Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница3/11
Дата конвертации15.01.2013
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5.СӨЖ орындау мен тапсыру графигіТапсырмалар атауы

Бақылау нысаны

Тапсыру мерзімі

1

Қаржылық есеп аудитін жүргізудің ақпараттық базасы


Реферат

1 аптада

2

ТМҚ аудитін жүргізу кезеңдері

Реферат

2 аптада

3

Өндіріс шығындарын және дайын өнім аудитін жүргізу

Реферат

3 аптада

4

Дебиторлық берешектер аудиті

Реферат

4 аптада

5

Басқа да табыстар аудиті

Есептемелер

5 аптада

6

Ақша қаражаттары аудитінің бағдарламасын құру

Реферат

6 аптада

7

МАЕ активтер аудитін жүргізу

Реферат

7 аптада

8

Инвестиция аудитін жүргізу бағдарламасы

Реферат

8 аптада

9

Еңбек ақы бойынша тексеріс жүргізу мен ақпараттар көзі

Реферат

9 аптада

10

Басқа да міндеттемелер аудиті

Есептемелер

10 аптада

11

Қаржылық есеп аудиті түсініктері

Глоссарий

11 аптада

12

Меншік капитал аудитін жүргізу реті

Есептер, реферат

12 аптада

13

Қарыжылық жағдайды бағалауға қажет коэффициенттер мәнін ашу

Реферат

13,14 аптада

14

Аудиттің басқа да түрлері

Реферат

15 аптада6. Негізгі әдебиеттер тізімі:

 1. ҚР Конституциясы - Алматы: Әділет-пресс, 1997.

 2. ҚР 2007 жылғы 28.02. № 234-ІІІ заңы «Бухгалтерлiк есеп пен к,аржылық есептілік туралы»

 3. ҚР «Аудиторлык. кызмет туралы Заңы» енгізілген өзгертулер және толықгырулармен қоса № 139-11.

 4. К,Р Азаматтык, кодексi - Алматы: Борки, 1999

 5. К,Р К,ылмыстык. Кодексi Заңы - 16.06.1997 ж. № 167-1 Алматы: Дәyiр, 1998

 6. Аудиттің Халықаралық Cтaндapттаp жинағы, Алматы, 2006.

 7. Бухгалтерлік есеп Cтандapттapы мен әдiстемелiк ұсынымдары

 8. Ержанов М.С. Аудит 1. Базовый учебник Алматы 2005

 9. Ажибаева З.Н. Аудит. Учебник. Алматы 2005

 10. Абленов Д. Аудит . Оқулық. Алматы 2005

 11. Адамс А, Основы аудита. Пер. с анлг. (Под ред. Я.В.Соколова). М.; Аудит, ЮНИТИ, 1995 ж

 12. Аренс А, Лоббек Дж. Аудит. Пер. с анлг. Проф.Я.В. Соколова.

 13. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Уч. пос. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 215 с.

 14. Барышников Н.П. Организация и методика проведения общего аудита. - М.: ИИД «Филин«, 1995.

 15. Белобжецкий И.А. 'Бухгалтерский учет и внутренний аудит.-В 2-х частях. -М.: Бух учет, 1994.

 16. Бухгалтерско-аудиторский портфель.-М.: Саминтэк, 1994.

 17. Данилевский Ю.А. Аудит: организация и методика проведения. -М.: Финансы и статистика, 1992.

 18. Данилевский Ю.А. Общий аудит, аудит бирж, внеБЮдЖетных Фоцдов и инвестиционных институтов. М.:

 19. Бухгалтерский учет, 1996.Данилевский Ю.А. и др. Аудит. -М.: ид ФБК ПРЕСС, 1999.

 20. Дюсембаев КШ. Теория аудита: Учебник. -Алматы:Экономика, 1995.

 21. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ финансового положения. Учебник – Алматы: Экономика, 2004 –345 с.

 22. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. - Алматы:Гылым, 1994.

 23. . Өтебаев Б.С. Қаржылық таладу. КазУЭФМТ – Астана, 2008.

 24. Утибаев Б.С. Финансовый анализ. КазУЭФМТ – Астана, 2007.

 25. Кармайкл Д,Р., Бенис М. Стацдарты и нормы аудита.Перевод с анлг. М.: ЮНИТИ 1995.

 26. Камышанов П.И. Практический аудит. М.: Финансы и Статистика, 1997.

 27. Тулегенов Э.Т. Бухгалтерлiк акдарат жуйесi. Алматы.:Экономика, 2001.

 28. Терехов А,А, Аудит. -М.: Финансы и статистика, 1999.

 29. Шеремет А,Д., Сейц в.п. Аудит: Учеб. Пособие. -М.:ИНФРА-М, 1999.

 30. Укашев Б.Е., Сатмурзаев А,А, Аудит теориясы. Алматы.:1999.

 31. Энциклопедия общего аудита. Т.2.М.: 1999.


7.Студенттерлің білімін бақылау жұйесі

1. Бақылау түрлері мен әдістері: ауызша және жазбаша, ағымды, аралық және қорытынды бақылау. Қорытынды бақылау – тест түрінде қабылданатын емтихан, егерде емтихан тапсырылмаса, онда пән жазғы семестрді қайта окылады.

1 кесте – Баллдарды бөлінуі

Аралық бақылау

Аралық бақылау, барлығысы

Қорытынды бақылау

Қорытынды баға

РК1

РК2

1

2

3

4

5

15-30

15-30

30-60

20-40

50-100


2 кесте – Білімді бағалау шкаласы

Әріптік баға

Сандық баға

Баллдың %-дық мазмұны

Дәстүрлі жұйе бойынша баға

А

4.0

95-100
А-

3.67

90-94

өте жақсы

В+

3.33

85-89
В

3.0

80-84
В-

2.67

75-79

жақсы

С+

2.33

70-74
С

2.0

65-69
С-

1.67

60-64
Д+

1.33

55-59
Д

1.0

50-54

қанағаттанарлық

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз


8.Курс саясаты

1.Студенттер сабаққа қалмауға тиіс (оқытушыдан кейін келгендер сабаққа жіберілмейді). 2.Оқу барысында студенттер тәртіп пен оқу этикасын сақтауға тиіс: бір бірін тыңдау, тақырыптар бойынша дайындалып келу, сабақта белсенді болу.

3.Уақытында тапсырмаларды орындамаған және сабаққа қатыспаған үшін қортынды баға төмендетіледі.


9.ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР
КІРІСПЕ

«Практикалық аудит» пәнінің оқі-әдістемелік кешені осы пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін өнделіп, бекітілген. Бұл кешен 050508 «Есеп және аудит» мамандағы студенттеріне арналады және оларды пәннің мазмұны мен оқу тәртібімен таныстырады.

Кәсіпорынның жалпы стратегиясы төңірегінде дұрыс және рационалды шешімдер қабылдау үшін басшыларға, әсіресе қаржылық менеджерлерге көптеген көрсеткіштер мен аналитикалық инструменттер қажет. Қаржылық есептілікті тексерудің біраз инструменттері осы пәнде қарастырылады.

Жалпы айтқанда, қаржылық есептілікті тексеруді кәсіпорынның өзі және сыртқы тексерушілер жүргізеді. Кәсіпорын басшылары каржылық талдауды ішкі бақылауды қамтамасыз ету және қаржылық жағдай мен қаржы басқаруды талаптарға сай болу мақсаттармен пайдаланады. Қаржылық талдау нәтижелері тиімді жоспарлау мен оптималды басқару үшін ұсыныстар жасауға қажетті.

Демек, қаржылық есептілікті тексерудің мазмұны мен оның нәтижесін пайдалануы нақты талдаушылар мен сол нәтижені пайдаланушылардың ынталарына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.
ПӘНДІ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

Оқу-әдістемелік құралдар атауы

Саны, дана

Оқушылар саны, адам

Қамтамасыз ету, %

Ескерту

1

2

3

4

5

6Закон «Об аудиторской деятельности в РК» от 20 ноября 1998 года с изменениями и дополнениями на август 2009

2

50

4


Әбдіқалықов Т.Ә. Аудит және бухгалтерлік есеп. Оку куралы. –Алматы, 2000-168 бет.

10
20


Абленов Д.О. Аудит негіздері: Оқулық.- Алматы: Экономика,

2005.- 400 бет.

26
52


Абленов Д.О. Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит: теориясы, әдіснамасы, тәжірибесі: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2007.- 544 бет.

10
20


Нурсеитов Э.О., Нурсеитов Д.Э. Международные стандарты аудита: принципы и практика: Учебное пособие.- Алматы: Экономика, 2008.- 478с.


15

30


Абленов Д.О. Основы аудита: Учебное пособие.-Алматы: Экономика, 2003.-294с.


11

22


Абленов Д.О. Профессиональный аудит: Учеб.пособие.- Алматы: Экономика, 2008.- 557с.16


32


Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теория, методология, практика.: Учеб.пособие.- Алматы: Экономика, 2007.- 608с.


15

30


Агеева Ю.Б.Агеева А.Б.

Аудиторская проверка: практ.пособ.для аудитора и бухгалтера.- М., 2001.- 144с.1


2


Ажибаева З.Н. Аудит: Учебник.- Алматы, 2004.- 528с.


27

54


Аренс А., Лоббек Дж.

Аудит.- М., 1995.-560с.


5

10


Аудит банков.- М., 2001.- 352с.

1
2


Аудит предприятия: Учеб. пособие.- М., 1996.- 448с.


1

2


Богатая И.Н. Аудит для студентов вузов. Серия «Шпаргалка». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.-256с.3


6


Богатая И.Н., Хахонова Н.Н.

Практикум по аудиту. Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004.-256с.


3

6


Богомолов А.М.,Голощапов Н.А. Внутренний аудит. организация и методика проведения.- М., 2000.-192с.3


6


Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами.- Алматы, 2000.-293с.7


14


Дюсембаев К.Ш. Теория аудита.Учебник.- Алматы, 1995.-224с.


2

4


Жарылгасова Б.Т. Международные стандарты аудита: учеб. пособие. -3-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2007.- 400с.5


10


Ковалева О.В., Константинов Ю.П. Аудит. Учеб.пособие.-М., 2002.- 320с.


1

20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы, Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница