Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
НазваниеМемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
страница18/18
Дата конвертации12.01.2013
Размер2.15 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

_____________________жұмысты орындау үшiн ғылыми зерттеулердi
  (конкурстың атауы) мемлекеттiк сатып алу жөнiнде
   конкурсқа әлеуеттi өнiм берушiлер ұсынған конкурстық
                   өтiнiмдердiң тiзбесi

      Ескерту. 1-қосымшаның тақырыбына өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Р/с
N

Тiркеу
N

Түскен
күнi

Жоба-
ның
атауы

Орын-
даушы
ұйым

Орын-
даушы-
ның
Т.А.Ә

Сұралатын
қаржыландыру
көлемi, мың
теңге

жалпы

оның
iшiнде
жылы-
на

1

2

3

4

5

6

7

8

                                              18-қосымшаға 2-қосымша

    Мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптамаға бағытталған
               конкурстық өтiнiмдердiң тiзбесi

Р/с
N

Тiркеу
N

Жоба-
ның
атауы

Орын-
даушы
ұйым

Орын-
даушы-
ның
Т.А.Ә

Сұралатын
қаржыландыру
көлемi, мың
теңге

жалпы

оның
iшiнде
жылы-
на
_____

1

2

3

4

5

6

7

                                              18-қосымшаға 3-қосымша

____________________конкурстық өтiнiмдердi дайындау жөнiндегi
   (конкурстың атауы)
  нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмейтiн ретiнде конкурстық
       комиссия қабылдамаған конкурстық өтiнiмдердiң тiзбесi

Р/с
N

Тiркеу
N

Жобаның атауы

Орындаушы
ұйым

Қабылданған
себебi

1

2

3

4

5

                                                          Ережеге
                                                        19-қосымша

      Ескерту. 19-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

(конкурстың атауы)
Ғылыми зерттеулер жүргiзу жөнiндегi көрсетiлетiн қызметтердi, сондай-ақ осы зерттеулердi жүргiзу үшiн қажеттi нормативтiк техникалық құжаттамаларды әзiрлеу жөнiндегi көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу жөнiндегi конкурстың қорытындылары туралы хаттама

      ________________________      ______________________
            (Ашу орны)                (Уақыты мен күнi)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия (конкурстық комиссияның құрамын көрсету) (сатып алынатын жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi қысқаша сипаттау) мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi (екi кезеңдi рәсiмдердi пайдалана отырып) конкурс өткiздi.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2. Әрбiр ғылыми бағыт (егер бөлiнген болса лот) бойынша жеке сатып алу үшiн бөлiнген сома (соманы көрсету) теңге.
      3. Конкурстық құжаттаманы сатып алды/алды (конкурстық құжаттаманы сатып алған/алған барлық әлеуеттi өнiм берушiлердiң атаулары мен орналасқан жерiн, конкурстық құжаттаманы сатып алған/алған күнiн көрсету).
      4. Әлеуеттi өнiм берушiлерден конкурстық құжаттаманы түсiндiру туралы сауалдар түстi (егер болған жағдайда, осындай сауалдардың мазмұнын жазу) және оларға мынадай түсiнiктемелер берiлдi (сауалдарға берiлген жауаптардың жалпы мазмұнын жазу).
      5. Конкурсқа қатысуға конкурстық өтiнiмдi мынадай әлеуеттi өнiм берушiлер бердi, 18-қосымшаға 1-қосымша (конкурстық өтiнiм берген барлық әлеуеттi өнiм берушiлердiң атаулары мен орналасқан жерiн, берген күнiн көрсету).
      6. Мынадай конкурстық өтiнiмдер қабылданбады, 18-қосымшаға 3-қосымша (қабылданбаған конкурстық өтiнiмдер туралы толық ақпарат беру, олардың қабылданбаған барлық себептерi мен негiздемелерiн көрсету). Барлық конкурстық өтiнiмдер қабылданбаған жағдайда, тиiстi себептерiн де көрсету.
      7. Конкурсқа қатысуға жiберiлген, бiлiктiлiк талаптарын қанағаттандыратын жобалардың әлеуеттi өнiм берушiлерi, 18-қосымшаға 2-қосымша.
      8. (Әлеуеттi өнiм берушiлердiң бiлiктiлiк деректерi туралы немесе мұндай деректердiң болмауы туралы ақпаратты жазу).
      9. Әлеуеттi өнiм берушiлер (жұмысты орындау, қызметтер көрсету) жөнiнде мынадай ұсыныстар бердi: (әлеуеттi өнiм берушi конкурстық өтiнiмiн ұсынған ғылыми бағыттың (лоттың) атауын, жұмыс пен көрсетiлетiн қызметтiң бiр бiрлiгiне беретiн бағаны, әрбiр конкурстық өтiнiмнiң жалпы бағасын және әрбiр конкурстық өтiнiмнiң басқа да негiзгi шарттарының қысқаша мазмұнын көрсету).
      10. Конкурстық комиссия берiлген конкурстық өтiнiмдердi қарау кезiнде конкурстық өтiнiмдердi бағалау мен салыстырудың мынадай өлшемдерiне жүгiндi: (бар болған жағдайда, мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы дайындаған конкурстық құжаттамаға сәйкес конкурстық комиссия қолданатын конкурстық өтiнiмдердi бағалау мен салыстырудың өлшемдерiн көрсету).
      11. Конкурсқа ұсынылған жобаларды бағалау мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындылары негiзiнде жүргiзiлдi. Конкурстық жобалар жөнiндегi мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптама қорытындысының нәтижелерi осы қосымшаға 1-қосымшада көрсетiлген.
      12. Конкурстық комиссия бағалау және салыстыру нәтижелерi бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТI:
      1) Мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптаманың ұсынымдарын ескере отырып, осы қосымшаға 2-қосымшаға сәйкес (осы конкурстық өтiнiмдердi берген әлеуеттi өнiм берушiлердiң атауы мен орналасқан жерiн, сондай-ақ олар жеңiмпаз деп танылған шарттарды көрсету) орындаушылардың конкурстық өтiнiмдерi конкурстың жеңiмпазы деп танылсын (егер конкурстық өтiнiмдердi қарау, бағалау және салыстыру кезiнде конкурстың жеңiмпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық өтiнiмдер қабылданбаса, тиiстi себебiн көрсету).
      2) Тапсырыс берушi_____жылғы__________ дейiнгi мерзiмде ғылыми зерттеулердi орындауға арналған конкурстың жеңiмпазы болып танылған орындаушылармен қаржыландырудың ұсынылған көлемiне шарт жасассын.
      3) Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы (мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауын көрсету): - бұқаралық ақпарат құралдарында өткiзiлген конкурстың қорытындыларын жарияласын.
      Конкурстық комиссия төрағасының, оның орынбасарының, мүшелерiнiң және хатшысының немесе хатшылықтан құжаттарға қол қоюға уәкiлеттiк берiлген жауапты тұлғаның қолдары.

                                             19-қосымшаға 1-қосымша

   _____________________ұсынылған конкурстық жобалардың
    (конкурстың атауы)
     мемлекеттiк ғылыми-техникалық сараптама нәтижелерi

Р/с
N

Тiркеу
N

Жобаның атауы

Орындаушы
ұйым

Сұрала-
тын
қаржы-
ландыру
көлемi,
мың
теңге

МҒТС
қорытын-
дысы

1

2

3

4

5

6

                                             19-қосымшаға 2-қосымша

  _____________________орындау үшiн қаржыландыруға ұсынылған
    (конкурстың атауы) ғылыми жобалардың тiзбесi

Р/с
N

Тiркеу
N

Жобаның атауы

Орындаушы
ұйым

Орындау-
шының
Т.А.Ә.

_____
жылға
бөлiнген
қаржы-
ландыру
көлемi,
мың
теңге

1

2

3

4

5

6

      Қазақстан Республикасы  
Үкiметiнiң        
2007 жылғы 27 желтоқсандағы
N 1301 қаулысына     
қосымша         

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң күшi
қойылған кейбiр шешiмдерiнiң тiзбесi

      1. "Тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен жүргiзудiң ережесiн бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 37, 390-құжат).

      2. "2003 жылғы егiннiң астығын сатып алудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 27 наурыздағы N 301 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 14, 146-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 19 тамыздағы N 825 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 34, 336-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 27 наурыздағы N 301 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 23 тамыздағы N 854 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 35, 352-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 27 наурыздағы N 301 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 12 қаңтардағы N 28 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 1, 15-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 110 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 4, 60-құжат).

      7. "Ауыл шаруашылығы өнiмiнiң жекелеген түрлерiн мемлекеттiк сатып алудың кейбiр мәселелерi туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 27 наурыздағы N 371 қаулысының 2-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 15, 195-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 6 мамырдағы N 508 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 20, 259-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 1446 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 50, 666-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1993 жылғы 12 қаңтардағы N 31 қаулысының күшi жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 14 ақпандағы N 140 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 6-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 7, 73-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1173 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 44, 585-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 25 сәуiрдегi N 324 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 14, 139-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 8 тамыздағы N 747 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 29, 316-құжат).

      14. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына толықтыру енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 жылғы 31 наурыздағы N 245 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 9, 112-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2007 жылғы 30 сәуiрдегi N 352 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың 9-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 13, 157-құжат).
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Похожие:

Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconЭлектрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы»
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 13-бабының 14 тармақшасына сәйкес Қазақстан...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2000 жылғы 10 қараша n 1693
Республикасында есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру ережесiн бекiту...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconОтандық тауар өндiрушiлерден сатып алынатын азық-түлiк тауарларының тiзбесiн бекiту туралы
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 44-бабының 5-тармағына сәйкес азық-түлiк...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconМемлекеттiк емес өртке қарсы қызметтердiң жұмысын жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconТв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Тв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconМүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн, мемлекеттiк...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconҚазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшiлерiн қайта даярлау және олардың біліктiлігін арттыру ережесiн бекiту туралы
Мемлекеттiк қызметшiлердi қайта даярлау және олардың біліктiлiгiн арттырудағы, мемлекеттік қызметтi кәсiби кадрлармен қамтамасыз...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы»
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconКонкурс әдісі арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Ашық конкурс әдісі арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен үзіліссіз қоректену көзін сатып алу жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница