Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті
Скачать 361.9 Kb.
НазваниеҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті
страница1/2
Дата конвертации17.11.2012
Размер361.9 Kb.
ТипЛекция
  1   2


ISO 9001:2001

ҚАЗАҚ ЕҢБЕК ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚАТЫНАСТАР АКАДЕМИЯСЫ

ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ПӘНДЕР ФАКУЛЬТЕТІ

Тел. 279-95-82, 279-27-30 (вн.112)

E.mail: kaz_atso@mail.ru

atso@ atso.kz

«БЕКІТЕМІН»

ОМЖ проректоры

профессор Е.А.Утешова

________________

(қолы)

«___» _________20 _____г.

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
ПӘН: ОКООД-САЯСАТТАНУ
Специальность – 5В030100-заңтану

Оқу түрі – күндізгі

ПӘН коды ОКООД


Барлығы – 2 кредит
Курс – 1

Семестр – 2

Лекция – 15 сағат

Семинар сабақтары – 15 сағат

Ағымдық бақылау – __2__

СОӨЖ – 15 сағат
СӨС – 45 сағат
Емтихан – 2 семестр

Еңбек сыймдылығы – 90 сағат


Алматы 2010
Оқу бағдарламасы (Syllabus) «Саясаттану» пәнінің ҚР МЖМБС «5В030100-заңтану» мамандығы типтік оқу жоспары, «саясаттану» пәнінің типтік оқу бағдарламасы және білімнің логикалық үлгісі негізінде дайындалды.
Бағдарламаны жазған ___________________ аға оқытушы Тәуекелова Т.Б.

қолы

«_______»________________ 2010 ж.

Оқу бағдарламасы (Syllabus) әлеуметтік-гуманитарлық факультетінің Кеңесінде талқыланды

«_____________» ________ 200_ ж., хаттама №___

Әлеуметтік-гуманитарлық

факультетінің деканы _____________ Шуртаев Е.Т.

қолы
Әлеуметтік-гуманитарлық факультетінің ОМБ ҰСЫНЫЛДЫ

«____»_______________ 20___ г.
Әлеуметтік-гуманитарлық факультетінің

ОМБ төрағасы _________ Такижбаева Н.З.

қолы

ҚазЕӘҚА УМС

«___» ______________ 20__ г. Протокол № ___
ОМБ төрағасының орынбасары ________________ Утешова Е.А.

қолы
1. Оқытушы туралы мәлімет

Осимбаева Индира Султанқызы, оқытушы. Диссертациялық жұмысымның тақырыбы «Қазіргі Қазақстан Республикасында әйелдердің Қазақстан қоғамындағы саяси өмірге қатысуы». Ғылыми-зерттеу жұмысым бойынша төмендегідей ғылыми мақалаларым жарық көрді:

 1. Участие женщин в политической жизни казахстанского общества: постановка проблемы / Вестник. Серия «Социологические и политические науки». – Алматы: КазНПУ имени Абая. – 2007. - №2(18). – С.6-10.

 2. Гендерный вопрос в трудах античных и средневековых мыслителей / Пути реализации важнейших направлений внутренней и внешней политики Казахстана в контексте задач, поставленных Президентом РК Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана. Материалы Международной научно-практической конференции 24 апреля 2007 г. КазНПУ им.Абая. С. 290-295.

 3. Әйелдердің билік пен Қазақстандық қоғамның саяси өміріне қатысуы мәселесі/ 10-летие стратегии «Казахстан-2030»: итоги и перспективы развития. Материалы Международной научно-практической конференции 9 октября 2007 г. КазНПУ им.Абая. С.135-135.

 4. Гендерная политика и модернизация общества /Пути реализации основных приоритетов по повышению благосостояния народа Казахстана в свете задач, поставленных Президентом РК Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана (6 февраля 2008 г.). Материалы Международной научно-практической конференции 12 марта 2008 г. часть 2. КазНПУ им.Абая. С. 85-89.

 5. Политическое сознание женщин как теоретико-методологическая проблема /Проблемы корееведения в Центральной Азии. Материалы Международной научно-практической конференции. Выпуск 1, 2007. Ташкентский государственный педагогический университет им.Низами. С. 46-57.

 6. Political Consciousness of Women Like As Theoretical and Methodological Problem. - г.Сеул (Южная Корея), 2007.

 7. Принимала активное участие на заседание круглого стола посвященной 80-летию КазНПУ им.Абая. Материалы круглого стола будет опубликовано в журнале Акикат №8. 2008 г.

 8. Место и роль участия женщин-казашек в социально-политической жизни общества / Информационные процессы в казахстанском обществе: PR, менеджмент и маркетинг СМИ. Материалы Международной научно-практической конференции посвященная 10-летию ТОО «Қазақ газеттері» 11 марта 2010 г. С. 253-260.

2. Байланыс мәліметтері: әлеуметтік-гуманитарлық факультет

Мекен-жайы Алматы қ., Наурызбай батыр көшесі, 9

Факс, тел. (3272) 799-593, 798-865, (ішкі 112)

E-mail: www.atso.kazrena.kz

104 бөлме

3. Саясаттану курсының сипаттамасы

Азаматтың демократиялық мәдниеті саясаттану негіздері білімінің қалыптасуында ең маңызды фактор болып табылады. Мұндай білімі жоқ тұлға бағыну және манипуляция объектісі болады. ҚР қазіргі даму шартында саяси ғылым негізін меңгеру қоғамның реформистік табысының маңызды шарты болып табылады. Саясаттану білімі адамға негізгі құндылықтар мен демократия нормаларын меңгеру, толеранттылық сияқты маңызды демократиялық реформалардың сапасын қалыптастыру, компромиске дайындық, өздерінің мүдделерін өркениетті және институттендіріліп қорғай алу және білдіру.

Бүкіл әлем мойындаған қазіргі жоғарғы білімнің концепциясында осы қоғамдағы ЖОО бітірушілер – элитаның өкілі – саяси білімсіз болуы мүмкін емес. Әуесқойлық субъектісінің мәртебесі басқа адамдардың тағдырына және өзінің тағдырына жауап беретін шешімдерді қабылдай алады, қоғам өмірінің саяси саласында терең білімді өажет етеді. Мұндай білімге ие болу және саясаттануды міндетті оқу пәні ретінде оқыту бейімделген.

Негізгі ережелер – мемелекеттік білім стандартындағы жоғары кәсіби білім және оқу бағдарламасында негізделген талаптарды студенттер оқу курсында меңгеруі тиіс.

Пәннің мақсаты мен міндеті

Пәнді оқытудың мақсаты студенттерді саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен бағыт-бағдарларды өз бетінше талдауға, баға беруге, саяси тұрғыдан болжауға дағдыландыру болып табылады.

«Саясаттану» пәнінің негізгі міндеттері:

 • қоғамның саяси өмірінде болып жатқан өзгерістермен таныстыру;

 • саяси процестер мен құбылыстардың даму қарқыны жөнінде, саясаттанудың басты феномені – саяси биліктің негізгі механизмдері мен тармақтарының қызметі жөнінде және т.б. мәлеметтер беру;

 • саяси партиялар мен қоғамдық-саяси қозғалыстардың бағдарламалары мен жұмыс бағыттарын;

 • қоғамның саяси жүйесінің басты элементі болып табылатын мемлекеттің, оның түрлерінің және қызметтерімен таныстыру;

 • Қазақстандағы қалыптасқан басқару формасының түрімен, құқықтық мемлекеттің негізгі принциптерімен, демократияның қалыптасу шарттарымен, азаматтық қоғаммен, Конституциямен, заңдар жинағы және нормативтік актілермен таныстыру болып табылады.


4. Пререквизиттер:

№№

Пән атаулары, олардың бөлімдері (тақырыптар)

1

Социология (саясат әлеуметтануы, басқару әлеуметтануы, білім әлеуметтануы және т.б.)

5. Постреквизиттер: философия, мемлекет және құқық теориясы курстарын оқып-үйренуге қолдануға болады.

6. Саясаттану курсының мазмұны

Пән бөлімдерінің аттары

Оқу сағаттарыДәріс (сағ.)

Сем. (сағ)

СОӨЖ (сағ.)

СӨЖ

(сағ.)

Барлығы

1.

Саяси ғылымдардың дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдері

2

2

2

6

12

2.

Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат

2

2

2

3

9

3.

Қоғамның саяси жүйесі

2

2

2

3

9

4.

Саясат және қоғам

3

3

3

6

15
Саяси режимдер

6

6

6

27

45
Барлығы:

15

15

15

45

90

7. Сабақтың тақырыптық жоспары

7.1. Дәрістің тақырыптық жоспары

Тақырып №

Тақырып, дәрістер аттары

Тақырып мазмұны

Барлығы

(сағ)


1 тақырып

Саясаттану ғылым ретінде

1. Саясаттанудың пәні мен объектісі. Түсініктері мен категориялары.

2. Саясаттану қоғамдық ғылымдар жүйесінде.

3. Саясаттанудың әдіс-тәсілдері мен функциялары.

1 сағат

2 тақырып

Саяси ғылымдардың дамуы мен қалыптасуы-ның негізгі кезеңдері

1. Ежелгі Шығыстық саяси ой-ілімдер: Үндістан және Қытай.

2. Ежелгі Греция мен Римдегі саяси ой-ілімдер.

3. Орта ғасырлар мен қайта өрлеу дәуіріндегі, жаңа замандағы саяси ой-ілімдер.

4. ХХ ғасырдағы саяси ғылымның дамуының нагізгі бағыттары.

1 сағат

3 тақырып

Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат

1.Саясат ұғымының пайда болуы және оның табиғаты.

2.Саясаттың басқа қоғамдық өмірдің салаларымен қарым-қатынасы.

1 сағат

4 тақырып

Билік саяси феномен ретінде

1.Саяси биліктің түсінігі мен мәні.

2.Саяси биліктің құрылымы мен негізгі белгілері.

3.Саяси биліктің қайнар көздері, ресурстары.

4.Саяси биліктің легитимділігі және оның түрлері.

1 сағат

5 тақырып

Қоғамның саяси жүйесі

1.Саяси жүйе түсінігі мен мәні.

2.Саяси жүйе құрылымы мен қызметтері, типтері.


1 сағат

6 тақырып

Мемлекет және азаматтық қоғам

1.Мемлекет: негізгі теориялары, мәні, белгілері және пайда болу факторлары.

2.Мемлекеттің типтері және функциялары.

1 сағат

7 тақырып

Саяси партиялар және қоғамдық-саяси қозғалыстар

1. Саяси партиялардың анықтамасы, мәні, қалыптасуы.

2.Саяси партиялардың құрылымы мен қызметі.

3.Саяси партиялардың типтері. Партиялық жүйе.

4. Қазақстандағы саяси партиялардың орны және рөлі.

1 сағат

8 тақырып

Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты

1.Әлеуметтік-этникалық қауымдастық ұғымы. Этнос, ұлыс және ұлт.

2.Этносаяси қауымдастық және ұлт саясаты.

3. Ұлтаралық келісім – ұлт мәселесі шешілуінің көрінісі

1 сағат

9 тақырып

Саяси сана және саяси мәдениет

1. Саяси сана: түсінігі мен мәні.

2. Саяси мәдениет: түсінігі, мазмұны, құрылымы мен типтері.

3. Саяси мәдениеттің қызметтері.

4. Саяси сана және саяси әлеуметтендіру

1 сағат

10 тақырып

Саяси режимдер

1.Саяси режим ұғымы. Тоталитаризм.

2.Авторитаризм.

3.Демократия.

1 сағат

11 тақырып

Демократияландыру және қоғамды саяси модернизациялау

1. Демократия мемлекеттік құрылымның бір түрі.

2. Саяси модернизациялау теориясының қалыптасуы және оның негізгі бағыттары

1 сағат

12 тақырып

Саяси процесс және саяси қызмет

1. Саяси процес ұғымы мен құрылымы.

2. Саяси қызмет ұғымы мен мәні

1 сағат

13 тақырып

Салыстырмалы саясаттану

1.Салыстырмалы саясаттанудың ұғымы, объектісі мен пәні.

2. Салыстырмалы саясаттануды қалыптастыруға әсер ететін ықпал. Салыстырмалы зерттеулердің типтері.

1 сағат

14 тақырып

Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар

1. Халықаралық саяси қатынастар: ұғымы және мәні.

2. Халықаралық саяси қатынастар субъектісі.

3. Сыртқы саясат: мәні, мақсаттары мен қызметтері

4. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы.

1 сағат

15 тақырып

Егеменді Қазақстанның саяси проблемалары

1.Қазақстанда құқықтық мемлекет қалыптастыру проблемалары.

2. Ішкі және сыртқы саясаттағы басты проблемалар

1 сағат

Барлығы:

15 сағат

7.2. Семинар сабақтарының тақырыптық жоспары

Тақырып №

Сабақ тақыр-ң аттары

Тақырып мазмұны

Барлығы

(сағ)


1 тақырып

Саясаттану ғылым ретінде

1. Саясаттанудың пәні мен объектісі.

2. Саясаттанудың заңдары мен заңдылықтары.

3. Саясаттанудың болашақ маман тұлғасын. қалыптастырудағы маңызы.1 сағат

2 тақырып

Саяси ғылымның дамуы мен қалыпта-суының негізгі кезеңдері

1. Жаңа Замандағы ой-ілімдер.

2. Қазіргі кезеңдегі саяси ілімдердің негізгі бағыттары.

3. ХІХ ғ соңы – ХХ ғ. басындағы Ресейдегі саяси бағыттар.


1 сағат

3 тақырып

Қазақстандағы саяси ойдың тарихы

1.Орта ғасырлардағы саяси ойлар (Қорқыт, әл-Фараби, Қожа Ахмет Иассауи)

2. ХІХ-ХХ ғасырлардағы Қазақстандағы саяси ой-пікірлер


1 сағат

4 тақырып

Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат

1. Саясат ұғымының пайда болуы және оның табиғаты.

2. Саясаттың басқа қоғамдық өмірдің салаларымен қарым-қатынасы.

1 сағат

5 тақырып

Қоғамның саяси жүйесі

1.Саяси жүйеге берлген анықтама түрлері.

2.Саяси жүйе және мемлекеттік саясат.

3.Саяси режим, оның түрлері.

1 сағат

6 тақырып

Мемлекет және азаматтық қоғам

1. Құқықтық мемлекет туралы саяси-құқық ой тарихындағы идеялар.

2. Құқықтық мемлекеттің пайда болуының алғышарттары және қазіргі көзқарас.

3. Мемлекеттің тарихи типтері және басқару формалары.

4.Азаматтық қоғам: идеялық-теориялық бастаулары.

1 сағат

7 тақырып

Саяси партиялар және қоғамдық-саяси қозғалыстар

1. Қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдар: түсінігі, құрылымы, ерекшеліктері мен қарым-қатынасы.

2. Қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдардың типтері.

3.Қазақстан Республикасының саяси жүйесіндегі қоғамдық-саяси қозғалыстардың орны мен рөлі.

1 сағат

8 тақырып

Саяси элита және көшбасшылар

1.Саяси көшбасшы: анықтамасы және оған тән қасиеттер.

2. Саяси көшбасшының қызметтері.

3. Саяси элитаға берілген анықтама түрлері.

4. Саяси көшбасшы дамуындағы және саяси элиталар теориясындағы жаңа бағыттар.

1 сағат

9 тақырып

Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты

1.Әлеуметтік-этникалық қауымдастық ұғымы. Этнос, ұлыс және ұлт.

2.Этносаяси қауымдастық және ұлт саясаты.

3. Ұлтаралық келісім – ұлт мәселесі шешілуінің көрінісі

1 сағат

10 тақырып

Саяси сана және саяси мәдениет

1. Саяси сана: түсінігі мен мәні.

2. Саяси мәдениет: түсінігі, мазмұны, құрылымы мен типтері.

3. Саяси мәдениеттің қызметтері.

4. Саяси сана және саяси әлеуметтендіру.

1 сағат

11 тақырып

Саяси режимдер

1.Саяси режим ұғымы. Тоталитаризм.

2.Авторитаризм.

3.Демократия.

1 сағат

12 тақырып

Демократияландыру және қоғамды саяси модернизациялау

1. Демократия мемлекеттік құрылымның бір түрі.

2. Саяси модернизациялау теориясының қалыптасуы және оның негізгі бағыттары.

1 сағат

13 тақырып

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар

1. Халықаралық саяси қатынастар: ұғымы және мәні.

2. Халықаралық саяси қатынастар субъектісі.

3. Сыртқы саясат: мәні, мақсаттары мен қызметтері

4. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы.

1 сағат

14 тақырып

Қазіргі заманның жаһандық проблемалары.

1.Дүниежүзілік лаңкестік және діни экстремизм проблемалары

2. Мемлекетаралық қақтығыстар және олардың алдын-алу мен шешу жолдары

1 сағат

15 тақырып

Егеменді Қазақстанның саяси проблемалары

1.Қазақстанда құқықтық мемлекет қалыптастыру проблемалары.

2. Ішкі және сыртқы саясаттағы басты проблемалар

1 сағат

Барлығы:

15 сағат7.3. СОӨЖ тақырыптық жоспары
Сабақ тақырыбы және қысқаша мазмұны

Сағат саны

1

Саясаттану ғылым ретінде.

саясаттанудың объектісі мен пәні; саяси философия, саясат әлеуметтануы, саяси этика, саяси тарих саяси ғылымның құрамдас бөлімдері ретінде; саясаттанудың заңдары мен категориялары; салыстырмалы, жүйелік, бихевиористік, әлеуметтанулық, психологиялық, институционалдық, тарихи әдістер; саясаттанудың функциялары; саясаттанудың құрылымы және оның парадигмалары.

1

2

Саяси ғылымның дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдері.

Өркениет тарихындағы саяси ойдың даму кезеңдері: ежелгі Шығыстағы саяси ойлар; орта ғасырлық Шығыстағы саяси ойлар; саяси ойлар тарихындағы Еуропалық орта ғасыр; қайта өркендеу дәуіріндегі зайырлы саяси ойлар; еуропалық ағартушылық дәуірдегі саяси идеялар; ХХ ғасырдағы шетелдік саяси ой-пікірлер.

1

3

Саяси билік қоғамдық қатынастар жүйесінде.

саяси биліктің қоғамдағы алатын орны мен ролі; мемлекеттік билік және оның негізгі тармақтары; саяси биліктің легитимділігі, қалыптасу жолдары.

1

4

Қоғамның саяси жүйесі.

саяси жүйе ұғымдары, теориялары; саяси жүйенің элементтері мен типтері, атқаратын қызметтері.

1

5

Мемлекет және азаматтық қоғам.

мемлекет қоғамның саяси жүйесінің өзегі ретінде; мемлекеттің белгілері, функциялары, типтері; азаматтық қоғам ұғымы; құқықтық мемлекет ұғымы; әлеуметтік мемлекет және оның эволюциясы.

1

6.

Саяси партиялар және қоғамдық-саяси қозғалыстар.

саяси партия ұғымы, генезисі, партиялық жүйелер; париялардың типологиясы; қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстар; саяси партиялар мен қоғамдық қозғалыстар арасындағы өзара қарым-қатынас проблемалары.

1

7

Саяси сана және саяси мәдениет.

саяси сананың мәні, оны қалыптастырудың жолдары; саяси сананың құрылымы; саясат және мәдениет; саяси мәдениет ұғымы, тұжырымдамасы; саяси мәдениетті қалыптастырудың субъектілері мен факторлары; саяси мәдениеттің атқаратын қызметтері, типологиясы

1

8

Саяси элита және көшбасшылар.

саяси элита ұғымысаяси элитаның жіктелуі; бюрократизм саяси феномен ретінде; элиталар мен көшбасшылар саясат субъектілері ретінде; саяси көшбасшылық теориялары, түрлері,. «Қазақстандағы саяси көшбасшылық институты және саяси элита», «Қазіргі Қазақстанның саяси көшбасшылары».

1

9

Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар.

әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың анықтамасы, халықаралық қатынастар жүйесі, Қазастан халықаралық қатынастар жүйесінде.

1

10

Егеменді Қазақстанның саяси проблемалары.

Қазақстанда құқықтық мемлекет қалыптастыру проблемалары; ішкі және сыртқы саясаттағы басты проблемалар.

1

11

Қоғамды демократияландыру және саяси жаңару.

демократия мемлекеттік құрылыс формасы және режим ретінде; тіке және өкілетті демократия; Қазақстандағы демократияның ерекшеліктері.

1

12

Саяси процесс және саяси қызмет.

саяси процесс ұғымы, мәні, негізгі сипаттамасы; саяси процестің типологиясы; саяси әрекет және оның түрлері; саяси қызмет және саяси шешімдер; саяси бағытты анықтау мен іске асырудағы саяси институттардың ролі.

1

13

Саяси технологиялар.

саяси технологиялардың мәні мен типтері; саяси талдау және саяси кеңес беру; саяси шешімдер қабылдау және оны іске асыру; саяси жанжалдарды басқару, бақылау технологиялары; саясаттағы ақпараттық технологиялар; сайлау технологиялары. Реферат тақырыптары: «Қазақстандағы сайлай жүйесі», «Дамыған елдердегі сайлау өткізудің жолдары»

1

14

Қазіргі заманның жаһандық проблемалары.

дүниежүзілік лаңкестік және діни экстремизм проблемалары; мемлекетаралық қақтығыстар және олардың алдын-алу мен шешу жолдары. Реферат тақырыптары: «Терроризмнің шығу себептері», «Дүниежүзілік лаңкестік ұйымдар».

1

15

Салыстырмалы саясаттану.

салыстырмалы саясаттанудың объектісі мен пәні; салыстырмалы саясаттанудың қалыптасуы; қазіргі салыстырмалы саясаттанудың методологиясы; Қазақстан қоғамының саяси жүйесін реформалаудағы салыстырмалы саясаттанудың ролі. Реферат тақырыбы: «Саяси жүйелерге салыстырмалы талдау жасау»

18. СӨЖ тапсырмалары

8.1. СӨЖ тақырыптық жоспарыТақырып атаулары және тапсырмалардың мазмұны

Сағат саны

1

Саясаттанудың ғылым ретінде: саясаттанудың пәні мен объектісі, заңдары мен заңдылықтары; саясаттанудың болашақ маман тұлғасын. қалыптастырудағы маңызы.

1 сағат

2

Өркениет тарихындағы саяси ғылымдардың дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдері: жаңа замандағы саяси ой-ілімдер, қазіргі кезеңдегі саяси ілімдердің негізгі бағыттары.; ХІХ ғ соңы – ХХ ғ. басындағы Ресейдегі саяси бағыттар.

1 сағат

3

Қазақстан ойшылдарының әлеуметтік-саяси көзқарастары: Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А. Құнанбаев.

1 сағат

4

Саяси билік қоғамдық өмір жүйесінде: саяси биліктің қоғамдағы алатын орны мен ролі, билік үшін күрес, мүдделі топтар, қысым топтары.

1 сағат

5

Қоғамның саяси жүйесі: саяси жүйеге берілген анықтама түрлері; саяси жүйе және мемлекеттік саясат; оның түрлері.

1 сағат

6

Мемлекет және азаматтық қоғам: құқықтық мемлекет туралы саяси-құқық ой тарихындағы идеялар; құқықтық мемлекеттің пайда болуының алғышарттары және қазіргі көзқарас; мемлекеттің тарихи типтері және басқару формалары.

1 сағат

7

Саяси партиялар және қоғамдық-саяси қозғалыстар: қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдар: түсінігі, құрылымы, ерекшеліктері мен қарым-қатынасы; қоғамдық-саяси қозғалыстар мен ұйымдардың типтері; Қазақстан Республикасының саяси жүйесіндегі қоғамдық-саяси қозғалыстардың орны мен рөлі.

1 сағат

8

Саяси режимдер: саяси режим ұғымы және типтері; тоталитаризм саяси феномен ретінде; авторитарлық саяси жүйенің өзіндік ерекшеліктері; демократия ұғымы; Қазақстандағы демократияландырудың негізгі кезеңдері мен ерекшеліктері.

1 сағат

9

Саяси сана және саяси мәдениет: саяси сана: түсінігі мен мәні; саяси мәдениет түсінігі, мазмұны, құрылымы мен типтері; саяси мәдениеттің қызметтері; саяси сана және саяси әлеуметтендіру:

1 сағат

10

Саяси элита және саяси көшбасшылық: саяси көшбасшы: анықтамасы және оған тән қасиеттер; саяси көшбасшының қызметтері; саяси элитаға берілген анықтама түрлері; саяси көшбасшы дамуындағы және саяси элиталар теориясындағы жаңа бағыттар.

1 сағат

11

Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар: әлемдік саясат ұғымы; халықаралық қатынастар жүйесі;халықаралық институттар, олардың түрлері, мақсаттары мен өмір сүру ерекшеліктері; ҚР-ының сыртқы саясаты, оның көпбағыттылық сипаты

1 сағат

12

Тәуелсіз Қазақстанның саяси проблемалары: тәуелсіз Қазақстанның дамуы мен қалыптасуы; Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының қалыптасуы.

1 сағат

13

Қоғамды демократияландыру және саяси жаңару: демократия мемлекеттік құрылымның бір түрі; саяси модернизациялау теориясының қалыптасуы және оның негізгі бағыттары.

3 сағат

14

Саяси процесс және саяси қызмет: саяси процесс ұғымы мен құрылымы; саяси қызмет ұғымы мен мәні.

1 сағат

15

Саяси технологиялар: саяси технологиялар ұғымы, мәні, ерекшеліктері, белгілері; саяси технологиялардың құрылымы, саяси технологиялардың типтері; саяси технологияларды қалыптастыру мен олардың қазіргі кездегі ролінің артуы; саяси талдаудың мәні мен ерекшеліктері; саяси талдау әдістері; мемлекеттік саясатты қалыптастыру технологиялары; саяси жанжалдарды реттеу технологиялары; ақпараттық нарықтағы технологияның ерекшеліктеріақпараттық саяси нарықтағы компьютерлік технологиялар.

3 сағат

16

Қазіргі кездегі жаһандық проблемалар: қазіргі заманның жаһандық проблемалар ұғымы және типтері; жаһандық проблемаларды шешудегі халықаралық ынтымақтастық; қазіргі заманның жаһандық проблемалары жүйесіндегі Қазақстан. қазіргі заманның жаһандық проблемалар ұғымы және типтері; жаһандық проблемаларды шешудегі халықаралық ынтымақтастық; қазіргі заманның жаһандық проблемалары жүйесіндегі Қазақстан.

3 сағат

17

Әлеуметтік-этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты: этнос және ұлт; қоғамдағы ұлттық және этникалық қатынастар; ұлт мәселесін шешудің принциптері; ұлт саясаты; ұлттық-мемлекеттік құрылыс формалары.

1 сағат

18

Салыстырмалы саясаттану: салыстырмалы саясаттанудың ұғымы, объектісі мен пәні;. салыстырмалы саясаттануды қалыптастыруға әсер ететін ықпал; салыстырмалы зерттеулердің типтері.

3 сағат

19

Саясат қоғамдық өмір жүйесінде: Саясат қоғамдық өмір жүйесінде: қоғамдық құбылыс ретіндегі саясаттың мәні; саясаттың экономикамен байланысы; ішкі, сыртқы саясат, саясат қоғам өміріндегі мемлекетті басқару өнері.

1 сағат

20

Саяси болжамдау: саяси болжамдау ұғымы, мәні мен ерекшеліктері; саяси болжамдаудың кезеңдері мен типтері;саяси болжамның функционалдық міндеттері; саяси болжамдаудың негізгі әдістері және құралдары; ғылыми болжам және оның ерекшеліктері.

3 сағат  1. СӨЖ тапсырмаларын орындау және өткізу кестесі


Tақырыбы

Әдебиет

Ұсыныстар


Бақылау түрі


Тапсыру уақыты (апта)

1

Саяси ғылымдардың дамуы мен қалыптасуының негізгі кезеңдері

Жамбылов Д.А. Саясаттану. – Алматы: жеті жарғы. – 2005. - 280 б. Жамбылов Д.А. Саясаттану сөздігі. – Алматы: экономика. – 1998. - 49 б.

Рахметов К.Ж. Саясаттану. – Алматы: өлке. – 19995. – 176 б.

Бәкір Ә. Саяси ілімді игеру – қоғамдық қажеттілік //Саясат. № 9 14-16 б. 2006.

1.Саясаттанудың қоғамдық- гуманитарлық ғылымдар және оқу пәндері жүйесінде алатын орнын, саясаттану заңдары мен категориялары анықта.

2. Жеке маман тұлғасын қалыптастырудағы саясаттану ғылымының маңызы, саясаттанудың қоғамдық қажеттілігі.

3. Ертедегі және орта ғасырлардағы саяси ой.

4. XYI – XYIII, XIX ғасырдың басы мен XX ғасырдағы саяси ой.

5. Қазіргі саяси ойлардың негізгі бағыттары.

студенттермен әңгімелесу, әрі қарай жұмыс жасауына ұсыныстар беру. Сұрақ-жауап

1-2 апта

2

Қоғамдық өмір жүйесіндегі саясат

Жамбылов Д.А. Саясаттану. – Алматы: жеті жарғы. – 2005. - 280 б. Жамбылов Д.А. Саясаттану сөздігі. – Алматы: экономика. – 1998. - 49 б.

Рахметов К.Ж. Саясаттану. – Алматы: өлке. – 19995. – 176 б.

Бәкір Ә. Саяси ілімді игеру – қоғамдық қажеттілік //Саясат. № 9 14-16 б. 2006

1. Саясаттың жалпы ұғымы. Саясаттың шығуы.

2. Саясаттың табиғаты мен әлеуметтік белгілері: теориялық талдау (директивті, функционалды, коммуникативті).

3. Қоғамдағы саясаттың шекарасы.

4. Биліктің мәні және құрылымы, ұғымы.

5. Саяси биліктің ерекшеліктері.

6. Саяси билік легитимдігі.

7. Саяси билік және саяси патшалық.


Интерактивті әдіс

3-4 апта

3

Қоғамның саяси жүйесі

Жамбылов Д.А. Саясаттану. – Алматы: жеті жарғы. – 2005. - 280 б. Жамбылов Д.А. Саясаттану сөздігі. – Алматы: экономика. – 1998. - 49 б.

Рахметов К.Ж. Саясаттану. – Алматы: өлке. – 19995. – 176 б.

Бәкір Ә. Саяси ілімді игеру – қоғамдық қажеттілік //Саясат. № 9 14-16 б. 2006.

1.Саяси жүйенің мәні.

2.Саяси жүйенің классификациясы және оның критерилері.

3.Саяси жүйені салыстырмалы анализдау мәні.


Презентация

5-6 апта

4

Саясат және қоғам

Жамбылов Д.А. Саясаттану. – Алматы: жеті жарғы. – 2005. - 280 б. Жамбылов Д.А. Саясаттану сөздігі. – Алматы: экономика. – 1998. - 49 б.

Рахметов К.Ж. Саясаттану. – Алматы: өлке. – 19995. – 176 б.

Бәкір Ә. Саяси ілімді игеру – қоғамдық қажеттілік //Саясат. № 9 14-16 б. 2006.

1.Саяси-құқықтық ойдың тарихында құқықтық мемлекет идеясы?

2.Азаматтық қоғам және құқықтық мемлекет:өзара байланыс динамикасы.

3.Қоғамдық-саяси қозғалыстардың өзіндік даму динамикасы, типологиясы, маңызы.

4. ҚР саяси жүйесінде қоғамдық саяси жүйе мен қоғамдық саяси қозғалыстардың орны мен ролі.

5.Саяси лидер мен элита теориясының дамуындағы қазіргі тенденциялар.

6.Саяси процестің мәні мен түрлері

7. Қазіргі қазақстандық қоғамның саяси жаңару ерекшеліктері

10.Халықаралық саяси процестер

11.Саяси жаңару теориясы

12.Саяси мәдениеттің негізгі элементтері мен құрылымы.

13.Қазақстандағы саяси мәдениет.

14.Идеология және саясат.

15.Қазақстандағы саяси сана мен саяси бағдар.

Реферат Саяси дебат Кроссвордпен жұмыс , Таблицамен жұмыс, конспект

7-10 апта

5

Саяси режимдер

Жамбылов Д.А. Саясаттану. – Алматы: жеті жарғы. – 2005. - 280 б. Жамбылов Д.А. Саясаттану сөздігі. – Алматы: экономика. – 1998. - 49 б.

Рахметов К.Ж. Саясаттану. – Алматы: өлке. – 19995. – 176 б.

Бәкір Ә. Саяси ілімді игеру – қоғамдық қажеттілік //Саясат. № 9 14-16 б. 2006.

1. Демократияландыру және қоғамды саяси модернизациялау

2. Саяси технологиялар

3. Әлемдік саясат және қазіргі халықаралық қатынастар

4. Тәуелсіз Қазақстанның саяси проблемалары

Презентация Таблицаларды толтыру арқылы білімдерін бір жүйеге келтіру

Саяси ойын (мыс.,сайлау кампаниясы)

Саяси дискуссия

11-14 апта


9. Консультация уақыты:

10. Ағымдық бақылау кестесі: [ 1ағымдық бақылау – 7-ші апта, 2ағымдық бақылау – 15 апта].

11. Әдебиеттер тізімі:
  1   2

Похожие:

Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті
Оқу бағдарламасы (Syllabus) «Әлеуметтану» пәнінің Қр мжмбс «5В030100-заңтану» мамандығы типтік оқу жоспары, «әлеуметтану» пәнінің...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті
«Қазақстан тарихы» пәнінің оқу-жұмысы (Syllabus) бағдарламасы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік гуманитарлық факультеті
Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес 050301 «Құқықтану» мамандығына арналған Қазақстан Республикасының білім...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconЕҢбек және әлеуметтік қатынастар қазақ академиясы әлеуметтік ғылым және қҰҚЫҚ факультеті
«Криминалистика» пәнінің оқу бағдарламасы(Syllabus) білім берудің типтік оқу жоспары және логикалық моделі құқық тану мамандығы бойынша...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік ғылым және қҰҚЫҚ факультеті
«Прокурорлық қадағалау» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасы білім берудің типтік оқу жоспары және логикалық моделі құқық тану мамандығы...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік ғылым және қҰҚЫҚ факультеті
«Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы» пәнінің оқу бағдарламасы(Syllabus) білім берудің типтік оқу жоспары және...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы заң факультеті
Аталмыш пән бойынша СӨЖ тапсырмаларын орындаудың әдістемелік нұсқаулары теориялық және тәжрибелік сабақтарға беріле отырып студенттердің...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconПӘН: мемлекет және қҰҚЫҚ теориясы алматы 2011 Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы заң факультеті
Аталмыш пән бойынша СӨЖ тапсырмаларын орындаудың әдістемелік нұсқаулары теориялық және тәжрибелік сабақтарға беріле отырып студенттердің...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconҚазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы құқықтану факультеті
«Мемлекет және құқық теориясы мәселелері» пәнінің оқу бағдарламасы құқықтану мамандығы бойынша Мемлекеттік жалпыға міндетті білім...
Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы әлеуметтік-гуманитарлық ПӘндер факультеті iconАлматы 2011 Қазақ ЕҢбек және әлеуметтік қатынастар академиясы заң факультеті
В методических указаниях по выполнению заданий срс по дисциплине История государства и права зарубежных стран даются задания к теоретическим...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница