Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
НазваниеМемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
страница2/18
Дата конвертации12.01.2013
Размер2.15 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Конкурстық құжаттаманы әзiрлеу, келiсу және бекiту

      21. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурс тәсiлiмен мемлекеттiк сатып алуды өткiзу шарттары мен тәртiбiн анықтау үшiн Қазақстан Республикасының мемлекеттiк құпиялар туралы заңнамасының талаптарын ескере отырып, осы Ережеге 3-қосымшаға сәйкес Үлгi конкурстық құжаттаманың негiзiнде конкурстық құжаттаманы әзiрлейдi және оны тапсырыс берушiмен келiседi.

      22. Конкурстық құжаттама мыналарды қамтуы тиiс:
      1) әлеуеттi өнiм берушi өзiнiң (және олар тартатын қосалқы мердiгерлердiң (бiрлесiп орындаушылардың) жалпы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн растауға ұсынатын құжаттардың тiзбесi;
      құқықтық-қабiлетiн (заңды тұлғалар үшiн), жеке тұлғалар үшiн азаматтық әрекетке қабiлетiн растайтын нотариалды куәландырылған құжаттар (кәсiпкерлiк субъектiсi ретiнде тiркелгенi туралы құжат, СТН, жеке куәлiгiнiң көшiрмесi);
      заңды тұлға заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының нотариалды куәландырылған көшiрмесiн ұсынуы тиiс. Қазақстан Республикасының резидент еместерi мемлекеттiк және (немесе) орыс тiлдерiне аудара отырып нотариалды куәландырылған сауда тiзiлiмiнен жария етiлген үзiндi көшiрменi ұсынуы тиiс;
      әлеуеттi өнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды өндiруге, қайта өңдеуге, беруге және өткiзуге, жұмыстарды орындауға және қызметтердi көрсетуге құқығын растайтын лицензиялардың және/немесе патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, дипломдардың, басқа құжаттардың нотариалды куәландырылған көшiрмелерi;
      заңды тұлғаның мемлекеттiк тiркелгенi (қайта тiркелгенi) туралы куәлiктiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi. Егер заңды тұлға қызметiн заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген. Үлгi жарғының негiзiнде жүзеге асырса, онда мемлекеттiк тiркеу туралы өтiнiшiнiң нотариалды куәландырылған көшiрмесi;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәлiметтердi қамтитын құрылтайшы құжаттардан (жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәлiметтер қамтылмаған жағдайда) нотариалды куәландырылған көшiрме немесе конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бiр айдан кейiн берiлген акцияларды ұстаушылар тiзiлiмiнен нотариалды куәландырылған көшiрме;
      төлем қабiлеттiлiгiн растайтын құжаттар:
      Үлгi конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес әлеуеттi өнiм берушiге қызмет көрсетiлетiн банктiң немесе банк филиалының қолы және мөрi бар әлеуеттi өнiм берушiнiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi басқармасының қаулысымен бекiтiлген Екiншi деңгейдегi банктердегi және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлiк есеп шоттарының үлгi жоспарына сәйкес банктiң немесе банк филиалының алдындағы мiндеттемелерiнiң барлық түрлерi бойынша анықтама берiлген күннiң алдындағы үш айдан астам созылған мерзiмi өткен берешектiң жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуеттi өнiм берушi екiншi деңгейдегi бiрнеше банктiң немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдiк банктiң клиентi болып табылса, осы анықтама осындай банктердiң әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық өтiнiмдер салынған конверттер ашылатын күннiң алдындағы бiр айдан кейiн алынуға тиiс;
      Анықтамаға қол қойған лауазымды тұлғаның өкiлеттiгiн растайтын құжаттың болмауы осындай әлеуеттi өнiм берушiнi бiлiктiлiк талаптарға сәйкес келмейдi деп тануға негiз болып табылмайды;
      бiрiншi басшы немесе оны алмастыратын тұлға қол қойған соңғы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi. Егер конверттердi ашу ағымдағы жылдың 30 сәуiрiне дейiнгi мерзiмде жүргiзiлсе, онда соңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылындағы бухгалтерлiк теңгерiмнiң түпнұсқасы немесе нотариалды куәландырылған көшiрмесi ұсынылуы мүмкiн;
      үш айдан астам салық берешегiнiң және мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдар бойынша берешектiң жоқтығы туралы  не конкурстық өтiнiмдерi бар конверттердi ашу күнiнiң алдындағы бiр ай iшiнде берiлген бiр теңгеден кем салық берешегiнiң және жинақтаушы зейнетақы қорына мiндеттi зейнетақы жарналары мен әлеуметтiк аударымдары бойынша берешектiң болуы туралы тиiстi салық органының белгiленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы.
      Осы Ережеге 12-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға өтiнiммен бiрге әлеуеттi өнiм берушiнiң өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алу сомасының бiр жүз пайызына тең мөлшерде Қазақстан Республикасының бiр не бiрнеше резидент банктерiнiң банктiк кепiлдiгi түрiнде шарттың орындалуын қамтамасыз етудi ұсыну арқылы төлем қабiлеттiлiгi туралы жалпы бiлiктiлiк талабына сәйкестiгiн растау құқығы туралы ақпаратты қамтуы тиiс. Мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт бойынша мiндеттемелердiң толық орындалуы үшiн конкурстық құжаттамада белгiленген мерзiмге әлеуеттi өнiм берушi ұсынады;
      2) әлеуеттi өнiм берушi және (немесе) оның қосалқы мердiгерлерi (бiрлесiп орындаушылар) олардың арнайы бiлiктiлiк талаптарына сәйкестiгiн растау үшiн беретiн құжаттардың тiзбесi;
      Үлгi конкурстық құжаттамаға 6, 7, 8-қосымшаларға сәйкес  әлеуеттi өнiм берушiнiң және оның қосалқы мердiгерлерiнiң (бiрлесiп орындаушылардың) осы талаптарға сәйкестiгiн растайтын құжаттарды көрсете отырып, арнайы бiлiктiлiк және өзге талаптардың тiзбесiн қамтитын мемлекеттiк сатып алу процесiне қатысуға арналған бiлiктiлiк туралы мәлiметтер;
      3) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының атауы және орналасқан жерi;
      4) Үлгi конкурстық құжаттамаға 2, 3-қосымшаларға сәйкес белгiленген тәртiппен бекiтiлген жобалау-сметалық құжаттаманы, техникалық өзiндiк ерекшелiктi, ал қажет болған кезде нормативтiк-техникалық құжаттаманы көрсете отырып, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң сипаттамасы және талап етiлетiн техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары. Өндiрiстiк және тұрғын-үй азаматтық мақсаттағы ғимараттар мен үй-жайларды, сондай-ақ көлемдi, жазықты немесе желiлiк объектiлердi салуға, қайта жаңартуға, техникалық қайта жарақтандыруға және күрделi жөндеуге арналған мердiгерлiк жұмыстарды мемлекеттiк сатып алу кезiнде конкурстық құжаттама сондай-ақ жобалау-сметалық құжаттаманы қамтуға тиiс;
      5) лот нөмiрiн, өлшем бiрлiгiн, жеткiзу санын, шарттарын, жеткiзу мерзiмi мен орнын, төлем шарттарын және сатып алуға бөлiнген соманы көрсете отырып, Үлгi конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердiң тiзбесi;
      6) осы Ережеге 4 және 5-қосымшаларға сәйкес үлгi шарттың негiзiнде әзiрленетiн елеулi шарттарын көрсете отырып, мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жобасы;
      7) бағаны қоспағанда, оның негiзiнде конкурс жеңiмпазы анықталатын барлық өлшемдердiң сипаттамасы, оның iшiнде осындай өлшемдердiң әрқайсысының салыстырмалы мәнi және шартты бағаны есептеу әдiсi;
      8) конкурстық баға ұсынысының мазмұнына қойылатын талаптар, оның iшiнде сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң бағасынан басқа, оларды тасымалдауға және сақтандыруға, кеден баждарын, салықтарды және алымдарды төлеуге арналған шығыстарды, сондай-ақ тауарларды жеткiзу, жұмыстарды орындау шарттарында көзделген өзге шығыстарды, сондай-ақ Үлгi конкурстық құжаттамаға 13-қосымшаға сәйкес баға ұсынысын беру нысанын көрсету;
      9) конкурсқа қатысушының баға ұсынысы көрсетiлуге тиiс валюта немесе валюталар және оларды салыстыру мен бағалау мақсатында шартты бағаны бiрыңғай валютаға келтiру үшiн қолданылатын бағам;
      10) Қазақстан Республикасының тiл туралы заңнамасына сәйкес конкурсқа қатысуға конкурстық өтiнiмдердi жасау және ұсыну тiлiне қойылатын талаптар, мемлекеттiк сатып алу туралы шарттар;
      11) конкурсқа қатысуға конкурстық өтiнiмдi енгiзу шарттары, мазмұны және қамтамасыз ету түрлерi;
      12) әлеуеттi өнiм берушiнiң конкурсқа қатысуға өзiнiң өтiнiмiн оларды берудiң соңғы мерзiмi бiткенге дейiн өзгерту немесе қайтарып алу құқығына нұсқама;
      13) конкурсқа қатысуға өтiнiм салынған конверттi ұсыну тәртiбi, тәсiлi, орны және соңғы мерзiмi (бiрақ жұмыс күнiнiң жергiлiктi уақытпен он бес сағатынан кешiктiрмей) және конкурсқа қатысуға өтiнiмдердiң талап етiлетiн қолданылу мерзiмi (мемлекеттiк орган және мемлекеттiк мекеме өткiзетiн тауарларды, жұмыстарды және көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу жөнiндегi конкурсқа қатысу үшiн әлеуеттi өнiм берушi ұсынатын конкурстық өтiнiмнiң қолданылу мерзiмi конкурстық өтiнiмдер ашылатын күннен бастап кемiнде 45 күн, ал, акцияларының (үлестерiнiң) елу пайыздан астамы бақылау пакетi мемлекетке тиесiлi мемлекеттiк кәсiпорын, заңды тұлға және олармен аффилиирленген заңды тұлға өткiзетiндiгi - кемiнде 35 күн болуға тиiс. Конкурстық құжаттамада көрсетiлгеннен қолданылу мерзiмi неғұрлым қысқа конкурстық өтiнiм кейiнге қалдырылады);
      14) оның көмегiмен әлеуеттi өнiм берушiлер конкурстық құжаттаманың мазмұны жөнiнде түсiндiрулер, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың ережелерiн түсiндiру бойынша әлеуеттi өнiм берушiлермен кездесу өткiзу орнын, күнiн және уақытын сұратуы мүмкiн тәсiлдер;
      15) конкурсқа қатысуға өтiнiмдер салынған конверттердi ашу орны, күнi мен уақыты (конкурсқа қатысуға өтiнiмдер салынған конверттердi берудiң соңғы мерзiмiнен кейiн екi сағаттан кешiктiрмей);
      16) конкурс тәсiлiмен алдағы мемлекеттiк сатып алуларда бiлдiруге уәкiлеттi тапсырыс берушiнiң және мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының өкiлдерi туралы мәлiметтер;
      17) осы Ереженiң 156-тармағында анықталған жағдайларда мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етудi енгiзу шарттары, түрлерi, көлемi мен тәсiлi;
      18) конкурс тәсiлiмен өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi сатып алуға бөлiнген сома туралы мәлiметтер (әрбiр лот бойынша);
      19) жариялануға тиiс ақпаратты орналастыру жоспарланатын тапсырыс берушiнiң веб-сайтының электрондық мекен-жайы;
      20) Үлгi конкурстық құжаттамаға 12-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәнi болып табылатын жұмыстарды орындау жөнiндегi қосалқы мердiгерлер туралы және:
      әлеуеттi өнiм берушiнiң қосалқы мердiгерлерге (қоса орындаушыларға) қосалқы мердiгерлiкке жиынтығы жұмыстар (құрылыс құнының), көрсетiлетiн қызметтер көлемiнiң үштен екiсiнен астамын беруге тыйым салу шарттары туралы мәлiметтер.
      Ескерту. 22-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      23. Неғұрлым сапалы тауарды, жұмысты, көрсетiлетiн қызметтi ұсынатын конкурсқа қатысушыны анықтау және отандық кәсiпкерлердi қолдау үшiн мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада конкурсқа қатысушының конкурстық баға ұсынысына әсер ететiн мынадай өлшемдердi конкурстық құжаттамада көздеуге мiндеттi:
      1) әлеуеттi өнiм берушiде:
      өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер нарығында жұмыс тәжiрибесi;
      өткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң нарығында кәсiби бiлiктiлiк деңгейдегi мен жұмыс тәжiрибесi бар мамандар;
      Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес ұсынылатын тауарларды отандық тауар өндiрушiлер үшiн ерiктi сертификаттауды жүргiзуiн растайтын құжат;
      сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, көрсетiлетiн қызметтер бойынша мемлекеттiк стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментiнiң сертификатталған жүйесi (сертификатталған жүйелерi);
      2) тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң функционалдық, техникалық, сапалық сипаттамалары және (немесе) сатып алынатын тауарларды пайдалануға, оларға техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге арналған шығыстар;
      3) қазақстандық мазмұн.
      Ескерту. 23-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      24. Конкурстық құжаттама өзiнiң, сондай-ақ тартылатын қосалқы мердiгерлердiң (бiрлесiп орындаушылардың) мынадай құжаттардың бiреуiн беру арқылы жалпы бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн растауға құқығын көздеуi тиiс:
      1) әлеуеттi өнiм берушiге халықаралық рейтинг ұйымының рейтингiн берудi растайтын құжат;
      2) әлеуеттi өнiм берушiнi ресми биржа листингiне енгiзу туралы қор не тауар биржасынан үзiндi көшiрме;
      3) Халықаралық бухгалтерлер федерациясының мүшесi болып табылатын аудиторлық ұйымның оң аудиторлық қорытындысы.

      25. Егер өнiм берушi - Қазақстан Республикасының резидент емесi болса, онда оның бiлiктiлiк талаптарға сәйкестiгiн растау үшiн Қазақстан Республикасының резиденттерiне арналған құжаттар не конкурстық құжаттаманың тiлiне нотариалды куәландырылған аудармасымен Қазақстан Республикасының резидент емесi - әлеуеттi өнiм берушiсiнiң бiлiктiлiгi туралы ұқсас мәлiметтер бар құжаттар берiледi.

      26. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы әзiрлеген конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды тұлға не оның мiндетiн атқаратын тұлға бекiтедi.
      Мемлекеттiк сатып алуды бiрыңғай ұйымдастырушы әзiрлеген конкурстық құжаттаманы тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшылары не жауапты хатшылары немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды тұлғалар не олардың мiндетiн атқаратын тұлғалар бекiтедi.
      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      27. Әр түрлi тауарларды, жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi сатып алу жөнiндегi конкурсты ұйымдастыру кезiнде мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада осындай тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi олардың бiртектi түрлерi бойынша лоттарға, ал лоттарға бiртектi тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi оларды жеткiзу (жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету) орны бойынша ұйымдастырады және бөледi.
      Ескерту. 27-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Конкурстық комиссияны, сарапшыны
(сараптау комиссиясын) бекiту

      28. Конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды өткiзу рәсiмдерiн орындау үшiн мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы әрбiр конкурсқа жеке конкурстық комиссия құрады және конкурстық комиссияның хатшысын анықтайды.
      Конкурстық комиссия құру және конкурстық комиссияның хатшысын анықтау туралы шешiмдi тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды тұлға не оның мiндетiн атқаратын тұлға қабылдайды.
      Егер сатып алуды ұйымдастырушы болып тiкелей тапсырыс берушiнiң өзi не мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру рәсiмдерiн орындауға және өткiзуге жауапты өзiнiң құрылымдық бөлiмшесiнiң атынан әрекет ететiн болса, конкурстық комиссия құру және конкурстық комиссияның хатшысын анықтау туралы шешiмдi тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысы не жауапты хатшысы немесе Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын, жауапты хатшы өкiлеттiгiн жүзеге асыратын өзге де лауазымды тұлға не оның мiндетiн атқаратын тұлға қабылдайды.
      Жұмыстарды мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асырған жағдайда мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық комиссияның құрамына онымен келiсiм бойынша тиiстi қызмет саласындағы уәкiлеттi органның өкiлдерiн енгiзе алады.
      Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң техникалық тапсырмасын және (немесе) техникалық ерекшелiгiн әзiрлеу үшiн мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттаманы әзiрлеу кезеңiнде сараптау комиссиясын құра (сарапшыны тарта) алады.
      Ескерту. 28-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      29. Конкурстық комиссияның құрамына конкурстық комиссияның төрағасы, төрағасының орынбасары және мүшелерi кiредi. Төраға болмаған уақытта оның функцияларын оны алмастыратын адам орындайды. Конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы саны тақ санды құрауға және кемiнде үш адам болуға тиiс.
      Конкурстық комиссияның төрағасы болып мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының бiрiншi басшысының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам айқындалуы тиiс. Егер мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы болып тапсырыс берушi өзi әрекет ететiн болса, конкурстық комиссияның төрағасы болып тапсырыс берушiнiң бiрiншi басшысының орынбасарынан төмен емес лауазымды адам айқындалуы тиiс. Егер мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы болып мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру рәсiмдерiн орындауға және өткiзуге жауапты өзiнiң құрылымдық бөлiмшесiнiң атынан тапсырыс берушi әрекет ететiн болса, конкурстық комиссияның төрағасы тапсырыс берушiнiң осы құрылымдық бөлiмшесiнiң басшысынан төмен емес лауазымды адам анықталуы тиiс.
      Ескерту. 29-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      30. Конкурстық комиссияның төрағасы:
      1) конкурстық комиссияның жұмысын жоспарлауға және қызметiне басшылық жасауға;
      2) конкурстық комиссияның отырыстарында төрағалық етуге;
      3) осы Ережеде көзделген өзге функцияларды жүзеге асыруға мiндеттi.

      31. Конкурстық комиссия оны құру туралы шешiм күшiне енген күннен бастап әрекет етедi және конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу туралы шарт жасасқан күннен бастап өз қызметiн тоқтатады.

      32. Конкурстық комиссияның отырысы конкурстық комиссия мүшелерiнiң жалпы санының жай көпшiлiгi қатысқан кезде жүргiзiледi және конкурстық комиссияның қатысып отырған мүшелерi, оның төрағасы, оның орынбасары және конкурстық комиссияның хатшысы қол қоятын хаттамамен ресiмделедi. Қандай да бiр конкурстық комиссиясының мүшесi болмаған жағдайда конкурстық комиссия отырысының хаттамасында оның болмау себебi көрсетiледi. Конкурстық комиссияның кемiнде бiр мүшесi болмаған жағдайда мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының басшысы болмаған уақытта басқа қызметкермен ауыстыруды жүргiзедi.
      Ескерту. 32-тармаққа өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      33. Конкурстық комиссияның шешiмi ашық дауыс берумен қабылданады және егер оған конкурстық комиссияның отырысқа қатысып отырған мүшелерiнiң жалпы санының көпшiлiк даусы берiлген болса, қабылданған болып саналады. Дауыстар тең болған жағдайда конкурстық комиссияның төрағасы немесе ол болмаған жағдайда төрағаның орынбасары дауыс берген шешiм қабылданған болып саналады. Конкурстық комиссияның шешiмiмен келiспеген жағдайда осы конкурстық комиссияның кез келген мүшесi ерекше пiкiр бiлдiруге құқығы бар, ол жазбаша түрде айтылуы және конкурстық комиссия отырысының хаттамасына қоса берiлуге тиiс.

      34. Конкурстық комиссияның ұйымдастыру қызметiн конкурстық комиссияның хатшысы қамтамасыз етедi. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссияның мүшесi болып табылмайды және конкурстық комиссия шешiмдер қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.
      Конкурстық комиссияның хатшысы мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастыру мен өткiзуге жауапты мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушының құрылымдық бөлiмшесi лауазымды адамдарының қатарынан белгiленедi.
      Конкурстық комиссияның хатшысы:
      1) конкурстық комиссия отырысының күн тәртiбiн қалыптастырады, конкурстық комиссияны қажеттi құжаттармен қамтамасыз етедi, конкурстық комиссияның отырысын өткiзудi ұйымдастырады;
      2) конкурстық өтiнiмдер салынған конверттердi ашу хаттамасын, конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы, конкурс қорытындылары туралы хаттаманы, сондай-ақ конкурстық комиссия отырыстарының басқа да хаттамаларын ресiмдейдi және оларға қол қояды;
      3) мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыға конкурстық комиссия қол қойған отырыстар хаттамаларын, сараптаманың (сараптау комиссиясының) қорытындысын жiбередi;
      4) конкурстық өтiнiмдердi ашқан сәттен бастап конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алу құжаттарының және материалдардың сақталуын қамтамасыз етедi;
      5) осы Ережеде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

      35. Мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушыда әлеуеттi өнiм берушiлер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестiгiн анықтау үшiн тиiстi бейiндегi мамандар болмаған жағдайда мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы сарапшылар ретiнде мемлекеттiк қызметшiлердi өтеусiз негiзде, ал өзге мамандарды тараптардың уағдаластығы бойынша ақылы, сондай-ақ өтеусiз негiзде тартуы мүмкiн.
      Сарапшы ретiнде қандай да бiр адамды тарту үшiн мемлекеттiк сатып алу мәнiне оның қызмет бейiнiнiң сәйкестiгi мiндеттi шарт болып табылады.
      Сарапшыны ақылы негiзде таңдауды мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы Заңға сәйкес жүзеге асырады.

      36. Бiрнеше сарапшыны тартқан жағдайда мемлекеттiк сатып алуды ұйымдастырушы тартылған сарапшылардың қатарынан сараптау комиссиясын құрады және олардың арасынан сараптау комиссиясының басшысын анықтайды.

      37. Сарапшылар (сараптау комиссиясы) әлеуеттi өнiм берушiлер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметтердiң конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестiгi мәнiне сараптамалық қорытынды бередi және конкурстық комиссия шешiм қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ. Сарапшылардың (сараптау комиссиясының) қорытындысын, егер ол конкурстық құжаттамада көзделген талаптар шегiнде жасалған болса ғана оны конкурстық комиссия мiндеттi түрде ескередi. Сараптамалық қорытынды жазбаша түрде ресiмделедi, оған сарапшылар (сараптау комиссиясының мүшелерi) қол қояды және конкурсқа қатысуға рұқсат туралы хаттамаға қоса берiледi.
      Сарапшы сараптау комиссиясының қорытындысымен келiспеген жағдайда, осындай сарапшы жазбаша түрде ерекше пiкiр бiлдiредi, ол сараптау комиссиясының қорытындысына қоса берiледi және оның ажырамас бөлiгi болып табылады.

      38. Ескерту. 38-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкiметiнiң 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      39. Конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi мемлекеттiк сатып алуды өткiзу басталғанға дейiн конкурстық комиссияның мүшелерi, конкурстық комиссияның хатшысы, сондай-ақ сарапшы (сараптау комиссиясы) бекiтiлген конкурстық құжаттамамен және оған қосымшалармен танысуға тиiс.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconЭлектрондық мемлекеттiк сатып алуды жүргiзу ережесiн бекiту туралы Қазақстиан Республикасы Үкiметiнiң 2010 жылғы 2 сәуiрдегi №281 Қаулысы «Мемлекеттiк сатып алу туралы»
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 13-бабының 14 тармақшасына сәйкес Қазақстан...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулысы 2000 жылғы 10 қараша n 1693
Республикасында есiрткi құралдары, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымын мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыру ережесiн бекiту...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconОтандық тауар өндiрушiлерден сатып алынатын азық-түлiк тауарларының тiзбесiн бекiту туралы
«Мемлекеттiк сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шiлдедегi Заңының 44-бабының 5-тармағына сәйкес азық-түлiк...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconМемлекеттiк емес өртке қарсы қызметтердiң жұмысын жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы
...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconТв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі»
Тв-ға жарнама орналастыру қызметтерін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconМүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемiн, мемлекеттiк...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconҚазақстан Республикасының мемлекеттік қызметшiлерiн қайта даярлау және олардың біліктiлігін арттыру ережесiн бекiту туралы
Мемлекеттiк қызметшiлердi қайта даярлау және олардың біліктiлiгiн арттырудағы, мемлекеттік қызметтi кәсiби кадрлармен қамтамасыз...
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы»
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconКонкурс әдісі арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Ашық конкурс әдісі арқылы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру
Мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру ережесiн бекiту туралы iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен үзіліссіз қоректену көзін сатып алу жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница