Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
страница4/11
Дата конвертации15.01.2013
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ГЛОССАРИЙ

Глоссарий – аудит кезінде қолданылатын негізгі терминдер мен анықтамалар. Ол аудиттің барлық стандарттарында терминдердің бірдей түсініктемесін қамтамасыз етеді.

Талдау (аналитикалық) жұмыстары - маңызды коэффициенттер мен даму бағытын талдаудан тұрады; оған болжамды ақпараттан ауытқуы немесе айнымалылығы бар өзгерістер мен өзара байланыстарды кейіннен зерттеу де кіреді.

1. Аудитордың көмекшілері - аудит өткізуге шақырылған, бірақ аудитор емес қызметкерлер.

2. Аудит – қаржылық есеп аудитінің мақсаты қаржылық есеп барлық маңызды жағынан қаржылық есепті жасаудың бекітілген негізіне сәйкес жасалғандығы туралы аудиторға пікір білдіруге мүмкіндік беру. Аудиторлық есепті жасауда мынадай сөз тіркестері қолданылады: “әділ және анық бейнеленген” немесе “барлық маңызды жағынан анық жасалған”; бұлар бір-біріне балама терминдер. Осындай мақсат қаржылық немесе басқа ақпараттар аудитіне де қойылады.

3. Аудитор – аудитқа жауапты тұлға. Бұл термин аудиторлық фирмаға сілтеме жасағанда да қолданылады (“аудитор” термині ХАС-та аудиторлық және жалғас қызметтерді сипаттағанда да қолданылады. Жалғас қызметтерді атқарушы тұлғаның клиенттің қаржылық есебінің аудиторы болу міндет емес.).

4. Сыртқы аудитор – “сыртқы аудитор” және “сырқы аудит ” терминдері “сыртқы аудиторды” “ішкі аудитордан” айыру үшін қолданылады.

5. Басқа аудитор – негізгі аудитордан бөлек аудитор, ол қаржылық есепке кіретін, тексерісін негізгі аудитор жүргізген қаржы туралы есепке жауап береді. “Басқа аудиторлар ” түсінігіне осы немесе басқа атаумен шығатын қосымша фирмалар, сол сияқты бұл компаниямен байланысы жоқ аудиторлар.

6.Негізгі аудитор – клиенттің қаржылық есебі туралы аудиторлық есеп дайындауға жауапты аудитор, егер бұл есеп өз бойына клиенттің бір немесе бірнеше құрама бөлімдері бойынша қаржылық ақпаратты кіргізген және олардың тексерісін басқа аудитор жүргізген жағдайда.

7. Аудиторлық іріктеу – іріктеу жиынтығы бойынша қорытынды жасауға таңдалып алынған баптар сипатына қатысты аудиторлық дәлелдемелер жинау және бағалауға аудиторға мүмкіндік беру үшін 100 пайыздан төмен шоттар қалдығының баптарына немесе операцияларға қатысты аудиторлық әрекеттерді пайдалану.

8. Іріктеу бірлігі - жиынтықты құрайтын жекелеген баптар.

9. Аудиторлық фирма – клиентке аудиторлық қызмет көрсететін штатында серіктері мен жұмыс істетйтін аудиторлары бар ұйым.

10. Арнайы бекітілген аудиторлық есеп – қаржылық ақпараттың тәуелсіз аудитіне байланысты жасалған есеп, қаржылық есеп бойынша берілген аудиторлық есептен бөлек, мыналарды қоса:

а) ҚЕХС –тен немесе ұлттық стандарттардан өзгеше бухгалтерлік есептің негізніде жасалған қаржылық есепті;

ә) қаржылық есептегі өзгешеліктері бар шоттар, шоттар элементтері немесе баптары;

б) келісім-шарт міндеттеріне сәйкес болу;

г) қорытындыланған қаржылық есеп.

11. Аудиторлық тәуекелдік– қаржылық есеп едәуір бұрмаланған жағдайда аудитор оған сәйкес емес аудиторлық есеп береді. Аудиторлық тәуекелділік 3 құрамадан тұрады: ажырамас тәуекелдлілік, бақылау тәуекелділігі және қателерді таба алмау қаупі.

12. Ажырамас тәуекелдік -ішкі бақылау жоқ делінген жағдайда шоттар қалдығы немесе операциялар тобының бұрмалаушылыққа шалдыққыш болуы, олар өздері жеке немесе басқа шоттардағы және операциялар тобындағы бұрмалаушылықпен біріккен кезде маңызды болуы мүмкін.

13. Бақылау тәуекелдігі - шоттар қалдығы немесе операциялар тобында болуы мүмкін қателерді бухгалтерлік есеп және ішкі бақылау жүйелері дер кезінде таба алмайды деген қауіп.

14. Қателерді таба алмау қаупі – ол өздері жеке немесе басқа шоттардағы және операциялар тобындағы бұрмалаушылықпен біріккен кезде маңызды болуы мүмкін шоттар қалдығы немесе операциялар тобында бар бұрмалаушылықтарды мазмұны бойынша жүргізілген аудиторлық әрекеттер таба алмайды деген қауіп.

15.Аудиторлық дәлелдемелер – аудиторлық есеп негізделетін қорытындылар жасау кезінде аудитордың алатын ақпараты. Дәлелдемелер өз бойына қаржылық есептің негізінде жатқан бастапқы құжаттарды және есеп регистрлерін, сол сияқты басқа көздерден алынған растаушы ақпараттарды енгізеді.

16. Ішкі аудит –клиент кәсіпорынның ішінде оның бір қызмет бөлімі ретінде құрылған жұмысты бағалау бойынша іс-әрекет. Оның міндетіне бухгалтерлік есеп пен ішкі бақылау жүйелерін тексеру, бағалау және олардың тиімділігі мен барабарлығының мониторингін жүргізу кіреді.

17. Жіберілуі мүмкін қателер – іріктеу жиынтығындағы максималды қателер, оларды аудитор қабылдауға және оларға қарамастан бұл іріктеудің нәтижесі аудит мақсатына жетуді қамтамасыз етті деген қорытынды беруге келіседі.

18. Жеткіліктілік –аудиторлық дәлелдемелердің сандық мөлшері.

19. Бизнесті білу –клиент қызмет ететін экономика мен саланы зерттеу, сол сияқты клиенттің қалай жұмыс атқаратынын білу.

20. Маңыздылық – қаржылық есептің бекімінің маңыздылығымен байланысты.

21. Тексеру – инспекция – бұл жазуларды, құжаттарды немесе материалдық активтерді тексеру.

22. Бұрмалаушылық– қаржылық есептегі дәлсіздік, олар қате жіберу немесе алаяқтық салдарынан пайда болуы мүмкін.

23. Компиляциялық келісім – қаржылық ақпаратты жинап, жіктеп және қорытындылауға оның бухгалтерлік есепті білуін аудит біліміне қарама-қарсы қойып пайдалану үшін жұмысқа бухгалтерді тарту.

24. Аудиттің компьютерлік тәсілдері (АКТ) – аудит өткізудің құралы ретінде қолданылатын аудиторлық әрекеттердің қолданбалы бағдарламасы.

25. Компьютерлік ақпараттық жүйе– компьютерлік ақпарат жүйесінің ортасы клиент аудит үшін маңызды болатын қаржылық ақпартты өңдеуге компьютер қолданғанда болады.

26. Сапаны бақылау – фирманың орындаған барлық аудиті қаржылық есеп аудитін реттейтін жалпы қағидалар және оның мақсатына сәйкес жүргізілгендігі туралы сенімді болуы үшін аудиторлық фирманың ұстанатын саясаты мен әрекеттері.

27. Бақылау ортасы- клиент басшылығының ішкі бақылау жүйесіне қатысты жалпы ойын, білетіндігі мен әрекеттерін және олардың клиент үшін маңыздылығын қамтиды.

28. Аудит көлемі – бұл термин нақты бір жағдайларда аудиттің мақсатына жету үшін қажет деп саналатын аудиторлық әрекеттерге қатысты айтылады.

29. Пікір (қорытынды, тұжырым) – аудитордың есебінде жалпы қаржылық есеп бойынша анық айтылған аудитордың пікірі жазбаша түрде беріледі. Ескертусіз пікір аудитор қаржылық есепті жасаудың концептуалды негізіне сәйкес кәсіпорынның қаржылық есебі шынайы және дәл берілген деген қорытындыға келгенде айтылады.

30. Модификацияланған аудиторлық есеп – егер есепке түсініктеме параграф қосылса немесе аудитор ескертусіз пікір бермесе аудитордың есебі модификацияланған деп саналады.

31. Алаяқтық – қаржылық есептің дұрыс жасалмауына әкелетін басшы құрамдағы бір немесе бірнеше тұлғалардың, қызметкерлердің немесе үшінші жақтың қасақана істеген әрекеті.

32. Бақылау – басқа тұлғалардың орындаған әрекеттері мен үрдісін бақылау (мысалы, клиент қызметкерлерінің тауарлы-материалдық қорларды санауын жүргізуін немесе ішкі бақылау әрекеттерінің орындалуын бақылау).

33. Ұлттық тәжірибе (аудиторлық) –анықтаған және аудит өткізгенде немесе қосалқы қызметтер көрсеткенде қолданылатын стандарттар өкілеттілігі жоқ аудит бойынша ұсыныстар жиыны.

34. Ұлттық стандарттар (аудиторлық) – аудит өткізгенде немесе қосалқы қызметтер көрсеткенде міндетті түрде қолданылуы керек, заң немесе нормативтік актілермен, немесе ел деңгейінде уәкіл ұйымдармен анықталған аудиторлық стандарттар жиынтығы.

35. Бастапқы қалдық –кезең басындағы шоттар бойынша қалдық. Бастапқы қалдық өткен кезеңнің соңғы қалдығына негізделеді және өткен кезең операциялары мен сол кезеңде қолданылған есеп саясатының әсерін көрсетеді.

36. Белгісіздік – бұл қандай да бір жағдай, оның нәтижесі клиент тарапынан тікелей бақыланбайтын, бірақ қаржылық есепке әсер ете алатын болашақ жағдайлар немесе әрекеттерге байланысты болады.

37. Сәйкессіздік –қолданыстағы заңға немесе нормативтік актілерге қарама-қайшы келетін клиент тарапынан әдейі немесе әдейі емес жасалған әрекеттер, жіберілген қателер.

38. Қызмет көрсететін ұйым – клиент қызмет көрсетуші ұйымдардың көмегін пайдалана алады (мысалы, операцияларды орындауда компьютерлік ақпарат жүйесін (КАЖ) пайдалану).

39. КАЖ-да бақылаудың жалпы жұмыстары – ішкі бақылаудың барлық талаптары орындалған деген сенімділікке жету мақсатында КАЖ-ң жұмысын жалпы бақылаудың негізін құру.

40. Көлемін шектеу- аудитордың жұмысының көлемін клиент шектеуі мүмкін (мысалы, аудитор қажет деп тапқан жұмыстарды жүргізбейді, ол туралы келісімде көрсетілген). Көлемін шектеу кейбір жағдайларға байланысты болуы мүмкін (мысалы, аудит өткізу мерзімі аудиторға түгендеуге қатысуға мүмкіндік бермейді).

41. Күтілетін қате (Expected error) – аудитордың іріктемелі жиынтықтағы күтілетін қателері.

42. Сұрақ жүргізу – клиенттің кәсіпорыны шегіде және одан тыс жақсы білетін тұлғалардан ақпарат жинау.

43. Қате –қаржылық есепте байқамай (әдейі емес) жіберілген қателер.

44. Перспективтік бағалау –перспективалық қаржылық есеп, мына негізде құрылған:

а) болашақ оқиғалар мен клиент басшысының іс-әрекетіне қатысты гипотезалық болжамдар; олардың болашақта болуы міндетті емес (мысалы, клиент ұйымдастыру сатысында болғанда немесе іс-әрекет сипатына едәуір өзгерістер енгізу мүмкіндігін қарастырғанда);

б) дәлірек және гипотезалық болжамдардың қиюласуы.

45. Перспективалық қаржылық есеп – болашақта болуы мүмкін оқиғалар және клиент жасауы мүмкін әрекеттеріне қатысты болжамдарға негізделеген қаржылық есеп. Перспективалық қаржылық есеп болжам, перспективалық бағалау немесе олардың қиюласуы түрінде болуы мүмкін.

46.Жоспарлау – аудиттің болжанған сипаты, мерзімі және көлеміне қарай жалпы стратегиясын және жете тексерілуін жасау.

47. Есептеу –бастапқы құжаттар мен есептегі жазулардың арифметикалық дәлдігін тексеру немесе тәуелсіз есептеу жүргізу.

48. Растау – есептегі жазулардағы ақпаратты растау үшін берген сұранысқа жауап беру.

49. Кейінгі оқиғалар –10 ҚЕХС –да кезең аяқталғаннан кейін пайда болатын қолайлы және қолайсыз 2 түрлі оқиғалар теңестіріледі:

а) кезең аяғындағы жағдайларға қосымша дәлелдемелер беретіндер;

б) кезең аяқталғаннан кейін пайда болған жағдайларға меңзейтіндер.

50. Келісім-хат –аудитордың өзінің тағайындалғанын, аудиттің мақсаты мен көлемін, аудитордың клиент алдындағы жауапкершілік дәрежесін және есеп үлгісін құжаттау мен қабылдауы.

51.Аудит бағдарламасы – аудиттің жалпы жоспарын орындауға қатысты жоспарланған сипаты, мерзімі және көлемін көрсететін аудит бағдарламасы.

52. КАЖ-ғы қолданбалы бағдарламаларын бақылау жұмыстары – бухгалтерлік есептің қолданбалы бағдарламаларын компьютерлік әдіспен бақылау жұмыстарын жүргізу. Бұл бухгалтерлік есептің қолданбалы бағдарламаларын бақылаудың ерекше процедураларын анықтау мақсатында, яғни барлық операцияларды жүргізуге рұқсат алынған және олар дер кезінде, толық көлемде, дәл өңделгендігіне сенімді болу үшін жүргізіледі.

53.Мәнісі бойынша жұмыстар –қаржылық есептегі маңызды бұрмалаушылықтарды табу үшін аудиторлық дәлелдемелер алу мақсатында жүргізілетін тесттер; олар екі түрге бөлінеді: а) операциялар мен шоттар сальдосын жете тестілеу;

б) аналитикалық (талдау) жұмыстар.

54. Жұмыс құжаттары –жұмыстарды жоспарлау, орындалған аудиторлық әрекеттердің сипаты, мерзімі мен көлемі, ондай әрекеттер нәтижесі бойынша және алынған аудиторлық дәлелдемелер негізінде жасалған аудитордың құжаттары. Жұмыс құжаттары қағаз жүзіндегі деректер түрінде, электронды түрде немесе құжаттарды жүргізу мен сақтаудың басқа тәсілдерін пайдалану түрінде сақталады.

55. Іріктеу тәуекелділігі – бұл аудитордың іріктеуге негізделген қорытындысының осындай әрекеттерді іріктеменің жалпы жиынтығына қолдану жағдайында жасалған қорытындысынан айырмашылығы болуы мүмкін жағдайда пайда болатын тәуекелділік.

56. Бухгалтерлік есеп жүйесі – клиенттің міндеттері мен есептік жазулары, олар арқылы операциялар қаржылық жазуды жүргізу тәсілі ретінде өңделеді. Бұндай жүйелер операциялар мен оқиғалар бойынша жинау, талдау, есептеу, жіктеу, тіркеу, жинақтау және есепті беру мақсатында қолданылады.

57. Ішкі бақылау жүйесі – клиенттің өз іс әрекетін тиімді және ретімен жүргізуге бағышталған мақсатына жетуге көмектесетін клиент басшылығының қабылдаған әрекеттері мен саясаты (ішкі бақылау). Оның ішіне клиент басшылығының саясатын сақтау, активтерді сақтау, залымдық және қателерді анықтау және алдын-алу,бухгалтерлік жазулардың толық және дәл болуы, сол сияқты дер кезінде сенімді қаржылық ақпарат дайындау кіреді. Ішкі бақылау жүйесі бухгалтерлік есеп жүйесінің атқаратын жұмыстары мәселесі шеңберінен асып жатады.

58. Тұтас тексеріс– бухгалтерлік есептің барлық жүйесі арқылы өтетін бірнеше операцияны ізін бақылайтын тест.

59. Келісілген әрекеттерді орындау бойынша келісім- аудитор келісілген әрекеттерді орындау бойынша келісімде аудитор, клиент және кез-келген үшінші жақтың арасындағы келісілген әрекеттерді орындау үшін шақырылады. Және нақты қорытынды бойынша есеп береді. Бұндай есепті алушылар аудитордың есебі бойынша өз қорытындыларын жасаулары керек. есеп келісілген әрекеттерді орындау бойынша келісімге қатысушыларға ғана беріледі, бұл әрекеттердің жасалу себебін білмейтіндер оның нәтижесін қате түсінуі мүмкін.

60. Құрамдас бөлігі – қаржылық есептері негізгі аудитор тексерген қаржылық есепке кіретін бөлімше, филиал, еншілес кәсіпорын, бірлескен кәсіпорын, тәуелді кәсіпорын немесе басқа клиенттер.

61. Сәйкестілік – аудиторлық дәлелдемелердің сапалық және сенімділігінің мөлшері.

62. Қосарлас қызметтер - өз бойына шолуды, келісілген әрекеттерді енгізеді.

63. Салыстырмалы көрсеткіштер – салыстыру мақсатында берілген өткен есепті қаржылық кезеңде немесе кезеңдердегі ашылымдар мен салыстырылатын сомалар.

64. Маңыздылық – ақпарат маңызды деп танылады, егер оның болмауы немесе бұрмалануы қаржылық есеп негізінде шешім қабылдаған пайдаланышулардың шешіміне ықпал ететін болса. Белгілі бір жағдайларды ақпараттың болмауы немесе бұрмалануына қатысты маңыздылық туралы пікір айту баптың немесе қатенің көлеміне байланысты болады. Сондықтан, маңыздылық ақпараттың пайдалылығын білдіретін бастапқы сапалық сипатынан көрі есептеу бағытын немесе шегін білдіреді.

65. Деректі маңызды бұрмалау – аудиттелген қаржылық есепте пайда болатын сұрақтармен байланысты емес басқа ақпараттардың ішіндегі деректердің маңызды бұрмалануы бұндай ақпарат қате көрсетілген немесе берілген жағдайда болады.

66. Маңызды кемшіліктер - ішкі бақылаудағы қаржылық есепке маңызды ықпал ете алатын кемшіліктер.

67. Маңызды айнымалылық –аудиттелген қаржылық есептің ақпаратына қарама қайшы келетін басқа ақпараттың болуы. Маңызды айнымалылық бұрынғы алынған дәлелдемелер негізінде жасалған аудитордың қорытындысына, және тіпті қаржылық есеп бойынша аудитордың пікірінің негізіне қатысты күмән туғызуы мүмкін.

68. Бақылау тесттері – мыналардың тиімділігін анықтауға қатысты аудиторлық дәлелдемелерді алу мақсатында жүргізіледі:

а) бухгалтерлік есеп және ішкі бақылау жүйелерінің ұйымдастырылуының, яғни маңызды бұрмалаушылықтарды болдырмау немесе оларды анықтап және түзету үшін олар қаншалықты жақсы ұйымдастырылғандығын;

б) барлық кезеңдегі ішкі бақылаудың жұмыс істеуінің.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы, Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Бұл бағдарлама «Маркетинг» пәнін оқитын экономикалық мамандықтардың студенттері үшін бастапқы бастауышы болып табылады
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
СОӨЖ және сож тапсырмалар жүйесінің мақсаты, білімді жетілдіру және нақты талдау жасау, тариха және қазіргі кездегі жағдайларды,...
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы, аға оқытушы, «Құрылыстағы бухгалтерлік есеп» пәнінен оқу-әдістемелік кешен
Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Жерді бағалау және жер кадастры» оқу-әдістемелік кешен оқу жоспары мен пәннің талаптарына сәйкес құрастырылған және пәнді оқып білуге...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница