Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын
Скачать 366.67 Kb.
НазваниеОблыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын
страница2/4
Дата конвертации31.12.2012
Размер366.67 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4

4. Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге сатылған жүгерiнiң, күнбағыстың, күрiштiң, қант қызылшасының және мақтаның элиталық тұқымдары мен элиталық көшеттердiң құнын iшiнара арзандатуға арналған бюджеттiк субсидияларды пайдалану тәртiбi

      22. Арзандатылған құн бойынша сатылған жүгерiнiң, күнбағыстың, күрiштiң, қант қызылшасының және мақтаның элиталық тұқымдары мен көшеттерге (бұдан әрi – элиталық тұқымдар мен көшеттер) бюджеттiк субсидиялар алу үшiн:
      1) Қазақстан Республикасының қорғалатын өсiмдiктер сорттарының мемлекеттiк тiзiлiмiне енгiзiлген ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi сорттарының тұқымдары мен көшеттерi белгiленген квоталар шегiнде сатылған жағдайда, элиттұқымшарлар мен тұқым өткiзушiлер ауданның жергiлiктi атқарушы органына лицензиялық шартты бередi, ол бойынша патент иесi (лицензиар) элиттұқымшарға немесе тұқым өткiзушiге (лицензиатқа) "Селекциялық жетiстiктердi қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шiлдедегi Заңына сәйкес селекциялық жетiстiктi уақытша пайдалану құқығын бередi;
      2) элиттұқымшарлар мен тұқым өткiзушiлер ай сайын 1-күнiне қарай ауданның жергiлiктi атқарушы органына сатып алушылар бөлiнiсiнде сатылған элиталық тұқымдар мен көшеттердiң мөлшерi мен сапасы туралы ақпарат бередi;
      3) элиттұқымшарлар мен тұқым өткiзушiлер элиталық тұқымдар мен көшеттердi сату фактiсiн растау үшiн тиiстi жылдың 20 маусымына дейiн ауданның жергiлiктi атқарушы органына:
      элиттұқымшар мен тұқым өткiзушi нақты сатқан элиталық тұқымдар мен көшеттердiң көлемi жөнiндегi жиынтық тiзiлiмдi;
      элиталық тұқымдар мен көшеттердi өндiруге арналған бастапқы материалдың шығу тегiн растайтын құжаттарды (сынақтан өткiзу актiсi және сынақтан өткiзу туралы есептi, ал молықтыру питомниктерiнiң тұқымдары мен суперэлитаны сатып алған жағдайда – тұқымға арналған аттестаттың көшiрмесiн) (тұқым өткiзушiлер - мақтаның элиталық тұқымдарының сорттық және егу сапасын растайтын құжаттарды (тұқым аттестатының көшiрмесiн));
      тексерiлген тұқымның (көшеттердi қоспағанда) мөлшерi мен сапасының стандарттардың талаптарына сәйкестiгi туралы тұқымдардың сапасына сараптама жасау жөнiндегi зертхананың анықтамасын;
      сатылған элиталық тұқымдар мен көшеттердiң бастапқы төлем құжаттарының, сондай-ақ көшеттердi тиеп жөнелтуге арналған жүкқұжаттың және шот-фактуралардың көшiрмелерiн;
      элиттұқымшар (тұқым өткiзушi) мен сатып алушының арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық тұқымдар мен көшеттердiң көлемi туралы элиталық көшеттердi сатып алу-сату шартын ұсынады.
      Элиталық тұқымдар мен көшеттердi сатып алу-сату шарты төрт данада жасалады: бiрiншiсi – элиттұқымшар (тұқым өткiзушi) үшiн, екiншiсi – сатып алушы үшiн, үшiншiсi – ауданның жергiлiктi атқарушы органы үшiн, төртiншiсi – облыстың жергiлiктi атқарушы органы үшiн.
      Химиялық әдiспен тазартылған мақтаның тұқымын отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге арзандатылған құны бойынша сатқан элиттұқымшарлар бюджеттiк субсидиялар алу үшiн қосымша мақта тұқымын химиялық әдiспен өңдеуге арналған шарттардың көшiрмелерiн және химиялық әдiспен тазарту бойынша орындалған жұмыстардың актiсiн (тұқым өткiзушiлер - химиялық әдiспен тазарту бойынша орындалған жұмыстардың актiсiн) тапсырады;
      4) ауданның жергiлiктi атқарушы органы ұсынылған бастапқы төлем құжаттарының көшiрмелерiн түпнұсқаларымен салыстырады және өзiнiң мөрiмен куәландырады. Куәландырылған бастапқы төлем құжаттарының көшiрмелерi, элиталық тұқымдар мен көшеттердiң нақты сатылған көлемi жөнiндегi жиынтық тiзiлiмнiң бiр данасы және сатып алу-сату шартының бiр данасы ауданның жергiлiктi атқарушы органында сақтауға тапсырылады;
      5) ауданның жергiлiктi атқарушы органы тиiстi жылдың 1 шiлдесiне дейiнгi мерзiмде облыстың жергiлiктi атқарушы органына мынадай құжаттарды:
      элиттұқымшар (тұқым өткiзушi) нақты сатқан элиталық тұқымдар мен көшеттер көлемi жөнiндегi жиынтық тiзiлiмдi;
      элиттұқымшар (тұқым өткiзушi) мен сатып алушы арасындағы сатылған және сатып алынған элиталық тұқымдар мен көшеттердiң саны туралы элиталық тұқымды сатып алу-сату шартын;
      тексерiлген тұқымның (көшеттердi қоспағанда) мөлшерi мен сапасының стандарттар талаптарына сәйкестiгi туралы тұқымдардың сапасына сараптама жасау жөнiндегi зертхананың анықтамасын тапсырады;
      6) облыстың жергiлiктi атқарушы органы:
      он бес жұмыс күнi iшiнде ұсынылған құжаттарды тексередi, облыс бойынша элиталық тұқымдар мен көшеттердiң нақты сатылған көлемi жөнiндегi жиынтық актiнi жасайды және бекiтедi;
      облыс бойынша элиталық тұқымдар мен көшеттердiң нақты сатылған көлемi жөнiнде бекiтiлген жиынтық актiлер бойынша, онда көрсетiлген элиталық тұқымдар мен көшеттердiң көлемi мен бекiтiлген бюджеттiк субсидиялар нормативтерi негiзiнде тиесiлi бюджет қаражатының көлемiн анықтайды;
      әрбiр элиттұқымшарға (тұқым өткiзушiге) белгiленген квоталар шегiнде осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлерге сатылған элиталық тұқымдар мен көшеттер құнын iшiнара арзандатуға бюджеттiк субсидиялар төлеуге арналған жиынтық ведомость жасайды;
      7) ұсынылып отырған элиталық тұқымдар мен көшеттердi сатып алу-сату шартының, элиттұқымшар (тұқым өткiзушi) нақты сатқан элиталық тұқымдар мен көшеттердiң көлемi жөнiндегi жиынтық тiзiлiмнiң, облыс бойынша сатылған элиталық тұқымдар мен көшеттердiң көлемi жөнiндегi жиынтық актiнiң нысандарын Министрлiк бекiтедi.
      23. Облыстың жергiлiктi атқарушы органы төлемдер бойынша көрсетiлген бюджеттiк бағдарламаны жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бюджеттiк субсидиялар төлеу үшiн аумақтық қазынашылық бөлiмшесiне екi данада ақы төлеу шоттарының тiзiлiмiн және ақы төлеу шоттарын бередi.
      24. Ай сайын 5-күнге қарай, бiрақ тиiстi жылдың 25 желтоқсанынан кешiктiрмей облыстың жергiлiктi атқарушы органы Министрлiкке тұқым шаруашылығын дамытуға бюджеттiк субсидиялар төлеуге арналған ведомостардың және жиынтық ведомостардың көшiрмелерiн, бюджеттiк субсидиялардың төленген көлемi туралы есептi ұсынады.
      25. Бюджеттiк субсидияларды төлеу тиiмдiлiк, қол жетiмдiлiк, жариялылық және айқындық қағидаттарында жүзеге асырылады.
      082 "Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне тұқым шаруашылығын қолдауға берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер" бюджеттiк бағдарламасы бойынша тұқым шаруашылығын қолдауға бөлiнген субсидиялар туралы ақпарат осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жылына бiр рет, тиiстi жылғы 31 желтоқсаннан кешiктiрмей облыстардың жергiлiктi атқарушы органдарының интернет-ресурстарында орналастырылады.
      26. Министрлiк Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес нәтижелер туралы жасалған келiсiмдер негiзiнде төлемдер бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес төмен тұрған бюджеттерге нысаналы трансферттердiң уақтылы аударылмағаны үшiн жауапты болады.
      27. Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкiмi және жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың тиiстi әкiмшiлерiнiң бiрiншi басшылары нысаналы трансферттердi нысаналы трансферттер бойынша нәтижелер туралы жасалған келiсiмге сәйкес келмейтiндей пайдаланғаны, тiкелей және түпкiлiктi нәтижелерге қол жеткiзбегенi, алынған нысаналы трансферттердi пайдалану есебiнен қол жеткiзiлген тiкелей және түпкiлiктi нәтижелер туралы есептi табыс етпегенi үшiн жауапты болады.

Қағидаларға
1-қосымша  

Бекiтемiн                 
___________ облысы (Астана және Алматы қалалары)
Ауыл шаруашылығы басқармасының бастығы
_______________________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрi)      
20 жылғы " "

20__ жылғы "___" _______ - "___" __________ кезеңiнде жемiс-жидек дақылдары мен жүзiмнiң көп жылдық екпелерiнiң аналықтарын отырғызуға және отырғызылған жемiс-жидек дақылдары мен жүзiмнiң көп жылдық екпелерi аналықтарының аяқталмаған өндiрiсiне қызмет көрсетуге бюджеттiк субсидиялар төлеуге арналған ведомость

Ауданның атауы

Бiрегей тұқым өндiрушiнiң атауы

Дақыл

Iс-шара атауы (отырғызу және/ немесе қызмет көрсету)

Отырғызудың және/немесе қызмет көрсетудiң жылдық квотасы

Отырғызудың және/немесе қызмет көрсетудiң нақты көлемi, га

га

сомасы, (теңге)

жыл басынан берi

20__ ж. "__" ____ - "__" ____ кезеңiнде

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиыны:


кестенiң жалғасы

Отырғызудың және/немесе қызмет көрсетудiң 1 гектарына арналған бюджеттiк субсидиялар нормативi, теңге

Жыл басынан берi тиесiлi бюджеттiк субсидия сомасы, теңге

Жыл басынан берi төленгенi, теңге

Тиесiлi бюджеттiк субсидиялар сомасының қалдығы, теңге

20__ ж. "__" ____ арналған квота шегiнде төлеуге жататыны, теңге

9

10

11

12

13


_________________ облысының
(Астана және Алматы қалаларының)
Ауыл шаруашылығы басқармасы
құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысы (Т.А.Ә., қолы)

Қағидаларға
2-қосымша  

__________________ ауданының
(Астана, Алматы және облыстық маңызы
бар қалаларының) ведомствоаралық комиссиясына

Нарықтық құнына сатып алынған
ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң элиталық тұқымдарына бюджеттiк субсидиялар алуға
өтiнiм

1. _______________________________________ негiзiнде әрекет ететiн
      (құрылтай құжаты)
____________________________________________________________ атынан
      (ауылшарттауарын өндiрушi)

бiрiншi басшы _____________________________________________________
                              (Т.А.Ә., лауазымы)
осымен __________ тонна мөлшерiнде сатып алынған және егiс жұмыстарын жүргiзуге пайдаланылған ____________________________________________
      (ауыл шаруашылығы дақылы, сорты, көбейтiлуi) тұқымын сатып алуға жұмсалған шығындарды iшiнара өтеуге бюджеттiк субсидия бөлудi сұрайды.
2. Пайдалану мақсатының қысқаша сипаттамасы: _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Өтiнiмге мыналар қоса берiлiп отыр:
      заңды тұлғаны тiркеу туралы құжаттың көшiрмесi (жеке тұлғалар үшiн – әкiмнiң шаруа қожалығын құруға арналған шешiмiнiң көшiрмесi);
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер учаскесiне құқық белгiлеушi құжаттың көшiрмесi;
      Қазақстан Республикасының салық төлеушiсi куәлiгiнiң көшiрмесi;
      статистикалық картаның көшiрмесi;
      шот-фактуралар, төлем құжаттары, тауарлық-көлiк жүкқұжаттары және басқа да растайтын құжаттар;
      ағымдағы шоттың болуы туралы екiншi деңгейдегi банктiң анықтамасы.

Тұқымшардың немесе тұқым тұтынушының заңды мекенжайы
және банктiк деректемелерi: __________________________________
_________________________________________________________________
                           (Т.А.Ә., қолы, мөрi)

Қағидаларға
3-қосымша

__________________ ауданының
(Астана, Алматы және облыстық маңызы
бар қалалардың) ведомствоаралық комиссиясына

Бiрiншi көбейтiлген тұқым өндiруде өзi өндiрген ауыл
шаруашылығы өсiмдiктерiнiң элиталық тұқымдарын пайдаланғаны үшiн бюджеттiк субсидиялар алуға өтiнiм

1. _______________________________________ негiзiнде әрекет ететiн
      (құрылтай құжаты)
____________________________________________________________ атынан
                  (ауылшарттауарын өндiрушi)
бiрiншi басшы _____________________________________________________
                                (Т.А.Ә., лауазымы)
осымен __________ тонна мөлшерiнде егiс жұмыстарын жүргiзуге пайдаланылған _____________________________________________________
                   (ауыл шаруашылығы дақылы, сорты, көбейтiлуi)
бiрiншi көбейтiлген тұқым өндiру үшiн өзiнiң өндiрiсiндегi элиталық тұқымды пайдаланған элиталық тұқымға субсидия бөлудi сұрайды.
2. Пайдалану мақсатының қысқаша сипаттамасы: _______________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Өтiнiмге мыналар қоса берiлiп отыр:
      заңды тұлғаны тiркеу туралы құжаттың көшiрмесi (жеке тұлғалар үшiн – әкiмнiң шаруа қожалығын құруға арналған шешiмiнiң көшiрмесi);
      Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер учаскесiне құқық белгiлеушi құжаттың көшiрмесi;
      Қазақстан Республикасының салық төлеушiсi куәлiгiнiң көшiрмесi;
      статистикалық картаның көшiрмесi;
      ауыл шаруашылығы өсiмдiктерiнiң элиталық тұқымдарын кiрiске алу актiсiнiң көшiрмесi;
      басқа растайтын құжаттар;
      ағымдағы шоттың болуы туралы екiншi деңгейдегi банктiң анықтамасы.

Тұқымшардың заңды мекенжайы
және банктiк деректемелерi: __________________________________
_________________________________________________________________
                        (Т.А.Ә., қолы, мөрi)

Қағидаларға
4-қосымша

Бекiтемiн
____________ облысы (Астана және
Алматы қалалары) ________________
ауданының әкiмi _________________________
(Т.А.Ә., қолы, мөрi)
20 жылғы " "
1   2   3   4

Похожие:

Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconОблыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға 2012 жылға арналған республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын бекiту туралы
Астана және Алматы қалаларының бюджеттерiне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға 2012 жылға арналған республикалық бюджеттен берiлетiн...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconОблыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану қағидаларын
Республикасының «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы және «2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы»...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconОблыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға 2012 жылға арналған республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидалары
Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға 2012 жылға арналған республикалық...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconОблыстық бюджеттердiң мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидалары
Н ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) 088 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconОблыстық бюджеттердiң мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидалары
Н ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидалары (бұдан әрi – Қағидалар) 088 Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 наурыздағы №297 қаулысы Қазақстан Республикасының «Тұқым шаруашылығы туралы»
Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің тұқым шаруашылығын қолдауға 2011 жылғы республикалық бюджеттен берілетін...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын icon30. 03. 11 г. №297 Облыстық бюджеттердің, Астана және Алматы қалалары бюджеттерінің тұқым шаруашылығын қолдауға 2011 жылғы республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттерді пайдалану қағидасын бекіту туралы
Азақстан Республикасының «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы және «2011 – 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconОблыстық бюджеттердiң асыл тұқымды мал шаруашылығын қолдауға 2011 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидасын бекiту туралы
Уралы» 1998 жылғы 9 шiлдедегi және «2011 – 2013 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2010 жылғы 29 қарашадағы заңдарына...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің
Облыстық бюджеттердiң мал шаруашылығы өнiмдерiнiң өнiмдiлiгiн және сапасын арттыруды субсидиялауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен...
Облыстық бюджеттердiң, Астана және Алматы қалалары бюджеттерiнiң тұқым шаруашылығын қолдауға 2012 жылғы республикалық бюджеттен берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану қағидаларын iconОблыстық бюджеттердiң және Астана қаласы бюджетiнiң өндiрiлетiн ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығын және сапасын арттыруды қолдауға 2010 жылғы республикалық бюджеттен бөлiнетiн ағымдағы нысаналы трансферттердi пайдалану ережесiн бекiту
Азақстан Республикасының «Агроөнеркәсiптiк кешендi және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттiк реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шiлдедегi...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница