Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт
Скачать 47.39 Kb.
НазваниеҚайырымдылық көмек көрсету туралы шарт
Дата конвертации10.01.2013
Размер47.39 Kb.
ТипДокументы
«Самұрық-Қазына» АҚ демеушілік және/немесе

қайырымдылық көмек көрсету тәртібіне

5-қосымша

Қайырымдылық көмек көрсету туралы

ШАРТ
Астана қ. №___ 201_ жылғы «___» _______
________________________________________________негізінде әрекет ететін
(жарғының, бұйрықтың, сенімхаттың)

_____________________________________________________________________тұлғасында бұдан (лауазымы, ТАӘ)

әрі «1-Тарап» деп аталатын «Самұрық-Қазына» АҚ, бірінші тараптан, және

________________________________________________негізінде әрекет ететін
(жарғының, бұйрықтың, сенімхаттың)

_____________________________________________________________________тұлғасында бұдан (лауазымы, ТАӘ)

әрі «2-Тарап» деп аталатын _______________________________________________ коммерциялық

(атауы)

емес ұйымы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке жоғарыда көрсетілгендей «Тарап» деп аталатындар мына төмендегілер туралы қайырымдылық көмек көрсету туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты: 1. Шарттың мәні


1.1. 1-Тарап ____________________________________ жобасын іске асыру мақсатында қайырымдылық көмек ретінде 2-Тарапқа __________________ (сомасы жазумен) теңге сомасындағы ақшаны (бұдан әрі – қайырымдылық көмек) өтеусіз береді, ал 2-Тарап көрсетілген ақшаны осы Шартта белгіленген тәртіппен қабылдап, пайдаланады.

1.2. Қайырымдылық көмектің сомасына Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес салықтар мен бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер енгізілген.
2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
2.1 1-Тарап:

2.1.1. осы Шарттың 1.1-тармағында көрсетілген соманы 2-Тараптың банктік шотына бір мезгілде бір жолғы төлеммен аударуға міндеттенеді.

2.2. 1-Тарап:

2.2.1. қайырымдылық көмек сомасын пайдалануға қатысты кез келген құжатқа қол жеткізу жолымен осы Шарттың талаптарына сәйкес қайырымдылық көмек сомасының мақсатты пайдаланылуына бақылауды жүзеге асыруға, сондай-ақ қайырымдылық көмек сомасының іс жүзінде (мақсатты) пайдаланылуы туралы жазбаша есепті талап етуге;

2.2.2. егер 2-Тарап осы Шарттың талаптарын орындамағаны (немесе толық шамада орындамағаны) анықталса, 2-Тарапты жазбаша хабардар еткеннен кейін кез келген уақытта осы Шартты толығымен (немесе ішінара) өзгертуге құқылы.

2.3. 2-Тарап:

2.3.1. қайырымдылық көмектің сомасын қабылдауға және оны осы Шартқа сәйкес мақсатты тағайындалуы бойынша пайдалануға;

2.3.2. осы Шарттың 5-бөлімінде көрсетілген мерзімде, сондай-ақ 1-Тараптың, оның ішінде ауызша сұратуы алынған күннен бастап он күн мерзімде қайырымдылық көмек сомасының іс жүзінде мақсатты пайдаланылғаны туралы растайтын құжаттарды, жазбаша есептерді 1-Тарапқа ұсынуға;

2.3.3. қайырымдылық көмектің сомасын мақсатымен пайдаланбаған жағдайда, 1-Тарапқа толық көлемде ақшаны қайтаруды жүзеге асыруға міндеттенеді.

3. Тараптардың жауапкершілігі


  1. Осы Шарт бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе лайықты орындалмаған жағдайда кінәлі Тарап Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес екінші Тараптың алдында жауаптылықта болады.

  2. Ақшаның мақсатымен пайдаланылмауы анықталған жағдайда, 2-Тарап 1-Тараптың хабарламасы алынған күннен бастап бес күн мерзімде осы Шарттың 1.1-тармағында көрсетілген бүкіл соманы қайтаруға, сондай-ақ хабарланған сәттен бастап ақша сомасы іс жүзінде қайтарылған күнге дейін әрбір мерзімі өткен күн үшін қайырымдылық көмек сомасының 1 (бір) пайызы мөлшерінде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндеттенеді.


4. Еңсерілмес күш жағдайлары
4.1. Тараптар еңсерілмес күш жағдайлары, атап айтқанда Шарттың талаптарын Тараптардың орындауына кедергі келтіретін өрт, соғыс туындаған, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы өзгерген және т.б. жағдайда, осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл жағдайда осындай міндеттемелердің қолданылу мерзіміне міндеттемелерді орындау тоқтатыла тұрады.

4.2. Уәкілетті орган берген құжаттар еңсерілмес күш жағдайларының растамасы болып табылады.

4.3. Осы Шарт бойынша міндеттемелерді орындауға еңсерілмес күш жағдайлары ол үшін туындаған Тарап үш күн мерзімде екінші Тарапты жоғарыда көрсетілген жағдайлардың болғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабардар етуге міндетті.
5. Есептілік
5.1. 2-Тарап 1-Тарапқа есептіден кейінгі айдың 15-інен кешіктірілмейтін мерзімде тоқсан сайын осы Шарттың №1 қосымшасына сәйкес қайырымдылық көмек қаражатының мақсатымен пайдаланылғаны туралы нақты есеп ұсынады.

5.2. 1-Тарап және 2-Тарап жобаның қаржылық шарттарын қоспағанда, жоба туралы ақпаратты жария етуге құқылы.
6. Шарттың қолданылу мерзімі
Осы Шарт оған Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған сәттен бастап күшіне енеді және Тараптар өздерінің міндеттемелерін толық және тиісті түрде орындағанға дейін қолданылады.
7. Өзге де талаптар


  1. Егер осы Шартқа барлық өзгерістер мен толықтыруларға Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және мөрмен бекітілген жағдайда олардың заңдық күші болады.

  2. Тараптардың бір де бірінің екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз өзінің құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

  3. Осы Шартта реттелмеген барлық өзге жағдайларда, Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алатын болады.

  4. Осы Шарт Тараптардың әрқайсысы үшін бір-бірден бірдей заң күші бар орыс тілінде 2 данада жасалды.


8. Тараптардың деректемелері және қолтаңбалары:

«1-Тарап» «2-Тарап»


«Самұрық-Қазына» АҚ

Почталық мекенжайы: 010000, Астана қ.,

Қабанбай батыр д-лы, 19-үй

Заңды мекенжайы: 010000, Астана қ.,

Қабанбай батыр д-лы, 23-үй

КБЕ 16

СТН 620200333937

БСН 081140000436

ЖСК KZ456010111000026976

БСК HSBKKZKX
Астана қ. «Қазақстанның халық банкі» АҚ

Лауазымы


_________________________ Т.А.Ә.


Лауазымы


_______________________ Т.А.Ә.

Похожие:

Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconДемеушілік көмек көрсету туралы шарт
«Тараптар», ал жеке-жеке жоғарыда көрсетілгендей «Тарап» деп аталатындар мына төмендегілер туралы демеушілік көмек көрсету туралы...
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconБаспасөз-релизі «Консультациялық-диагностикалық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы»
«Консультациялық-диагностикалық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметтің 2011 жылғы 24 қарашадағы...
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы №1463 Қаулысы «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы»
Жедел медициналық көмек және санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы
Жедел медициналық көмек және санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconҚызылорда облысы жастар қоғамдық бірлестіктері туралы мәлімет
Жастардың әлеуметтік қорғалуы, аналарға, жетім балаларға көмек көрсету, ауыл халқы кедейшілігімен күрес, ауыл жастарына білім алуға,...
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconБрокерлік қызмет көрсету туралы Шарт № Тараз қ. 2011 ж. «Garant Плюс»
ЖК, жшс, жылғы № мемлекеттік тіркеу туралы куәлік негізінде әрекет ететін, келесіде «Клиент», екі тарап біріге «Тараптар» деп атала...
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconБрокерлік қызмет көрсету туралы Шарт № Тараз қ. 2011 ж. «Star Group»
ММ, мккө, мккө жылғы № мемлекеттік тіркеу туралы куәлік негізінде әрекет ететін, келесіде «Клиент», екі тарап біріге «Тараптар» деп...
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconКенбай орта мектебі Педагогикалық тәжірибе шығармашылықтың бастамасы
Мақсаты: жас мұғалімдердің практикалық қызметіндегі қиыншылықтарды айқындау; жас мұғалімдерге методикалық көмек көрсету; тәжірибеге...
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconЖұмсақ бұйымдарды бағалық ұсыныс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 29. 09. 2009 Тапсырыс беруші: «Қостанай қалалық кезек күттірмейтін жедел медициналық көмек көрсету станциясы»
Тапсырыс беруші: «Қостанай қалалық кезек күттірмейтін жедел медициналық көмек көрсету станциясы» мкқК
Қайырымдылық көмек көрсету туралы шарт iconБасқа да тауарларды бағалық ұсыныс тәсілімен Мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру 24. 08. 2009 Тапсырыс беруші: «Қостанай қалалық кезек күттірмейтін жедел медициналық көмек көрсету станциясы»
Тапсырыс беруші: «Қостанай қалалық кезек күттірмейтін жедел медициналық көмек көрсету станциясы» мкқК
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница