Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
НазваниеЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
страница1/7
Дата конвертации20.11.2012
Размер1.3 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7
ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЊ БІЛІМ ЖЄНЕ ЃЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Е. А. Б¤КЕТОВ АТЫНДАЃЫ ЌАРАЃАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Экология»

пәні бойынша тест тапсырмалары

гуманитарлық және пән аралық мамандандырылған топтарға арналған: 090100, 090800, 091000, 091100, 091200, 091500, 020100-022100, 520130-520430, 520630-522130

Құрастырған

__________ б. ғ. к. . , профессор Бекішев К. Б.

Беттер саны – 49

Тесттік тапсырмалар саны - 300

$$$ 1

Экология пәні нені оқытады:

A) Өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрамы.

B) Жануарлардың ішкі және сыртқы құрамы.

C) Адамның сыртқы ортаға әсері.

D) Адам организмінде болып жататын физиологиялық процесс.

E) Микроорганизмдердің құрлысы мен генетикалақ ерешеліктері.
$$$ 2

Экология қандай жүйелерді оқытады:

A) Генетикалық және жасушалық.

B) Жасушалық және популяциялық.

C) Популяциялық және экожүйелік.

D) Экожүйелер мен органдардың жүйесі.

E) Экожүйе мен генетикалық.
$$$ 3

Экологияның қай кретерийлері бойынша құрлық, тұщы су, солтүстік аймақ, биік таулы аймақ экологиясы деп бөлінеді:.

A) Зерттеу объектілерінің көлеміне қарай.

B) Зерттеу пәндерге қатысты

C) Айнала мен компонентке қатысты.

D) Адам экологиялық жүйесіне.

E) Уақыт факторы бойынша.
$$$ 4

Экология биология ғылымдарының қай класына жатады:

A) Комплекстік.

B) Жалпы.

C) Меншікті.

D) Антропологиялық.

E) Зоологиялық.
$$$ 5

Экологияның қай бөлімі қауымдастықтарды оқытады:

A) Аутэкология.

B) Синэкология.

C) Демэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экоология.
$$$ 6

Экология терминін кім ұсынды:

A) Аристотель.

B) Гэккель.

C) Дарвин.

D) Вернадский.

E) Сукачев.
$$$ 7

Қорықтардың мекемесі қай факторлық типке жатады:

A) Абиотикалық.

B) Антропогендік.

C) Биотикалық.

D) Лимиттік.

E) Жүргізуші.
$$$ 8

Глобальды экология нені оқытады:

A) Дарақ экологиясы.

B) Популяциялық экология.

C) Қауымдастық экологиясы.

D) Биосфера.

E) Ландшафт.
$$$ 9

Экологияның қай бөлімін тұтас ландшафты зерттейді:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Географиялық.

E) Ғаламдық.
$$$ 10

Экологияның қай критериясына қарап микорорганизмдер, саңырауқұлақтар,

өсімдіктер, жануарлар экологиясына жатқызамыз:

A) Объектілер зерттеу көлеміне қарсы.

B) Зерттелетін пәндерге қатысты.

C) Компоненттері мен айналасына қарап.

D) Адам экологиясына қатысты.

E) Уақыт факторына қатысты.
$$$ 11

Экологияның негізгі зерттеуі – бұл:

A) Популяция мен биоценоз.

B) Биоценоз бен дарақ.

C) Дарақтар мен популяция.

D) Жасушалар мен қауымдастық.

E) Қауымдастық пен организмдер.
$$$ 12

Экологияның қай бөлімі дарақтарды зерттеп, экологиялық факторларға әсер етеді:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.
$$$ 13

Экологияның қай саласы популяцияларды зерттейді:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.
$$$ 14

Экологияның қай саласы қауымдастықты оқытады:

A) Аутэкология.

B) Демэкология.

C) Синэкология.

D) Ғаламдық экология.

E) Географиялық экология.
$$$ 15

Мұхит бұл:

A) Микроэкожүйелер.

B) Мезоэкожүйелер.

C) Макроэкожүйелер.

D) Ғаламдық экожүйе.

E) Биосфера.
$$$ 16

Геоксендарға қандай дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша мекен ретінде пайдалану.

B) Топырақта үнемі тіршілік ететіндер.

C) Топырақта өмір циклының бір бөлігінде тіршілік ететіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде, екінші бөлігін су астында өткізушілер.

E) Су қабатын мекендейтіндер.
$$$ 17

Плейстонға қандай дарақтар жатады:

A) Ауа ағыны мен пассивті тасымалданушылар.

B) Топырақта тұрақты мекен етушілер.

C) Су қабатын мекендейтіндер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілетсіздер.

D) Денесінің бір бөлігі су бетінде, ал екінші бөлігі суда кездесетіндер.

E) Су қабатын мекендейтіндер және онда активті орын ауыстыруға қабілеттілер.
$$$ 18

Аквариумды мына жүйелердің қайсысына жатқызуға болады:

A) Микроэкожүйе.

B) Мезоэкожүйе.

C) Макроэкожүйе.

D) Ғаламдық экожүйе.

E) Биосфералық экожүйе.
$$$ 19

Жануарлар мен өсімдіктердің негізгі мекен ету орта факторы және өмір сүру формасына байланысты бейімделуінің морфологиялық типі қалай аталады:

A) Адаптациялық форма.

B) Локальды форма.

C) Өмір (тіршілік) формасы.

D) Формалардың әртүрлілігі.

E) Экологиялық қуыс.
$$$ 20

Нектон – бұл:

A) Су түбін мекендеушілер.

B) Су қабатында белсенді қозғалатын дарақтар.

C) Су қабатында еркін түрде қозғалатындар.

D) Судың барлық қабатын мекендеушілер.

E) Судық жоғарғы бетін мекендеушілер.
$$$ 21

Бентос – бұл:

A) Су түбін мекендеушілер.

B) Су қабатында белсенді қозғалатын дарақтар.

C) Су қабатында еркін түрде қозғалатындар.

D) Судың барлық қабатын мекендеушілер.

E) Судық жоғарғы бетін мекендеушілер.
$$$ 22

Дайын органикалық затпен қоректенетін организмдер:

A) Автотрофтылар.

B) Гетеротрофтылар.

C) Продуценттер.

D) Хемотрофтылар.

E) Фототрофтылар.
$$$ 23

Неліктен коацерваттарды тірі организмдерге жатқызбаймыз:

A) Оларда қоректену үрдісі жоқ.

B) Бойы жоқ.

C) Өзін-өзі қалыптастыру. қабілетінің жоқтығы.

D) Зәр шығару процесінің жоқтығы.

E) Қозғалысқа қабілеттілігі.
$$$ 24

Геобионттарға қандай дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша пана ретінде мекендейтіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Тіршілік циклының бір бөлігін топырақта өткізетіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер.
$$$ 25

Планктонға қандай дарақтар жатады:

A) Топырақта уақытша тіршілік ететіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Су бетін мекендеушілер және белсенді қозғалуға қабілетсіздер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер және белсенді қозғалуға қабілеттілер.
$$$ 26

Эукариоттарға қандай организмдер жатады:

A) Ядроға дейінгілер.

B) Автотрофтылар.

C) Гетеротрофтылар.

D) Нағыз ядролылар.

E) Фототрофтылар.
$$$ 27

Геофилдерге қандай дарақтар жатады:

A) Топырақты уақытша пана ретінде мекендейтіндер.

B) Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.

C) Тіршілік циклының бір бөлігін топырақта өткізетіндер.

D) Тіршілік циклының бір бөлігін су бетінде қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер.
$$$ 28

Аэропланктонға жататын дарақтарды көрсет:

A) Ауа ағынымен пассивті тасымалдануышылар.

B) Топырақты тұрақты мекен етушілер.

C) Су қабатын мекендеушілер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілетсіздер.

D) Өмірінің бір бөлігін суда қалғанын су астында өткізетіндер.

E) Су қабатын мекендеушілер және онда белсенді орын ауыстыруға қабілеттілер.
$$$ 29

Жерде тіршіліктің пайда болуының II-ші кезеңі немен анықталады:

A) Неорганикалық қосылыстардан органикалық заттың синтезделуімен.

B) Неорганикалық заттың органикалық заттан синтезделуімен.

C) Көбею процессінің пайда болуымен.

D) ДНҚ және РНҚ синтезімен.

E) Коацерваттардың пайда болуымен.
$$$ 30

Жерде тіршіліктің пайда болуының ІІІ-ші кезеңі немен анықталады:

A) Неорганикалық заттардан органикалық заттың биологиялық емес синтезімен.

B) Органикалықтан органикалық емес заттар биологиялық емес синтезбен.

C) Коацерват түзілуімен.

D) Көбею процесінің пайда болуымен.

E) Коацерват бұзылуыменен.
$$$ 31

Өсімдік тіршілік формасының аталуы:

A) Гүлділер мен қыналар.

B) Жабық және ашық тұқымдылар.

C) Папоротник пен мүктер.

D) Шөптер мен ағаштар.

E) Саңырауқұлақтар мен қыналар.
$$$ 32

Тіршіліктің алғашқы пайда болуында қандай заттар түзілген:

A) Неорганикалық.

B) Органикалық.

C) ДНҚ және РНҚ.

D) Вулканнан бөлінген газдар.

E) Су және минералды тұздар.
$$$ 33

Қай макроэкожүйе түрлердің әртүрлілігіне бай:

A) Шөп.

B) Тайга.

C) Тундра.

D) Жауынды тропикалық орман.

E) Саванна.
$$$ 34

Экологиялық аз төзімділік түрлері қалай аталады:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Лимиттеуші.
$$$ 35

Экологиялық төзімді организмдерді атаңыз:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Лимиттеуші.
$$$ 36

Мекен ету ортасына керекті элементтер жиынтығы:

A) Орта.

B) Тіршілік жағдайы.

C) Биотоп.

D) Экологиялық фактор.

E) Биогеоценоз.
$$$ 37

Экологиялық фактор белсенділігіне берілетін жағымсыз әсер:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Экологиялық тиімділігімен.
$$$ 38

Жарық тербелісіне шыдамды организмдер қалай аталады:

A) Эвритермді.

B) Стенотермді.

C) Эврифотты.

D) Стенофотты.

E) Эврибионтты.
$$$ 39

Ультракүлгін сәулесінің маңызды ролін атаңыз:

A) Озон фотосинтезге қатысады.

B) Жалпы жарық санын күшейтеді.

C) Фотоцинтезге қатысады.

D) D витаминінің жануарларда түзілуіне қатысады.

E) Жануарлардың бағыт бағдарлаудағы ролі.
$$$ 40

Егер өсімдіктерге шектілік фактор температураның төменделуі болса, оның тұрақты дамуына қай экологиялық факторды жоғарылату керек:

A) Жарық.

B) Ылғал.

C) Қысым.

D) Минералды тыңайтқыш.

E) Температура.
$$$ 41

Орта фактор көрсеткішіне қандайда жағдайда болмасын түрлердің

бейімделушілігін қалай атайды:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионттар.

D) Стенобионттар.

E) Экологиялық иілімділік.
$$$ 42

Организмдердің шыдамдылығы оптимум мен шектілік арасында қандай аймақ

жатыр:

A) Лимиттеуші.

B) Шектілік.

C) Шыдамдылық.

D) Стрессті.

E) Төзімділік.
$$$ 43

Температура тербелісіне шыдамды организмдерді ата:

A) Эвритермді.

B) Стенотермді.

C) Эврифотты.

D) Стенофотты.

E) Эвригигробионтты.
$$$ 44

Өндірістік шулы мекемелерді қайда жатқызуға болады:

A) Абиотикалық фактор.

B) Биотикалық фактор.

C) Антропогенді фактор.

D) Кезеңді.

E) Уақыт.
$$$ 45

Ағзаның төзімділік деңгейінің жақын факторы:

A) Оптимальды.

B) Пессимальды.

C) Эврибионтты.

D) Стенобионтты.

E) Лимиттеуші.
$$$ 46

Тәуліктік температура мыналардың қайсысына жатады:

A) Абиотикалық фактор.

B) Биотикалық фактор.

C) Антропогендік фактор.

D) Биотикалық және антропогендік фактор.

E) Экологиялық емес.
$$$ 47

Экологиялық факторлар бұл:

A) Қоршаған ортаның қажет элементтер жиынтығы.

B) Ағзаға әсер ететін ортаның жеке элементтері.

C) Табиғат бөлшегі, қоршаған ортаның тірі ағзалары.

D) Табиғи ресурстар.

E) Экологиялық қуыс (нища) .
$$$ 48

Транспирация дегеніміз:

A) Мұхиттың жоғғарғы бөлік суының булануы.

B) Судың өсімдік арқылы биологиялық булануы.

C) Органикалық заттардың пайда болуы.

D) Биогенді элементтер айналымы.

E) Өсімдік арқылы органикалық заттардың синтезделуі.
$$$ 49

Табиғат бөлшегі, қоршаған ортаның тірі организмдері және оларға тікелей немесе жанама әсерлері дегеніміз:

A) Өмір сүру жағдайы.

B) Орта.

C) Экологиялық фактор.

D) Биоценоз.

E) Биотоп.
$$$ 50

Ағзалардың шыдамдылығына жақын факторды қалай атайды:

A) Шектеулі.

B) Алдыңғы.

C) Фонды.

D) Шығарушы.

E) Экологиялық.
$$$ 51

Жануарлардың жарық шығару қабілетін қалай атайды:

A) Жарық люминисценсия.

B) Биолюминисценсия.

C) Термолюминисценсия.

D) Гигролюминисценсия.

E) Ксеролюминисценсия.
$$$ 52

Жоғарғы температураның ауытқуына шыдамайтын организмдерді қалай атайды:

A) Эврибионт.

B) Пластикалық.

C) Эвритермные.

D) Стенотермные.

E) Стенофотные.
$$$ 53

Экологиялық факторинтенсивтілігіне қолайсыз эффект беретіні:

A) Оптимум.

B) Пессимум.

C) Эврибионт.

D) Стенобионт.

E) Экологиялық (пластичность) иілгіштік.
$$$ 54

Жоғарғы температураның ауытқуына төтеп бере алмайтын ағзаларды қалай

атайды:

A) Эвритермдер.

B) Стенотермдер.

C) Эврифоттар.

D) Стенофоттар.

E) Эврибионттар.
$$$ 55

Өсімдікті ылғалдылығы жағынан мынандай экологиялық топтарға бөледі:

A) Эвротермділер, стенотермділер.

B) Жылусүйгіштер, суықсүйгіштер.

C) Гигрофильдер, мезофильдер, ксерофилдер.

D) Жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер.

E) Жарық сүйгіштер, көлеңке сүйгіштер, көлеңкеге шыдамдылар.
$$$ 56

Ормандарды отап-шабу қандай экологиялық факторға жатады:

A) Абиотикалық.

B) Биотикалық.

C) Антропогендік.

D) Шектеулі.

E) Алдыңғы.
$$$ 57

Қызыл кітап мекемесін қай факторға мысал ретінде алуға болады:

A) Абиотикалық.

B) Биотикалық.

C) Антропогендік.

D) Экологиялық емес.

E) Абиотикалық және биотикалық.
$$$ 58

Белгілі-бір алып жатқан кеңістік тегі даралар түрінің саны және санының көлемін көрсетіңіз:

A) Түрлердің әртүрлілігі.

B) Ұрпақтылық.

C) Популяцияның тығыздығы.

D) Өлімі.

E) Туылымы.
$$$ 59

Насеком қоғамының бірігуі бұл:

A) Отар.

B) Көшбасшысыз отар.

C) Тобыр көшбасшысымен.

D) Күрделі колония.

E) Жай колония.
$$$ 60

Даралар популяциясының жалпы саны бөліну территориясы аталады:

A) Санымен.

B) Тығыздығымен.

C) Көптігімен.

D) Бірігуімен.

E) Ыдыраумен.
  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім беру жєне ѓылым министрлігі
Тµмендегі тітіркендіргіштердіњ ќайсы Сіздіњ сенсорлыќ табалдырыѓыњыздан тµмен орналасќан
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Кєсіпкерлікке ќабілеттілік µндіріс факторы ретінде µз иесіне ќандай табыс єкеледі
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі е. А. Б¤кетов атындаѓЫ
Психикалыќ ќ±былыстыњ ырыќтылыѓы єрекеттіњ ішкі жоспар, рефлексия сияќты жањарыстар ќай жас кезењінде ќалыптасады
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан республикасыныњ Ѓылым жєне білім министрлігі
Психологиядаѓы негізгі баѓыттар: бихевиоризм, гештальт психология, психоанализ, гуманистік психология, когнитивтік психология
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌазаќстан Республикасы Ѓылым жєне Білім министрлігі
«Кіші Октябрь» орнату немесе ауылшаруашылыѓын жаппай ±жымдастыру мен индустрияландыру жылдарындаѓы ќазаќ мерзімді баспасµзі
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconҚазақстан республикасыныњ білім жғне ѓылым министрлігі
«Психология» пәні бойынша тестік тапсырмалардың базасына енгізілген тақырыптар тізімі, қазақ тілінде білім алатын бөлім үшін
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЌр дсм медициналыќ жєне фармацевтикалыќ ќызметті
Мемлекеттік тіркеуге, ќайта тіркеуге жатќызылѓан жєне Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында медициналыќ ќолдануѓа р±ќсат етілген дєрілік...
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconЖоба Мемлекеттік ж±мыстардыњ сатып алу келісім-шарты Аќтоѓай 200 г. Ќазаќстан Республикасыныњ «Махмет Ќайырбаев жалпы білім беретін орта мектебі Актоѓай ауданы»
Кунакова Ольга Анатольевна арќылы, аудан єкімшілігініњ бекітілген ќаулысына, бір жаѓынан жєне аталынѓан жабдыќтаушы б±дан былай,...
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconХабарландыру
Аќмола облысыныњ дене тєрбиесі жєне спорт басќармасыныњ” жанындаѓы “Спорт Инвест” мкќК Ќазаќстан Республикасыныњ 21. 07. 2007 ж к‰нгі...
Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі iconАвторефераты Ќазаќстан Республикасы Алматы, 2009
Жўмыс Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігі Єылым комитетініѕ Ш. Ш. Ујлиханов атындаєы Тарих жјне этнология институтыныѕ...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница