Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
НазваниеМемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
страница13/18
Дата конвертации12.01.2013
Размер2.15 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

      Толтырылған күнi___________________________________
      М.О.

                                                   Үлгi конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      5-қосымша

      Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

                Конкурсқа қатысуға өтiнiм
                       (жеке тұлға үшiн)

Кiмге
__________________________________________________________________
  (мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы көрсетiледi)
Кiмнен
__________________________________________________________________
         (әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы толық көрсетiледi)

      1. Конкурсқа қатысуға үмiткер жеке тұлға (әлеуеттi өнiм берушi) туралы мәлiметтер:

Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң жеке басын куәландыратын
құжатқа сәйкес Т.А.Ә.
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң жеке басын куәландыратын
құжат деректерi
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң тiркелген мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң iс жүзiндегi тұрғылықты
мекен-жайы
Тiркеу туралы куәлiктiң, патенттiң
не Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес конкурс мәнiне
сәйкес келетiн кәсiпкерлiк қызметпен
айналысуға құқық беретiн өзге де
құжаттың нөмiрi
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм берушiнiң банктiк деректемелерi (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететiн банктiң немесе оның филиалының толық атауы мен мекен-жайы
Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм
берушiнiң байланыс телефондары,
почталық мекен-жайы мен электрондық
почтасының мекен-жайы (ол болған
кезде)
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2. ___________ (жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетiледi) осы өтiнiммен конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуға (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуеттi өнiм берушi ретiнде қатысуға ниет бiлдiредi және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес (тауарды(ларды) жеткiзудi, жұмыстарды орындауды, қызметтер көрсетудi - қажеттiсiн көрсету керек) жүзеге асыруға келiсiм бiлдiредi.
      3. Әлеуеттi өнiм берушi осы өтiнiммен "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрi - Заң) 6-бабында көзделген шектеулердiң бұзылуы жоқтығын растайды.
      Осымен, сондай-ақ әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен "Мемлекеттiк сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 37-бабының 9-тармағында көзделген (тауарды(ларды), жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi - қажетiн көрсету керек) мемлекеттiк сатып алу туралы шартты бұзуға келiсiмiн бiлдiредi.
      4. Әлеуеттi өнiм берушi конкурстық құжаттамамен танысқандығын және мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзiнiң құқығы, бiлiктiлiгi, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (берiлетiн тауарды(ларды), орындалатын жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi - қажеттiсiн көрсету) дұрыс емес мәлiметтер бергенi үшiн жауапкершiлiгi, олардың авторлық және сабақтас құқықтарды сақтауы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулердi сақтауы туралы хабардар етiлгендiгiн растайды.
      Әлеуеттi өнiм берушi осы конкурсқа қатысуға өтiнiмде және оған қоса берiлетiн құжаттарды мұндай дұрыс емес мәлiметтер бергенi үшiн өзiне толық жауапкершiлiктi қабылдайды.
      5. (5-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      6. (6-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      7. (7-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      8. (8-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      9. Осы конкурстық өтiнiм___күн iшiнде қолданылады.
      10. Бiздiң конкурстық өтiнiм жеңдi деп танылған жағдайда, бiз мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгiземiз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың атқарылуын қамтамасыз етудi енгiзу көзделген болса көрсетiледi).
      11. Мемлекеттiк сатып алу туралы шартты жасасу сәтiне дейiн конкурсқа қатысуға осы өтiнiм Сiздiң оны жеңдi деп тапқан хабарламаңызбен бiрге бiздiң арамыздағы мiндеттi түрдегi шарт рөлiн орындайтын болады.
__________________________________________________________________
(Жеке тұлғаның - әлеуеттi өнiм берушiнiң Т.А.Ә. және оның қолы)
Толтырылған күнi_____________________________________________

                                                    Үлгi конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                       6-қосымша

      Ескерту. 6-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

              Бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер
    (әлеуеттi өнiм берушi жұмыстарды сатып алу кезiнде толтырады)

1. Әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы _________________________________
__________________________________________________________________
 
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
2. Әлеуеттi өнiм берушi соңғы бес жыл iшiнде орындаған жұмыстарының  көлемi (ол бар болған кезде), теңгемен
__________________________________________________________________

Объектiлердiң
атауы мен
орналасқан
жерi

Тапсырыс
берушiлердiң
атауы мен
олардың
телефондарының
нөмiрлерi

Жұмыстардың
түрлерiмен
объектiлердiң
аяқталу жылы

Шарттың құны, теңге
(көрсетiлмесе
де болады)

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      3. Жұмыстарды орындау үшiн әлеуеттi өнiм берушiде мынадай жабдықтар (тетiктер, машиналар) бiрлiгiнiң болуының елеулi мәнi бар, растайтын құжаттардың көшiрмелерiн қоса бере отырып. Әлеуеттi өнiм берушi төмендегi кестеде санамаланған барлық сұрақтарға жауап беруге тиiс:

Жабдық-
тардың
(тетiк-
тердiң,
машина-
лардың)
түрi

Қолда бар
бiрлiктердiң саны

Жай-күйi
(жаңа,
жақсы,
нашар)
 

Жекеменшiк,
жалға
алынған
(кiмнен),
сатып
алынады
(кiмнен)

      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      4. Қызметкерлердiң бiлiктiлiгi мен тәжiрибесi (әлеуеттi өнiм берушiнiң осы конкурс (лот) бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн қажет деп есептейтiн қызметкерлерi көрсетiледi)

Р/с
N

Тегi, аты, әкесiнiң аты

Лауазымы

Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтiлi

Диплом, куәлiк және бiлiм туралы басқа құжаттары бойынша бiлiктiлiгi немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзiндiк, кредиттiк және т.б.) қол жеткiзу туралы мәлiметтер. Төменде санамалау қажет.
____________________________________________________
      Ескерту. 5-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      6. Ұсынымдар туралы мәлiметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пiкiрлерiн санамалау және қоса беру қажет
_________________________________________________________________.
      7. (7-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      8. (8-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

      Қолы______________________________

                                                    Үлгi конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                       7-қосымша

      Ескерту. 7-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

               Бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер
  (әлеуеттi өнiм берушi көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу кезiнде
                           толтырады)

1. Әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы _________________________________
__________________________________________________________________
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
 
2. Әлеуеттi өнiм берушi соңғы бес жыл iшiнде конкурста сатып алынатындарға ұқсас көрсеткен қызметтердiң көлемi, теңгемен
__________________________________________________________________

Көрсетiлген
қызметтердiң
атауы

Тапсырыс
берушiлердiң
атауы мен
олардың
телефондарының
нөмiрлерi

Қызметтер
көрсетiлген
орны және жылы

Шарттың құны, теңге
(көрсетiлмесе
де болады)

      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      3. Қызметтер көрсету үшiн әлеуеттi өнiм берушiде мынадай жабдықтар (тетiктер, машиналар) бiрлiгiнiң болуының елеулi мәнi бар. Әлеуеттi өнiм берушi төмендегi кестеде санамаланған барлық сұрақтарға жауап беруге тиiс:

Жабдықтардың
(тетiктердiң,
машиналардың)
түрi

Қолда бар
бiрлiктердiң саны

Жай-күйi
(жаңа,
жақсы,
нашар)
 

Жекеменшiк,
жалға
алынған
(кiмнен),
сатып
алынады
(кiмнен)

      Ескерту. 3-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      4. Қызметкерлердiң бiлiктiлiгi мен тәжiрибесi (әлеуеттi өнiм берушiнiң осы конкурс (лот) бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн қажет деп есептейтiн қызметкерлерi көрсетiледi)

Р/с
N

Тегi, аты, әкесiнiң аты

Лауазымы

Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтiлi

Диплом, куәлiк және бiлiм туралы басқа құжаттары бойынша бiлiктiлiгi немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      5. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзiндiк, кредиттiк және т.б.) қол жеткiзу туралы мәлiметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшiрмесiн қоса беру қажет.
____________________________________________
      6. Ұсынымдар туралы мәлiметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пiкiрлерiн санамалау және қоса беру қажет
_________________________________________________________________.
      7. (7-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      8. (8-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

      Қолы____________________

                                                    Үлгi конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                       8-қосымша

      Ескерту. 8-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

              Бiлiктiлiгi туралы мәлiметтер
   (әлеуеттi өнiм берушi тауарларды сатып алу кезiнде толтырады)

1. Әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы ___________________________
__________________________________________________________________
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
 
2. Әлеуеттi өнiм берушi соңғы бес жыл iшiнде ұсынған (өндiрген, конкурста сатып алынатындарға ұқсас тауарлардың көлемi, теңгемен

Тауардың
атауы

Тапсырыс
берушiлердiң
атауы мен
олардың
телефондарының
нөмiрлерi

Тауарды беру
орны мен күнi

Шарттың құны, теңге
(көрсетiлмесе де болады)

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      3. Қызметкерлердiң бiлiктiлiгi мен тәжiрибесi (әлеуеттi өнiм берушiнiң осы конкурс (лот) бойынша мiндеттемелердi орындау үшiн қажет деп есептейтiн қызметкерлерi көрсетiледi)

Р/с
N

Тегi, аты, әкесiнiң аты

Лауазымы

Осы конкурста сатып алынатын жұмыстарды орындау саласындағы жұмыс өтiлi

Диплом, куәлiк және бiлiм туралы басқа құжаттары бойынша бiлiктiлiгi немесе мамандығы

Мамандығы бойынша санаты, разряды, сыныбы (бар болса)

Азаматтығы

      Ескерту. 3-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      4. Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзiндiк, кредиттiк және т.б.) қол жеткiзу туралы мәлiметтер. Төменде санамалау және растайтын құжаттардың көшiрмесiн қоса беру қажет.
________________________________________
      5. Ұсынымдар туралы мәлiметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пiкiрлерiн санамалау және қоса беру қажет
__________________________________________.
      6. (6-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      7. (7-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

      Қолы___________________________

                                                    Үлгi конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                       9-қосымша

      Ескерту. 9-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

                   Банктiк кепiлдiк

Банктiң атауы:____________________________________________________
                      (банктiң атауы мен деректемелерi)
Кiмге:____________________________________________________________
(мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелерi)

             N_________кепiлдiк мiндеттеме
______________________________    ____ж. "___"______________
      (орналасқан жерi)
 
    Бiз бұдан әрi "Өнiм берушi" деп аталатын,_______________________,
                                    (әлеуеттi өнiм берушiнiң атауы)
________________________________ұйымдастырған_____________________
(мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы)
сатып алу жөнiндегi конкурсқа қатысатындығынан және ______________
__________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң конкурс (лот/-тар)
бойынша атауын берудi (жұмыстарды орындауды, қызметтердi көрсетудi) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.
      ________ж. "___"______________ жоғарыда аталған конкурсты өткiзу жөнiндегi конкурстық құжаттамада әлеуеттi өнiм берушiлердiң банктiк кепiлдiк түрiнде конкурстық өтiнiмдi қамтамасыз етудi енгiзуi көзделген.
      Осыған байланысты бiз_______________________осымен өзiмiзге
                              (банктiң атауы)
Сiздiң талап етуiңiз бойынша Сiздiң ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнiм берушi:
      конкурсқа қатысуға түпкiлiктi мерзiм өткеннен кейiн конкурсқа қатысуға өтiнiмдi керi қайтарып алғандығын не өзгерткендiгiн және (немесе) толықтырғандығын;
      танылған конкурс қатысушысы өзiнiң конкурстық баға ұсынысын белгiленген мерзiмде тапсырмағандығын не керi қайтарып алғандығын;
      конкурстың жеңiмпазы етiп анықталған қатысушы мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарғандығын;
      мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгiленген мемлекеттiк сатып алу туралы шартты орындауға қамтамасыз етудi енгiзу және (немесе) енгiзу мерзiмi туралы талаптарды орындамағандығын не уақтылы орындамағандығын.
      Бұл кепiлдiк мiндеттеме конкурстық өтiнiмдер бар конверттердi ашқан күннен бастап күшiне енедi.
      Бұл кепiлдiк мiндеттеме Өнiм берушiнiң конкурсқа қатысуға конкурстық өтiнiмiнiң қолданылуының соңғы мерзiмiне дейiн қолданылады және, егер Сiздiң жазбаша талабыңызды бiз________ аяғына дейiн алмасақ, осы құжат бiзге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшiн жояды. Егер конкурстық өтiнiмнiң мерзiмi ұзартылған болса, онда бұл кепiлдiк мiндеттеме сондай мерзiмге ұзартылады.
      Осы кепiлдiк мiндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен мiндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледi.

   Кепiлгердiң қолы мен мөрi             Күнi мен мекен-жайы   

                                                    Үлгi конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                      10-қосымша

          Берешектiң жоқтығы туралы анықтама

      Банк (атауы)_______ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 2002 жылғы 30 шiлдедегi N 275 қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi, кредиттiк серiктестiктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есептiң үлгi шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетiлетiн банк алдында анықтама берiлген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзiмi өткен берешегiнiң жоқтығын растайды (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН, БСК және т.б. көрсету қажет).

      Күнi
      Қолы
      M.О.

                                                    Үлгi конкурстық
                                                      құжаттамаға
                                                      11-қосымша

    Ескерту. 11-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.      

                                                   Үлгi конкурстық
                                                     құжаттамаға
                                                      12-қосымша

      Ескерту. 12-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

       Конкурста сатып алу мәнi болып табылатын, жұмыстарды
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие:

Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconЭлектрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы»
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 13-бабының 14 тармақшасына сәйкес Қазақстан...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2000 жылғы 10 қараша n 1693
Республикасында есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру ережесiн бекiту...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconОтандық тауар өндiрушiлерден сатып алынатын азық-түлiк тауарларының тiзбесiн бекiту туралы
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 44-бабының 5-тармағына сәйкес азық-түлiк...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconМемлекеттiк емес өртке қарсы қызметтердiң жұмысын жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconТв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Тв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconМүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн, мемлекеттiк...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconҚазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшiлерiн қайта даярлау және олардың біліктiлігін арттыру ережесiн бекiту туралы
Мемлекеттiк қызметшiлердi қайта даярлау және олардың біліктiлiгiн арттырудағы, мемлекеттік қызметтi кәсiби кадрлармен қамтамасыз...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы»
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconКонкурс әдісі арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Ашық конкурс әдісі арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен үзіліссіз қоректену көзін сатып алу жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница