Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница2/11
Дата конвертации15.01.2013
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Оқу формасы – күндізгі

Кредиттер саны – 2

Курс – 4,

Семестр – 7

Дәрістер көлемі – 15 сағат

Семинарлар көлемі – 15 сағат

Аралық бақылаулар саны – 2

СӨЖ көлемі – 45 сағат

СОӨЖ – 15 сағат

Емтихан – 7 семестрдеАстана - 2009


Студенттерге арналған пән бағдарламасы (Силлабус)

Т. Рысқұлов атындағы Қазақ мемлекеттік басқару академиясының Оқу әдістемелік бірлестігі. Алматы қ.______________________________________

(типтік бағдарламаның атауы, кіммен және қайда бекітілген)

негізінде жоғары оқу орындарының мамандықтарына (Бағыттарына) 050508 Есеп және аудит__________________________________________________

(код және атауы)

және мамандықтың «___» ____________ 2009 ж. бекітілген және оқу жоспарына сәйкес құрастырылған.

Жұмыс оқу бағдарламасы «Есеп және аудит» кафедрасының мәжіліс отырысында қаралып, талқыланған.
«___» 200 ___жыл, хаттама №
Кафедра меңгерушісі ______________ проф. Садиева А.С.

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде қаралып, пайдалануға ұсынылған
«___» 200 ___жыл, хаттама №

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы _______________ проф. Утибаев Б.С.1.Оқытушы – аға оқытушы Төкенова Береке Имантайқызы

«Есеп және аудит» кафедрасы, тел. 37-39-05, ішкі – 124

Кеңес беру кафедра кестесіне сәйкес. Сабақты өткізу орны мен уақыты – сабақ кестесіне сәйкес.

 1. Курстың пререквизиттері

  • Қаржылық есеп;

  • Басқару есебі;

  • Экономикалық теория негіздері;

  • Макро және микро экономика;

  • Салық салу;

  • Статистика;

  • Қаржылық және басқарушылық талдау;

 1. Курстың постреквизиттері

 • Қаржылық талдау;

 • Дипломдық жұмыс

4 Курстың мақсаты: Кәсіпорында аудитті ұйымдастыру бойынша нарықтық мәселелер және оның қазіргі нарықтық экономика жағдайында қойылатын талаптарға сәйкес жүргізу әдістерін оқыту.

5 Курстың міндеттері:

  • экономиканы басқару жүйесінде аудиттің маңызын, оның рөлін түсіндіру;

  • шаруашылық субъектісінің барлық ресустарын есепке алу тәрітібін оқыту, оларды тиімді пайдалануын түсіндіру;

  • бухгалтерлік есепті бақылау, мәліметтер жинақтау мүмкіншіліктерін меңгерту;

  • шаруашылық субъектілеріндегі қаражаттарайналымының моделін және оның салдарынан болатын өзгерістерді түсіндіру;

  • кәсіпорында есеп саясатының әр түрлі нұсқаларын таңдауға болатынын үйрету;

  • кәсіпорындағы аудитті ұйымдастыру бойынша нақты жағдайларды талқылау;

6 Курстың соңында студенттің білуі қажет:

   • аудит пәні мен әдістерін, түрлерін;

   • кәсіпорын мүлкінің құрамы мен құрылымын және оны жіктеу бағыттары мен жіктеу мәнін;

   • аудиторлық құжаттарды толтыру тәртібін және жіктелуін;

   • аудит қорытындысын жасауға қажет дәлелдемелер жинау ;

   • кәсіпорынның активтері, капиталы мен міндеттемелер құрамын анықтау, түгендеу және аудиторлық қорытынды беруді;

   • аудиторлық қорытындыларды пайдалана отырып, кәсіпорынның қаржылық шаруашылық жағдайын бағалауды.2.Тақырыптық күн тізбелік жоспарТақырыптар атауы

Сағаттар

Дәріс

Семинар

СОӨЖ

СӨЖ

 1. 1

Қорытынды қаржылық есеп аудитінің ақпараттық жүйесі, мақсаты және тәсілдері

1

1

1

3Сатып алу кезеңінің аудиті

2

2

2

5Өндіріс кезеңінің аудиті

2

2

2

5Қаржылық қорытындының қалыптасуымен сату кезеңінің аудиті

2

2

2


5Активтер аудиті. Ақша қаражаттарының аудиті

1

1

1


5Ұзақ мерзімді активтердің аудиті

1

1

1

5Инвестициялау кезеңінің аудиті

1

1

1

5Міндетемелер мен капиталдардың аудиті

2

2

2

5Аудитта қаржылық талдауды қолдану және кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау

2

2

25Аудиттің басқа да түрлері және ілеспе қызметтері

1

1

1


2Барлығы

15

15

15

45


3. Дәрістер, СОӨЖ және СӨЖ тапсырмалар жоспары


Тақырып №

Дәрістер сауалдары

СОӨЖ тапсырмалар (семинарлар жоспары)

СӨЖ бойынша тапсырмалар

1

 1. Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар.

 2. Қаржылық есеп элементтер аудитінің мақсаты.

 3. Қаржылық есептіліктің бөлшектеу кезеңдері.

 4. Аудит жүргізудегі объект бойынша және циклдік амалдар

 1. Экономикалық ақпараттың жіктелуі

 2. Есепті ақпаратқа қойылатын талаптар

 3. Есептік ақпараттың құрылымы
Реферат дайындап презентация жасау

2

 1. Сатып алу кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.

 2. Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары

 1. Ішкі бақылау жүйесін бағалау

 2. Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар

 3. Мәні бойынша тексеріс жүргізу
Тапсырмалар орындау

3

 1. Өндіріс кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары.

 2. Өндіріс кезеңі аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.
 1. Ішкі бақылау жүйесін бағалау

 2. Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар

 3. Мәні бойынша тексеріс жүргізу
Тапсырмалар орындау

4

 1. Қаржылық қорытынды есептің қалыптасуы мен сату кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.

 2. Дебиторлық қарыздар аудиті.

 3. Бақылау құралдарын тексеру тестері

 1. Сатып алушылар және тапсырыс берушілерменн есеп айырысуды бақылау

 2. Ішкі бақылау жүйесін бағалау

 3. Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар

 4. Мәні бойынша тексеріс жүргізу
Тапсырмалар орындау

5

 1. Банктегі, арнайы шоттардағы және кассадағы ақша қаражатының аудиті.

 2. Аудит жүргізілгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдар

 1. Ақша қаражатының аудиті;

 2. Дебиторлық берешекке аудит жүргізу.

 3. Есепті сома аудитін жүргізу
Тапсырмалар орындау

6

 1. Негізгі құрал жабдықтардың аудиті.

 2. Ұзақ мерзімді активтердің тозуы мен амортизациясының аудиті.

 3. Аудит жүргізгенде тексерілетін негізгі аудиторлық тұжырымдар.

 4. Бақылау құралдарын тексеру тестілері

 1. Ұзақ мерзімді активтерді сақтау, қолдану жағдайларын тексеру

 2. Амортизациялық есептеулердің дұрыстығын тексеру

 3. Негізгі құралдарды жөндеу шығындарының дұрыстығын тексеру
Тапсырмалар орындау

7

 1. Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудиттің бағыттары.

 2. Инвестициялау кезеңінің аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.

 3. Инвестициялау кезеңі шоттарының дұрыстығын анықтайтын талаптар

 1. Ішкі бақылау жүйесін бағалау

 2. Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар

 3. Мәні бойынша тексеріс жүргізу8

 1. Капиталдардың аудиті.

 2. Қызметкерлермен еңбекақы бойынша есеп айырысу аудиті.

 3. Басқа да кредиторлық берешектер аудиті

 1. Тексерілуі тиіс негізгі тұжырымдар

 2. Бақылау құралдарын тесттілеу

 3. Мәні бойынша тексеріс жүргізу
Тапсырма орындау

9

 1. Тест жүргізгенде қолданалатын аналитикалық әдістер.

 2. Аудиттің іс құжаттарында және қаржылық есепте талдауды пайдалану

 3. Коэффициенттерді талдау және шешім қабылдау

 1. Аналитикалық тәсілдерді пайдалана отырып кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жүргізу.

 2. Қаржылық коэффициенттер түсінігі мен қолдануы.

 3. Қаржылық коэффициенттер түрлері, оларды есептеу әдістемесі мен қолдану ерекшіліктері

Тапсырма орындау

10

 1. Қоршаған ортаның аудиті.

 2. Ішкі аудит. Операциялық аудит.

 3. Басқа да ілеспе қызметтер.
 1. Экология сферасындақолданылатын нормативтік-құқықтық актілер

 2. Аудиттің ақпараттық базасының құрамы

 3. Экологиялық аудит бағдарламасын құру

 4. Операциялық аудит түрлері
Тапсырма орындау


4. СОӨЖ жүргізу графиги (практикалық сабақтар)Тапсырмалар тақырыбы

Бақылау түрі

Мерзімі/сағаты

1

Аудиттің ақпараттық жүйесіне қойылатын талаптар. Қаржылық есеп элементтер аудитінің мақсаты.

Реферат дайындап презентация жасау

1/ 1

2

Сатып алу кезеңінің шоттарының өзара байланысы және аудитінің бағыттары

Ауызша бақылау мен рефераттар тексеру

2/1

3

Өндіріс кезеңі аудитін жүргізудің ақпараттық көзі.

Жүргізілуі мүмкін аналитикалық процедуралар

Ауызша бақылау мен рефераттар тексеру

3,4/2

4

Сатып алушылар және тапсырыс берушілерменн есеп айырысуды бақылау


Ауызша бақылау, рефераттар, есеп шығару

5,6/2

5

 1. Ақша қаражатының аудиті;

 2. Дебиторлық берешекке аудит жүргізу.

 3. Есепті сома аудитін жүргізу
Ауызша бақылау, рефераттар, есеп шығару

7/1

6

 1. Ұзақ мерзімді активтерді сақтау, қолдану жағдайларын тексеру

 2. Амортизациялық есептеулердің дұрыстығын тексеру

 3. Негізгі құралдарды жөндеу шығындарының дұрыстығын тексеру

Ауызша бақылау, рефераттар, есеп шығару

8,9/2

7

 1. Инвестициялау кезеңі шоттарының өзара байланысы және аудиттің бағыттары.

Ауызша бақылау, рефераттар

10/1

8

Капиталдардың аудиті.

Тексерілуі тиіс негізгі тұжырымдар

Бақылау құралдарын тесттілеу

Ауызша бақылау, рефераттар, есеп шығару

11,12/2

9

Қаржылық коэффициенттер түрлері, оларды есептеу әдістемесі мен қолдану ерекшіліктері

Ауызша бақылау, рефераттар, есеп шығару

13,14/2

10

 1. Экология сферасындақолданылатын нормативтік-құқықтық актілер

 2. Аудиттің ақпараттық базасының құрамы

 3. Экологиялық аудит бағдарламасын құру

 4. Операциялық аудит түрлері
Ауызша бақылау, рефераттар презентациясын өткізу

15/1

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы, Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница