Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему "Робота з інтелектуальним модулем logo!" з дисципліни "Програмні засоби систем управління" для студентів денної та заочної форм навчання
Скачать 489.28 Kb.
НазваниеМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему "Робота з інтелектуальним модулем logo!" з дисципліни "Програмні засоби систем управління" для студентів денної та заочної форм навчання
страница1/5
Дата конвертации03.01.2013
Размер489.28 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв

2655 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

на тему "Робота з інтелектуальним модулем LOGO!"

з дисципліни "Програмні засоби систем управління"

для студентів денної та заочної форм навчання

за напрямом підготовки 050201 – Системна інженерія


Усі цитати, цифровий
та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, запис

одиниць відповідає

стандартам
Укладач А.О.Панич
Відповідальний за випуск В.Д.Черв’яков
В.о. декана факультету електроніки

та інформаційних технологій С.І.Проценко

Суми

Видавництво СумДУ

2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

2655 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт

на тему "Робота з інтелектуальним модулем LOGO!"

з дисципліни "Програмні засоби систем управління"

для студентів денної та заочної форм навчання

за напрямом підготовки 050201 – Системна інженерія

Суми

Видавництво СумДУ

2009
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему "Робота з інтелектуальним модулем LOGO!" з дисципліни "Програмні засоби систем управління"/ Укладач А.О.Панич. – Суми: Видавництво СумДУ, 2009. – 59 с.
Кафедра комп’ютеризованих систем управління


ЗМІСТ

С.

ВСТУП 9

1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1
"Ознайомлення з інтелектуальним модулем LOGO!, програма LOGO!Soft Comfort, основи програмування LOGO!" 10

1.1 Короткі теоретичні відомості 10

1.2 Запитання для самоперевірки та контролю 13

1.3 Завдання для самостійної підготовки 14

1.4 Експериментальна частина 15

1.5 Зміст звіту 15

2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2
"Програмування інтелектуального модуля LOGO!" 16

2.1 Короткі теоретичні відомості 16

2.2 Запитання для самоперевірки та контролю 22

2.3 Завдання для самостійної підготовки 23

2.4 Експериментальна частина 23

2.5 Зміст звіту 23

3 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3
"Використання інтелектуального модуля LOGO! для керування
промисловими роботами з пневмоприводом" 25

3.1 Короткі теоретичні відомості 25

3.2 Запитання для самоперевірки та контролю 32

3.3 Завдання для самостійної підготовки 33

3.4 Експериментальна частина 34

3.5 Зміст звіту 34

4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4
"Використання інтелектуального модуля LOGO! для керування
технологічним обладнанням" 36

4.1 Короткі теоретичні відомості 36

4.2 Запитання для самоперевірки та контролю 37

4.3 Завдання для самостійної підготовки 38

4.4 Експериментальна частина 38

4.5 Зміст звіту 38

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 39

Додаток А
(довідковий)
Перелік основних та спеціальних функцій LOGO! 40

Додаток Б
(обов’язковий)
Схеми до завдань на програмування LOGO! 44

Додаток В
(обов’язковий)
Загальні вимоги до звітів з лабораторних робіт 48

Додаток Г
(обов’язковий)
Зразок титульного аркуша 49

Додаток Д
(довідковий)
Принципова електрична схема системи керування першим
робототехнічним комплексом 50

Додаток Е
(довідковий)
Принципова електрична схема системи керування другим
робототехнічним комплексом 51

Додаток Ж
(довідковий)
Список вихідних положень роботів та дії, що виконуються роботами 52

Додаток И
(інформаційний)
Приклади керуючих програм для робототехнічних комплексів 53

Додаток К
(обов’язковий)
Завдання на створення керуючої програми для одного робота 57

Додаток Л
(обов’язковий)
Завдання на створення керуючої програми для
робототехнічного комплексу 61ВСТУП

Однією з найважливіших сфер застосування програмних засобів у системній інженерії є програмування різноманітних мікропроцесорних систем управління. До таких систем належать програмовані логічні контролери [1-4], які найчастіше використовуються для управління різноманітними промисловими об’єктами та ін. За обчислювальною потужністю, кількістю входів/виходів та відповідно ціною програмовані логічні контролери можна поділити на декілька груп [3], з яких найпростішими є прилади групи мікро. Вірогідно, з маркетингових міркувань фірми-виробники називають їх по-різному, наприклад, фірма Moeller – електронні програмовані реле серій EASY та MFD-Titan [5], фірма Schneider Electric – інтелектуальні програмовані реле Zelio-Logic [6], фірма Siemens – інтелектуальний модуль LOGO! [7, 8].

Сучасні програмовані логічні контролери мають однотипну побудову, схожі інструменти (програмні засоби) програмування, їхні мови програмування відповідають одному стандарту IEC 61131-3 [1-4]. Наслідком цього є те, що засвоєння принципів роботи з одним контролером значно спрощує освоєння інших.

Метою лабораторних робіт є ознайомлення з інтелектуальним модулем LOGO! фірми Siemens, програмними засобами та мовами, які використовуються для його програмування. В результаті виконання лабораторних робіт студенти мають набути навички побудови, налагодження та занесення в LOGO! керуючих програм, що реалізують необхідні алгоритми роботи об’єктів автоматизації.

1 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1
"Ознайомлення з інтелектуальним модулем LOGO!, програма LOGO!Soft Comfort, основи програмування LOGO!"

Мета роботи – ознайомлення з інтелектуальним модулем LOGO!, ознайомлення та набуття навичок роботи з програмою LOGO!Soft Comfort, засвоєння основ програмування LOGO!
1.1 Короткі теоретичні відомості

Інтелектуальний модуль LOGO!

Універсальні логічні модулі LOGO! є компактними функціонально завершеними виробами, які призначені для вирішення найбільш простих задач автоматизації з переважно логічною обробкою інформації [7, 8]. Зовнішній вигляд інтелектуального модуля LOGO! Basic наведений на рис. 1.1.


Рисунок 1.1 – Зовнішній вигляд та основні елементи інтелектуального модуля LOGO!: 1 – джерело живлення; 2 – входи; 3 – виходи; 4 – гніздо для модуля пам’яті; 5 – панель управління; 6 – рідкокристалічний дисплей; 7 – інтерфейс розширення
Модулі LOGO! ефективно використовуються для розв’язання різних технічних задач, у тому числі в електроустаткуванні житлових приміщень (наприклад, освітлення сходів, зовнішнє освітлення, освітлення вітрин магазинів і т.д.), у комутаційних шафах, у керуванні машинами й приладами (наприклад, системи керування воротами, вентиляційні системи або насоси для господарської води і багато чого іншого). LOGO! можна використовувати також для спеціальних систем керування в оранжереях і теплицях, для попередньої обробки сигналів керування і, при підключенні комунікаційного модуля (наприклад, ASi), для децентралізованого керування машинами і процесами на місці. Є також спеціальні варіанти LOGO! без панелі керування та індикації для серійного використання у мікромашинобудуванні, приладобудуванні і шафах управління.

До сукупності приладів LOGO! входять:

 • універсальні логічні модулі LOGO! Basic і LOGO! Pure;

 • модулі вводу-виводу дискретних сигналів DM8 і DM16;

 • модулі вводу аналогових сигналів АM2 і АM2 РТ100;

 • модулі виводу аналогових сигналів AQ;

 • комунікаційні модулі для підключення до мережі AS-Interface, LON і KONNEX;

 • модулі блоків живлення LOGO! Power;

 • модулі LOGO! Contact для комутації трифазних кіл трифазного струму.

Система вводу-виводу логічних модулів LOGO! Basic і LOGO! Pure легко адаптується до вимог задачі, що розв’язується. Максимальна конфігурація дозволяє обслуговувати до 24 дискретних входів, до 16 дискретних виходів, до 8 аналогових входів і до 2 аналогових виходів.

Інтелектуальний модуль разом з модулем розширення, що використовуються в лабораторній установці, мають 8 дискретних входів та 8 дискретних виходів. Лабораторна установка має 8 тумблерів для подачі сигналу на відповідний дискретний вхід інтелектуального модуля LOGO!. Лабораторна установка має також 8 дискретних виходів. Наявність сигналу на виході модуля LOGO! відображається на відповідному світлодіоді.
Програма LOGO!Soft Comfort

Програма LOGO!Soft Comfort призначена для швидкого та ефективного створення комутаційних програм для LOGO! за допомогою персонального комп’ютера [9]. Важливими особливостями програми є можливості симуляції в режимі offline та тестування в режимі online, що дозволяє швидко налагоджувати створювані програми. Розроблені програми можна записувати на жорсткий диск або на інший носій. Програми для LOGO! у LOGO!Soft Comfort можна створювати на одній з стандартних мов – FBD або LD (див. рис. 1.2).


а) б)
Рисунок 1.2 – Приклади програм для LOGO! на мовах
FBD (а) та LD (б)
Для програмування у LOGO!Soft Comfort немає необхідності у її особливих налаштуваннях, можна одразу розпочати створювати необхідні комутаційні програми. Існує можливість спочатку створити програму, а потім автоматично визначити, який модуль LOGO! мінімально необхідний для реалізації.

Програма користувача складається з типових елементів (блоків), які має в своєму розпорядженні користувач інтелектуального модуля LOGO!. Блоки символізують клеми підключення або функції. Програмний шлях складається з ряду функціональних блоків, який починається термінальним блоком та закінчується виходом. Кількість функціональних блоків у програмному шляху визначає глибину вкладання. Максимальна глибина вкладення блоків у LOGO! становить 58 блоків (1 термінальний, 56 функціональних та 1 вихідний блоки).

При сполученні блоків діють такі правила:

 • сполучення може бути встановлене тільки між виходом одного блоку та входом іншого;

 • один вихід може бути поєднаний з багатьма входами, однак один вхід – не з багатьма виходами;

 • вхід та вихід не можуть бути поєднані в одному програмному шляху (рекурсія). При необхідності у такому сполученні використовується проміжний вихід або меркер;

 • спеціальні функції мають входи зеленого кольору. Вони не слугують для сполучення, а тільки забезпечують прив’язку встановлених параметрів;

 • аналогові входи та виходи не можуть бути сполучені з дискретними входами та виходами.

Увесь набір функціональних блоків розділено на основні (GF) спеціальні функції (SF). Основні функції – це прості логічні елементи булевої алгебри. Перелік основних (GF) функцій LOGO! наведено у табл. А.1. Спеціальні функції дозволяють працювати з часом, текстовими повідомленнями, підраховувати події та ін. Перелік спеціальних (SF) функцій LOGO! наведено у табл. А.2. У ній також вказано, чи володіє відповідна функція можливістю збереження параметрів (Rem). Більш докладний опис функціональних блоків та особливостей програмування LOGO! можна знайти у [7-9] та у системі допомоги програми LOGO!Soft Comfort.

1.2 Запитання для самоперевірки та контролю

 1. З чого складається LOGO!?

 2. Які типові сфери застосування LOGO!?

 3. Які відмінності між LOGO! Basic та LOGO! Pure?

 4. Що таке модулі розширення?

 5. Вкажіть максимальну можливу конфігурацію LOGO!.

 6. Як монтується LOGO!?

 7. Що таке комутаційна програма?

 8. Як позначаються входи та виходи LOGO!?

 9. Що називають блоками в LOGO!?

 10. Призначення програми LOGO!Soft Comfort.

 11. Чим відрізняються симуляція в режимі offline та тестування в режимі online?

 12. На яких мовах програмування можна створювати програми для LOGO! у LOGO!Soft Comfort?

 13. Під якими операційними системами може працювати LOGO!Soft Comfort?

 14. Чи може бути змінена нумерація блоків?

 15. Коротко опишіть інтерфейс програми LOGO!Soft Comfort.

 16. Де відображається встановлений масштаб?

 17. Як за допомогою LOGO!Soft Comfort автоматично визначити модуль LOGO!, на якому може бути виконана створена програма?

 18. Яка максимальна глибина вкладання програми?

 19. Вкажіть правила сполучення блоків.

 20. Для чого використовується розділення сполучень? Як його виконати?

 21. Як вводити текстові коментарії у створювану програму?

 22. Як перейти в режим симуляції?

 23. Як у режимі симуляції визначити, який сигнал у даний момент несе з’єднувальна лінія?

 24. Як у режимі симуляції перевірити поведінку системи при відмові живлення?

 25. Від яких факторів залежить, який модуль LOGO! мінімально підходить для реалізації програми?

 26. Як у LOGO!Soft Comfort визначити об’єм пам’яті, який займе у LOGO! створена програма?

 27. Дайте визначення поняттю "програмний шлях"?

 28. Як реалізувати довгий програмний шлях?

 29. Які типи блоків застосовуються в LOGO!Soft Comfort?

 30. Як позначається меркер?

 31. Який меркер встановлюється в першому програмному циклі?

 32. Який блок треба використати, якщо на вході завжди повинен бути сигнал 0?1.3 Завдання для самостійної підготовки

1.3.1 Ознайомитися з теоретичними відомостями п.1.1, знайти у [7, розд.1-3] та у [9, с.1-30, 45-106] відповіді на питання п.1.2.

1.3.2 Розібрати приклади [7, п.3.3] та [9, с.30-43].

1.3.3 Уважно вивчити завдання експериментальної частини і вимоги до звіту (пп.1.4-1.5) та підготуватися до проведення лабораторної роботи.
1.4 Експериментальна частина

1.4.1 Завантажити LOGO!Soft Comfort.

1.4.2 Ввести програму на мові FBD за прикладом [7, п.3.3], доповнити її коментарями. Перевірити роботу створеної програми в режимі симуляції, за необхідності налагодити. Зберегти готову робочу програму. Продемонструвати роботу програми викладачу.

1.4.3 Відповідно до заданої згідно варіанта, вказаного викладачем, схеми з додатка Б скласти програми мовами FBD та LD, доповнити їх коментарями. Перевірити роботу створених програм у режимі симуляції, за необхідності налагодити. Зберегти готові робочі програми. Продемонструвати роботу програм викладачу.

1.5 Зміст звіту

1.5.1 Тема лабораторної роботи, її мета.

1.5.2 Формулювання завдання щодо створення програми за прикладом [7, п.3.3], готова програма на мові FBD.

1.5.3 Формулювання завдання щодо створення програми за заданою схемою з додатка Б, готові програми на мові FBD та LD.

1.5.4 Висновки з роботи (ваша характеристика модуля LOGO!, зауваження щодо LOGO!Soft Comfort, коментарі стосовно ходу роботи).

Звіт до лабораторної роботи необхідно оформити згідно вимог, наведених у додатку В.
2 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2
"Програмування інтелектуального модуля LOGO!"

Мета роботи – ознайомлення зі способами програмування інтелектуального модуля LOGO!, набуття навичок занесення програм в LOGO! через вбудовану клавіатуру та за допомогою комп’ютера програмою LOGO!Soft Comfort
2.1 Короткі теоретичні відомості

Програмування інтелектуальних модулів LOGO! може виконуватися:

 • безпосередньо з вбудованої клавіатури (в LOGO! Basic);

 • з комп’ютера, обладнаного програмним забезпеченням LOGO!Soft Comfort;

 • встановленням запрограмованого модуля пам’яті.

Дисплей модуля LOGO! використовується як на етапі програмування, так і на етапі його експлуатації. У процесі роботи модуля LOGO! на дисплей можуть виводитися найпростіші оперативні повідомлення.
Програмування модуля LOGO! через вбудовану клавіатуру

Інтелектуальні модулі LOGO! Basic можна програмувати мовою FBD безпосередньо через вбудовану клавіатуру [7]. Це звичайно не так зручно, як за допомогою комп’ютера з програмою LOGO!Soft Comfort, але, щонайменше, значно дешевше. У режимі програмування на дисплеї може бути представлений тільки один блок, відповідний типовий вигляд дисплея показаний на рис. 2.1.

Щоб допомогти користувачу контролювати структуру схеми та полегшити орієнтацію в програмі, використовуються номери блоків. Завжди, коли в програму вставляється блок, LOGO! призначає йому номер. LOGO! використовує номери блоків для відображення зв’язків між блоками.

Рисунок 2.1 – Типовий вигляд дисплея LOGO!
Фірма Siemens виділяє чотири золотих правила для роботи з LOGO! [7, п.3.4].
  1   2   3   4   5

Похожие:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни "Теорія автоматичного управління" для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій, інструкції з лабораторних робіт, методичні вказівки, індивідуальні завдання
Прошу розмістити на сайті дну у розділі «Методичні матеріали для самостійної роботи студентів» наступні матеріали
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт по вивченню конструкцій насосних установок (французькою мовою) / Укладачі: А. Ф. Яценко, В. М. Моргунов; В. А. Прищенко, Донецьк: Доннту, 2011. 32 с
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по вивченню конструкцій насосних установок (французькою мовою) / Укладачі: А....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації для підготовки до зимової заліково-екзаменаційної сесії, для студентів заочної форми навчання факультету транспортних технологій та економіки Спеціальності «опувт»

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання icon3222 навчально-методичні матеріали із загальної стилістики для студентів спеціальності 030301 «Журналістика» заочної форми навчання
Навчально-методичні матеріали із загальної стилістики / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2011....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни дисципліна «Технологія виробництва І обробки металів»
Метою вивчення дисципліни є засвоєння знань та придбання навичок виконання основних технологічних операцій з виробництва та обробки...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «фізика конденсованого стану матеріалів»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фізика конденсованого стану матеріалів» /укладачі: Т. П. Говорун, В. О. Пчелінцев.–...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «практика перекладу з англійської мови»
Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практика перекладу з англійської мови» / Укладач Н. А. Приходько....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни „ Охорона праці" для спеціальності 0708. 03 „Прикладна екологія"
Держнаглядохоронпраці, 01 І 02 Міністерства внутрішніх справ 01 з пожежної безпеки І 02 з безпеки руху, 03 -міністерства охорони...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт на тему \"Робота з інтелектуальним модулем logo!\" з дисципліни \"Програмні засоби систем управління\" для студентів денної та заочної форм навчання iconНаказ №03/070-нд щодо контингенту студентів §1
За результатами конкурсного відбору зарахувати на навчання за кваліфікаційним рівнем спеціаліст факультету зфкіС спеціальності "Фізична...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница