Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими
Скачать 71.42 Kb.
НазваниеӨмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими
Дата конвертации31.12.2012
Размер71.42 Kb.
ТипДокументы
Өмүр баяны

Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов

Туулган жылы: 10.11.1954.

Билими:

Даража

Бөлүм/ Программа

Университет

Бүтүргөн жылы

Жогорку билим

филология

Кыргыз мамлекеттик университети

1977

магистр

философия

Кыргыз мамлекеттик университети

1981

магистр

укук

Кыргыз мамлекеттик университети

1999

доктор

философия

Кыргыз мамлекеттик университети

1992

профессор

философия

Кыргыз мамлекеттик университети

1993

Академик

философия

Москвадагы социологиялык жана педагогикалык илимдер академиясы

1994

Кандидаттык диссертациясынын темасы жана жетекчиси:

“Катнаш предмети жана анын диалектикасы”. Проф, док., Брудный А.А.

Доктордук диссертациясынын темасы жана жетекчиси, жетекчилери:

“Баштапкы билимди гносеологиялык талдоо”.

Кызматтары:

Кызматы/ даражасы

Иштеген жери


жыл

редактор

Кыргызстан Энциклопедиясы

1977-1978

Кенже илимий кызматкер

Кыргыз мамлекеттик университети

1978-1981

Окутуучу

Кыргыз мамлекеттик университети

1981-1992

Ректор жардамчысы

Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз Педагогикалык университети

1992-1995

Депутат

Кыргыз Республикасы, Жогорку Кеңеш

1995-2005

Комиссия башчысы

Түрк элдеринин ассамблеясы

1997-1999

Ректор

Жалал-Абад мамлекеттик университети

2000-2005

Ректор, Ректор жардамчысы,

Чүй университети

2005-2008

Бөлүм башчысы

Кыргыз-Түрк Манас университети

2008

Жетекчилик кылган кандидаттык диссертациялары :

Н.К.Асанбеков “Энесай жазууларындагы адам болмушунун маселелери”.

С.Иманалиев “Манас-эпосундагы адам болмушунун берилиши”.

Р.Сатыбалдиева “Коом таануудагы рефлекциянын орду”.

Аскердик абалы : жасалган.

Проэкттерде жасаган иштери:

“Кыргызстандын улуттук коопсуздугу” (ОБСЕ), проект жетекчиси.

“Жарандык билим берүү“ (Ага-Хан фонду), проект жетекчиси.

Эрасмус-Мундус, Гумбольд университети (Германия) 2010

Административдик кызматтары:

Биринчи проректор, депутат, ректор, бөлүм башчысы.

Илимий мекемелерге мүчө:

Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясы, Докторлук диссертация боюнча кеңештин мүчөсү

Сыйлыктары:

“Даңк” медалы.

Акыркы эки жылда берген сабактары:

Окуу жылы

Жарым жылдыгы

Сабактын аты

2008-2009

Күз

SOB-201 Философия

Жаз

TAR-202 Дүйнө жана Түрк маданияты

2009-2010

Күз

FİL-103 Философияга киришүү

SBE-550 Илим философиясы

Жаз

FİL-106 Онтология

FİL-214 Маданият философиясына киришүү

Баардык кирген сабактары:

Саясат таануу, Жалпы философия, Дүйнө жана Түрк маданияты, Философияга киришүү, Илим философиясы, Онтология, Маданият философиясына киришүү.

  1. Эл аралык индекстүү журналдарда жарыяланган макалалары:

A1. “Political Orientation of Kyrgyzstan” //The Former Soviet Union and European Security: Between Integration and Re-Nationalization. University of Hamburg. Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden 1993. C.101-104.

  1. Эл аралык конференция, симпозиумдарда жасалган докладдары жана ошол конференциянын атына басылып чыккан китепте жарыяланган доклады:

B1. “Кыргызстан: Политическая Ориентация”.//Страны Бывшего СССР и Европейская Безопастность. Москова, 1993.

  1. Эл аралык китептери же китептердеги бөлүмдөр:

C1. -

  1. Улуттук индекстүү журналдарга жарыяланган макалалары:

D1. Народонаселение и развитие МКНР и ЦРТ. //Известия Чуйского университета, Бишкек, 2008. С.15-23.

D2. О концептуальных основах развития гражданского образования в Кыргызской Республике. //Известия Чуйского университета, Бишкек, 2008. С. 193-198.


  1. Улуттук илимий конференцияларда жасалган докладдары жана ошол конференцияга байланыштуу чыккан китепте жарыяланган доклады:

E1. Türk Uygarlığı: Fenomonolojik Kriter.// Abstracts «On The Central Asiatic Roots Of The Pre-Ottoman And Ottoman Culture». Бишкек, 2009. С.17.
  1. Башка басылмалары:


F1. К метафизике государственности. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.3-9

F2. Методологические основы комплексного исследования проблем национальной безопастности. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.10-18.

F3. Горы и люди: антропология ландшафта. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.19-24

F4. Современное философствование: проблемы, парадигмы, тенденции.//Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад,2004.С.25-32.

F5. К проблеме реконструкции предпосылок восточного типа философствования. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.33-38.

F6. Кант об основаниях телеологической способности суждения. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.39-44.

F7. Концептуальная реконструкция знания: семантика и прагматика. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад,2004.С.45-53.

F8. Рефлексия и онтология мышления: некоторые методологические вопросы. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.54-61.

F9. Перестройка мышления: некоторые методологические вопросы. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.62-70.

F10. Кыргыз мамлекеттүүлүгү: саясий-укуктук жактары. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.71-78.

F11. Кыргыз философиясы (маселенин коюлушу). // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.79-86.

F12. Социалдык мобилизация. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.87-90.

F13. Адам турмушунун зарыл шарты. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.87-90.

F14. Толубайдай сынчы бол... (философиялык эссе).// Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.106-114.

F15. Философияны «кыргызча сүйлөтүү» маселесине карата. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.115-126.

F16. Какой собор строим?. // Сборник «Любовь к мысли», Жалал-Абад, 2004.С.127-131.

F17. “«Манастын» философиясы” (Алгачкы шилтемдер)// Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.12-16.

F18. Эпос: эл жана эгемендик // Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.17-23.

F19. Дин. Дил. Маданият. (Христианчылык туурасында азыноолак сөз)// Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.23-61.

F20. Социалисттик жашоо ыңгайы жана азыркы кыргыз адабияты// Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.61-84.

F21. Философия жана поэзия// Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.84-89.

F22. Токтогулдун философиясы// Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.89-97.

F23.Оттун ыры жана ырдын оту (Жолон Мамытовдун поэтикалык дүйнөсү тууралуу)// Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.97119.

F24. Изденүү издери// Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.119-129.

F25. Өзгөнүкү жана өзүнүкү (Азыркы кыргыз прозасынын маселелери)// Сборник «Философия жана адабият», Жалал-Абад, 2002. С.130-158.  1. Китептери


G1. Загадки познания,1987.

G2. Предпосылочное знание, 1991.

G3. Образование. Личность. Общество, 1994.

G4. Истоки и горизонты познание, 2000.

G5. Философия жана Адабият, Жалалабад, 2002.

G6. Неизбежность онтологии, 2004.

G7. Любовь к мысли, Жалалабад, 2004.

G8. Философия, 2002

G9. Философия, 2004.

G10. Алгачкы ашуу, Жалалабад, 2004.

G11. Этика образования, 2004.

G12. Проблемы национальной безопасности Кыргызстана, Бишкек, 2004.

G13. Аскар Акаев жана билим стратегиясы, 2000.

G14. Качество образования, качество жизни, качество труда. 2003.

G15. Современный Университет: Проектирование будущего, 2002.

H. ЖОЖдордун стандарттарынан сырткары индекссиз жарыяланган макалалары:

H.1.-

Жарыяланган Отчеттору:

Семинарлар/Конференциялар:

Байланыш адрестери:

GSM :

Web :

Электрондук адреси: jamgyrbek_bokoshov@yahoo.com

Похожие:

Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconАвтобиография жана публикациялар Аты, атасынын аты, фамилиясы: Аскарбек Зарлыкович ТҮЛӨбаев туулган күнү, айы, жылы
Магистрлик диссертациянын аты жана жетекчилердин аты-жөнү: “Жаңы туулган козулардын жана музоолордун диспепсиясы” – Ветеринария илимдеринин...
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconАвтобиография жана жарыяланган илимий эмгектери Аты, фамилиясы: Нурбек Алдаяров Туулган күнү, айы, жылы: 16 июнь 1973 жыл Билими
Кыргыз айыл-чарба институту, ветеринардык медицина ж/а биотехнология факультети (ВМж/аБФ) – Кыргыз агрардык академиясы (каа)
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconАвтобиография жана публикациялар Аты, атасынын аты, фамилиясы: Салиева Калыйпа Талипбаевна Туулган күнү, айы, жылы
Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD): Суусуз эритмелердеги ацетамид менен органикалык эмес туздардын өз...
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconӨМҮр баян жана макалалардын тизмеси аты, жөнү: Эзги Оя ГҮМҮш туулган жылы: 27. 08. 1977 Билими
«Тунжер Гүженжиоглунун театралдык рольдору жана эпизоддор аралык роль издери» темасында магистрдик диссертациясын Проф. Др. Кубилай...
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconАвтобиография жана публикациялар Аты, атасынын аты, фамилиясы: Айгүл Мирбековна Усубалиева Туулган күнү, айы, жылы
Кандидаттык диссертациянын аты жана жетекчинин аты-жөнү (PhD): «өсүмдүк тамак аш продуктуларында жездин, цинктин, кадмийдин жана...
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconӨМҮр баян аты-жөнү: Сапаралиев Дөөлөтбек Туулган күнү: 24. 10. 1953 Билими
Доктордук диссертациясы/Квалификациялык эмгеги/ кесиптик диссертация темасы жана жетекчиси(лери) “xviii кылымда кыргыздардын орус...
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconАты-жөнү: Надира турганбаева туулган күнү: 07. 1977 Билими
Название и руководитель кандидатской диссертации: Эффективность общественного питания
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconТуулган жылы: 21. 07. 1962 Билими, эмгек жолу
Кыргыз-немис архелогиялык изилд\\л\р=. Германия археологиялык инстутуту 1995-1996, археологиялык казуунун жетекчиси
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconЗамиргуль Мукамбетовна Казакбаева Туулган күнү, айы, жылы: 18 март 1960 ж. Билими
«Наука ради мира» научного комитета нато по созданию лазерного устройства и технологии изготовления мастер-голограмм и их мультиплицирования...
Өмүр баяны Аты, фамилиясы: Жамгырбек Бөкөшов Туулган жылы: 10. 11. 1954. Билими iconТуулган жылы: 04/09/1938 Наамы: Проф., э и. д., Кр уиа академиги Билими
Государственное и рыночное регулирование в экономике Кыргызской Республики./ Соав. Гусев К.// «Проблемы современной экономики». Евразийский...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница