Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы
НазваниеҚазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы
страница1/13
Дата конвертации14.11.2012
Размер1.7 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕР-ТЕХНИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ
«Бизнесті бағалау» кафедрасы


«Бекітемін»

Оқу ісі жөніндегі проректор

____________

________________________

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

АСТАНА 2009

Оқу әдістемелік кешені «Ақша, несие, банктер» мамандығының негізгі жоғарғы білімнің мемлекеттік стандарты негізінде құрылған
Оқу әдістемелік кешенін жасаған «Бизнесті бағалау» кафедрасының аға оқытушысы, э.ғ.к. Жумина Г.Е.

Жұмыс бағдарламасы (Syllabus) «Бизнесті бағалау» кафедрасында отырысында бекітілген

Хаттама ____№1 , 02.09.2009

кафедра меңгерушісі э.ғ.к., доцент Есенгельдина А.С. __________________

қолы
Академияның оқу-әдістемелік кеңесімен қарастырылды және мақұлданды.

Хаттама _____________________

Академиясының оқу ісі жөніндегі проректоры
э.ғ.к., доц. Тұрдалы Н.О.

________________

қолы

Аңдатпа: Аталған әдістемелік нұсқаулық кредиттік оқу жүйесі жағдайына сәйкес оқу процессін реттейтін негізгі құжат ретінде пәнді оқу алдында студенттерге берілетін, оқу-әдістемелік кешеннің мақсатын, міндеттерін және сипатын анықтайды.

Ақша, несие, банктер пәні 3,4 семестрде оқытылады. Ақша, несие, банктер пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің құрылымы пәнді оқытудың бағдарламасы, оқу жоспарының көшірмесі, тапсырмалар түрлері мен оларды орындау мерзімдері, бақылау түрлерi бойынша рейтингтiк балдар, курстың бағыты және саясаты, курстың тақырыптық жоспары, дәріс сабақтарының конспектісі, СӨЖ-ге арналған тапсырмалар, тест сұрақтары мен олардың жауаптары, реферат тақырыптарының тізімі, емтихан сұрақтары, сәжірибелік сақбақтардың тапсырмалары, СОӨЖ тапсырмалары, және пайдалануға ұсынылған әдебиеттер тізімдері және оқу әдістемелік құралдар және глосарий қамтылған.

Сонымен қатар, Ақша, несие, банктер пәнінен алған білімдерін студенттер Қаржылық қадағалау, Банктік менеджмент, Банктік маркетинг пәндерін игеруге пайдаланады

1.1 Оқытушы туралы мәліметтер:

Сабақ жүргізетін оқытушы: Жумина Гульзира Елемесовна, э.ғ.к., доцент

Байланыс ақпараты:

Кафедрада болатын уақыты

1.2. Пән туралы мәлімет:

Атауы: Ақша, несие, банктер

Кредит саны: 3

Сабақ өткізу орыны:

1-кесте

 1. 1.2 Оқу жоспарының көшірмесі

Курс

СеместрКредит


Аптадағы академиялық сағаттар

Бақылау нысаны

Дәріс

Лаб. сабақ


Прак./

семинар сабағы


СӨЖ


СОӨЖ

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

3,4

3

2
1

3

3

9

Емтихан

1.3 Пререквизиттар: экономикалық теория, экономикалық ілімдер тарихы.

1.4 Постреквизиты : банк ісі, ақша-несиелік реттеу, қаржы
1.5.Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеті

Пәнді оқытудың басты міндеті – ақша айналымы мен несиенің заңдылықтарын оқу, қазіргі ақша, несие, банк жүйелері мен олардың элементтерін ұйымдастыру, макроэкономикалық реттеудегі ақшаның, несиенің және банктің ролін, сондай-ақ нарықтық экономика жағдайындағы орталық және коммерциялық банктердің орны мен ролін оқыту.

Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ мамандарға ақша, несие, банктер теориялары саласында іргетестық білімдерді қалыптастырып, тарихи және теориялық аспектіде олардың қазіргі нарық экономикасындағы мәнін, қызметтерін және ролін ашу болып табылады.
1.6 Тапсырмалар түрлерi мен олардың орындалу мерзiмдерi

2-кесте

Тапсырмалар тізімі және түрлері, оларды орындау кестесі

Бақылау түрлерi

Жұмыс түрлерi

Жұмыс тақырып

тары

Беттерiн кірсете отырып, әдебиеттерге сiлтеме жасау

Баллы (рейтинг шкаласына сәйкес)

Тапсыру мерзiмдерi

Ағымдағы бақылау

Сұрақтар, тестер

1-3

1. Негiзгi (1-7)

10

3-апта

Ағымдағы бақылау

Сұрақтар, тестер

3-5

Әдiст. Материалдар (41-43)

10

6-апта

Аралық бақылау

Реферат

1-15

1. Негiзгi (1-14)

10

7-апта

Ағымдағы бақылау

Сұрақтар, тестер

6-10

2. Негiзгi және қосымша (14-21)

10

10-апта

Ағымдағы бақылау

Сұрақтар, тестер

11-14

1. Негiзгi (21-40)

10

12-апта

Аралық бақылау

Реферат

16-33

3. Әдiст. Материалдар (41-43)

10

14-апта

Қортынды бақылау

Емтихан

1-14

1. Негiзгi (1-40)

40

15-апта1.7 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер


 1. Ақша, несие банктер. Оқулық. / Ғ.С. Сейтқасымов, Алматы Экономика, 2001.

 2. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие. Оқу құралы. Алматы. Издат-маркет. 2004.

 3. Мақыш С.Б. Коммерциялық банктердiң операциялары. Оқу құралы. Алматы. Издат-маркет. 2004

 4. Мақыш С.Б., Ілиясов А.Ә Банк ісі Оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті 2004

 5. Көшенова Б.А. Ақша, несие, банктер, валюталық қатынастар. Алматы. Экономика, 2000

 6. Банковское дело Под ред. Г.С. Сейткасымова // Алматы “Қаржы-Қаражат” 1998.

 7. Банковское дело Под ред. О.И. Лаврушина // Москва “Финансы и стататистика” 1998.

 8. Деньги, кредит, банки Под ред. Г.С. Сейткасымова, // Алматы “Экономика” 1999.

 9. Финансы . Денежное обращение. Кредит. Под ред Л.А. Дробозиной М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997

 10. Е.Б. Ширинская Операции коммерческих банков и зарубежный опыт // Москва “Финансы и статистика” – 1993.

 11. Общая теория денег и кредита Под ред. Е.Ф. Жукова // Москва: Банки и биржи, 1995.

 12. О.М. Маркова и др. Коммерческие банки и их операции// Москва: Банки и биржи, 1995.

 13. Сборник нормативно-законодательных актов по рынку ценных бумаг в РК Алматы, Изд РЦБК, 1997

 14. Брокеры и регистраторы на рынке ценных бумаг. Учебное пособие для подготовки специалистов к государственой аттестации. Коллектив авторов. Алматы: Информационное агенство финансовых рынков ИРБИС, 2000.

 15. Рынок ценных бумаг / под ред. В.А. Галанова и А.И Басова – М.: Финансы и статистика, 1996.

 16. Алехин Б.И Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые операции. – Самара: СамВен, 1992

 17. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг – М.: Финасы и статистика. 1992

 18. Сейткасымов Г.С., Ильясов А.А. Формирование фондового рынка А.:Экономика 1996

 19. Ануарбеков, Шарипов А.А. Справочник по ценным бумагам в РК Алматы, 1995

 20. Кулекеев Ж.А. Джексебаева Л.Н. Государственные ценные бумаги в экономике Казахстана. Алматы Экономика, 1996

 21. Бычков А.П. Мировой рынок ценных бумаг: институты, инструменты, инфраструтура – М.: Диалог – МГУ, 1998.

Қосымша әдебиеттер

 1. “ҚР-да ұлттық валютаны енгiзу туралы” ҚР Президентiнiң заң күшi бар жарлығы // 12.11.1993.

 2. “ҚР-ғы Ұлттық банк туралы” ҚР заңы 30.03.1995.

 3. “ҚР-ғы банктер және банктiк қызмет туралы” ҚР заңы / 31.08.1995.

 4. “Бағалы қағаздар нарығы туралы” ҚР заңы// 06.08.2003.

 5. “ҚР-да вексель айналысы туралы” ҚР заңы// 28.04.1997

 6. Программа развития денежно-кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан на 2005-2007 г.г

 7. Закон Республики Казахстан О микро кредитных организациях. от 6 марта 2003г № 329-11

 8. Гринберг И Рубль, червонец, тенге…-Алматы .: Каржы-Каражат , 1997.

 9. Габжалелов Х. Тенге . -Алматы.: Атамура ,2004.

 10. Нурсейт Н. А. Обеспечение устойчивости национальной валюты. –Алматы .: Даур, 2004.

 11. Матлин А.М. Деньги и экономические решения .- М. : Дело, 2001.

 12. Ирвин Фишер Покупательная сила денег .- М. : Дело, 2001.

 13. Милтон Фридман . Если бы заговорили деньги.- М. : Дело, 2000.

 14. Бурлачков В.Н. Денежная теория и динамичная экономика. – М. Эдиториал УРСС , 2003


Әдістемелік материалдар

 1. Мақыш С.Б., Сұпығалиева Г.И, Керімбеквоа Н.Н. Ақша, несие банктер пәнінен практикум Оқу құралы. Алматы. Қазақ университеті 2004

 2. Мақыш С.Б. Ақша, несие банктер пәнінен курс жұмысын жазуға арналған нұсқаулық. Алматы 2005.

 3. Мақыш С.Б. Ақша, несие банктер пәнінен тест сұрақтары. Алматы. Қазақ университеті 2001.


1.8 Бақылау түрлерi бойынша рейтингтiк баллдарды білу

Мамандықтың оқу жоспарына енген әрбір пәндер рейтингі 100 баллдық шкала бойынша бағаланады.

Әрбір пәндер үшін бақылаудың төмендегі түрлері белгіленеді: ағымдақ бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау (3-кесте)

3-кесте
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы «Қаржы» мамандығының негізгі жоғарғы білімнің мемлекеттік стандарты негізінде құрылған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы «Қаржы» мамандығының негізгі жоғарғы білімнің мемлекеттік стандарты негізінде құрылған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
Жұмыс бағдарламасы «Қаржы» мамандығының негізгі жоғарғы білімнің мемлекеттік стандарты негізінде және «Қаржы» пәнінің типтік бағдарламасы...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі қазақ инженерлік-техникалық академиясы «БАҒалау және бизнес» кафедрасы
«050908 Бағалау» мамандықтарына Мемлекеттік Білім Стандарттарына сәйкес және Білім және Ғылым Министрлігі жанындағы 06. 06. 2006...
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі Қазақ инженерлік-техникалық академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
ОӘК Қазақ инженерлік- техникалық академиясының оқу- әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
Қазақстан республикасы білім және ғылым министірлігі қазақ инженер-техникалық академиясы «Бизнесті бағалау» кафедрасы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі Қазақ инженерлік – техникалық Академиясы «Бағалау және бизнес» кафедрасы
«Бағалау және бизнес» кафедрасының аға оқытушысы, Жуматаева Бақытжамал Әшімқызы
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница