Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
Скачать 70.23 Kb.
НазваниеЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
Дата конвертации13.01.2013
Размер70.23 Kb.
ТипЗвіт
ЗВІТ

про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

N 5 від 12.03.2012 року
1. Замовник:

1.1. Найменування. Національна академія природоохоронного та курортного будівництва.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 24401092

1.3. Місцезнаходження. Автономна Республіка Крим, м.Сімферополь, вул. Київська,181, 95493

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Худоба Микола Федорович, проректор по СР та МТЗ, АР Крим, м.Сімферополь, вул.Київська, 181, тел./факс (0652) 51-56-04 napks@napks.edu.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти державного бюджету України.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. «Продукти нафтоперероблення рідкі» код за ДК 016-97 - 23.20.1 (бензин марки А-95)

3.2. Кількість товарів, обсяг надання послуг. 14000 л
3.3. Місце поставки товарів, надання послуг.АР Крим, м.Сімферополь,вул.Київська,181
3.4. Строк поставки товарів, надання послуг.Березень – грудень 2012 р.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). napks.edu.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 06 лютого 2012 року, № 048612 (ПАЛ).

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 24 лютого 2012 року, № 101224 (ПАЛ).

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 09 березня 2012 року, № 118110 (ПАЛ).

5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції:

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два).

5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК».

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Атан-Крим».

5.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

1) 36198959.

2) 32085677.

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

1) АР Крим, м.Феодосія, Керченське шосе, 38.

2) АР Крим, м.Сімферополь, вул. Набережна, 65.

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).

1) 21.02.2012 року о 8 год. 45 хв.

2) 21.02.2012 року о 8 год. 50 хв.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 21 лютого о 10 год. 00 хв.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 2 (дві).

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК». Ціна пропозиції:150500 грн. 00 коп. (сто п’ятдесят тисяч п’ятьсот гривень нуль копійок), у т.ч. ПДВ 25083 грн. 33 коп. (двадцять п’ять тисяч вісімдесят три гривні тридцять три копійки).

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Атан-Крим».

Ціна пропозиції:148400,00 гривень (сто сорок вісім тисяч чотириста гривень нуль копійок), у т.ч. ПДВ 24733 грн. 33 коп. (двадцять чотири тисячи сімсот тридцять три гривні тридцять три копійки ).

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ)

148400,00 з урахуванням ПДВ;

(цифрами)
сто сорок вісім тисяч чотириста гривень нуль копійок з урахуванням ПДВ. (словами)

6.7. Дата акцепту пропозиції. 22 лютого 2012 року.

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю «Атан-Крим».

7.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

32085677

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. АР Крим, м.Сімферополь, вул.Набережна, 65, 95034, тел/факс (0652) 54-11-92.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 02 березня 2012 року, 148400 гривень 00 копійок (сто сорок вісім тисяч чотириста гривень нуль копійок) з урахуванням ПДВ.

9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). 1 л – 10 грн. 60 коп. (десять гривень шістдесят копійок) з урахуванням ПДВ.

10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.

11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

11.1. Дата прийняття рішення.

11.2. Підстави.

12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон), із зазначенням відповідних підстав:

12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «УПЕК».

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Атан-Крим».

12.2. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

13. Інша інформація.

Методика оцінки

Кількість балів за критерієм “Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів.

Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Ціна”.

Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).

У випадку однакового значення показників, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ірформація щодо проведення процедури закупівлі безоплатно оприлюднена на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом.

14. Склад комітету з конкурсних торгів

Худоба М.Ф. – голова комітету з конкурсних торгів, проректор по СР та МТЗ; (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів). Пашицька Г.К. – заступник голови з конкурсних торгів, провідний інженер; Судьєва Н.С. – начальник навчально-методичного відділу; Горскова Н.В. – головний бухгалтер; Черепанова Ю.М.- юрисконсульт 1-ї категорії; Кисільов В.Ф. – начальник ІОЦ; Ладиніна М.В. – секретар комітету з конкурсних торгів, спеціаліст 1-ї категорії.

Голова комітету з конкурсних торгів Худоба М.Ф. Проректор по СР та МТЗ

Похожие:

Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
Найменування: Львівська філія Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
Найменування: Львівська філія Українського науково-дослідного інституту прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconЗвіт про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі товарів за державні кошти № від Загальна інформація
Відповідальний за проведення торгів: начальник сектору ввтк власюк Іван Андрійович
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconЗвіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n від 09. 03. 2011р. Замовник: Найменування: Українська алергологічна лікарня; Ідентифікаційний код за єдрпоу: 01992274
Місцезнаходження: Україна 90575, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт. Солотвино, вул. Терека №42
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconФорма звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій n 1 від 11 травня 2011 року
Місцезнаходження: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Толстого, будинок 15
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconЗвіт про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо закупівлі товарів за державні кошти № від Загальна інформація
Очікувана вартість закупівлі: 92 470,00 грн. (дев’яносто дві тисячі чотириста сімдесят гривень 00 коп.)
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconЗвіт про результати проведення процедури відкритих торгів
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconЗвіт№1 26. 01. 11 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій iconОголошення про результати проведення процедури закупівлі Замовник Повна назва Клінічна лікарня Суворовського району м. Херсон Ідентифікаційний код за єдрпоу (не для друку) 01983814
Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2017
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница