Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
НазваниеМемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
страница17/18
Дата конвертации12.01.2013
Размер2.15 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

_____________________ сатып алу жөнiндегi конкурс тәсiлiмен
   (конкурстың атауы)
     мемлекеттiк сатып алудың қорытындылары туралы хаттама

___________________________      ________________________
    (Орналасқан жерi)                     (Уақыты мен күнi)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:___________________ (конкурстық комиссияның құрамын көрсету) мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi (сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi қысқаша сипаттау) конкурс екi кезеңдi рәсiмдердi пайдалана отырып).
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2. Әрбiр лот бойынша жеке сатып алу үшiн теңгемен бөлiнген сома (соманы көрсету).
      3. Мынадай өтiнiмдер конкурсқа қатысуға жiберiлдi:
__________________________________________________________________
(рұқсат беру туралы хаттамаға сәйкес конкурсқа жiберiлген әлеуеттi өнiм берушiлердiң конкурсқа қатысуға өтiнiмдерiн көрсету).
      4. Конкурстық баға ұсыныстарын тiркеу үшiн соңғы уақыт өткеннен кейiн берiлуiне байланысты бағалауға және салыстыруға қабылданбаған әлеуеттi өнiм берушiлердiң__________________________
                                        (әлеуеттi өнiм берушiлердiң атаулары көрсетiледi) конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерi.
      5. Конкурстық комиссияның отырысына қатысуға конкурстық баға ұсыныстарын тiркеу үшiн соңғы уақыт өткенге дейiн оларды берген конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары:______________
                                        (конкурстық баға ұсыныстары бар конверттердi тiркеу журналына сәйкес конкурсқа қатысушылардың не олардың уәкiлеттi өкiлдерiнiң Т.А.Ә. хронологиялық тәртiппен көрсетiледi) ашылды және конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары бар конверттердi ашу кезiнде барлық қатысушыларға жарияланған мыналарды қамтиды:_____________________________________
                       (конкурстық баға ұсыныстары бар конверттердi тiркеу журналына оларды тiркеудiң хронологиялық тәртiбiмен конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары көрсетiледi).
      6. Мыналардың конкурстық баға ұсыныстары қабылданбады:
__________________________________________________________________
(мынадай себептердi: конкурстық баға ұсынысы тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу үшiн бөлiнген сомадан асып түсуiн; демпингтiк болып табылатын конкурстық баға ұсынысын көрсете отырып, конкурстық баға ұсыныстары қабылданбаған конкурсқа қатысушылардың не олардың уәкiлеттi өкiлдерiнiң Т.А.Ә. көрсетiледi).
      7. Конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары ________________ (неғұрлым сапалы тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында, конкурстық құжаттамада белгiленген өлшемдердiң пайыздық мәнiн ескере отырып, конкурсқа қатысушылардың шартты бағасы көрсетiледi).
      Конкурстық комиссия бағалау және салыстыру нәтижелерi бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТI:
      1)_________________________________________________ конкурсқа қатысушының (конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жерiн, сондай-ақ ол жеңiмпаз деп танылған шарттарды көрсету) конкурстық өтiнiмi жеңiмпаз деп танылсын немесе
____________________________ мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi
  (конкурстың атауы)
конкурс (екi кезеңдi рәсiмдi пайдалана отырып) өтпедi деп танылсын.
      (Егер конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын қарау, бағалау және салыстыру кезiнде конкурс жеңiмпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық баға ұсыныстары қабылданбаса, тиiстi себебiн көрсету)
      2) Тапсырыс берушi (тапсырыс берушiлер)
__________________________________________________________________
(әрбiр тапсырыс берушiнiң атауын және орналасқан жерiн көрсету)
______________________жылға дейiнгi мерзiмде______________________
                              (конкурс жеңiмпазының атауын көрсету) -мен мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасассын.
      РҚАО-ның ескертуi!
      Ескерту. 2010 жылы 1 қаңтардан бастап 7-тармақтың 3) тармақшасына ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен өзгерту енгiзiледi.
      3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы
__________________________________________________________________
     (мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауын көрсету)
мемлекеттiк сатып алу бойынша өткiзiлген конкурстың қорытындылары туралы хабарландырудың мәтiнiн Бюллетенде жариялау үшiн мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi уәкiлеттi орган белгiлеген заңды тұлғаға жiберсiн және тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурстың қорытындылары туралы осы хаттаманың мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң веб-сайтына орналастырсын.
      Осы шешiмге дауыс бергендер:
      Жақтаушы дауыс_______(конкурстық комиссия мүшелерiнiң Т.А.Ә.)
      Қарсы дауыс _________(конкурстық комиссия мүшелерiнiң Т.А.Ә.)

      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      Конкурстық комиссия төрағасының, мүшелерiнiң және хатшысының қолдары

                                                                                                                              Ережеге 
                                                      11-қосымша

      Ескерту. 11-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

        Бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу
                қорытындысы туралы хаттама
              _______________________________
                       (конкурстың атауы)

___________________________      ________________________
    (Орналасқан жерi)                     (Уақыты мен күнi)

      1. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы:
__________________________________________________________________
                        (атауы, мекен-жайы)
__________________________________________________________________
(сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi
қысқаша сипаттау) бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алуды жүргiздi.
      2. Сатып алуға бөлiнген сома (сомасы көрсетiлсiн) теңге.
      3. Осы тәсiлдi қолдануға негiздеме
__________________________________________________________________
      (Тапсырыс берушiнiң бiр көзден мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру туралы шешiмi, бұйрықтың нөмiрi, күнi қоса берiлсiн)
      4. Өнiм берушiнiң бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келуi
__________________________________________________________________
      (Заңның 8-бабы 1-тармағында көзделген талаптарға сәйкестiгi немесе сәйкес келмеуi көрсетiледi)
      5. Шарт жасалатын өнiм берушiнiң атауы және орналасқан жерi және осындай шарттың бағасы:______________________________________
      6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат.
      7. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы осы бiр көзден алу тәсiлiмен сатып алу нәтижесi бойынша ШЕШТI:
      1) тауарлар (жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер)
__________________________________________________________________
        (өнiм берушiнiң атауын және орналасқан жерiн көрсету)
өнiм берушiден сатып алынсын.
      немесе
      бiр көзден алу тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алу өтпедi деп танылсын
__________________________________________________________________
                  (тиiстi себебiн көрсету)
      2) Тапсырыс берушiге (тапсырыс берушiлерге)
__________________________________________________________________
(әрбiр тапсырыс берушiнiң атауын және орналасқан жерiн көрсету)
________________________________ жылға дейiнгi мерзiмде
__________________________________________________________________
            (өнiм берушiнiң атауын көрсету).
      3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы
__________________________________________________________________
      (мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауын көрсету)
осы хаттаманың мәтiнiн Тапсырыс берушiнiң веб-сайтына жiберсiн.
      Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының уәкiлеттi өкiлiнiң және бiрiншi басшының не жауапты хатшының немесе өзге, Қазақстан Республикасының Президентi белгiлеген жауапты хатшының өкiлетiн жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның, тапсырыс берушiнiң не оның мiндетiн атқарушы тұлғаның қолдары.

                                                          Ережеге
                                                         12-қосымша

                    Банктiк кепiлдiк
            (мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың
              орындалуын қамтамасыз ету нысаны)

      Банктiң атауы:______________________________________________
                        (банктiң атауы және деректемелерi)
      Кiмге:______________________________________________________
                 (тапсырыс берушiнiң атауы және деректемелерi)
      N______ кепiлдiк мiндеттеме
      _____________________      ________ж."___" _______________
       (орналасқан жерi)

      "Өнiм берушi"_____________________________________________
                              (өнiм берушiнiң атауы)
__________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың немесе көрсетiлетiн қызметтердiң
сипаттамасы) беруге (көрсетуге) ________ж. N_____ мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасқандығын (жасасатындығын) және Сiз Шартта Өнiм берушiнiң жалпы сомасы_________ теңгеге банктiк кепiлдiк түрiнде оның орындалуын қамтамасыз етуiн енгiзудi көздегендiгiңiздi назарға ала отырып, осымен_______________________________________
                                      (банктiң атауы)
жоғарыда көрсетiлген Шарт бойынша кепiлгер болып табылатындығымызды және Сiздiң талап етуiңiз бойынша Сiздiң төлеуге жазбаша талап етудi, сондай-ақ Өнiм берушi Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн орындамағандығын немесе тиiсiнше орындамағандығын жазбаша растауды алғаннан кейiн Сiзге
__________________________________________________________________
              (сомасы цифрлармен және жазумен)
тең соманы төлеуге өзiмiзге қайтарусыз мiндеттеме аламыз.
      Осы кепiлдiк мiндеттемесi оған қол қойылған сәттен бастап күшiне енедi және Өнiм берушi Шарт бойынша өз мiндеттемелерiн толық орындаған сәтке дейiн әрекет етедi.
      Осы кепiлдiк мiндеттемесiне байланысты туындайтын барлық құқықтар мен мiндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледi.
      Кепiлгерлердiң қолы мен мөрi       Күнi және мекен-жайы
      (банктiң (банк филиалының) бiрiншi басшысы немесе оның орынбасары және банктiң бас бухгалтерi)
___________________________      ______________________________

      * Заңның 8-бабының 8-тармағында көрсетiлген жағдайда

                                                          Ережеге
                                                        13-қосымша  

     Тапсырыс берушiнiң электрондық мемлекеттiк сатып алу
                   жүйесiнде тiркеуге өтiнiшi

      Ескерту. 13-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.      

                                                          Ережеге
                                                         14-қосымша

    Электрондық мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының
        электрондық мемлекеттiк сатып алу жүйесiнде
                      тiркеуге өтiнiшi

      Ескерту. 14-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.      

                                                           Ережеге
                                                          15-қосымша

         Электрондық мемлекеттiк сатып алу жүйесiнде
       тiркеуге әлеуеттi өнiм берушi - жеке тұлғаның
                  тiркеу карточка-өтiнiшi

      Ескерту. 15-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.      

                                                           Ережеге
                                                         16-қосымша

          Электрондық мемлекеттiк сатып алу жүйесiнiң
   тiркеуге әлеуеттi өнiм берушi - заңды тұлғаның тiркеу
                      карточка-өтiнiшi

      Ескерту. 16-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.      

                                                           Ережеге
                                                         17-қосымша

Әлеуеттi өнiм берушiлердi электрондық мемлекеттiк сатып алу
                   жүйесiне тiркеу туралы
                            ШАРТ

      Ескерту. 17-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

                                                            Ережеге
                                                         18-қосымша

      Ескерту. 18-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.  

                           (конкурстың атауы)
       Ғылыми зерттеулер жүргiзу жөнiндегi көрсетiлетiн
  қызметтердi, сондай-ақ осы зерттеулердi жүргiзу үшiн қажеттi
     нормативтiк техникалық құжаттаманы әзiрлеу жөнiндегi
     көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу жөнiндегi конкурсқа
    қатысу үшiн әлеуеттi өнiм берушiлер ұсынған өтiнiмдер бар
                   конверттердi ашу хаттамасы

________________________            _______________________
      (Ашу орны)                              (Уақыты мен күнi)

      Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: (конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты, конкурстық өтiнiмдердi ашу күнi, уақыты мен орны) конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi ашу рәсiмiн жүргiздi.
      Конкурстық құжаттама мынадай әлеуеттi өнiм берушiлерге берiлдi: (конкурстық құжаттама берiлген барлық әлеуеттi өнiм берушiлердiң атауы, мекен-жайы)
      Мынадай әлеуеттi өнiм берушiлердiң конкурстық өтiнiмдерi (конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi өткеннен кейiн конкурстық өтiнiмдердi ұсынған барлық әлеуеттi өнiм берушiлердiң атауы, мекен-жайы) негiзiнде ашылмай қайтарылды (ашылмау себептерi).
      Конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi өткенге дейiн белгiленген тәртiппен ұсынған мынадай әлеуеттi өнiм берушiлердiң конкурсқа қатысуға өтiнiмдерi: (конкурстық өтiнiмдердi берудiң соңғы мерзiмi өткенге дейiн конкурстық өтiнiмдер ұсынған барлық әлеуеттi өнiм берушiлердiң атауы, мекен-жайы, конкурстық өтiнiмдi беру уақыты) осы қосымшаға 1-қосымшаға сәйкес ашылды және конкурстық өтiнiмдердi ашу кезiнде барлық қатысушыларға таныстырылған, конкурстың одан әрi өтуiне комиссия рұқсат берген және осы қосымшаға 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптауға жiберген мыналарды қамтиды: (көрсетiлетiн қызметтердiң бағасы, конкурстық өтiнiмнiң жалпы бағасы, әрбiр конкурстық өтiнiмнiң негiзгi шарттары, конкурстық өтiнiмдi қамтитын құжаттардың болуы немесе болмауы туралы ақпарат, керi қайтарып алу туралы және ашу кезiнде жарияланған басқа ақпарат).
      Конкурстық өтiнiмдердi ашқан кезде мынадай әлеуеттi өнiм берушiлер қатысты:
      (конкурстық өтiнiмдердi ашқан кезде қатысқан барлық әлеуеттi өнiм берушiлердiң атауы, мекен-жайы және олардың уәкiлеттi өкiлдерiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты).
      Конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi ашу және ұсынылған құжаттардың формалдық белгiлерiн қарау нәтижелерi бойынша Комиссия осы қосымшаға 3-қосымшаға сәйкес (өтiнiм саны) өтiнiмдi керi қайтарды.
      Конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерiнiң және хатшысының Т.А.Ә., қолдары.

                                             18-қосымшаға 1-қосымша
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие:

Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconЭлектрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы»
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 13-бабының 14 тармақшасына сәйкес Қазақстан...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2000 жылғы 10 қараша n 1693
Республикасында есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру ережесiн бекiту...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconОтандық тауар өндiрушiлерден сатып алынатын азық-түлiк тауарларының тiзбесiн бекiту туралы
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 44-бабының 5-тармағына сәйкес азық-түлiк...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconМемлекеттiк емес өртке қарсы қызметтердiң жұмысын жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconТв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Тв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconМүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн, мемлекеттiк...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconҚазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшiлерiн қайта даярлау және олардың біліктiлігін арттыру ережесiн бекiту туралы
Мемлекеттiк қызметшiлердi қайта даярлау және олардың біліктiлiгiн арттырудағы, мемлекеттік қызметтi кәсiби кадрлармен қамтамасыз...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы»
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconКонкурс әдісі арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Ашық конкурс әдісі арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен үзіліссіз қоректену көзін сатып алу жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница