. Қысқы уақыт кезінде ашық алаңдарда болатын немесе от жағылмайтын бөлмелердегі аппараттар, құбырлар, арматуралар және бақылау-өлшеу аспаптары (одан әрі-БӨА) ылғалдың қатып қалуын және гидраттардың пайда болуын болдырмау үшін мұқият бақылау орнату және ерекше суық болатын жерлерді жылыту үшін шаралар қолдану керек.

439. Ұзақ уақытқа құрғататын және тазартатын қондырғыны тоқтатқан кезде аппараттар мен құбырларды коррозиядан, қысқы кезде аязға ұрынуынан, жарылу және өрт қоспаларының пайда болуынан сақтау үшін шаралар қабылдау қажет. Қыс кезінде тоңазытқыштар, жылу ауыстырғыштар, коммуникация мен жабдықтар тоқтап қалғанда су мен ерітіндінің қатып қалу қаупі болады, сондықтан тоңазып қалуын, тығындалып және бұзылып қалуын болдырмас үшін оларды сұйықтардан босату керек.

440. Газды құрғату мен тазарту жөніндегі қондырғыны пайдаланған кезде негізгі жабдықтардан басқа, баспалар мен алаңдар, жылытатын құрылғылар және тетіктер, жұмысшы саймандары, өртке қарсы, газға қарсы қолданатын және санитарлық-медициналық құралдар түзу болуы керек.

441. Газды құрғату мен тазарту жөніндегі қондырғының бүкіл персоналы өртке қарсы, газға қарсы және санитарлық-медициналық құралдарды пайдалана білулері қажет, сол үшін тиісті куәліктері болуы қажет.

442. Газды құрғату мен тазарту бақылауын химиялық лаборатория және автоматты жұмыс істейтін газоанализаторлар жүзеге асырады.

443. Қондырғылардағы жөндеу жұмыстары қақпақшамен қондырғының жөнделетін жабдықтарын толық ағытып, ажыратқанда, арнаулы нұсқаулықта көрсетілген өндірістік қауіпсіздік жөніндегі қажетті талапты сақтау арқылы жүзеге асады.

444. Абсорберлердің, десорберлердің, сепараторлардың және басқа газ аппараттарының ішіндегі жұмыс қақпақшамен аппараттарды толық ағытып, ажыратқанда арнаулы нұсқаулықта көрсетілген өндірістік қауіпсіздік жөніндегі қажетті талапты, арнаулы нұсқаулық пен келесі жағдайларды сақтағанда:

1) аппараттың ішіндегі жұмыс цех бастығы беретін, осы жұмысқа жауапты техникалық қызметкер тұлғасының қатысуымен арнайы наряд- рұқсатымен жүргізіледі;

2) аппараттың ішінде жұмыс істеу үшін оны жұмысқа дайындап алу керек: сөндірілген, буланған, жуылған, желденген, онда газдың жоқтығы жөнінде анализ алу қажет;

3) аппараттың ішіндегі жұмысты екі адам атқарады, оның біреуі байқаушы болады;

4) аппараттың ішінде жұмыс атқарушы жеке қорғаныс құралдарымен жабдықталады (фильтрлейтін, шлангасы бар противогазбен, оттегі-ажыратқыш аспабымен), құтқару белдігіне бекітілген сигналды-құтқарушы арқанмен, оның бір шеті байқаушыда болады;

5) аппараттың ішіне жарық беру үшін жарылысқорғанымен жабдықталған кернеуі 1 В аспайтын лампасы бар қол шамдарын қолдану керек;

6) аппараттың ішінде жұмыс істеу үшін металдан дайындалған, соққанда ұшқын шықпайтын сайманды пайдаланады.

445. Оның құрамында пирофорлық қосындылар болған жағдайда жабдықтарды жуу, тазарту және жөндеу тәртібі жоғарғы ұйым бекіткен арнаулы нұсқаумен анықталады.

6-параграф. Газ және газоконденсат

кәсіпшіліктерін автоматтандыру
446. Әрбір газ және газоконденсат кәсіпшілігінде сол кен орындарын жабдықтау жобасына сәйкес орталықтан бақыланатын және технологиялық пен қосалқы объектілерді басқаратын толық немесе ішінара автоматтандыру жүзеге асырылады.

447. Автоматиканы енгізуді технологиялық және қосалқы объектілердің сенімді, апатсыз жұмыс істеуін, технологиялық және техникалық-экономикалық көрсеткіштердің өсуін қамтамасыз етуіне бағыттау керек. Осы мақсатпен кешенді автоматизацияға көшіруге газ және газоконденсат кен орындары кәсіпшілігінің барлық негізгі және қосалқы объектілері жатады.

448. Нақты жағдайларға байланысты газ және газоконденсат кәсіпшіліктерінде әрі бірсатылы, әрі екісатылы қондырғылар мен кәсіпшілік объектілерінде технологиялық үрдістерді бақылау мен басқару құрылымдары қолданылуы тиіс:

1) бір сатылы құрылым кенінде әрбір ұңғы, газ және газоконденсат жинағыш коллекторлар, газ бөлетін кәсіпшілік станциялары, газжинағыш кәсіпшілдік пункттер және басқа объектілер бойынша технологиялық режимді бақылау мен басқаруды кәсіпшіліктің орталық диспетчер пунктінен жүзеге асыру керек;

2) екі сатылы құрылым кезінде әр ұңғының, жинау пункттерінің технологиялық үрдістері және басқа да өз бетімен жұмыс істейтін объектілердің, сондай-ақ, қосалқы объектілердің жұмыс режимін бақылау мен басқаруды орталық диспетчер пунктіне беретін объект операторының тақтасынан жүзеге асырады.

Ескертпе: технологиялық объектілердің автоматтандыру дәрежесіне байланысты кәсіпшілікте аралас құрылым басқаруын қолдануға болады.

449. Топтық газ жинағыш пункттерінде, кәсіптік газжинағыш станцияларда және газкәсіпшілік құрамына кіретін бас құрылыстарда автоматты өлшеу және орталық диспетчер пунктіне келесі параметрлер беріледі:

1) газдың қысымы мен шығыны;

2) ПГРС-тен немесе басқа құрылыстан шыққан газдың ылғалды болуы;

3) конденсаттың шығыны және қысымы;

4) температуралық сепараторлардағы газдың температурасы.

450. Негізгі және қосалқы барлық технологиялық қондырғылар мен объектілер, топтық жинау пункттері, қазандықтар, кәсіпшіліктің газ жинағыш пункттері, кәсіпшілік және конденсатжинағыш коллекторлар мен басқа объектілер, кәсіпшілік құрамына кіретіндерді автоматтандыру қажет:

1) осы объектілердің жұмысын қамтамасыз ететін мөлшерде қызмет көрсететін персоналдың қатысуынсыз жергілікті автоматика құралдарымен;

2) орталықтандырылған бақылау мен сигнализация құралдарымен технологиялық параметрлерді жедел бақылау көлемін оператордың жүзеге асыруына мүмкіндік беретін (қысым, шығын, газдың ылғалды болуы, деңгейі, температурасы және басқалары) және автоматика құралдары мен кәсіпшіліктің технологиялық аппараттары түзулігіне бақылау жүргізу;

3) газ және газоконденсат өндіру, газ өңдеуді, ішкі кәсіпшілік тасымалдау және оны магистральды газ құбырына беру режимін жедел басқаруды қамтамасыз ететін басқару мен реттеу құралдар көлемінде;

4) шлейфтер және технологиялық жабдықтарды бұзып өткен жағдайда ұңғылар мен газжинағыш коллекторлардың автоматты ажыратылуын қамтамасыз ететін қорғаныс автоматикасының құралдары.

451. Бірсатылы құрылымның бақылауы мен басқаруы кезінде жинау пункттері мен КГБС-тегі негізгі және қосалқы технологиялық барлық объектілерді диспетчерлік пункттен ұңғылар мен басқа объектілерді қосуға, олардың жұмыс режимін өзгертуге, технологиялық режим мен жергілікті автоматика құралдарының жағдайы туралы ойласуға мүмкіндік беретін көлемінде телемеханикаландыру қажет, технологиялық режимдердің бұзылуы мен аппатар туралы диспетчерлік пунктке, сондай-ақ, жергілікті автоматика құралдарының жұмысқа қосылмайтыны жөнінде сигнал беруді жүзеге асырады.

452. Екісатылы құрылымды басқару кезінде топтық жинау пункттері және КГБС, технологиялық қондырғылар және басқа да өз бетімен жұмыс істейтін объектілерді диспетчерлік пункттен газ және конденсаттың негізгі технологиялық параметрлерін бақылауды осы қондырғылар мен объектілерден жинау коллекторларына және тұтынушыларға (газдың ылғалды болуы, конденсат пен газдың жалпы шығыны мен қысымы) газ және конденсатты өндіру режимі сонымен бірге жеке топтық жинау пункттері, сондай-ақ, жалпы кәсіпшілік бойынша технологиясының бұзылуы жөнінде орталық диспетчерлік пунктке сигнал беруді қамтамасыз ету.

453. Газ және газоконденсат кәсіпшіліктерінің диспетчерлік пункттерін бүкіл кәсіптік объектілер схемасы көрсетілген диспетчер щитімен және қажетті технологиялық параметрлерді өңдеу және тіркеу жүйесі бар басқару пультімен жабдықтау керек.

454. Технологиялық режимнің бұзылу сигнализациясы байланыс каналының, автоматика аппараттарының және телемеханика ақаулары кезінде дыбыстық және жылтылдау жарық сигналы апат болған жерді көрсететін болады.

455. Апатты сигнал беру жалпы дыбыс сигналымен және сигнал шамдарымен жүзеге асады.

456. Шығын мен қысым кемістігінің телеөлшенуі (алғашқы өлшегіш пен телеарналарды қосқанда) 2 % аспауы керек.

457. Газ және газоконденсат кәсіпшіліктеріндегі БӨА (одан әрі-бақылау-өлшеу аппараты) мен автоматиканы пайдалануды монтаждау, ретке келтіру, сондай-ақ, көрсетілген аппаратураларды алдын алатын байқау және жөндеу осы аппараттарды пайдалану жөніндегі қолданыстағы нормалар мен нұсқаулықтарға тиісті жүргізіледі.

458. Газ және газоконденсат кәсіпшіліктерінде орнатылған БӨА-тің барлық аппаратуралары, автоматика мен телемеханикасы осы кәсіпшіліктердің өзгешілік талаптарына және қолданыстағы талаптар мен жарылысқауіпсіздік талабына сай келуі керек.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Похожие:

Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconМұнай және газ кен орындарын барлау кезіндегі
Осы Талап мұнай операцияларын жүргізу кезінде мұнай, газ және газконденсатты кен орындары (әрі қарай – мгк) объектілерін жобалау,...
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconМұнай және газ кен орындарын іздеу, барлау және қазу кезіндегі маркшейдерлік-геодезиялық жұмыстар бойынша
Здеу, барлау және қазу процесінде бұрғылау ұңғымаларын салу кезінде, теңіздік кен орындарын қазуды қосқанда, маркшейдердік түсірімдер...
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconКөзбен бақылауды өткізу әдістемесі, өңдеу және қолдану
Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconРудалы кен орындарын жер асты қазу кезінде тау жыныстарының
Нұсқауда тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын және деформациялануын, сондай-ақ рудалы кен орындарын жер асты қазу кезінде қорғауға...
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconҚазақстан Республикасында мұнай-газ саласын дамытудың
Анабай, Жарқұм, Айрақты, Барханная (Сұлтанқұдық), Қосқұдық (шығыс Құмырлы) кен орындарын, Амангелді газ кен орны тобын жете барлауға...
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconРудалы кен орындарын жер асты қазу кезінде тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқау
Нұсқауда тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын және деформациялануын, сондай-ақ рудалы кен орындарын жер асты қазу кезінде қорғауға...
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconТау жыныстарының беріктік қасиеттерін анықтауға жалпы нұсқаулар
Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconТау жыныстарының жарықшақтығын зерттеу бойынша жалпы нұсқаулар
Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconМұнай газ кен орындарын өңдеу объектілерінің құрылыстары мен сыртқы қондырғыларын жарылыс өрт және өрт
БӨҚжА құралдарын қоректендіру үшін ауаны компрессорлау блогы, ұңғыма өнімін қыздыру блогы, реагентті шаруашылық блогы, коррозия ингибиторларын...
Газ және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар iconРудалы кен орындарында тау жыныстарының жер бетінің жылжу процесінің негізгі ұғымдары және анықтамалары
Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница