Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы
Скачать 173.06 Kb.
НазваниеХимия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы
Дата конвертации05.01.2013
Размер173.06 Kb.
ТипДокументы
Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері.

9-сынып

2009-2010 оқу жылы

(ауызша)

1-билет

1.Тұздар гидролизі.

2. Қаныққан көмірсутектердің құрамы және құрылысы.

2-билет.

1.Электролиттердің диссоциациялану механизмі.

2.Химиялық құрылыс теориясы.

3-билет.

1.Ион алмасу реакциялары.

2.Органикалық заттардың ерекшеліктері.

4-билет.

1.Күшті және әлсіз электролиттер.

2.Темір және оның қосылыстары.

5-билет.

1.Қышқылдардың, негіздердің және тұздардың электролиттік
диссоциациялануы.

2.Азот қышқылының алыну жолы, химиялық қасиеті.

6-билет

1.Күкірт қышқылы алыну жолы, химиялық қасиеттері.

2.Электролиз.

7-билет

1. Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың, негіздердің және тұздардың химиялық қасиеттері.

2. Алюминий және оның қосылыстары.

8-билет

1. Тұздар гидролизі.

2. Қанықпаған көмірсутектер. Этилен. (құрылысы, физикалық, химиялық қасиеті, қолданылуы)

9-билет

1. Бейметалдар атомдарының тотықтырғыш қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары.

2. Көмірсутектердің табиғи көздері.

10-билет

1. Аммиак және оның қосылыстары (алыну жолы, химиялық, физикалық қасиеті)

2. Темір және оның қосылыстары.

11-билет

1. Күкірт. Күкірттің қосылыстары.

2. Металдарды алудың жалпы әдістері.

12-билет

1. Еліміздегі металл кендері.

2. Көміртек. Табиғаттағы айналысы. Көміртектің қосылыстары.

13-билет

1. Фосфор және оның қосылыстары.

2. Қаныққан көмірсутектердің құрамы және құрылысы.

14-билет

 1. Құймалар.

 2. Қанықпаған көмірсутектер. Этилен. (құрылысы, физикалық, химиялық
  қасиеті, қолданылуы)

15-билет

 1. Металдардың физикалық қасиеттері.

 2. Күкірт. Күкірттің қосылыстары.

16-билет

 1. Көміртек. Табиғаттағы айналысы. Көміртектің қосылыстары.

 2. Күшті жэне әлсіз электролиттер.

17-билет

 1. Электролиттердің диссоциациялану механизмі.

 2. Алюминий және оның қосылыстары.

18-билет

1. Күрделі эфирлер. (құрылысы, алыну жолы, физикалық, химиялық қасиеті,
қолданылуы)

2. Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың,
негіздердің және тұздардың химиялық қасиеттері.

19-билет

1.Қанықкан көмірсутектердің құрамы және құрылысы.

2.Электролиттер және бейэлектролиттер.

20-билет

 1. Көміртек. Табиғаттағы айналысы. Көміртектің қосылыстары.

 2. Судың кермектігі және оны кетіру жолдары.

21-билет

1. Металдардың периодтық жүйедегі орны және атомдарының құрылысы.

2. Азот. Азоттың қосылыстары.

22-билет

 1. Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың,
  негіздердің жэне тұздардың химиялық қасиеттері.

 2. Азот қышқылының алыну жолы, химиялық қасиеті.

23-билет

 1. Тұздар гидролизі.

 2. Фосфор және оның қосылыстары.

24-билет

1.Қышқылдардың, негіздердің және тұздардың электролиттік
диссоциациялануы.

2.Металдардың жемірілуі жэне одан қорғау шаралары.

25-билет

1.Бейметалдар атомдарының тотықтырғыш қасиеттерінің өзгеру
заңдылықтары.

2.Металдардың жемірілуі және одан қорғау шаралары.

26-билет

1.Бейметалдардың периодтық жүйедегі орны және олардың құрылысы.

2.Алюминий және оның қосылыстары.

27-билет

1.Аммиак жэне оның қосылыстары (алыну жолы, химиялық, физикалық
қасиеті)

2.Кальций және оның қосылыстары.

28-билет

1.Алюминий және оның қосылыстары.

2.Азоттың оттекті қосылыстары.

29-билет

1.Кремний жэне оның қосылыстары.

2.Ароматты көмірсутектер. Бензол. (құрылысы, алыну жолы, физикалық,
химиялық қасиеті, қолданылуы)

30-билет

 1. Альдегидтер. (құрылысы, алыну жолы, физикалық, химиялық қасиеті,
  қолданылуы)

 2. Металдардың физикалық қасиеттері.


Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері.

9-сынып

2009-2010 оқу жылы

Есептер

1-билет

Мына тотығу-тотықсыздану реакциясына коэффициенттер қойып теңістіріп, жалпы коэффициент санын есептеңіз:

KMnO4 + H2SO4 + Na2SO3 → K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4 + H2O

2-билет

22% - ті 150 г құмырсқа қышқылын бейтараптауға жұмсалатын натрий гидроксидінің массасын есептеңіз.

3-билет

16 г темір (ІІІ) оксидін толық тотықсыздандыру үшін қажет сутегінің мөлшерін есептеңіз.

4-билет

Өзгерістер схемасындағы Х1 және Х4 заттарды анықтаңыз.


+ Cl2 +NaOH + HNO3 t0

Fe → X1 → X2 → X3 → X4
5-билет

13 г пропенмен қосылу реакциясына түсетін бромның массасын есептеңіз.

6-билет

Зат құрамында 80% көміртегі бар, ал сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 15-ке тең. Көмірсутектің молекулалық формуласын анықтаңыз.

7-билет

Тізбекті орындау үшін мүмкін болатын реакция теңдеуін құрастыр:

K → KOH → KHCO3 → KCl → KNO3 → KNO2

8-билет

3 этиленнен (қ.ж.) шығымы 70% болса, алынатын этанолдың массасын есептеңіз.

9-билет

Мына тотығу-тотықсыздану реакциясына коэффициенттер қойып теңістіріп, жалпы коэффициент санын есептеңіз:

K2Сr2O7 + KJ + H2SO4 → Cr2 (SO4 )3 + J2 + K2SO4 + H2O

10-билет

Сынап (ІІ) нитратының ерітіндісін электролиздеу теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысын есептеңіз.

11-билет

Массасы 80 г 1,2 % -ті бром суы көлемі 200 мл (қ.ж.) метан мен этилен қоспасын түссіздендіреді. Қоспадағы метанның көлемдік үлесін есептеңіз.


12-билет

Барий хлориді мен калий сульфаты әрекеттескендегі толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысын анықтаңыз.

13-билет

Сутек бойынша тығыздығы 29-ға тең алканның толық жану теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысын есептеңіз.

14-билет

Массасы 420 г 60% -ті күкірт қышқылы ерітіндісіне 1 моль күкірттің (VI) оксиді қосылды. Соңғы ерітіндідегі еріген заттың күкірт қышқылының массалық үлесін есептеңіз.

15-билет

Көлемі 0,12 л 19,2 % -ті тығыздығы 960 г/л аммиак ерітіндісіне көлемі 0,33 л 25% -ті тығыздығы 1150г/л азот қышқылы ерітіндісі құйылды.

Алынған тұздың массасын есептеңіз.

16-билет

Формулалары мынадай: ZnCl2; СаSО4; Ғе(NОз)2 тұздардың қайсысы гидролизденеді? Мүмкін болатын гидролиз теңдеулерін жазып, берілген ерітіндінің қышқыл не сілті болатынын көрсет.

17-билет

600 г 55 процентті ерітінді даярлау үшін қанша мөлшерде 87 проценттік күкірт қышқылы ерітіндісі және неше грамм су қажет?

18-билет

340 кг аммиактан алуға болатын массалық үлесі 60% -тік азот қышқылының ерітіндісінің массасын есептеңіз.

19-билет

Темір (II) оксиді мен темір (III) оксидінің қоспасының 37 грамын сутегімен тотықсыздандырғанда темірдің 28 грамы алынды. Қоспадағы оксидтердің массалық үлестерін анықтаңыз.

20-билет

Құрамында 95% алюминий оксиді бар 1 т глиноземнан 0,426 т алюминий алынды. Шығымын анықтаңыз.

21 -билет

Мырыш пен мыстың 10 г қоспасындағы мыстың массалық үлесі 39% болса, қоспа мен тұз қышқылы әрекеттескенде (қ.ж.) сутектің көлемі (л) есептеңіз.

22-билет

Мыс пен алюминий ұнтақтары қоспасының 20 грамына күкірт ,

қышқылының ерітіндісімен әсер еткенде 6,72 л сутек бөлініп шықты. (қ.ж.) Қоспадағы мыстың массалық үлесін анықтаңыз.

23-билет

100 г ізбес тасты күйдіргенде 33 г көміртегі (IV) оксиді түзілді. Берілген үлгідегі кальций карбонатының массалық үлесін есептеңіз.
24-билет

25 г алюминий мен массасы 243 г 30% -тік тұз қышқылы ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемін есептеңіз.

25-билет

Құрамында 90% ҒеS2 пириті бар, күкіртті колчеданынан көлемі

0,7 м (қ.ж.) күкірт (IV) оксиді алынды, реакция өнімінің шығымы 80% болса, темір колчеданының массасын есепте.

26-билет

8,84 кг техникалық магний құрамында 5% -ті мыстан тұратын бөгде заттары бар үлгіні 244,3 л 24 %-ті (тығыздығы 1170 кг/м3) күкірт қышқылымен өңдеді. Нәтижесінде неше грамм, қандай тұз пайда болды.

27-билет

10м3 улы газ СО көміртегі (ІІ) оксиді мен көміртегі (IV) оксиді СО2 қоспасын жағуға 20м3 ауа жұмсалды. Қоспа кұрамындағы улы газдың көлемдік үлесін анықтаңыз.

28-билет

Құрамында 2% -ті бөгде заттар қоспасы бар, 0,1кг техникалық мысты ерітуге 14%-ті (тығыздығы 1080 кг/м3 ) азот қышқылы ерітіндісі жұмсалды, реакцияны жүргізуге қажетті азот қышқылының көлемін есепте.

29-билет

Құрамында 98% көміртегі бар, 10кг коксты жағуға қажетті (қ.ж.) ауанын көлемін есептеңіз.

30-билет

500 мл 2М азот қышқылы ерітіндісіне 200 мл 4М калий гидроксиді ерітіндісі құйылды. Түзілген тұздың массасын есептеңіз.

1-билет

1.Тұздар гидролизі.

2. Қаныққан көмірсутектердің құрамы және құрылысы.

3.есеп

2-билет.

1.Электролиттердің диссоциациялану механизмі.

2.Химиялық құрылыс теориясы.

3.есеп

3-билет.

1.Ион алмасу реакциялары.

2.Органикалық заттардың ерекшеліктері.

3.есеп


4-билет.

1.Күшті және әлсіз электролиттер.

2.Темір және оның қосылыстары.

3. есеп


5-билет.

1.Қышқылдардың, негіздердің және тұздардың электролиттік
диссоциациялануы.

2.Азот қышқылының алыну жолы, химиялық қасиеті.

3. есеп


6-билет

1.Күкірт қышқылы алыну жолы, химиялық қасиеттері.

2.Электролиз.

3. есеп


7-билет

1. Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың, негіздердің және тұздардың химиялық қасиеттері.

2. Алюминий және оның қосылыстары.

3. есеп

8-билет

1. Тұздар гидролизі.

2. Қанықпаған көмірсутектер. Этилен. (құрылысы, физикалық, химиялық қасиеті, қолданылуы)

3. есеп


9-билет

1. Бейметалдар атомдарының тотықтырғыш қасиеттерінің өзгеру заңдылықтары.

2. Көмірсутектердің табиғи көздері.

3. есеп


10-билет

1. Аммиак және оның қосылыстары (алыну жолы, химиялық, физикалық қасиеті)

2. Темір және оның қосылыстары.

3. есеп


11-билет

1. Күкірт. Күкірттің қосылыстары.

2. Металдарды алудың жалпы әдістері.

3. есеп


12-билет

1. Еліміздегі металл кендері.

2. Көміртек. Табиғаттағы айналысы. Көміртектің қосылыстары.

3. есеп


13-билет

1. Фосфор және оның қосылыстары.

2. Қаныққан көмірсутектердің құрамы және құрылысы.

3. есеп


14-билет

 1. Құймалар.

 2. Қанықпаған көмірсутектер. Этилен. (құрылысы, физикалық, химиялық
  қасиеті, қолданылуы)

3. есеп
15-билет

 1. Металдардың физикалық қасиеттері.

 2. Күкірт. Күкірттің қосылыстары.

3. есеп


16-билет

 1. Көміртек. Табиғаттағы айналысы. Көміртектің қосылыстары.

 2. Күшті жэне әлсіз электролиттер.

3. есеп
17-билет

 1. Электролиттердің диссоциациялану механизмі.

 2. Алюминий және оның қосылыстары.

3. есеп


18-билет

1. Күрделі эфирлер. (құрылысы, алыну жолы, физикалық, химиялық қасиеті,
қолданылуы)

2. Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың,
негіздердің және тұздардың химиялық қасиеттері.

3. есеп


19-билет

1.Қанықкан көмірсутектердің құрамы және құрылысы.

2.Электролиттер және бейэлектролиттер.

3. есеп


20-билет

 1. Көміртек. Табиғаттағы айналысы. Көміртектің қосылыстары.

 2. Судың кермектігі және оны кетіру жолдары.

3. есеп


21-билет

1. Металдардың периодтық жүйедегі орны және атомдарының құрылысы.

2. Азот. Азоттың қосылыстары.

3. есеп

22-билет

1.Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың,
негіздердің жэне тұздардың химиялық қасиеттері.

2.Азот қышқылының алыну жолы, химиялық қасиеті.

3. есеп


23-билет

1.Тұздар гидролизі.

2.Фосфор және оның қосылыстары.

3. есеп

24-билет

1.Қышқылдардың, негіздердің және тұздардың электролиттік
диссоциациялануы.

2.Металдардың жемірілуі жэне одан қорғау шаралары.

3. есеп

25-билет

1.Бейметалдар атомдарының тотықтырғыш қасиеттерінің өзгеру
заңдылықтары.

2.Металдардың жемірілуі және одан қорғау шаралары.

3. есеп

26-билет

1.Бейметалдардың периодтық жүйедегі орны және олардың құрылысы.

2.Алюминий және оның қосылыстары.

3. есеп

27-билет

1.Аммиак жэне оның қосылыстары (алыну жолы, химиялық, физикалық
қасиеті)

2.Кальций және оның қосылыстары.

3. есеп

28-билет

1.Алюминий және оның қосылыстары.

2.Азоттың оттекті қосылыстары.

3. есеп
29-билет

1.Кремний жэне оның қосылыстары.

2.Ароматты көмірсутектер. Бензол. (құрылысы, алыну жолы, физикалық,
химиялық қасиеті, қолданылуы)

3. есеп

30-билет

1.Альдегидтер. (құрылысы, алыну жолы, физикалық, химиялық қасиеті,
қолданылуы)

2.Металдардың физикалық қасиеттері.

3. есеп

1-билет

Мына тотығу-тотықсыздану реакциясына коэффициенттер қойып теңістіріп, жалпы коэффициент санын есептеңіз:

KMnO4 + H2SO4 + Na2SO3 → K2SO4 + MnSO4 + Na2SO4 + H2O

2-билет

22% - ті 150 г құмырсқа қышқылын бейтараптауға жұмсалатын натрий гидроксидінің массасын есептеңіз.


3-билет

16 г темір (ІІІ) оксидін толық тотықсыздандыру үшін қажет сутегінің мөлшерін есептеңіз.


4-билет

Өзгерістер схемасындағы Х1 және Х4 заттарды анықтаңыз.
+ Cl2 +NaOH + HNO3 t0

Fe → X1 → X2 → X3 → X4


5-билет

13 г пропенмен қосылу реакциясына түсетін бромның массасын есептеңіз.

6-билет

Зат құрамында 80% көміртегі бар, ал сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 15-ке тең. Көмірсутектің молекулалық формуласын

анықтаңыз.

7-билет

Тізбекті орындау үшін мүмкін болатын реакция теңдеуін құрастыр:

K → KOH → KHCO3 → KCl → KNO3 → KNO2


8-билет

3 этиленнен (қ.ж.) шығымы 70% болса, алынатын этанолдың массасын есептеңіз.


9-билет

Мына тотығу-тотықсыздану реакциясына коэффициенттер қойып теңістіріп, жалпы коэффициент санын есептеңіз:

K2Сr2O7 + KJ + H2SO4 → Cr2 (SO4 )3 + J2 + K2SO4 + H2O

10-билет

Сынап (ІІ) нитратының ерітіндісін электролиздеу теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысын есептеңіз.


11-билет

Массасы 80 г 1,2 % -ті бром суы көлемі 200 мл (қ.ж.) метан мен этилен қоспасын түссіздендіреді. Қоспадағы метанның көлемдік үлесін есептеңіз.


12-билет

Барий хлориді мен калий сульфаты әрекеттескендегі толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысын анықтаңыз.


13-билет

Сутек бойынша тығыздығы 29-ға тең алканның толық жану теңдеуіндегі коэффициенттер қосындысын есептеңіз.


14-билет

Массасы 420 г 60% -ті күкірт қышқылы ерітіндісіне 1 моль күкірттің (VI) оксиді қосылды. Соңғы ерітіндідегі еріген заттың күкірт қышқылының массалық үлесін есептеңіз.

15-билет

Көлемі 0,12 л 19,2 % -ті тығыздығы 960 г/л аммиак ерітіндісіне көлемі 0,33 л 25% -ті тығыздығы 1150г/л азот қышқылы ерітіндісі құйылды.

Алынған тұздың массасын есептеңіз.

16-билет

Формулалары мынадай: ZnCl2; СаSО4; Ғе(NОз)2 тұздардың қайсысы гидролизденеді? Мүмкін болатын гидролиз теңдеулерін жазып, берілген ерітіндінің қышқыл не сілті болатынын көрсет.


17-билет

600 г 55 процентті ерітінді даярлау үшін қанша мөлшерде 87 проценттік күкірт қышқылы ерітіндісі және неше грамм су қажет?

18-билет

340 кг аммиактан алуға болатын массалық үлесі 60% -тік азот қышқылының ерітіндісінің массасын есептеңіз.


19-билет

Темір (II) оксиді мен темір (III) оксидінің қоспасының 37 грамын сутегімен тотықсыздандырғанда темірдің 28 грамы алынды. Қоспадағы оксидтердің массалық үлестерін анықтаңыз.

20-билет

Құрамында 95% алюминий оксиді бар 1 т глиноземнан 0,426 т алюминий алынды. Шығымын анықтаңыз.

21 -билет

Мырыш пен мыстың 10 г қоспасындағы мыстың массалық үлесі 39% болса, қоспа мен тұз қышқылы әрекеттескенде (қ.ж.) сутектің көлемі (л) есептеңіз.

22-билет

Мыс пен алюминий ұнтақтары қоспасының 20 грамына күкірт, қышқылының ерітіндісімен әсер еткенде 6,72 л сутек бөлініп шықты. (қ.ж.) Қоспадағы мыстың массалық үлесін анықтаңыз.


23-билет

100 г ізбес тасты күйдіргенде 33 г көміртегі (IV) оксиді түзілді. Берілген үлгідегі кальций карбонатының массалық үлесін есептеңіз.


24-билет

25 г алюминий мен массасы 243 г 30% -тік тұз қышқылы ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін сутектің көлемін есептеңіз.
25-билет

Құрамында 90% ҒеS2 пириті бар, күкіртті колчеданынан көлемі

0,7 м (қ.ж.) күкірт (IV) оксиді алынды, реакция өнімінің шығымы 80% болса, темір колчеданының массасын есепте.

26-билет

8,84 кг техникалық магний құрамында 5% -ті мыстан тұратын бөгде заттары бар үлгіні 244,3 л 24 %-ті (тығыздығы 1170 кг/м3) күкірт қышқылымен өңдеді. Нәтижесінде неше грамм, қандай тұз пайда болды.


27-билет

10м3 улы газ СО көміртегі (ІІ) оксиді мен көміртегі (IV) оксиді СО2 қоспасын жағуға 20м3 ауа жұмсалды. Қоспа кұрамындағы улы газдың көлемдік үлесін анықтаңыз.

28-билет

Құрамында 2% -ті бөгде заттар қоспасы бар, 0,1кг техникалық мысты ерітуге 14%-ті (тығыздығы 1080 кг/м3 ) азот қышқылы ерітіндісі жұмсалды, реакцияны жүргізуге қажетті азот қышқылының көлемін есепте.


29-билет

Құрамында 98% көміртегі бар, 10кг коксты жағуға қажетті (қ.ж.)ауанын көлемін есептеңіз.
30-билет

500 мл 2М азот қышқылы ерітіндісіне 200 мл 4М калий гидроксиді ерітіндісі құйылды. Түзілген тұздың массасын есептеңіз.

Похожие:

Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы iconХимия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 11-сынып 2009 2010 оқу жылы

Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы iconХимия пәнінен мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 2011-2012 оқу жылы 8- сынып тапсырмалары
А жас химик, ас үйдегі құбылыстарды бақылай отырып, химиялық құбылыстардың тізбесін жасады
Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы iconХимия пәнінен сыныптан – сыныпқа көшу емтиханының сұрақтары. 8-сынып 2006-2007 оқу жылы
Д. И. Менделеев жасаған химиялық элементтердің периодтық жүйесі. Периодтық жүйенің құрылымы
Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы icon2009 жылмен 2010 жылы атқарылған жұмыстарды салыстырмалы түрде талдасақ, тәртіптік кеңес мәжілістерінің саны бір деңгейде екендігін көрсетеді, яғни 2009 жылы-13 және 2010 жылы-11
Тәртіптік кеңестің 2010 жылы атқарған жұмыстары мемлекеттік тәртіптің нығаюына, лауазымды тұлғалармен мемлекеттік қызмет және сыбайлас...
Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы iconҒали Орманов атындағы №7 мектеп гимназиясының 6 «А» сынып оқушыларының тізімі 2009-2010 оқу жылы

Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы icon10 сынып оқушыларына арналған емтихан билеттері
Бас Ассамблеяның 46-сессиясы мәжілісінде Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке қабылданды
Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы iconРеспубликалық сырттай оқу мектебінің химия пәнінен 2012 2013 оқу жылына арнал-ған қабылдау тапсырмалары 8-сынып
Республикалық сырттай оқу мектебінің химия пәнінен 2012 2013 оқу жылына арнал-ған қабылдау тапсырмалары
Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы iconХимия пәнінен мектепішілік олимпиада тапсырмалары. 2011-2012 оқу жылы 9- сынып тапсырмалары
Бізге қосымша белгілі, в заты суда ерігенде қышқыл түзіледі, с заты күшті тотықсыздандырғыш, d – биологиялық маңызды сұйықтық, f...
Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты Қ. Ж. Естекова физикалық химия
Оқу құралы жоғарғы оқу орнындағы химия және химия- биология (ХБ), биология-химия, химия- экология, химиялық технология, металлургия,...
Химия пәнінен мемлекеттік емтихан билеттері. 9-сынып 2009-2010 оқу жылы icon10-сынып бітірушілерін химия пәнінен ауызша аралық аттестациялауға арналған емтихан билеттерінің теориялық бөлімі
Атом құрылысы туралы ілім тұрғысынан Д. И. Менделеевтің периодтық заңы және периодтық жүйесі. Периодтық заң және периодтық жүйе бойынша...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница