Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
НазваниеМәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың
страница7/30
Дата конвертации28.12.2012
Размер3.21 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   3001070800

Жастар саясаты

Молодежная политика01070900

Кәсіби одақтар,бірлестіктер

Профессиональные союзы, объединения01080000

Сайлау

Выборы01080100

ҚР Президентін сайлау

Выборы Президента РК01080200

Депутаттарды сайлау

Выборы депутатов01080201

Депутаттыққа кандидаттарды ұсыну және тіркеу

Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты01080202

Парламент Сенатының депутаттарын сайлау

Выборы депутатов Сената Парламента01080203

Парламент Мәжілісінің депутаттарын сайлау

Выборы депутатов Мажилиса Парламента01080204

Жергілікті мәслихаттардың депутаттарын сайлау

Выборы депутатов местных маслихатов01080300

Әкімдерді сайлау

Выборы акимов01080400

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайлау

Выборы в органы местного самоуправления01080500

Сайлау заңнамасын жетілдіру

Совершенствование выборного законодательства01080600

Сайлау науқандарын ұйымдастыру мен өткізудің халықаралық тәжірибесі

Международный опыт организации и проведения избирательных кампаний01080700

Депутаттарды, әкімдерді және шығып қалғандардың орнына жергілікті өзін-өзі басқару органдарының мүшелерін сайлау

Выборы депутатов, акимов и членов органов местного самоуправления вместо выбывших01080800

Сайлау алдындағы үгіт

Предвыборная агитация01080900

Бюллетендерді басу

Издание бюллетеней01081000

Сайлаушылар

Избиратели01081001

Сайлау құқығы

Избирательное право01081100

Кандидаттардың сенім

көрсетілген тұлғалары

Доверенные лица кандидатов01081200

Сайлау комиссиялары

Избирательные комиссии01081300

Сайлау округтері

Избирательные округи01081400

Сайлаудың нәтижелері

Результаты выборов01081500

Депутаттардың уәкілеттігін

мезгілінен бұрын тоқтату

Досрочное прекращение полномочий депутатов01090000

Мемлекеттік рәміздер

Государственная атрибутика01090100

Мемлекеттік Ту

Государственный Флаг01090200

Мемлекеттік Елтаңба (Герб)

Государственный Герб01090300

Мемлекеттік Әнұран (Гимн)

Государственный Гимн01090400

Мемлекеттік шекара

Государственная граница01090500

Әкімшілік-аумақтық құрылыс

Административно-территориальное устройство01090600

Азаматтық

Гражданство01090700

Кешірім жасау және саяси

баспана беру

Помилование и предоставление политического убежища01090800

Мемлекеттік тіл

Государственный язык01090900

Мемлекеттік наградалар

Государственные награды01090901

«Алтын белгі» белгісімен марапаттау

Награждение знаком «Алтын белгі»01090902

Құрметті атақтарды беру

Присвоение почетных званий01091000

Ұлттық және мемлекеттік мерекелер

Национальные и государственные праздники01100000

Конституциялық құрылымның негіздері

Основы конституционного строя01100100

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары

Права и свободы человека и гражданина01100101

Адам құқығының жүзеге асырылуы

Реализация прав человека01100102

Адам құқығының бұзылуы (қуғын-сүргін, басқаша ойлауды қудалау)

Нарушения прав человека (репрессии, преследование инакомыслия)01100103

Саяси қуғын-сүргінге ұшыраған тұлғаларды ақтап шығару

Реабилитация лиц, подвергшихся политическим репрессиям01100104

Кәмелетке толмағанның құқығы

Право несовершеннолетнего01100105

Әйел құқығы

Право женщины01100106

Оралманның құқығы

Право оралмана01100107

Өмір сүру құқығы

Право на жизнь01100108

Бас бостандығына құқық

Право на личную свободу01100109

Жеке бас және отбасылық құпияға, жеке өмірге қол сұғылмау құқығы

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну01100110

Жеке салымның, жинақтықтың және хат жазудың құпиясына құқығы

Право на тайну личных вкладов и сбережений, переписки01100111

Баспанаға қол сұқпаушылыққа құқығы

Право на неприкосновенность жилища01100112

Ұлттық тәнділігін анықтау құқығы

Право на определение национальной принадлежности01100113

Ана тілін колдану құқығы

Право на пользование родным языком01100114

Діни бірлестікке, дінді ұстау бостандығы және намыс бостандығы құқығы

Право на свободу совести и свобода вероисповедания, религиозные объединения01100115

Мекен жайын таңдау, ауысу еріктігіне құқығы

Право на свободу передвижения, выбора места жительства01100116

Сөз бостандығы құқығы

Право на свободу слова01100117

Ақпаратты алу және тарату құқығы

Право на получение и распространения информации01100118

Бірлестік бостандығына құқығы

Право на свободу объединения01100119

Манифистация еркіндігі, жаппай іс-шараларды өткізу және ұйымдастыру құқығы

Право на свободу манифестаций, порядок организации и проведения массовых мероприятий01100120

Мемлекеттік істерді басқаруға қатысу құқығы

Право участвовать в управлении делами государства01100121

Коллективтік және жеке өтінішке құқығы

Право на индивидуальные и коллективные обращения01100122

Соттық қорғау құқығы

Право на судебную защиту01100123

Кәсіпкерлік қызмет еркіндігі құқығы

Право на свободу предпринимательской деятельности01100124

Жеке меншік құқығы

Право частной собственности01100125

Еңбек ету құқығы

Право на труд01100126

Демалыс құқығы

Право на отдых01100127

Отбасы және неке, аналық, балалық, әкелікті қорғау құқығы

Право на защиту брака и семьи, материнства, отцовства, детства01100128

Әлеуметтік қамтамасыз ету құқығы

Право на социальное обеспечение01100129

Денсаулықты қорғау және кепілді дәрігерлік көмек көлеміне құқығы

Право на охрану здоровья и гарантированный объем медицинской помощи01100130

Қолайлы қоршаған орта құқығы

Право на благоприятную окружающую среду01100131

Білім құқығы

Право на образование01100132

Шығармашылық еркіндік құқығы

Право на свободу творчества01110000
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   30

Похожие:

Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің кейбір мәселелері
Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің қарамағындағы ұйымдар Қазақстан Республикасы...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconБекітемін Қазақстан Республикасы Мәдениет және Акпарат министірлігі ақпарат жәнұрағат Комитетінің төрағасы
Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің «Экономикалық зерттеулер институты» АҚ
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Астана 2008 Мазмұны
Азақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің миссиясы мен пайымдауы
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитетінің
«Мектепке жол» республикалық акциясы Мемлекет басшысының оқушылардың мектепке толық баруын қамтамасыз ету туралы тапсырмасын орындау...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі ақпарат және мұРАҒат комитетінің ЖӘНЕ
Астана қаласы, Есілдің Сол жағалауы, Орынбор көшесі, 8 Министрліктер үйі, 15 кіреберіс
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат және мұрағат комитеті
Мемлекеттік қызметшілерінің жеке істерін ресімдеу, сақтау және есепке алу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚРӘМ №1592 30. 07. 2001ж тіркелді
Республикасының Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің Архивтерді және құжаттарды басқару жөніндегі комитетінің Орталық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық ақпарат құралдары, баспа және мұрағат ұйымдарының бір топ қызметкерлері «10 жыл Астана»
Республикасы Президентінің 2008 жылғы 17 маусымдағы №615 Жарлығымен Мәдениет және ақпарат министрлігінің, мәдениет пен өнер, бұқаралық...
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағаты
Республикасының мерейтойлар және атаулы күндер тізбесі (Қазақстан Республикасы Ұлттық мұрағатының қорында сақталатын құжаттар бойынша)....
Мәдениет және ақпарат Министрлігінің ақпарат және архив комитетінің Төрағасы Н. Оразовтың iconҚазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің бұйрығы 2012 жылғы 28 қыркүйек №159 Астана қаласы
«Тарих және мәдениет ескерткіштерінде археологиялық және (немесе) ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүзеге асыру жөніндегі қызметке...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница