Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України
НазваниеПро затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України
страница1/13
Дата конвертации01.02.2013
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.04.2006 N 185

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 травня 2006 р.

за N 529/12403

  Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони N 476 від 21.08.2007 )

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 653 "Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону" та у зв'язку зі зміною організаційно-штатної структури органів пожежної безпеки Збройних Сил України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 5 квітня 1997 року N 115 "Про затвердження Положення про пожежну охорону в Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9 липня 1997 року за N 251/2055, вважати такими, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України ПОГОДЖЕНО: Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

А.С.Гриценко А.П.Медвідь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони

України

10.04.2006 N 185

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 травня 2006 р.

за N 529/12403

ПОЛОЖЕННЯ

про пожежну безпеку в Збройних Силах України

( У тексті Положення слова "Управління пожежної безпеки Генерального штабу Збройних Сил України" замінено словами "Управління пожежної безпеки Збройних Сил України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони N 476 від 21.08.2007 )

1. Загальні положення

1.1. Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України (далі - Положення) розроблене на підставі Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 року N 653, визначає організацію і завдання органів пожежної безпеки в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, порядок їх підпорядкованості і обов'язки посадових осіб органів пожежної безпеки Збройних Сил України.

1.2. Органи пожежної безпеки Збройних Сил України створюються для виконання завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", з метою захисту життя і здоров'я людей, об'єктів Збройних Сил України та Міністерства оборони України від пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на цих об'єктах.

1.3. У Збройних Силах України та Міністерстві оборони України пожежна безпека забезпечується шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

1.4. До органів пожежної безпеки Збройних Сил України (далі - органи пожежної безпеки) відносяться:

Управління пожежної безпеки Збройних Сил України;

територіальні управління пожежної безпеки;

служби пожежної безпеки видів Збройних Сил України;

служби пожежної безпеки об'єднань, з'єднань;

служби пожежної безпеки військових частин;

командири (начальники) пожежних підрозділів, передбачених штатом військових частин (тут і далі під пожежними підрозділами, передбаченими штатами, слід розуміти військові пожежні підрозділи (рота, взвод, команда, нагляд та 1-й навчальний центр (підготовки та перепідготовки фахівців пожежної безпеки), які укомплектовані військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України).

1.5. Органи пожежної безпеки в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами і директивами Міністра оборони України, наказами та директивами начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також цим Положенням.

Чисельність особового складу органів пожежної безпеки визначається з урахуванням покладених завдань та за погодженням з центральним органом державного пожежного нагляду.

1.6. Основними завданнями органів пожежної безпеки є:

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видах Збройних Сил України, інших органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України та підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - військові частини), удосконалення та організація пожежно-профілактичної роботи, організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки у Збройних Силах України та в Міністерстві оборони України, контроль за їх виконанням, у тому числі при проектуванні, реконструкції і будівництві будівель (споруд) та створенні військової техніки;

запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха на об'єктах військових частин, керівництво силами і засобами під час їх ліквідації та надання допомоги при проведенні першочергових рятувальних робіт під час стихійного лиха, аварій і катастроф;

координація проведення науково-технічної політики з питань пожежної безпеки, створення пожежної техніки, обладнання, засобів пожежогасіння, сприяння їх впровадженню на військових об'єктах;

участь у організації підготовки спеціалістів для органів пожежної безпеки та веденні кадрової роботи у підпорядкованих органах пожежної безпеки Збройних Сил України;

облік пожеж та їх наслідків на об'єктах військових частин.

1.7. Виконання завдань, покладених на органи пожежної безпеки, здійснюється:

у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України - Управлінням пожежної безпеки Збройних Сил України, територіальними управліннями пожежної безпеки;

у видах Збройних Сил України - службами пожежної безпеки командувань видів Збройних Сил України;

у військових частинах - відповідними службами пожежної безпеки, а там, де вони штатами не передбачені, - одним з офіцерів, призначеним наказом відповідного командира (начальника).

1.8. Органи пожежної безпеки комплектуються фахівцями, які мають:

повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

базову вищу освіту (бакалавр) за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

неповну вищу освіту (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Пожежна безпека".

1.9. Загальне керівництво органами пожежної безпеки здійснюється:

у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України - начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у видах Збройних Сил України, оперативних командуваннях, об'єднаннях і з'єднаннях - першими заступниками відповідних командувачів (командирів);

у військових частинах - командирами (начальниками) військових частин (далі - командири військових частин). Зі спеціальних питань посадові особи органів пожежної безпеки керуються пропозиціями вищого органу пожежної безпеки.

1.10. Органи пожежної безпеки для виконання завдань за призначенням забезпечуються обладнанням і майном, наведеним у додатку 1 до наказу.

1.11. Командири військових частин під час проведення пожежно-технічних обстежень військових об'єктів, гасіння пожеж та розслідування причин їх виникнення зобов'язані забезпечити представників органів пожежної безпеки службовим автомобільним транспортом.

1.12. Командири військових частин відповідають за організацію пожежної безпеки в підпорядкованих їм військових частинах та забезпечують виконання вимог законів України, інших нормативно-правових актів, наказів і директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, а також нормативних актів щодо пожежної безпеки.

1.13. Командири військових частин з метою дотримання пожежної безпеки зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки та позитивний досвід;

відповідно до вимог нормативно-правових актів з пожежної безпеки розробляти та затверджувати плани пожежної безпеки військових частин, положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах військової частини, видавати накази, що стосуються організації та дотримання пожежної безпеки у військовій частині, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог Актів перевірки стану пожежної безпеки (далі - Акт перевірки) (додаток 2) органів пожежної безпеки Збройних Сил України;

організовувати навчання особового складу військової частини правилам пожежної безпеки;

утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

створювати необхідну матеріально-технічну базу для функціонування пожежних підрозділів;

подавати на вимогу органів пожежної безпеки відомості та документи про стан пожежної безпеки підпорядкованих об'єктів;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж;

негайно інформувати органи пожежної безпеки про всі випадки пожеж та вести облік пожеж, які сталися у військовій частині;

проводити технічне розслідування випадків пожеж.

1.14. Командири підрозділів військових частин, начальники служб, майстерень, цехів, клубів, лабораторій та інших об'єктів відповідають за виконання вимог пожежної безпеки в підпорядкованих їм підрозділах, службах, на об'єктах та за справний стан засобів пожежогасіння.

1.15. За порушення вимог пожежної безпеки, невиконання актів посадових осіб органів пожежної безпеки або створення перешкод для їх діяльності, використання пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням військовослужбовці та працівники Збройних Сил України притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

1.16. Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого військового майна Збройних Сил України та Міністерства оборони України зазначаються в договорі оренди.

1.17. Початок роботи новоствореної військової частини, уведення в експлуатацію нових, реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, упровадження нових технологій, передання у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренда будь-яких приміщень та військового майна Збройних Сил України та Міністерства оборони України без дозволу органів пожежної безпеки Збройних Сил України забороняється.

Видача дозволу здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

1.18. Продукція протипожежного призначення, а також продукція, до якої встановлені вимоги пожежної безпеки, повинна мати сертифікат відповідності або свідоцтво про визнання відповідності. Організаційні та правові засади підтвердження відповідності продукції визначаються відповідно до чинного законодавства.

1.19. Органи пожежної безпеки безкоштовно використовують засоби масової інформації Збройних Сил України та Міністерства оборони України для оповіщення людей у випадку виникнення пожежі, а також для пропаганди заходів пожежної безпеки.

1.20. У військових частинах для несення служби, гасіння пожеж та проведення профілактичної роботи створюються штатні (позаштатні) військові пожежні підрозділи.

1.21. Штатні пожежні підрозділи з питань підготовки особового складу та організації гасіння пожеж керуються нормативно-правовими актами, що діють у Збройних Силах України, територіальних підрозділах Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - МНС України).

1.22. Під час гасіння пожежі особовий склад пожежної безпеки Збройних Сил України має право на безперешкодний доступ до всіх житлових, виробничих та інших приміщень, а також уживати будь-яких заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі.

1.23. Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі, органи пожежної безпеки не відшкодовують.

1.24. Працівники пожежних підрозділів Збройних Сил України підлягають обов'язковому особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, одержаних під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, згідно з чинним законодавством України.

1.25. Штатна чисельність пожежних підрозділів Збройних Сил України визначається відповідно до покладених на них завдань виходячи із рівня пожежовибухонебезпеки об'єктів з урахуванням типових штатів, що затверджуються начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України за погодженням з МНС України.

2. Обов'язки та права органів пожежної безпеки

2.1. Управління пожежної безпеки Збройних Сил України

2.1.1. Управління пожежної безпеки Збройних Сил України (далі - Управління пожежної безпеки) є структурним підрозділом Генерального штабу Збройних Сил України, який призначений для організації виконання у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України "Про пожежну безпеку", підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах Збройних Сил України і Міністерства оборони України та здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог на цих об'єктах, а також безпосереднього керівництва підпорядкованими органами пожежної безпеки.

Управління пожежної безпеки безпосередньо підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

2.1.2. Начальник Управління пожежної безпеки Збройних Сил України є одночасно за посадою Головним інспектором Міністерства оборони України і Збройних Сил України з пожежного нагляду (далі - начальник Управління пожежної безпеки).

Начальник Управління пожежної безпеки підпорядковується начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України.

2.1.3. Структура і Положення про Управління пожежної безпеки затверджується начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

2.1.4. На Управління пожежної безпеки покладається:

контроль за виконанням у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України нормативно-правових актів України, наказів та директив Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, правил, норм і стандартів, направлених на запобігання пожежам та забезпечення безпеки людей у випадку виникнення пожежі;

контроль за організацією навчання та перевіркою знань з питань пожежної безпеки посадовими особами при призначенні їх на посади;

підготовка проектів наказів, директив, норм, правил, положень, інструкцій, навчальних програм та посібників щодо пожежної безпеки;

аналіз пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України, розроблення заходів щодо запобігання пожежам;

погодження проектів стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативних документів, що стосуються пожежної безпеки у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України;

проведення пожежно-технічної експертизи проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки, згідно з Порядком проведення експертизи (перевірки) проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки (додаток 3), а також надання висновків щодо проектних рішень на будівництво об'єктів Збройних Сил України та Міністерства оборони України, на які немає затверджених норм і правил. За погодженням з начальником Управління пожежної безпеки проведення експертизи може доручатися представникам служби пожежної безпеки проектних інститутів Міністерства оборони України або спеціалістам цих інститутів, які мають вищу освіту за напрямом підготовки "Пожежна безпека";

видача дозволу на введення в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів виробничого та іншого призначення, впровадження нових технологій, передача у виробництво нових пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції, на початок роботи підприємств та оренду будь-яких приміщень і військового майна Збройних Сил України і Міністерства оборони України;

участь у атестуванні, підборі і розстановці кадрів та узгодження подання щодо призначення офіцерського складу органів пожежної безпеки Збройних Сил України (призначення на офіцерські посади посадових осіб органів пожежної безпеки Збройних Сил України проводиться за погодженням з начальником Управління пожежної безпеки);

участь у прийнятті в експлуатацію будівель, споруд та інших об'єктів, а також - у відведенні територій під будівництво, проведення випробувань нових зразків пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої продукції;

розгляд і погодження проектів штатів на нову пожежну техніку;

погодження штатів військових частин Збройних Сил України;

участь у розробці проектів штатів органів пожежної безпеки та пожежних підрозділів Збройних Сил України, їх погодження, а також тактико-технічних вимог до пожежної техніки і обладнання, що постачається Міністерству оборони України та Збройним Силам України, табелізації штатів військових частин з пожежного обладнання і майна, норм забезпечення військових частин пожежною технікою та обладнанням;

участь у роботі комісій з технічного розслідування обставин та причин виникнення особливо великих пожеж та пожеж із загибеллю людей зі складанням Акта про пожежу (додаток 4);

визначення необхідності в пожежній техніці, подання розрахунків-заяв через постачальні органи та органи забезпечення пожежними автомобілями штатних пожежних підрозділів видів Збройних Сил України, оперативних командувань, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України;

участь у забезпеченні військових частин пожежним обладнанням;

здійснення контролю за навчальним процесом у 1-му Навчальному центрі (підготовки та перепідготовки фахівців пожежної безпеки) та організацією бойової підготовки штатних пожежних підрозділів;

керівництво роботою з розвитку пожежно-прикладного спорту та організація проведення чемпіонатів Збройних Сил України;

взаємодія з органами пожежної безпеки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

планування, організація та проведення пожежно-тактичних навчань з пожежними підрозділами, відпрацювання спільних дій підрозділів Збройних Сил України і МНС України з гасіння пожеж у складних умовах;

керівництво раціоналізаторською та винахідницькою роботою у галузі пожежної безпеки;

здійснення пропаганди з питань пожежної безпеки та організація випуску в установленому порядку пожежно-технічної літератури;

облік пожеж та їх наслідків, їх аналіз, підготовка оглядів і розробка заходів, направлених на усунення причин та умов, які сприяють їх виникненню;

надання за встановленою формою інформації про пожежі та їх наслідки до МНС України;

планування, організація і проведення навчально-методичних зборів та нарад з керівним складом органів пожежної безпеки Збройних Сил України.

2.1.5. Начальник Управління пожежної безпеки відповідає за:

виконання Управлінням пожежної безпеки та безпосередньо підпорядкованими органами пожежної безпеки покладених на них завдань;

бойову та мобілізаційну готовність, організацію режиму секретності та постійний контроль за його станом, підготовку, виховання, військову і трудову дисципліну, морально-психологічний стан особового складу Управління пожежної безпеки, а також безпосередньо підпорядкованих органів пожежної безпеки;

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України.

2.1.6. Начальник Управління пожежної безпеки має право:

видавати накази і розпорядження щодо керівництва особовим складом Управління пожежної безпеки та органів пожежної безпеки, перевіряти їх діяльність;

за дорученням Міністра оборони України та начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України представляти Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади та установах під час розгляду питань пожежної безпеки;

перевіряти у будь-який час пожежну безпеку у військових частинах Збройних Сил України та Міністерства оборони України, надавати обов'язкові для виконання всіма посадовими особами акти перевірки щодо усунення виявлених недоліків, оголошувати учбові пожежні тривоги із викликом сил і засобів, передбачених планами пожежної безпеки;

вимагати від командирів військових частин для ознайомлення відомості та документи, які характеризують пожежну безпеку об'єктів;

надавати керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил України, оперативних командувань, територіальних управлінь пропозиції щодо поліпшення пожежної безпеки і притягнення до відповідальності посадових осіб, які не виконують вимоги нормативних документів з питань пожежної безпеки, актів перевірки органів пожежної безпеки, винних у використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;

приймати рішення про доцільність застосування у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України відомчих норм, правил і технічних умов, у яких є вимоги пожежної безпеки, та визначати галузь їх застосування;

вимагати проведення контрольних випробувань на пожежну безпеку приладів, обладнання, іншої продукції, речовин і матеріалів, аналізу пожежної небезпеки робочих місць і навколишнього середовища, проведення незалежної експертизи з оцінки стану пожежної безпеки будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів, приладів, обладнання та іншої продукції згідно з вимогами пожежної безпеки, проектних і проектно-конструкторських рішень, планів забудови територій;

здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення і технічного переоснащення та капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших підконтрольних об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування зазначених проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт і вносити пропозиції щодо припинення їх фінансування;

у разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу виникнення пожежі або перешкоджають її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу арсеналів, баз, складів, підприємств, окремих виробництв, цехів, майстерень, агрегатів, експлуатацію клубів, будівель, споруд, окремих приміщень, електричного обладнання та ділянок електричних мереж, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію дозволів, виданих на право проведення робіт;

затверджувати положення структурних підрозділів Управління пожежної безпеки та функціональні обов'язки безпосередньо підпорядкованих посадових осіб.

За шкоду, завдану юридичним і фізичним особам внаслідок застосування санкцій, передбачених абзацом десятим цього підпункту, посадові особи Управління пожежної безпеки відповідальності не несуть.

2.1.7. Заступники начальника Управління пожежної безпеки та начальник відділу пожежної профілактики і нормативно-технічної роботи Управління пожежної безпеки - одночасно за посадою є заступниками Головного інспектора Міністерства оборони України і Збройних Сил України з пожежного нагляду.

2.1.8. Управління пожежної безпеки має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

2.2. Територіальне управління пожежної безпеки

2.2.1. Територіальне управління пожежної безпеки (далі - територіальне управління) є органом військового управління, який призначений для організації виконання (в межах компетенції) у Збройних Силах України та Міністерстві оборони України завдань, передбачених Законом України
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconРішення №90 10 / 11 30 вересня 2011 року село Чудей Про затвердження матеріалів технічної
Чудей, керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст ст. 12,22,33,81,121 Земельного Кодексу України,...
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconНаказ №38 Про затвердження плану заходів з проведення у 2012 році Місячника правових знань та Всеукраїнського тижня права
На виконання Указу Президента України від 8 грудня 2008 року №1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету Міністрів...
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconПро затвердження Методики впровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами з метою впровадження
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconРішення від 31. 08. 2011 №188-11/ VI м. Дніпродзержинськ Про зміну найменування середньої загальноосвітньої школи №20 ім. О.І. Стовби та затвердження
З метою реалізації державної політики в галузі освіти, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», керуючись п. 30...
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconЗакону України «Про місцеві державні адміністрації»
Про затвердження Інструкції про порядок оформлення, обліку, використання та зберігання службових посвідчень в Очаківській районній...
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconНаказ №224 (дата) м. Миколаїв Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів громадян начальником та заступниками начальника головного фінансового управління на 2012 рік
Відповідно до статті 40 Конституції України, статті 25 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 22 Закону України...
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconРішення «Про затвердження ставок орендної плати за оренду земельних ділянок на 2012 рік»
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», ст. 288 Податкового Кодексу України та розглянувши аналіз регуляторного...
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconПро затвердження ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності
У відповідності зі ст та ст Податкового кодексу України та від 02. 12. 2010 №2755-У1,керуючись п. 24 ст. 26 Закону Украіни «Про місцеве...
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconПостанова №462 від 20 квітня 2011 року Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Про затвердження Положення про пожежну безпеку в Збройних Силах України iconПро затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи
У межах повноважень, визначених Положенням про Міністерство культури І туризму України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница