БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
НазваниеБАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
страница5/5
Дата конвертации10.11.2012
Размер0.7 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

10. БАСҚА ТАЛАПТАР10.1. Осы шарт қол қойылған күннен бастап күшіне енеді және Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерін толық орындағанға дейін қолданылады. Тараптар арасындағы өзара есептесулер аяқталмаған жағдайда, шарт өзара есептесулер толық аяқталғанға дейін қолданылады.

Тараптар осы шартқа қол қойғаннан кейін осы шартта реттелген мәселелер бойынша бұрынғы келіссөздер мен хат-хабардың барлығы заңды күшін жояды.

10.2. Осы шарт төмендегі фактілердің бірі анықталған жағдайда кез келген сатыда бұзылуы мүмкін:

- Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңының (бұдан әрі – Заң) 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының әлеуетті жеткізіп берушіге Заңда көзделмеген көмек көрсетуі.

10.3. Осы шарттың қолданылу мерзімінің аяқталуы Тараптардың ол бойынша міндеттемелерінің тоқтауына апарады, алайда Тараптарды шарт талаптарын орындауы кезінде орын алған болса, бұзушылықтар үшін жауапкершіліктен босатпайды.

10.4. Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін заңды күші бірдей екі дана етіп жасалды.

10.5. Осы шарттың қосымшалары оның ажырамас бөлігі болып табылады, жазбаша рәсімделеді және Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылады.

10.6. Осы шарттың кез келген өзгертулері және/немесе толықтырулары жазбаша рәсімделеді және Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолы қойылады.
12. ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЛАРЫ ЖӘНЕ БАНКТІК ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ


Тапсырыс беруші:

«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ

__________________________________

__________________ _______________
Орындаушы:

_________________________________

__________________ _______________


20___ жылғы «___»________________ №________

БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін сатып алу шартының

1 қосымшасы

ҚЫЗМЕТТЕР ЕРЕКШЕЛІГІ


Тапсырыс берушіден:

__________________________________
__________________ _______________
Орындаушыдан:

__________________________________
__________________ _______________


20___ жылғы «___»________________ №________

БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін сатып алу шартының

2 қосымшасы
Жұмыстардағы және қызметтердегі қазақстандық қамту бойынша есептілік


Шарт

№ р/р

(m)

Шарт құны

(ШҚj)

KZT

Шарт аясындағы тауарлардың жиынтық құны (ТҚj)

KZT

Шарт аясындағы субмердігерлік шарттардың жиынтық құны

(ШЖҚj)

KZT

j шартты орындайтын қазақстандық кадрлардың еңбек ақысын төлеу қорының үлесі (Rj)

%

Тауар

№ р/р

(n)

Шартты орындау мақсатында жеткізіп беруші сатып алған тауарлар саны

Тауар бағасы

KZT

Құны

(ТҚi)

KZT

СТ-KZ (Қi)

сертификатына сай ҚҚ үлесі

%

СТ-KZ сертификаты

Ескерту

Нөмірі

Берілген күні

1

1


2

2


m

n


БАРЛЫҒЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Қазақстандық қамту үлесі Үкіметтің 2010 жылғы 20 қыркүйектегі №964 қаулысымен бекітілген Ұйымдардың қазақстандық қамтуды есептеуінің ортақ әдістемесіне сай мынадай формуламен есептеледі:

n m

ҚҚж/қ = 100% х [( ТҚі х Қі + ) (ШҚj - ТҚj - ШЖҚj) х Rj] / S

i=1 j=1

n - Жұмыс (қызмет) сатып алу шартын орындау мақсатында жеткізіп беруші мен субмердігерлер сатып алған тауардың жалпы саны;

і - сатып алынатын тауардың реттік нөмірі;

ТҚi - i тауардың құны;

Қi - «CT-KZ» сертификатында көрсетілген тауардағы қазақстандық қамту үлесі;

j - Шарттың реттік нөмірі;

ШҚj - j шарттың құны;

ТҚj - j шарт аясында жеткізіп беруші мен субмердігер сатып алған тауарлардың жиынтық құны;
Қазақстандық қамту үлесі (%):

_____________________________________________ М.О.

Басшының аты-жөні, қолы

**ҚҚж/қ = ___________

** Шарттағы қазақстандық қамтудың жиынтық үлесі жүздік үлеске дейінгі (0,00) сандық пішінде көрсетіледі.

_____________________________________________ М.О.

Орындаушының аты-жөні, байланыс телефоны

20___ жылғы «___»________________ №________

БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау

қызметтерін сатып алу шартының

3 қосымшасы«Бекітемін»

«Бекітемін»

Орындаушы басшысы

Жауапты бөлімшеге жетекшілік ететін Басқарма мүшесі/Филиал директоры

_______________________ Аты-жөні

_______________________ Аты-жөні

«_____» _______________20___ж.

«_____» _______________20___ж.Орындалған жұмыстарды/көрсетілген қызметтерді

қабылдау-өткізу актісі
Алматы қ. «_____» _____________20____ж.
Біз, төменде қол қойғандар ___________ (Орындаушы атауы, СТН___________) өкілі ______ (аты-жөні) арқылы бір жағынан және «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ өкілі ______ (аты-жөні) арқылы екінші жағынан мынадай орындалған жұмыстарды/көрсетілген қызметтерді ___________ (Орындаушы атауы) өкілінің өткізіп, «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ өкілінің қабылдап алғаны туралы осы актіні жасадық: ____________________________________________.

Тапсырыс беруші мен Орындаушы осы арқылы 20___ жылғы «____» _________ дейінгі мерзімде жұмыстардың/қызметтердің толық көлемде талап етілген сапада орындалғанын/көрсетілгенін растайды. (қажет болғанда көрсетілсін)

_____________________________________________________________________________
шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес
_____________________________________________________________________________

Жұмыстарды орындау/қызметтерді көрсету мерзімдері сақталды. (сақталмаған кезде көрсетілсін және ақпарат берілсін)

Осы акт Тапсырыс берушінің Орындаушыға жұмыстың жалпы сомасының ___% (жазумен) мөлшеріндегі соманы төлеуіне негіз болып табылады.

Жұмыстарды орындаудың/қызметтерді көрсетудің мерзімін өткізу болған кезде мерзімі өткен күндер саны мен айыппұл сомасы _____________ теңге көрсетілсін.

Төленетін сома: ________ (жазумен) теңге.Өткізген

Қабылдап алған

Орындаушы өкілі

Тапсырыс беруші өкілі

__________(қолы) _____________(аты-жөні)

__________(қолы) _____________(аты-жөні)

«_____»____________20_____ж.

«_____»____________20_____ж.Қазақстандық қамту үлесі бойынша есептілік берілді/берілген жоқ (қажеті көрсетілсін)
___________ ____________________________ «____» _____________ 20___ж.

(қолы) (Сатып алу бөлімшесінің жауапты

қызметкерінің аты-жөні

1   2   3   4   5

Похожие:

БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconТв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Тв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconҚкж жабдығын мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»

БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconТв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Л) тв-ға орналастыру қызметтерін (бұдан әрі – Қызметтер) шарт мерзімдері мен басқа да талаптарына сәйкес көрсетуді, ал Тапсырыс беруші...
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconТв-ға сұхбат, репортаждар және басқа да бейнесюжеттер орналастыру қызметтерін сатып алу шарты алматы қ. 2010 ж. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Л) тв-ға орналастыру қызметтерін (бұдан әрі – Қызметтер) шарт мерзімдері мен басқа да талаптарына сәйкес көрсетуді, ал Тапсырыс беруші...
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» icon«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2009 жылғы 22 шілдедегі №79 хаттама «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамында операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелер
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» icon«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2009 жылғы 22 шілдедегі №79 хаттама «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» акционерлік қоғамында операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы ережелер
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconҚызметтерін сатып алу бойынша ашық тендердің
Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы, 91 мекенжайында орналасқан «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (бұдан әрі Банк)
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconЖарнамалық құрылыстарды жалға алу және оған орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Жарнамалық құрылыстарды жалға алу және оған орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconАлдын ала және аралық тұрғын үй заемдарын алудың талаптары «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
...
БАҚ-та орналастыру үшін мақалалар дайындау қызметтерін мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстық ҚҰжаттама тапсырыс беруші – «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» iconТв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Тв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница