Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры
Скачать 18.33 Mb.
НазваниеПедагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры
страница1/165
Дата конвертации10.01.2013
Размер18.33 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   165
ПЕДАГОГИКА ФАКУЛЬТЕТІ
МАМАНДЫҚ: 5В010100-МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕЛЕУ

Академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу

мамандығы бойынша білім бакалавры

1 КУРС


1 семестр-18 кредит

Цикл

код

Пән атауы

кр

цикл

код

Пән атауы

кр

Міндетті компонент – 14 кредит

Таңдау компонент -2 кредит

Жалпы білім беру пәндері

IK 1101

Қазақстан тарихы

3

Базалық пәндер

OIDDDV 117
РРDDV

117

Мектепке дейінгі баланың ойын әрекетін ұйымдастыру.

Мектепке дейінгі балаларының психологилық-педагогикалық диагностикасы

2

K(R)Ya1104

Қазақ (орыс) тілдері

3

EUR 1106

Экология және тұрақты даму

2

Базалық пәндер

VS 1201

Мамандыққа кіріспе

1
MRRP

VCh

1301

Тіл дамыту әдісте-месі және мәнерлеп оқу практикумы

3

DNV 1011

FMGSh

1011

Рухани-адамгершілік тәрбие.

Мектепке мотивациялық дайындығын қалыптастыру

2


Кәсіптен-у пәндері

OP1207

Жалпы психология

2

2 семестр-20 кредит

Міндетті компонент -18 кредит

Таңдау компонент -2 кредит

Жалпы білім беру пәндері

IYa(1)2103

Шет тілі

3

Базалық пәндер

DGJ214


Мемлекеттік тілде іс-қағаздарды жүргізу.

Мәдениеттану

2


K(R)Y1104

Қазақ (орыс) тілдері

3

Inf1105

Информатика

3

OP1110

Құқық негіздері

2

OBZh1111

Тіршілік қауіпсіздік негіздері

2

Базалық пәндер

Ped1202

Педагогика

2

DP 1208

Балалар психологиясы

2

Кәсіптендіру пәндері


MRRP

VCh1301

Тіл дамыту әдісте-месі және мәнерлеп оқу практикумы

1Мектепке дейінгі баланың ойын әрекетін ұйымдастыру. (Организация игровой деятельности детей дошкольного возраста. Psychological and pedagogical bases of a game)

Пререквизиттер: осы пәнді меңгеру үшін, келесі пәндер бойынша алынған білімге сүйенуіміз қажет: педагогика, педагогика тарихы, мектепке дейінгі психология, мектепке дейінгі педагогика, жас ерекшелік физиологиясы мен гигиенасы.

Постреквизиттер: осы пәнді оқыту барысында алынған теориялық, практикалық білімдері мектепке дейінгі мекемелердегі педагогикалық қызметтің негіздерін меңгеруге ықпалын тигізеді.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты және міндеттері. Ойынның психологиялық негіздері. Ойынның педагогикалық мәні. Балалар ойынының жіктелуі Шығармашылық және ережелі ойындар. Мектепке дейінгі балалардың сюжеттік-рольдік ойындары. Мектепке дейінгі балалардың драмалау ойындар. Мектепке дейінгі балалардың құрылыс ойындары. Дидактикалық ойындар-оқыту құралы. Мектепке дейінгі балалардың қимыл-қозғалыс ойындар.

Курстың мақсаты: Студенттерге мектепке дейінгі балалардың ойын әрекетінің ерекшелігін, оның түрлері туралы білім беріп, ұйымдастыру дағдыларын қалыптастыру.

Пәнді оқытудың міндеттері:

  • ойынның теориялық негіздері туралы білім меңгеру;

  • ойынның әрекетінің психологиялық негіздерін үйрету;

  • ойынның педагогикалық мәнін қалыптастыру;

  • ойындағы балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдарын меңгерту;

  • мектепке дейінгі балалардың ойын әрекетінің жіктелуін үйрету;

  • ойынға басшылық жасау біліктілігін қалыптастыру;

  • ойын әрекетін ұйымдастыра білуге үйрету.

Әдебиеттер тізімі

1. Меңжанова А.Н. Мектеп жасына дейінгі педагогика Алматы 1992.

2. В.И.Ядышко, Ф.А.Сохина Мектепке дейінгі педагогика Алматы.1982.

3. Балбөбек бағдарламасы-Алматы 2000.

4.М.Жұмабаев Педагогика Алматы,1994.

5. КозловаС.А., КуликоваТ.А. Дошкольная педагогика. - М.,2002.

Оқытудың тілі: қазақ, орыс.

Бағдарлама жетекшісі: аға оқытушы Шыниева Р.Т., Ахметова Г.Т.

Мектепке дейінгі балаларының психологиялық-педагогикалық диагностикасы. (Психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного возраста. Psychological and pedagogical diagnostics of preschool age children)

Пререквизиттер: Мектепке дейінгі балаларының физиологиясы және гигиенасы, жас ерекшелігі және педагогикалық психология.

Постреквизиттер: Мектепке дейінгі балаларының даму психологиясы, гылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі, педагогикалық шеберлік.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Болашақ тәрбиешінің мектепке дейінгі тұлғалық дамуының психологиялық себеп салдарын айқындаудың тиімді әдістері мен әдістемелерін меңгеруі қамтамасыз етіледі және бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық қалыптасуының жағымды педагогикалық шарттарын ұйымдастырудың баламалы әдістемелері үйретіледі. Кіші мектеп жасындағы оқушылардың тұлғасын қалыптастырудағы әлемдік және отандық психологиялық және педагогикалық диагностикалау әдістерінің қолдану аялары анықталынады.

Әдебиеттер тізімі

1. Меңжанова А.Н. Мектеп жасына дейінгі педагогика Алматы 1992.

2. В.И.Ядышко, Ф.А.Сохина Мектепке дейінгі педагогика Алматы.1982.

3. Балбөбек бағдарламасы-Алматы 2000.

4. М.Жұмабаев Педагогика Алматы,1994.

Оқытудың тілі: қазақ, орыс.

Бағдарлама жетекшісі: Қурманбекова А., Жылқыбекова Г.

Рухани-адамгершілік тәрбие. (Духовно-нравстенное воспитание. Spiritual and Moral education)

Пререквизиттер: Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндер бойынша алынған білімге сүйенуіміз қажет: Мектепке дейінгі педагогика, мектепке дейінгі тәрбие жұмысын ұйымдастыру және басқару, мектепке дейінгі психология.

Постреквизиттер: «Рухани-адамгершілік тәрбие» курсы «Тәрбие жұмысының әдістемесі», «Мектепке дейінгі педагогика» курсының «Мектепке дейінгі тәрбие жұмысын ұйымдастыру және басқару» бөлімінің логикалық жалғасы болып табылады және педагогикалық тәжірибемен тығыз байланысты.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Қоғамның қазіргі даму кезеңінде жастарға рухани адамгершілік тәрбие берудің жағдайы. Рухани адамгершілік тәрбиенің ғылыми-педагогикалық негіздері. Тұлғаның қалыптасуында рухани – адамгершілік тәрбиенің алатын орны. Рухани– адамгершілік құндылықтарға сипаттама. Рухани-адамгершілік тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі. Қазақ ғұламалары және ағартушылардың шығармаларында рухани-адамгершілік тәрбие идеялары. Халық педагогикасы негізінде рухани–адамгершілік тәрбие беру. Рухани- адамгершілік тәрбиесінің имандылық категориясы. Әдептілік - рухани–адамгершілік негізі. Ауыз әдебиет шығармаларында рухани–адамгершілік тәрбие көріністері. Рухани–адамгершілік тәрбиелілік диагностикасы.

Курстың мақсаты: білімгерлердің рухани-адамгершілік тәрбиесінің теориясы, әдістемесі және технологиясы саласынан білімі мен біліктілігін кеңейту, әрі тереңдету. Рухани-адамгершілік тәрбиесінің нақты тәрбие міндеттерін шығармашылықпен шеше білуге іскерліктерін қалыптастыру

міндеттерді шешеді:

1. Білімгерлерде жас ұрпақты тәрбиелеуде тәрбие үрдісінің өзекті проблемасы - рухани-адамгершілік тәрбиесі туралы ғылыми түсінік қалыптастыру.

2. Мектепке дейінгі балалардың тәрбие жұмыстарының ерекшеліктеріне сәйкес білімгерлердің педагогикалық іскерлігімен дағдыларын жүйелеу.

3. Білімгерлерде өз бетінше білім алуға, өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажеттілігін тәрбиелеу.

Әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандарты Астана 2004.

2. Концепция предшкольного образования –Алматы 1999

3. «Балбөбек» бағдарламасы –Алматы 1999.

4. Программа «Шаг за шагом» Ц.Р.Р. Джорджаунский университет 1994

5. Программа предшкольной подготовки 5-6 лет. Семипалатинск 1999.

6. Козлова С.А. Дошкольная педагогика М., 2000.

7. Р.С.Буре Воспитатель и детей М.2001.

Оқытудың тілі: қазақ, орыс.

Бағдарлама жетекшісі: Жылқыбекова Г.

Мектепке мотивациялық дайындығын қалыптастыру. (Формирование мотивационной готовности к школе. The formation of motivational readiness for school)

Пререквизиттері мен постреквизиттері: «Тәрбие жұмысының әдістемесі» курсы «Мектепке дейінгі педагогика» курсының «Мектепке дейінгі тәрбие жұмысын ұйымдастыру және басқару» бөлімінің логикалық жалғасы болып табылады және педагогикалық тәжірибемен тығыз байланысты.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Мектепке дейінгі балалардың мотивациялық дайындығын қалыптастыру ерекшеліктері. Мектепке дейінгі баланың мотивациялық дайындығын қалыптастырудың әдіс-тәсілдері. Мектепке дейінгі тәрбие жұмысын жоспарлау. 6 жасар балалармен жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері. Балалар ұжымын ұйымдастыру әдістемесі. Мектепке дейінгі балалардың мотивациялық дайындығының әдістері және жұмыс формалары. Тәрбиешінің функциялары. Балабақшада тәрбиеші мен тәрбиеленушілердің қарым-қатынасының мәні. Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбие жұмысы барысында танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру. Мектепке дейінгі балалармен түрті тудыру әдісі. Балабақшада ата-аналармен біріккен қызметтің жұмыс әдістемесі. Мектепке дейінгі баланың мотивациялық дайындығын жүзеге асыру әдістемесі. Баланың балабақшаға бейімделу мақсатында жүргізілетін іс-шаралар. Балабақшада мотивациялық дайындығын ұйымдастыруда жаңа технологияны қолдану. Балалардың мектепке дайындығын деңгейін анықтау диагностикасы.

Курстың мақсаты: білімгерлерге баланың мектепке мотивациялық дайындығын қалыптастыру теориясы, әдістемесі және технологиясы саласынан білімі мен біліктілігін кеңейту, әрі тереңдету, нақты мотивациялық дайындығының мазмұның шығармашылықпен шеше білуге қалыптастырады.

Пәнді оқыту міндеттері:

1. Білімгерлерде бүгінгі балабақша тәрбиешісінің мектепке мотивациялық дайындығын қалыптастыру үрдісінің өзекті проблемасы туралы ғылыми түсінік қалыптастыру.

2. Мектепке дейінгі балалардың мотивациялық дайындығын қалыптастыру ерекшеліктеріне сәйкес білімгерлердің педагогикалық іскерлігімен дағдыларын жүйелеу.

3. Білімгерлерде өз бетінше білім алуға, өзін-өзі тәрбиелеуге деген қажеттілігін тәрбиелеу.

Әдебиеттер тізімі

1. Козлова С.А. Дошкольная педагогика М., 2000.

2. Р.С.Буре Воспитатель и детей М.2001.

3. С.Әбенбаев Сынып жетекшісі А.,2001.

4. Концепция предшкольного образования –Алматы 1999

5. «Балбөбек» бағдарламасы –Алматы 1999.

Оқытудың тілі: қазақ, орыс.

Бағдарлама жетекшісі: Шыниева Р., Ахметова Г.

Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу. (Делопроизводство на государственном языке. Office work in state language)

Прекреквизиттер:Қазақ тілінің мектеп курсы.

Постреквизиттер: Курстан алған білім, іс жүргізу саласындағы сөздіктерді құжаттау және құжатпен қамтамасыз ету мәселелері бойынша маңызды нормативті құжаттарды, құжаттарды бір ізге келтіру және стандарттау , құрастыру және рәсімдік ережелерімен жұмыс істеуге үйретеді. Сауатты жазуға және құжаттау барысында ұйымдастыру, техникалық құралдарын қолдану технологиясын меңгеруге көмектеседі.

Бағдарламаның қысқаша мазмұны: Аталған курс білімгерлердің құжаттарды сауатты рәсімдеуге және үлгілерді дұрыс толтыруға арналған. Құжаттардың жасалуын, олардың тіркелуін, жіктелуін, қозғалысын, есепке алынуы мен сақталуына байланысты жұмыстардың жиынтығымен, сөздік қолданыстарды меңгеру, әдеби тіл нормаларын жақсы меңгеру мақсатында берілген. Сондай-ақ, мемлекеттік органдардың, әкімшіліктердің басқару-реттеу, ұйымдастыру-рәсімдеу қызметінде пайдаланатын ресми қарым-қатынас тілін білуге негізделген.

Пәннің мақсаты: білімгерлерді ресми іс қағаздарын мемлекеттік тілде жүргізуге үйрету, іс қағаз үлгілерін күнделікті өмірде дұрыс, сауатты жазуға дағдыландыру, құжаттау және оның іске асуын дұрыс меңгерту.

Пәннің міндеттері: білімгерлер іс қағаздарын толтыруда өз ойларын сауатты, дұрыс жазуға, айтуға баулу, қазақ тілінің тілдік жүйесін лексикалық, граматикалық, орфографиялық, нормаларын жетік меңгеруге үйрету.

Лексика-граматикалық тапсырмалар беріп, ситуациялық тапсырмалармен ойын түрлерін беру арқылы оны практикада қолдануға үйрету.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   165

Похожие:

Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры icon5В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы
Педагогика, мектепке дейінгі меке-мелердегі әдістемелік жұмыс, пе-дагогика та-рихы
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconЖоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығы
М010100 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы пәндерінің (Дүниетану теориясы мен әдістемесі, Мектепке дейінгі балалардың...
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
«Біз мектепке барамыз» мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту бағдарламасы. Астана, 2009. 106 б
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconБ. А. Нарынова 31. 08. 2011ж. «Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу» 0101000 мамандығы бойынша оқу үрдісінің кестесі
«Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу» 0101000 мамандығы бойынша оқу үрдісінің кестесі
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
В010100 – «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» (бакалавриат) мамандығының элективті пәндер каталогы
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры icon050101 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconФизика-математика факультеті 5В011100 – «Информатика» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы Берілетін дәреже
Берілетін дәреже: Бакалаврдың білім беру бағдарламаларын меңгерген және дипломдық жұмыс қорғаған тұлғаларға 5В011100 “Информатика”...
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconЭкономика және қашықТЫҚтан оқыту институты 5В090500– «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы бойынша оқу бағдарламасының жалпы сипаттамасы
Берілетін дәреже/біліктілік: Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын меңгерген тұлғаларға 5В090500 – «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы...
Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры icon«Дошкольное воспитание и обучение» «Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу»

Педагогика факультеті мамандық: 5В010100-мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу академиялық дәреже: Мектепке дейнгі оқыту және тәрбиелеу мамандығы бойынша білім бакалавры iconПедагогика ғылымдары бойынша 13. 00
Педагогика ғылымдары бойынша 13. 00. 02 – оқыту және тәрбиелеу теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница