Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
НазваниеҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
страница1/4
Дата конвертации18.01.2013
Размер0.49 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Х.Досмухамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті

Экономика факультеті

Қаржы және есеп кафедрасыУниверситет Ғылыми Кеңесі шешімімен бекітілген
Кеңес төрағасы ___________________Б.Ә. Сайлыбаев

___ хаттама "____" _______________ 2012ж.


ҚР МЖМБС 6.08. 008 – 2008
050509, 5В050900-Қаржы (бакалавриат) мамандығының

элективті пәндер каталогы
2012-2013 оқу жылы

Атырау, 2012

Мамандық: 5В050900 – Қаржы

Оқу мерзімі: 4 жыл

Оқу түрі: күндізгі

2 курс.

Академиялық дәрежесі: 5В050900 Қаржы мамандығы бойынша

«Экономика және бизнес бакалавры»
Базалық пәндері- 15 кредит

Білім бағдарламасы: 5В050901 «Банк ісі»
Пәннің коды, аты

Пререквезиті

Постреквезиті

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Семестр

1.

Mar 2204 МаркетингОқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Банк ісі», «Ақша, несие, банктер», сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта “Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік”, “Банктік тәуекелдер”, ”Ақша-несиелік реттеу”, ”Банктік маркетинг”, ”Валюталық операциялар”, “Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау” курстарында қолданылады.

Курс пәні, қүрылымы мен міндеттері. Коммерциялық банктер қызметінің міндеттері мен шарттары. Банк ресурстары, оларды қалыптастыру және реттеу.
Банктердің пассив операциялары. Қарыз алушының несие қабілеттілігі және оны анықтау әдістемесі. Банк қарыздарын қайтаруды қамтамасыз ету нысандары.

3

3

2.

EMR 2201 Экономиканы мемлекеттік реттеу

Оқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Қаржы», «Ақша, несие, банктер», «Макроэкономика» сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта «Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру», «Банктік тәуекелдер», «Векселді несиелендіру», «Валюталық операциялар» курстарында қолданылады.

Берілген курс Қазақстан Республикасында жүргізілетін экономиканы ақша-несиелік реттеу тәжірибиесін және жүйесін оқуға, сондай-ақ олардың болшақта нарықты экономика жағдайында дамуына мүмкіндік беретін парктикалық пәнді қарастырады. Бұнда сондайақ нарықтық қатынастары дамыған кейбір елдердің экономикасын Мемлекеттік қаржыны реттеу ұйымдастырудың тәжірибиесі көрініс табады.

3

4

3.

BE 2202

Бухгалтерлік есеп


пәнді игеруге қажетті дағдылар мен білім: ойлау қабілеттілігінің болуы, талдау жасай білуі, өз ойын тұжыруы, ситуациялық есеп шығара білу қабілеттілігі.

“ Бухгалтерлік есеп

” пәнінен оқытуға негіз болатын пәндер. “Корпоративтік қаржы”, “Қаржылық бақылау”, “Қаржылық және басқарушылық талдау”

Бухгалтерлік есеп пәні, әдісі, объектілері, субъектілері бар есептің жеке түрі. Курстың негізгі міндеттері – мыналар бойынша теориялық білім алу және тәжірибе жинақтау: салық есебінде қолдану үшін бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша ақпараттарды тіркеу, өңдеу және жүелеу бойынша; ағымдық салық есебінің регистрлерін жүргізу, жылдық жиынтық табыс және одан шегерілетіндер жөніндегі декларацияны құрастыру бойынша.

3

4

4.

ANB 2205 Ақша.Несие.Банктер.

пәнді игеруге қажетті дағдылар мен білім: ойлау қабілеттілігінің болуы, талдау жасай білуі, өз ойын тұжыруы, ситуациялық есеп шығара білу қабілеттілігі.

«Ақша, несие, банктер» пәнін оқытуға негіз болатын пәндер: «Қар-жы», «Банк ісі», «Банктік тәуекелдер», “Валюталық операция”, “Бағалы қағаздар нарығы”, “Банк қызметін-дегі маркетинг жә-не менеджмент не-гіздері” және басқа да оқу пәндерімен қосылып ақша-несие қатынастары-ның, банктік қызмет теориясының және оны ұйымдас-тыру негіздерінің мәні туралы білімді қарастырып, олар-дың маңызы мен экономикадағы қолдану механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік бе-реді.

«Ақша, несие, банктер» курсы-теориялық курс. «Ақша, несие, банктер» курсының құралы, ақшаның, несиенің және банктердің қызмет ету тенденциясы мен негізгі заңдылығы болып табылады. Сонымен бірге қазіргі кездегі ақша-несие және валюта жүйелерін ұйымдастыру формалары мен қағидалары, ақша, несие және банктердің теориялық аспектлері, ақша несие жұйесін, халықаралық несие – есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығын қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесі қарастырылады.

3

3

5


KND 2210

Қаржы нарықтары және делдалдары

Оқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Қаржы», «Ақша, несие, банктер», «Макроэкономика» сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта «Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру», «Банктік тәуекелдер», «Векселді несиелендіру», «Валюталық операциялар» курстарында қолданылады.

Қаржылық нарық, делдалдар мен қатысушылар туралы түсінік. Қаржылық нарық және оның құрылымы. Әртүрлі елдердің қаржылық нарығының инфрақұрылымы. Қор нарығы және оның құрылымы. Қор биржалары және олардың қаржылық нарықтағы ролі. Биржадан тыс нарық. Қаржылық нарықтарды глобализациялау. Капиталдар нарығы: қарапайым акциялар, облигациялар, орта мерзімді вексельдер. Капитал нарығының қатысушылары. "Қарыз нарығы" мен "Капитал нарығы" арасындағы айырмашылық. Американдық және Еуропалық опциондар. Салымдардың пайдалылығы. Ақша нарығы туралы түсінік. Ақша нарығының құралдары. Банктік акцептер және олардың ерекшеліктері. Қысқа мерзімді қазынашылық вексельдер және олардың сипаттамасы. Коммерциялық вексельдер. Валюта нарығының дамуы. Валютаның биржалық және биржадан тыс нарықтары. Қазақстан Республикасы қаржы нарығындағы сақтандырушы компаниялар мен ЖЗҚ қызметін реттеу жөніндегі комитет. Қор нарығындағы кәсіби қызмет. Үлттық банк – Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеуші орган ретінде. Өзін- өзі реттеуші ұйымдардың қаржылық нарыққа кәсіби қатысушылардың ролі.


3

4


Білім бағдарламасы: 5В050902 «Қаржы менеджменті»Пәннің коды, аты

Пререквезиті

Постреквезиті

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Семестр

1.

EMR 2201 Экономиканы мемлекеттік реттеу

Оқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Қаржы», «Ақша, несие, банктер», «Макроэкономика» сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта «Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру», «Банктік тәуекелдер», «Векселді несиелендіру», «Валюталық операциялар» курстарында қолданылады.

Берілген курс Қазақстан Республикасында жүргізілетін экономиканы ақша-несиелік реттеу тәжірибиесін және жүйесін оқуға, сондай-ақ олардың болшақта нарықты экономика жағдайында дамуына мүмкіндік беретін парктикалық пәнді қарастырады. Бұнда сондайақ нарықтық қатынастары дамыған кейбір елдердің экономикасын Мемлекеттік қаржыны реттеу ұйымдастырудың тәжірибиесі көрініс табады.

3

4

2.

BE 2202

Бухгалтерлік есеп


пәнді игеруге қажетті дағдылар мен білім: ойлау қабілеттілігінің болуы, талдау жасай білуі, өз ойын тұжыруы, ситуациялық есеп шығара білу қабілеттілігі.

“ Бухгалтерлік есеп

” пәнінен оқытуға негіз болатын пәндер. “Корпоративтік қаржы”, “Қаржылық бақылау”, “Қаржылық және басқарушылық талдау”

Бухгалтерлік есеп пәні, әдісі, объектілері, субъектілері бар есептің жеке түрі. Курстың негізгі міндеттері – мыналар бойынша теориялық білім алу және тәжірибе жинақтау: салық есебінде қолдану үшін бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша ақпараттарды тіркеу, өңдеу және жүелеу бойынша; ағымдық салық есебінің регистрлерін жүргізу, жылдық жиынтық табыс және одан шегерілетіндер жөніндегі декларацияны құрастыру бойынша.

3

4

3.

Mar 2204 Маркетинг

Оқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Банк ісі», «Ақша, несие, банктер», сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта “Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік”, “Банктік тәуекелдер”, ”Ақша-несиелік реттеу”, ”Банктік маркетинг”, ”Валюталық операциялар”, “Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау” курстарында қолданылады.

Курс пәні, қүрылымы мен міндеттері. Коммерциялық банктер қызметінің міндеттері мен шарттары. Банк ресурстары, оларды қалыптастыру және реттеу.
Банктердің пассив операциялары. Қарыз алушының несие қабілеттілігі және оны анықтау әдістемесі. Банк қарыздарын қайтаруды қамтамасыз ету нысандары.

3

3

4.

ANB 2205 Ақша.Несие.Банктер.

пәнді игеруге қажетті дағдылар мен білім: ойлау қабілеттілігінің болуы, талдау жасай білуі, өз ойын тұжыруы, ситуациялық есеп шығара білу қабілеттілігі.

«Ақша, несие, банктер» пәнін оқытуға негіз бола-тын пәндер: «Қаржы», «Банк ісі», «Банктік тәуекелдер», “Валюталық операция”, “Бағалы қағаздар нарығы”, “Банк қызметін-дегі маркетинг және менеджмент не-гіздері” және басқа да оқу пәндерімен қосылып ақша-несие қатынастары-ның, банктік қызмет теориясының және оны ұйымдастыру негіздерінің мәні туралы білімді қарастырып, олар-дың маңызы мен экономикадағы қолдану механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік бе-реді.

«Ақша, несие, банктер» курсы-теориялық курс. «Ақша, несие, банктер» курсының құралы, ақшаның, несиенің және банктердің қызмет ету тенденциясы мен негізгі заңдылығы болып табылады. Сонымен бірге қазіргі кездегі ақша-несие және валюта жүйелерін ұйымдастыру формалары мен қағидалары, ақша, несие және банктердің теориялық аспектлері, ақша несие жұйесін, халықаралық несие – есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығын қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесі қарастырылады.

3

3

5.

KND 2210

Қаржы нарықтары және делдалдары

Оқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Қаржы», «Ақша. Несие. Банктер», «Макроэкономика» сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта «Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру», «Банктік тәуекелдер», «Векселді несиелендіру», «Валюталық операциялар» курстарында қолданылады.

Қаржылық нарық, делдалдар мен қатысушылар туралы түсінік. Қаржылық нарық және оның құрылымы. Әртүрлі елдердің қаржылық нарығының инфрақұрылымы. Қор нарығы және оның құрылымы. Қор биржалары және олардың қаржылық нарықтағы ролі. Биржадан тыс нарық. Қаржылық нарықтарды глобализациялау. Капиталдар нарығы: қарапайым акциялар, облигациялар, орта мерзімді вексельдер. Капитал нарығының қатысушылары. "Қарыз нарығы" мен "Капитал нарығы" арасындағы айырмашылық. Американдық және Еуропалық опциондар. Салымдардың пайдалылығы. Ақша нарығы туралы түсінік. Ақша нарығының құралдары. Банктік акцептер және олардың ерекшеліктері. Қысқа мерзімді қазынашылық вексельдер және олардың сипаттамасы. Коммерциялық вексельдер. Валюта нарығының дамуы. Валютаның биржалық және биржадан тыс нарықтары. Қазақстан Республикасы қаржы нарығындағы сақтандырушы компаниялар мен ЖЗҚ қызметін реттеу жөніндегі комитет. Қор нарығындағы кәсіби қызмет. Үлттық банк – Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеуші орган ретінде. Өзін- өзі реттеуші ұйымдардың қаржылық нарыққа кәсіби қатысушылардың ролі.


3

4

Білім бағдарламасы: 5В050903«Мемлекеттік және жергілікті қаржы»
Пәннің коды, аты

Пререквезиті

Постреквезиті

Пәннің қысқаша мазмұны

Кредит саны

Семестр

1.

EMR 2201 Экономиканы мемлекеттік реттеу

Оқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Қаржы», «Ақша, несие, банктер», «Макроэкономика» сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта «Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру», «Банктік тәуекелдер», «Векселді несиелендіру», «Валюталық операциялар» курстарында қолданылады.

Берілген курс Қазақстан Республикасында жүргізілетін экономиканы ақша-несиелік реттеу тәжірибиесін және жүйесін оқуға, сондай-ақ олардың болшақта нарықты экономика жағдайында дамуына мүмкіндік беретін парктикалық пәнді қарастырады. Бұнда сондай-ақ нарықтық қатынастары дамыған кейбір елдердің экономикасын Мемлекеттік қаржыны реттеу ұйымдастырудың тәжірибиесі көрініс табады.

3

4

2.

BE 2202

Бухгалтерлік есеп


пәнді игеруге қажетті дағдылар мен білім: ойлау қабілеттілігінің болуы, талдау жасай білуі, өз ойын тұжыруы, ситуациялық есеп шығара білу қабілеттілігі.

“ Бухгалтерлік есеп

” пәнінен оқытуға негіз болатын пәндер. “Корпоративтік қаржы”, “Қаржылық бақылау”, “Қаржылық және басқарушылық талдау”

Бухгалтерлік есеп пәні, әдісі, объектілері, субъектілері бар есептің жеке түрі. Курстың негізгі міндеттері – мыналар бойынша теориялық білім алу және тәжірибе жинақтау: салық есебінде қолдану үшін бухгалтерлік есеп мәліметтері бойынша ақпараттарды тіркеу, өңдеу және жүелеу бойынша; ағымдық салық есебінің регистрлерін жүргізу, жылдық жиынтық табыс және одан шегерілетіндер жөніндегі декларацияны құрастыру бойынша.

3

4

3.

Mar 2204 Маркетинг

Оқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Банк ісі», «Ақша, несие, банктер», сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта “Банктегі бухгалтерлік есеп және есептілік”, “Банктік тәуекелдер”, ”Ақша-несиелік реттеу”, ”Банктік маркетинг”, ”Валюталық операциялар”, “Коммерциялық банктердегі қаржылық талдау” курстарында қолданылады.

Курс пәні, қүрылымы мен міндеттері. Коммерциялық банктер қызметінің міндеттері мен шарттары. Банк ресурстары, оларды қалыптастыру және реттеу.
Банктердің пассив операциялары. Қарыз алушының несие қабілеттілігі және оны анықтау әдістемесі. Банк қарыздарын қайтаруды қамтамасыз ету нысандары.

3

3

4.

ANB 2205 Ақша.Несие.

Банктер.

пәнді игеруге қажетті дағдылар мен білім: ойлау қабілеттілігінің болуы, талдау жасай білуі, өз ойын тұжыруы, ситуациялық есеп шығара білу қабілеттілігі.

«Ақша, несие, банктер» пәнін оқытуға негіз бола-тын пәндер: «Қаржы», «Банк ісі», «Банктік тәуекелдер», “Валюталық операция”, “Бағалы қағаздар нарығы”, “Банк қызметін-дегі маркетинг және менеджмент негіздері” және басқа да оқу пәндерімен қосылып ақша-несие қатынастарының, банктік қызмет теориясының және оны ұйымдастыру негіздерінің мәні туралы білімді қарастырып, олардың маңызы мен экономикадағы қолдану механизмін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді.

«Ақша, несие, банктер» курсы-теориялық курс. «Ақша, несие, банктер» курсының құралы, ақшаның, несиенің және банктердің қызмет ету тенденциясы мен негізгі заңдылығы болып табылады. Сонымен бірге қазіргі кездегі ақша-несие және валюта жүйелерін ұйымдастыру формалары мен қағидалары, ақша, несие және банктердің теориялық аспектлері, ақша несие жұйесін, халықаралық несие – есептік және валюталық қатынастар, бағалы қағаздар нарығын қалыптастыру негіздерінің толық білім жүйесі қарастырылады.

3

3

5.

KND 2210

Қаржы нарықтары және делдалдары

Оқылатын курсты игеруге қажетті дағдылар мен білімі: экономикалық пәндерден алған білімдерін атап айтсақ: «Экономикалық теория», «Қаржы», «Ақша, несие, банктер», «Макроэкономика» сияқты кәсіптік пәндерден кейін оқылатын іргелі экономикалық пән болып табылады.

Бұл курста алынған бiлiм болашақта «Инвестицияны қаржыландыру және несиелендіру», «Банктік тәуекелдер», «Векселді несиелендіру», «Валюталық операциялар» курстарында қолданылады.

Қаржылық нарық, делдалдар мен қатысушылар туралы түсінік. Қаржылық нарық және оның құрылымы. Әртүрлі елдердің қаржылық нарығының инфрақұрылымы. Қор нарығы және оның құрылымы. Қор биржалары және олардың қаржылық нарықтағы ролі. Биржадан тыс нарық. Қаржылық нарықтарды глобализациялау. Капиталдар нарығы: қарапайым акциялар, облигациялар, орта мерзімді вексельдер. Капитал нарығының қатысушылары. "Қарыз нарығы" мен "Капитал нарығы" арасындағы айырмашылық. Американдық және Еуропалық опциондар. Салымдардың пайдалылығы. Ақша нарығы туралы түсінік. Ақша нарығының құралдары. Банктік акцептер және олардың ерекшеліктері. Қысқа мерзімді қазынашылық вексельдер және олардың сипаттамасы. Коммерциялық вексельдер. Валюта нарығының дамуы. Валютаның биржалық және биржадан тыс нарықтары. Қазақстан Республикасы қаржы нарығындағы сақтандырушы компаниялар мен ЖЗҚ қызметін реттеу жөніндегі комитет. Қор нарығындағы кәсіби қызмет. Үлттық банк – Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеуші орган ретінде. Өзін- өзі реттеуші ұйымдардың қаржылық нарыққа кәсіби қатысушылардың ролі.


3

4


Мамандық: 5В050900 – Қаржы

Оқу мерзімі: 4 жыл

Оқу түрі: күндізгі

3 курс.

Академиялық дәрежесі: 5В050900 Қаржы мамандығы бойынша

«Экономика және бизнес бакалавры»
  1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы алғАШҚЫ Әскери дайындық
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу туралы хабарландыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Ғылым ордасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconКонкурс тәсілімен тәжiрибелі өнеркәсiптiк жабдықтарды сатып алу Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Микробиология және вирусология институты»
Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Микробиология және вирусология институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы...
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім беру академиясы информатика жалпы білім беретін мектептің 7-9 сыныптарына арналған
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы сызу бағдарламасы
Республикасы Білім және ғылым министрінің 09. 07. 2010 жылғы №367 бұйрығымен бекітілген
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница