Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç
Скачать 453.25 Kb.
НазваниеTanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç
страница1/9
Дата конвертации05.11.2012
Размер453.25 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
TARİH BİLİMİ


TANIM :Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç ilişkisi içersinde, yer ve zaman göstererek anlatılan; objektif olarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Tarihin Özellikleri

-Geçmişte yaşanan olayları inceler.

-Olaylarda insan unsuru birinci derecede önemlidir.

-Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.

-Herolayla ilgili yazılı ve yazısız belgeler vardır.

-Olaylar hakkında bilgi sahibi olmak için, gözlem ve deney metodu kullanılmaz.

-Tarihi olayların tekrarı mümkün değildir.

-Olay belli bir zaman diliminde gerçekleşmiştir.

-Tarihi olayın geçtiği bir mekan mutlaka vardır.

-Sürekli kendisini yenileyen bir bilim dalı olduğu için dinamiktir.

Tarihin Metodu

-Tarih Bilimi, yaşanan tarihten günümüze yansıyan izleri ve verileri değerlendirerek açıklar.

-Bunu gerçekleştirirken; kaynak arama, kaynakları sınıflandırma (tasnif), eleştirme (tenkit), çözümleme (tahlil) ve sentez (terkip) metodlarını kullanır.

a.Kaynak Arama:Olayları bize anlatan her türlü malzemeye kaynak denir.Kaynaklardan bazıları yazılı belgelerdir.Bunlar, antlaşmalar, fermenlar, kitabeler, yıllıklar, plan ve haritalar, seyahatnameler, mühürler, paralar, hatıralar ve arşiv belgeleri gibi yazılı olan belgelerdir.

-Bu belgelerin güvenilirlik derecesi yüksektir.

-Kaynakların diğer bir kategorisini de yazısız belgeler teşkil etmektedir.Bunlar; çanak, çömlek, kap-kacak, heykeller v.b. araç gereçlerdir.

-Bunlara yazısız belgeler denilmektedir.Yazılı belgelere göre güvenilirlik derecesi daha düşüktür.

b.Verileri Tasnif, Tahlil ve Tenkit Etme:Öncelikle belgeler belirli bir sistem dahilinde tasnif edilir.Sonra doğruyu yanlıştan ayırmak için tenkit edilir.Böylece sağlıklı sonuca ulaşılır.

c.Terkip Yapma:Yukarıda belirtilen çalışmalardan sonra kaynaklar süzgeçten geçirilir.Böylece sağlıklı ilk verilere ulaşılmış olur.

-Bütün bunların objektif olarak gerçekleştirilmesi önemlidir.

objektif inceleme için;

-Olayın üzerinden belli bir zaman geçmelidir.

-Olayla ilgili yazılı ve yazısız belgelere ulaşılmalıdır.

-Olayla ilgili ilk yazılan kaynaklara başvurulmalıdır.

-Araştırmacı kendi görüşlerini yansıtmamalıdır.

-Olaylar, olayın geçtiği dönemin değer yargılarıyla değerlendirilmemelidir.

Tarihe Yardımcı Bilimler

-Coğrafya:Yer bilimidir.

-Arkeoloji:Kazı bilimidir.Özellikle yazısız belgeleri inceleyerek tarihe yardımcı olur.

-Etnoloji:Toplumların kültürel etkinliklerini inceler.

-Diplomatik:Toplumlar arası siyasi olayları inceler.

-Antrapoloji:Irkların özelliklerini inceler.

-Paleoğrafya:Yazı çeşitlerini ve özelliklerini inceler.

-Nümizmatik(Meskükat):Para bilimidir.


Filoloji;Dil bilimidir.

Kronoloji;Zaman bilimidir.

Etnoğrafya;Toplumların örf,adet ve geleneklerini inceler.

Epigrafi;Kitabeleri inceler.

Heraldik;Anıt,mühür ve arma bilimidir.

Sosyoloji;Sosyal etkileşim ve faliyetleri etkiler.

Ekoloji;Çevre bilimidir.


Tarih Biliminin Geçirdiği Aşamalar

-Hikayeci;Olayları hikaye ve efsane diliyle anlatır.

-Öğretici;Geçmiş olaylardan ders alınmasını amaçlar genellikle eğitim-öğretim de kullanılan bir metottur.

-Sosyal;Olayları toplumsal içeriklerini ele alan tarihçiliktir.

-Bilimsel;Olayları ince ayrıntılarına kadar neden-sonuç ilişkisi içinde detayıyla inceleyen tarihçiliktir.Tarih biliminin son aşamasıdır.


TAKVİMLER


a.Ay Yılı Esaslı Takvimler

Hicri Takvim;Başlangıç tarihi 622 hicret tarihi olarak kabul edilmitir.


-Ay Yılı Esaslı bir takvimdir.

-Bir yıl 354 gün olup Yıl içindeki aylar bir sonra ki yıl onbir gün daha erken başlar.Budurum ay yılının bir sonucudur.

-Bu takvim 632 tarihinde H.z Ömer zamanın da düzenlenmiştir.

-Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra bu takvimi kullanmaya başlamışlar 1 ocak 1926 tarihine kadar da kullanmışlardır.

Celali Takvim;Selçukluya ait bir takvimdir.

-Güneş Yılı esaslı bir takvimdir.

-Melikşah zamanında düzenlenmiştir.

-Adını Melikşahın Celaleddin ünvanından almıştır.

-Başlangıç tarihi olarak 1079 yılı kabul edilmiştir.

Rumi Takvim;Osmanlının son dönemlerinde ekonomik karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenmiştir.

-1839 Yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

-Güneş Yılı Esasına dayalı bir takvimdir.

-Mali Yılbaşı olarak 1 mart kabul edilmiştir.1982 de mali yılbaşı 1 ocak olarak yeniden düzenlenmiştir.

Miladi Takvim;Roma Medeniyetine ait olup, 1 ocak 1926 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetinde kullanılmaya başlanmıştır.

-H.z İsanın doğumu Başlangıç Tarihi olarak kabul edilmiştir.

-1 Yıl 365 gün 6 saat'tir.Her dört yılda bir yıllar 366 gün olur.Bu yıllarda şubat 29 gün dür.

-İlk defa Mısır da Güneş Yılı Esaslı Takvim adıyla Kullanılmıştır.Daha sonra bu takvime Yunan ve Roma Medeniyetleri katkıda bulunmuştur.

-Romada Jülyen ve son olarakta Gregorien Takvimi olarak düzenlenmiştir.1 ocak 1926 da Türkiye'de kullanılmaya başlanılmış ve miladi takvim adını almıştır.

Not;Sadece Hicri Takvim Ay Yıl esasına göre düzenlenmiştir.

-Bu takvimlerin hepsi Türkler tarafından kullanılmıştır.

-Ay Yılı hesabını ilk defa Sümerler yapmıştır.

ÇAĞLAR

Tarih Öncesi Çağlar Tarihi Çağlar

Taş Devri Maden Devri İlk Çağ Orta Çağ Yeni Çağ Yakın Çağ

-Eskitaş(paleotik) -Bakır Devri(kalkolitik) (MÖ.3000-476) (476-1453) (1453-1789) (1789- ? )

-Cilalıtaş(neolitik) -Tunç Devri

-Ortataş(mezolitik) -Demir Devri

Ortataş(mezolitik) devrinde avcılık ve toplayıcılık yapılmış, mağra duvarlarına çizilmiş ve ateş bulunmuştur.Ateşin bulunmasıyla Cilalıtaş evrine girilmiş; Cilalıtaş(neolitik) devrinde, insanlar artık yerleşik hayata geçmiş, ilk köyler teşekkül etmiş, madenin bulunmasıyla da Kalkolitik Devre girilmiştir.Maden devrinin sonlarında Demir devrinde MÖ 3000 yıllarında Sümerlerin çivi yazısını icad etmesiyle de; tarihi devirlerin ilk dönemi olan İlkçağ başlamıştır.

Yorum;Tarih öncesi çağlar dönemlere ayrılırken o dönemde kullanılan araç ve gereçler esas alınır.

-Tarih öncesi dönemleri bütün toplumlar aynı anda yaşamamışlardır.

-Tarihi çağlar dönemlere ayrılırken dünya milletlerinin büyük çoğunluğunu etkileyen sosyo-ekonomik ve askeri olaylar dikkate alınmıştır.

-Bazı toplumlar tarih öncesi dönemleri sırasıyla yaşamamışlardır.Bazen, birkaç dönemi aynı devirde yaşamışlardır.

-Her tarih çağının siyasi, ekonomik,toplumsal ve dini yönden farklı özellikleri vardır.

-Sümerlerin MÖ. 3000 yılında çivi yazısını bulmasıyla Tarih öncesi devirler sona ermiştir.

ESKİÇAĞ MEDENİYETLERİ

ANADOLU MEDENİYETİ

A.Eski Çağlarda Türkiye

-Helenistik devirlerden beri Anatolia adı verilen Anadolu; Asya Kıtasını birbirine bağalayn köprü durumundadır.

-Anadolu tarih boyunca istilara uğramış birçok medeniyete beşiklik etmiştir.

-Bunlar sırasıyla; Hititler, Frigler, Lidyalılar, İyonlar, Urartular, Persler, Makedonyalılar,Romalılar ve Bizanslılardır.

a.Anadolu'da Tarih Öncesi Merkezler

Anadolu da Eski Taş Devrinden itibaren medeniyetlerin kurulduğu görülmektedir.

Eski Taş Devri:(paleolitik) Bu devirde Antalya çevresinde Beldibi ve Belbaşı mağaralarında kalıntılar bulunmuştur.

Orta Taş Devri:(mezolitik)Antalya'da -Beldibi, Göller Bölgesinde - Baradiz, Ankara'da -Macunçay ve Samsun'da -Tekkeköy gibi yerleşim merkezleribu dönem de ortaya çıkmıştır.

Cilalıtaş Devri:(neolitik-yenitaş)Bu dönemde ortaya; Türkiye'de Diyarbakır-Çayönü, Gaziantep-Sakçagözü ve Konya-Çatalhöyük gibi yerleşim merkezleri görülür.Çatalhöyük insanlık tarihinin ilk şehir yerleşmesi olarak kabul edilir.

Bakır Devri:(kalkolitik)Bu dönemde; Çanakkale-Truva, Denizli-Beycesultan, Burdur-Hacılar, Yozgat-Alişar, Çorum-Alacahöyük ve Van-Tilkitepe önemli yerleşim merkezleridir.

Tunç Devri:Bu dönemde; Anadolu'da canlı bir ticaret görülür.Asurlu tüccarlar tarafından çivi yazısa bu dönemde Türkiye'ye getirilmiştir.

-Asurluların Kültepe'de bıraktıkları yzılı tabletler Anadolu'da yazının kullanılmasını sağlamış,böylece Anadolu'da Tarihi Çağlar başlamıştır.

-Hattiler Anadolu'da Hititler'den önce ilk siyasi birliği kurarak Anadolu medeniyetlerine öncülük etmişlerdir.

b.Hititler

-Kafkaslar'dan Anadolu'ya gelmişlerdir.

-Anadolu Medeniyeti'nin temelini atmışlardır.

-Kızılırmak çevresi ve Kapadokya'da yaşamışlardır.

-Medeniyet'in merkezi Hattuşaş(Çorum-Boğazköy)'tır.

-Devlet işlerinin görüşüldüğü Pankuş adı verilen meclis bulunmaktadır.

-Çok tanrılı inanç sistemi hakim olup, ülkelerine "Bin Tanrı İli"adını vermişlerdir.

-Kral Meşedi adı verilen özel hassa ordusu kurmuştur.

-Kraliçe Tavananna kraldan sonra en yetkili kişi konumundadır.

-Anadolu'da tarih yazıcılığını başlatmışlar, yazdıkları belgeleri Anal adı verilen kitaplarda toplamışlardır.

-Tanrı'ya hesap verme düşüncesiyle yazılan Analların güvenilirlik dercesi yüksektir.

-Aile ve ceza hukuku Hititler'de ortaya çıkmıştır.

-Hiyerolif ve Çivi Yazısı'nı kullanmışlardır.

-Asurlar Hititler şehir devletlerini ortadan kaldırmışlardır.

c.Frigler

-Medeniyet merkezi Gordion(Ankara)'dur.

-Bu medeniyet tarım ve hayvancılıkta ileri gitmiştir.

-Öküzü öldürene, sabanı kırana ağır cezalar verilmiştir.

-Tapetes adı verilen halı ve kilim desenlerini geliştirmişlerdir.

-Fenike alfabesini kullanmışlardır.

-Kuyumculuk, maden işletmeciliği ve kaya mimarisinde ileri gitmişlerdir.

-Kimmerler bu medeniyete son vermiştir.

d.Lidyalılar

-Bu günkü Gediz ve Büyük Menderes arasında kurulmuş ve merkezi Sard(Manisa) şehridir.

-Efes-Ninova arasında uzanan ve önemli bir ticaret yolu olan Kral Yolu'nu yapmışlar, bu sayede Lidya ülkesinde ticaret oldukça gelişmiştir.

-Tarihte, ilk parayı Lidyalılar icad etmiştir.

-Persler bu medeniyete son vermiştir.

e.İyonlar

-İzmir ve Büyük Menderes arasında kalan kıyı bölgesinde kurulmuşlardır.

-Milet, Efes, Foça,İzmir önemli şehir devletçikleridir.

-İyon şehir devletçiklerine Polis adı verilmiştir.

-Ön Asya'dan gelen ticaret yollarının kesiştiği noktada kurulması İyonya'nın önemli bir kültür merkezi olmasında etkili olmuştur.

-Denizcilik ve kolonicilikte ileri gitmişlerdir.

-Özgür düşünce ortamına bağlı olarak, bilimsel gelişmelerde oldukça ileri seviyeye ulaşmışlardır.

-Tales, Hipokrat, Pisagor, Heradot gibi önemli bilim adamları yetişmiştir.

-"İyon Nizami" adı verilen yeni bir mimari tarz geliştirmişlerdir.

-Persler bu medeniyete son vermişlerdir.

f.Urartular

-Medeniyet merkezi Tuşpa(VAN)'dır.

-Madencilikte ileri gitmişlerdir.

-Ahiret inancı olduğu için mezara ölülerle birlikte eşyalarını da koymuşlardır.

-Çivi ve Hiyeroğlif yazılarını kullanmışlardır.

-Medler bu medeniyete son vermişlerdir.

B.Türkiye'de XI. Yüzyıla Kadar Yaşayan Diğer Medeniyetler

MÖ.VI. yüzyıldan sonraXI. yüzyıla kadar; Anadolu'da sırasıyla Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu hakimiyet kurmuştur.

a.Pers Medeniyeti

-MÖ. VI.yüzyılda İran'da bir devlet kuran Pers'ler

-MÖ.543'te Lidyalılar'ı yenerek Anadaolu'ya hakim oldular.

-Anadolu 333 yılına kadar Pers hakimiyetinde kaldı.

-Bu dönemde Anadolu Satraplıklar'a(Eyaletler'e) ayrılarak bağımsz valiler tarafından idare edildi.

-Ancak Anadolu'da yüksek bir medeniyet kurulmuş olduğu için, Persler fazla varlık gösteremeyip Anadolu potasında erimişlerdir.


-Anadolu 333 yılına kadar Pers hakimiyetinde kaldı.

-Bu dönemde Anadolu Satraplıklar'a(Eyaletlerle'e)ayrılarak bağımsız valiler tarafından idare edildi.

-Ancak Anadoluda yüksek bir medeniyet kurulmuş olduğu için Persler fazla varlık gösteremeyip Anadolu potasında erimişlerdir.


b.İskender İmparatorluğu

-Yunanistanın kuzeyinde kurulan Makedonyanın Karlı Büyük İskender,Persleri M.Ö 334'te iki defa yenerek Anadoluya hakim oldu.

-İskender Asya Seferine devam ederek Suriye Filistin,ve mısırı topraklarına hakim olup Hindistana kadar ulaştı.Sefer dönüşünde vefat etti.

-Bu sefer sırasında sırasında Asya İle Avrupa kültürünün karışımında seçkin bir kültür doğdu.Bukültüre Helenizm adı verilir.

-Helnizim Medeniyeti 'nin doğuşunda yunan Anadolu Mezepotanya Ve Mısır Medeniyetleri etkili oldu.

-Bergama Helenistik dönemde bir kültür merkezi haline geldi.


c.Roma Medeniyeti

-İtalya Yarımadası'ndan Fırat Nehrine kadar uzanan bölgede kurulmuştur.

-Sırasıyla krallık ,cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri yaşanmıştır.

-Milat Takvimi Latin Alfabesi bu medeniyet tarafından geliştirilmiştir.

-Halk arasındaki karışıklığı önlemek amacıyla Oniki Levha Kanunları bu medeniyet tarafından düzenlenmiştir.

-Bu konular daha sonra medeni hukukun temeli olmuştur

-Bu medeniyet Hıristiyanlığı resmi din olarak kabul etmiştir.

-Roma İmparatorluğu döneminde Anadolu bayındır hale gelmiştir.

-İstanbul 'da Bozdoğan Kemerive Çemberlitaş ;Ankara'da Ogüst Tapınağı Ve Roma Medeniyeti döneminde inşa edilmiştir.

-Kavimler Göçünün etkisiyle 395'teikiye ayrılmış,476'da da Batı Roma yıkılmıştır.

-Roma yıkılınca Avrupada'da Feodolite Rejimi doğmuştur.

-1453'te Doğu Romanın (Bizans) da yıkılmasıyla Roma Medeniyeti sona ermiştir.

d.Bizans Medeniyeti

-Roma İmparatorluğu 395'te ikiye ayrıldıktan sonra Doğu Roma'ya 'Bizans'adı verilirdi.

-Bizans Hıristiyanlık'ın Ortodoks Mezhebi'ni benimserken kültürel olarakta Helenizm'iörnek almıştır.

-İmparatorluk en güçlü olan dönemini Jüstinyanus Sülalesi zamanında yaşamıştır.

-Bizans'ta güçlü olan sülalenin tahta çıkma hakkı olduğu çok sayıda sülale ülkeye yönetmiştir.

-İstanbul önemli bir kültür merkezi olmuştur.

-Türklerle;Çağrı beyin Anadolu seferiyle başlayan mücadelelerde 1048 Pasinler Zaferiyle yeni bir dönem noktasına girmiş 1453'te Fatih Sultan Mehmetin İstanbulun fethetmesine kadar da devam etmiştir.Bu fetihle Bizans İmparatorluğu ortadan kalkmıştır.

-Bizanslılar İstanbul'da;Ayasofya Kilisesi Ayna İrini Kilisesi ,Hora Kilisesi (Kariye Camii) Sergios ve Baküs Kiliseleri,Binbir direk ve Yerebatan Sanıçları gibi mimari eserler bırakmışlardır.

MEZOPOTAMYA MEDENİYETİ

İlkçağlarda Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya adı verilmiştir.

Sümerler

-Başlangıçta Ur,urak,Kiş Lagas gibi şehir devletlerinden oluşan Sümerler daha sonra merkezi karllık kurmaya başarmışlardır.

-Çivi Yazısı'nın icad edilmesi ,ilk yazılı kanunların hazırlanması gibi gelişmeleri ortaya koymuşlardır.

-Astronomideki ilerlemeler sayesinde Güneş saatini icat etmişlerdir.

-Dini inanışlarının gereği olarak Ziggurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç iconDoğusunda volkanik bir oluşum olan

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç icon1-Türklerin ilk anayurdu olan Orta Asya’

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç iconŞekil vermek anlamsızlıktır, Var olan anlamlandırılır

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç iconSatranç’in atasi olan türk zekâ oyunu; mangala

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç icon01. 01. 1900 31. 12. 2009 Tarihleri Arasında Süresi Bitecek Olan İzinler

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç iconGaranti belgesi İle satilmasi zorunlu olan üRÜnler listesi

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç icon1- İslamiyet'inin Hindistan'a yayılmasında etkili olan Türk-İslam devleti Gaznelilerdir

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç icon"sen benim soydaşıma vurursan, ben de senin soydaşın olan kendi vatandaşımın gözünü patlatırım"

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç icon"sen benim soydasima vurursan, ben de senin soydasin olan kendi vatandasimin gözünü patlatirim"

Tanim : Geçmişte yaşamış olan insan topluluklarının yaşayışlarını, kültür ve medeniyetlerini, birbiriyle olan ilişkilerini, belgelere dayanarak, neden-sonuç iconBahçeler (Müşteri kullanımına yönelik düzenlemesi olan bahçeler)

Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница