2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже
Скачать 339.55 Kb.
Название2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже
страница1/3
Дата конвертации14.02.2013
Размер339.55 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген

2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама

«Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы

ЕРЕЖЕ


  1. Жалпы ережелер


1. «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, «Қазақтелеком» АҚ Жарғысы мен Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленген.

2. Осы Ережеде «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қоғам) Директорлар кеңесінің мәртебесі, қызмет ету түрі мен құзырлығы, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі белгіленген.

3. Директорлар кеңесі – ол Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңы мен Қоғамның Жарғысымен акционерлердің Жалпы жиналысының айрықша құзырлығына жатқызылған мәселелерді шешуді санамағанда, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық жүргізетін, сондай-ақ Қоғам Басқармасының қызметін бақылайтын Қоғамның басқару органы.

4. Өзінің қызметінде Директорлар кеңесі Қазақстан Республикасының заңдарына, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне, Жарғысына, осы Ережеге, акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне, сондай-ақ Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сүйеніп отырады.
5. Директорлар кеңесінің қызметі қисындылық, тиімділік, белсенділік, әділдік, адалдық, жауапкершілік және дұрыстық принциптеріне негізделеді.

Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам мен соның акционерлерінің мүддесіне арнап қақтығыстарға жол бермей әрекет етіп және объективті шешімдер қабылдап отыруы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелері өзінің қызметінің Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің принциптеріне, сондай-ақ этикалық стандарттар мен іскерлік этиканың жалпы қабылданған нормаларына толықтай сәйкестігін қамтамасыз етеді

6. Өзінің қызметін тиімді түрде жүзеге асырып отыру үшін Директорлар кеңесінің мүшелері Басқарма мен Ішкі аудит қызметінің дәл және толық ақпаратты, сондай-ақ қажетті түсіндірулерді уақытында ұсынуып талап етіп отыруға құқылы.

Қоғамның Директорлар кеңесі және Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарында, Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде ескерілген өзге де құқықтарға ие болады.

7. Акционерлердің Жалпы жиналысының соның құзырлығы шеңберінде қабылданған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті сипатқа ие болып келеді. Директорлар кеңесі акционерлердің Жалпы жиналысына кейінгісі бекіткен мерзім ішінде Қоғамның жылдық есеп беруіне енгізілген жылдық есеп беруді, сонымен бірге Қоғамды ішкі бақылау жүйесі туралы есеп беруді ұсынады. Директорлар кеңесі акционерлердің кезектен тыс Жалпы жиналысына есеп берулерді, егер мұндай мәселе күн тәртібіне енгізілген болса, ұсынып отыруға міндетті.

Директорлар кеңесінің жылдық есеп беруінде өзге түрдегі ақпаратпен қатар төмендегідей ақпарат көрсетіледі:

1) Директорлар кеңесі мен Басқарманың құрамы, сонымен бірге Директорлар кеңесінің Төрағасын, тәуелсіз директорларды, тәуелсіз директорларды, Басқарма Төрағасы мен Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу критерийлерін көрсетумен;

2) Директорлар кеңесі мен соның комитеттерінің отырыстарының саны, сондай-ақ әрбір директордың сол өзінің құрамына кіретін Директорлар кеңесі мен комитетінің отырыстарына қатысқан саны;

3) комитеттердің солардың қызметтерін орындау жөніндегі жұмысы туралы есеп беруі, сонымен бірге Директорлар кеңесінің комитеттердің жекелеген ұсыныстарын және/немесе ұсыныстарын қабылдамау себебін көрсету;

4) Директорлар кеңесі мен Басқарманың жұмысы туралы есеп беру, соның ішінде өздері бойынша шешімді Директорлар кеңесі немесе Басқарма қабылдайтын мәселелер туралы, сондай-ақ өздері бойынша шешім қабылдау құзырлығы Басқарма Төрағасына берілген мәселелер туралы толық ақпаратты беру;

5) директорларға берілетін сыйақының мөлшері;

6) Қоғамның жайғасымы мен оның даму келешектеріне баға беру;

7) Директорлар кеңесінің, комитеттердің, жекелеген директорлардың, Басқарманың, Ішкі аудит қызметі мен соны басқарушысының қызметіне баға беру процесі;

8) Директорлар кеңесінің акционерлердің Қоғамға қатысты пікірлерін ескеру бойынша қабылдаған шаралары (көзбе-көз түрде қатынасу, брифинг ұйымдастыру арқылы).  1. Директорлар кеңесінің құзырлығы


8. Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзырлығына төмендегідей мәселелерді шешу жатады:

1) Қоғамның қызметінің (дамуының) басымдылыққа ие бағыттарын, стратегиялық мақсаттарын (даму стратегиясын) белгілеу және бекіту;

2) акционерлердің жылдық және кезекті Жалпы жиналысын шақырту туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның акцияларын жайғастыру (сату) туралы, соның ішінде жарияланған акциялар саны шегінде жайғастырылатын (сатылатын) акцияларының саны туралы, оларды жайғастыру (сату) әдісі мен сатылу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капитал мөлшерінің он және одан артық пайызын құрайтын шамаға арттыру;

5) Қоғамның жайғастырылған акцияларды немесе өзге түрдегі құнды қағаздарды сатып алу туралы және соларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

6) Қоғамның жылдық қаржылық есеп беруін алдын-ала бекіту;

7) Қоғамның облигациялары мен туынды құнды қағаздарын шығарудың шарттарын белгілеу

8) Қоғам Басқармасының сандық құрамын, құзырлықтар мерзімін белгілеу, Қоғам Басқармасының Төрағасы мен Басқарма мүшелерін сайлау, сондай-ақ солардың құзырлығын Басқарма мүшелерін сайлау мәселелерін реттейтін Қоғамның ішкі құжаттарын ескерумен мерзімінен бұрын тоқтату;

9) Басқарма Төрағасы мен Басқарма мүшелерінің лауазымдық еңбекақыларының мөлшерін, еңбекақы мен сыйақы төлеудің шарттарын белгілеу;

10) Ішкі аудит қызметінің жұмыс істеу тәртібін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақысы мен сыйақысының мөлшері мен соны төлеу шарттарын белгілеу, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне арналған біліктілік талаптарын бекіту;

11) Қоғамның Корпоративтік хатшысын тағайындау, соның құзырлық ету мерзімін белгілеу, соның құзырлығын мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшының лауазымдық еңбекақысы мен сыйақылау шарттарын белгілеу;

12) аудиторлық ұйымның, сондай-ақ бағалаушының Қоғамның акцияларының төлемақысы ретінде берілген немесе ірі мәміленің тақырыбы болып табылатын мүліктің нарықтық құнына баға беру қызметінің төлемақы мөлшерін белгілеу;

13) Басқарманың Қоғамның қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдап отырған құжаттарын санамағанда, Қоғамның ішкі қызметін реттейтін құжаттарды, сонымен бірге Қоғамның құнды қағаздарының аукциондарын жүргізу мен соларға жазылу шарттары мен тәртібін белгілейтін ішкі құжатты бекіту;

14) Қоғамның, Директорлар кеңесінің, соның комитеттерінің қызметіне, Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерінің, Басқарманың, Төраға мен Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен соның басшысының жұмысына баға беру механизмін, әдістері мен критерийлерін әзірлеу мен бекіту, сондай-ақ оларға баға беруді жүргізу;

15) Қоғамның соның қызметінің бекітілген басымдылыққа ие бағыттарын ұстануына баға беру;

16) Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бақылау (соған баға беру);

17) акционерлерге Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне қатысты жүргізілген тексерулердің нәтижесі туралы ақпаратты ұсыну;

18) Қоғамның филиалдары мен өкілеттіктерін құру мен жабу туралы шешім қабылдау және солар туралы ережелерді бекіту;

19) Қоғамның өзге заңды тұлғалардың акцияларының он және одан артық пайызын (солардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін) сатып алу туралы шешім қабылдау, сондай-ақ солардың қызметіне қатысты мәселелер бойынша шешім қабылдау;

20) Қоғамның ақпараттық саясатын белгілеу;

21) Қоғам туралы немесе қызметі туралы қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын Қоғамның өзге де құпиясы болып табылатын ақпаратты, сондай-ақ аталмыш ақпаратты өзінің құзырлығын тоқтатқан Директорлар кеңесінің мүшелеріне жария етпеудің ескіру мерзімін белгілеу;

22) Қоғамның ақпараттың Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына, Листингілік ережелер мен Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ашылуын қамтамасыз ету;

23) Қоғам өздерін жасасуға мүдделі болатын ірі мәмілелер мен мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдау;

24) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысына қатысуға құқы бар акционерлердің тізімін жасау күнін белгілеу, және акционерлердің Жалпы жиналысын әзірлеу мен өткізумен байланысты өзге де мәселелер;

25) бұрынғы тіркеушімен келісімшарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін сайлау;

26) Қоғамның Басқармасы туралы ережені бекіту;

27) Қоғамның Даму жоспарын (ортамерзімді Бизнес-жоспарын) бекіту;

28) Қоғамның бюджетін, сондай-ақ есептік саясатын бекіту;

29) өздерін лауазымға тағайындау (сайлау) Директорлар кеңесімен келісілетін Қоғамның, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың басқарушы қызметкерлері лауазымдарының Тізімін, сондай-ақ оларды лауазымға тағайындауды (сайлауды) келісімдеу тәртібін белгілеу: тағайындауды (сайлауды) осы тармақшаға сәйкес келісімдеу;

30) өздерін лауазымға тағайындау (сайлау) Директорлар кеңесімен келісілетін Қоғамның, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың басқарушы қызметкерлері лауазымдарының Тізімінде ескерілген Қоғамның лауазымды тұлғалары мен өзге қызметкерлерінің өзге ұйымдарда Директорлар кеңесі белгілеген тәртіппен жұмыс істеу немесе лауазымды атқару мүмкіндігіне қатысты келісімін беру туралы шешім қабылдау;

31) Қоғамның тәуекелдерді басқару жөніндегі ішкі шараларын бекіту, осындай шараларды ұстануды қамтамасыз ету және тиімділігін талдау, сондай-ақ оларды жетілдіру.

32) корпоративтік қақтығыстарды реттеу саясаты мен ережелерді бекіту, сондай-ақ корпоративтік қақтығыстарды Қоғамның ішкі құжаттарымен ескерілген тәртіппен реттеу;

33) қызметтік жеңіл автокөліктердің тиістілік нормативтері мен әкімшілік аппаратты жайғастыруға арналған алаңдардың нормаларын белгілеу;

34) қызметтік іс-сапарларға жіберіліп отырған Қоғам қызметкерлерінің шығынын өтеу тәртібі мен шарттарын белгілеу;

35) қызметкерлерге ұялы байланысты пайдалану құқығын ұсыну кезінде Қоғамның қаражатының есебінен өтелетін шығындардың лимиттерін, өкілдік шығындардың лимиттері мен Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге түрдегі лимиттерді белгілеу;

36) Қоғамның Орталық аппараты қызметкерлерінің штатын бекіту;

37) Қоғамның жұмыс регламентін бекіту;

38) Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту;

39) Қоғамның демеушілік және/немесе қайырымдылық көмек көрсетуі туралы шешім қабылдау;

40) Қоғам қызметінің басты көрсеткіштерін бекіту;

41) Қоғам акционерлерінің Жалпы жиналысының айрықша құзырлығына жатпайтын, Қазақстан Республикасының заңдарында, Қоғамның Жарғысы мен осы Ережеде ескерілген өзге де мәселелер.

Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзырлығына жатқызылған мәселелерді Қоғам Басқармасының шешуіне арнап тапсыруға болмайды. Директорлар кеңесінің Қоғамның Жарғысына сәйкес Қоғам Басқармасының құзырлығына жатқызылған мәселелер бойынша шешім қабылдауға, сондай-ақ акционерлердің Жалпы жиналысының шешімдеріне кереғар шешімдерді қабылдауға құқы жоқ.
9. Директорлар кеңесі Басқармамен біріккен түрде акционерлер мен мүдделі тұлғаларға елеулі корпоративтік оқиғалардың туындауына әкелуі мүмкін шешімдерді қабылдау, Қоғамның қызметінде жоспарланып отырған өзгертулер, Қоғамды тарату қажеттігінің негіздемесін ұсынады, сондай-ақ акционерлердің құқықтарын сақтау мен қорғаудың нақты саясатын ұсынады.
10. Аудит жөніндегі комитет пен Ішкі аудит қызметімен біріккен түрде Директорлар кеңесі:

1) кем дегенде жылына бір рет Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне баға береді және акционерлерге осындай баға берудің өткізілгені туралы есеп береді;

2) қаржылық есептілік пен ішкі бақылау принциптерін қолдану жолдарын белгілеудің ресми және айқын тәртібін және Қоғамның сыртқы аудиторларымен тиісті қатынастарды орнатудың тәртібін бекітеді.


  1. Директорлар кеңесінің құрамы және соның комитеттері


11. Директорлар кеңесіне 11 (он бір) мүше сайланады, олардың әрқайсысы 1 (бір) дауыс құқығына ие болады. Директорлар кеңесінің бір мүшесінің өз дауысын Директорлар кеңесінің өзге бір мүшесіне беруіне тыйым салынады.
12. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына Төраға және Директорлар кеңесінің өзге мүшелері кіреді.
13. Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы соның мүшелерінің арасынан Директорлар кеңесінің дауыс берудің қандай әдісін қабылдағанына байланысты ашық немесе құпия түрде дауыс берумен Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санынан қарапайым дауыс көпшілігімен сайланады.
14. Директорлар кеңесінің міндеттерін тиімді түрде орындауға ықпал ету мақсатында, аса маңызды мәселелерді қарастыру мен Директорлар кеңесіне ұсыныстарды әзірлеу үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің төмендегідей комитеттері құрылады:

1) аудит бойынша;

2) тағайындаулар бойынша;

3) сыйақылар бойынша;

4) Директорлар кеңесінің қалауы бойынша өзге мәселелер бойынша.
15. Комитеттерді Директорлар кеңесі құрады және олар соның мүшелерінен құрылады. Қажет болған жағдайда комитеттердің құрамына нақты комитетте жұмыс істеуге арналған қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізіліп отыруы мүмкін.

Қоғам Басқармасының Төрағасы Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі бола алмайды.

Барлық комитеттердің қызметі Директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжаттармен реттеліп отырады, бұл құжаттарда комитеттердің құрамы, құзырлығы, жұмыс тәртібі, комитет мүшелерін сайлау тәртібі, сондай-ақ солардың құқықтары мен міндеттері туралы ережелер беріледі.
16. Комитеттердің отырыстарына тек комитет Төрағасы мен соның мүшелері ғана қатысады. Комитет отырыстарына өзге тұлғалардың қатысуына тек тиісті комитеттің шақыртуы бойынша рұқсат етіледі.
17. Директорлар кеңесі мен оның комитеттері жыл сайын отырыстардың жүргізу кестесімен бірге өз жұмыс жоспарын жасап отырады. Комитеттің отырыстарында хаттама жүргізіліп отырады, ол Директорлар кеңесіне ұсынылады.
18. Директорлар кеңесі жыл бойы кез келген уақытта комитеттерден өздерінің ағымдағы қызметі туралы есеп беруін ұсынуды талап етуге, сондай-ақ сондай есеп беруді әзірлеу мен ұсынудың мерзімдерін белгілеп отыруға құқылы.
19. Аудит жөніндегі комитеттің қызметі Директорлар кеңесіне ішкі және сыртқы аудит, қаржылық есептілік, тәуекелдерді ішкі бақылау мен басқару, Қазақстан Республикасының заңдарын ұстану мәселелері бойынша, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тапсырма беруімен өзге мәселелер бойнша көмек көрсетіп отыруға бағытталған.
20. Тағайындаулар бойынша комитет Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор лауазымына, Басқарманың құрамына, Ішкі аудит қызметінің Басшысы, Корпоративтік хатшы лауазымына, сондай-ақ Қоғам мен соның еншілес және/немесе тәуелді ұйымдарындағы өзге де басқарушы лауазымдарға кандидаттарды сайлау немесе тағайындау бойынша ұсыныстарды Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес әзірлеу мен ұсыну мақсатында құрылады.
21. Сыйақылар бойынша комитет Директорлар кеңесіне директорларға, Басқарма мүшелері мен өздерін тағайындау немесе келісу ісін Директорлар кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның өзге де басқарушы қызметкерлеріне сыйақы төлеу бойынша ұсыныстарды әзірлейді.

22. Директорлар кеңесі мен соның комитеттері сыртқы сарапшылар мен кеңес берушілердің қызметін Қоғамның тиісті жылғы бюджетінде сол мақсаттарға арнап ескерілген қаражаттар шегінде бекітілген тәртіп бойынша пайдаланып отыруға құқылы.


  1. Директорлар кеңесінің құрамына кандидаттар


23. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесі лауазымына сайлау үшін кандидаттар төмендегілердің қатарынан ұсынылуы мүмкін:

1) акционерлердің – жеке тұлғалардың арасынан;

2) Директорлар кеңесіне акционерлердің мүддесін жақтаушы ретінде сайлауға ұсынылған тұлғалардың арасынан;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесіне сайлану құқығына ие болатын өзге тұлғалардың қатарынан.
  1   2   3

Похожие:

2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама (12. 03. 2010ж жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі туралы ереже (бұдан әрі Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ­ акционерлерінің Жалпы жиналысы туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс Жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon2011 жылғы 29 желтоқсандағы №46 хаттама «Қазақтелеком» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереже
«Қазақтелеком» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Қазақтелеком» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттамасымен бекітілген (2011ж. 29. 12. жағдай бойынша) «Қазақтелеком»
«Қазақтелеком» акционерлік қоғамы Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының «Акционерлік...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon2007 жыл 1-бап. Жалпы ережелер
«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының (бұдан әрі Қоғам) Директорлар кеңесінің Хатшысы – Корпоративтік хатшы туралы осы Ереже (әрі...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Қазатомөнеркәсіп»
Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комиттерінің және Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалау туралы ереже
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Астанаэнергосервис» АҚ жалғыз акционердің 2011 жылғы 25 шілдедегі шешімімен келісілді
Ереже (бұдан әрі – Ереже) «Астана-Теплотранзит» АҚ Директорлар кеңесінің мәртебесін, лауазымдық тәртібі мен құзыретін, оның отырысқа...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon2011 жылғы 24 наурыздағы отырыс
Директорлар кеңесі 2011 жылғы 24 наурызда Қоғам Жарғысына, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеге, Қазақстан Республикасының...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже icon«Қазатомөнеркәсіп» Ұлттық атом компаниясы» акционерлік қОҒамы директорлар кеңесінің аудит жөніндегі комитеті туралы ереже
Ак ақ-тың Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі...
2008 жылдың 29 қыркүйегіндегі №38 хаттама «Қазақтелеком» АҚ-ның­ Директорлар кеңесі туралы ереже iconЖемқорлықпен күрестің ең үздік әдістемесін ұсыну бойынша Қазақстан Республикасы қоғамдық бірлестіктерінің арасында өтетін байқау туралы ереже
Ереже партия Саяси кеңесі Бюросының 2008 жылғы 28 ақпандағы №2-3 қаулысымен бекітілген «Нұр Отан» хдп-ның Жемқорлықпен күрес бойынша...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница