Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Скачать 75.75 Kb.
НазваниеОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Дата конвертации17.04.2013
Размер75.75 Kb.
ТипДокументы
Ф КГМУ 4/3-07/01

ПП КГМУ 4/01
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Патологиялық физиология кафедрасы

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын

жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс


Тақырыбы: Биіктік ауруы үлгісінде патогенездің негізгі түсініктерін оқу.
Мамандығы: 5B110400 «Медициналық-профилактикалық іс»
Пән: Патологиялық физиология
Курс: ІІ
Құрастырушы: аға оқытушы Өмірбаева Е.Қ.

Қарағанды 2011

Кафедра мәжілісінде талқыланған

және бекітілген.

№ __8__ хаттама __13_ ____04____ 2011 ж.
Кафедра меңгерушісі _____________ Жәутікова С.Б.


 • Тақырыбы: Биіктік ауруы үлгісінде патогенездің негізгі түсініктерін оқу.

 • Мақсаты: Организмге төменгі атмосфералық қысымның әсерінің патогенетикалық механизмінің қазіргі таңдағы көзқарастары жайлы студенттердің игеруі.

 • Оқыту мақсаты:

  1. Организмге төменгі атмосфералық қысымның әсерінің патогенетикалық механизмі жайлы мағлұмат білу.

  2. Биіктік ауруы үлгісінде патогенездің негізгі түсініктерін оқу.

 • Өткізу түрі: үй тапсырмасының орындалуы бойынша консультация,тақырыпты меңгеру, жоспарда бекітілгендей тәжірибелік сабақты орындау түрінде.
 • Тақырып бойынша негізгі сұрақтар:

  1. Тау ауруына түсінік, даму себебі.

  2. Атмосфералық қысымның әсер ету факторы түсінігін ашу, ауруды шақыру қабілеті бар негізгі құрамын білу.

  3. Тау ауруының қауіп факторы.

  4. Төменгі барометрлік қысымның ауру туындатушы әсерінің негізгі механизмі.

  5. Төменгі барометрлік қысымның патогенді әсері- декомпрессия синдромы.

  6. Бейімделу кезеңі.
 • Таратылатын материалдар: тақырып бойынша таблица және кесте, тест сұрақтарының, жағдайлық есептердің жиынтығы.
 • Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Патофизиология: учебник + СД. Литвицкий П.Ф. – 4-е изд. – М., 2008. – 469с.

 2. Патофизиология//Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д., О.И. Уразовой –М: ГЭОТАР.2 т.- 2009– 640 с.

 3. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга.-Томск: Том.ун-та, 2006.- 712с.

Қосымша:

 1. Патологическая физиология//Под ред. Зайко Н.Н., Быця Ю.В. - Москва: МЕДпресс-информ, 2004 – 635с

 2. Патофизиология. Основные понятия Под ред. А. В. Ефремова. М: ГЭОТАР.- 2008.-256 с.

 3. Патофизиология: Учебник под/ред Литвицкого П.Ф. М.: Гэотар-Медия. -2004.- т. 1.- 731

 4. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов //Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы:КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006.

 5. Патофизиология в схемах и таблицах: Курс лекций: Учебное пособие. Под ред. А.Н.Нурмухамбетова. – Алматы: Кітап, 2004.- 245

 6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Патофизиология. Том 1 – Общая патофизиология. Том 2 – Основы патохимии – Санкт-Петербург, 2005
 • Бақылау :

1. Сұрақтар:

 1. Адам төменгі атмосфералық қысымның патогенді әсеріне қандай жағдайда ұшырайды?

 2. Төменгі атмосфералық қысымның ауру туындатушы әсерінің негізгі механизмі.

 3. Биіктік ауруы кезіндегі экзогенді гипоксияға анықтама бер.

 4. Биіктік ауруы кезіндегі экзогенді гипоксияның туындауының негізгі себебін ата:

 5. Тау ауруының негізгі қауіп факторларын ата:

 6. Тау ауруының патогенезіндегі стадияларды ата. Компенсация стадиясын сипатта:

 7. Тау ауруының патогенезіндегі стадияларды ата. Декомпенсация стадиясын сипатта:

 8. Декомпрессия синдромы.. Анықтамасы. Даму механизмі.

 9. Гипоксия кезінде ЖТЖ қандай өзгерістер жүреді?

 10. Патогенездегі стадияларды сипаттаңыз, бір-бірінен айырмашылықтары қандай?


2. Тесттік тапсырмалар

1.Жоғарғы барометрлік қысымның ауру туындатушы әсерінің патогенезінде маңызды қасиетке ие:

А. организмдегі газ көлемінің жоғарлауы

Б. сұйық ортада азот және оттегінің ерігіштігінің төмендеуі (десатурация)

В. Сұйық ортада азот және оттегінің ерігіштігінің жоғарлауы (сатурация)

Г. Қанның және басқа сұйықтықтардың қайнау нүктесінің төмендеуі

Д. азоттың токсикалық әсері
2.Барометрлік қысымның төмендеуіне байланысты ауру?

А) кессонды ауру

Б) тау ауруы

В) биіктік ауруы

Г) вариант А және Б

Д) вариант Б және В
3.Жоғары қысым кезінде оттегінің токсикалық әсерінің механизмінде маңызды қасиетке ие:

А) ұлпа арқылы көмірқышқылының шығарылуының жоғарлауы

Б) ұлпада көмірқышқылының тежелуі

В) ұлпада еріген көмірқышқыл газының құрамының азаюы

Г) оксигемоглобин диссоциацииясының жоғарлауы

Д) организмдегі газ көлемінің жоғарлауы
4.Тау ауруының қауіп факторы?

А) жоғарыға көтерілу жылдамдығының көптігі

Б) 900м ден төмен биіктікте үнемі тұрақтануы

В) 50 жастан жоғары жас

Г) барлық жауаптары дұрыс

Д) вариант А және В
5.Барометрлік қысымның төмендеуі туындайды:

А) су астында болғанда

Б) тауға шыққанда

В) төменге құлағанда

Г) 9 этажды үйдің шатырына шыққанда

Д) варианты А жәнеГ
6.Биік тауға шыққанда ми ісінуінің симптомдары байқалған кезде не істеу керек?

А) оттегін беруді бастау керек

Б) 6000 – 8000 м биіктікке көтеру қажет

В) тамыр кеңіткіш дәрі тағайындау қажет

Г) біртіндеп төменге түсіру қажет

Д) вариант А жәнеГ
7.Биіктік ұлпалық эмфизема – бұл:

А)  тері асты шел қабатының эмфиземасы

Б) зақымдалған өкпе арқылы ауаның шел қабатқа түсуі және дененің барлық беткейіне тарауы нәтижесінде дамитын эмфизема.

В) 47 мм.с.б.б.төмен атмосфералық қысымда азот көпіршіктерінен, көмірқышқыл газынан, су буынан ұлпада түзілген эмфизема

Г) Барометрлік қысымның жоғарлауы кезінде мүше және ұлпаның ауамен немесе газбен созылуы

Д) дұрыс жауабы жоқ
8. Төменгі барометрлік қысымның ауру туындатушы әсерінің патогенезінде маңызды қасиетке ие:

А) Организмдегі газ көлемінің азаюы

Б) сұйық ортада азот және оттегінің ерігіштігінің төмендеуі(десатурация)

В) сұйық ортада азот және оттегінің ерігіштігінің жоғарлауы(сатурация)

Г) азоттың токсикалық әсері

Д) оттегінің токсикалық әсері.
9.Гипобария – бұл:

А) қалыпты барометрлік қысым

Б) төменгі барометрлік қысым

В) жоғарғы барометрлік қысым

Г) дұрыс жауабы жоқ

Д) барлық жауабы дұрыс
10.Биіктік ауруы кезінде экзогенді гипоксияның патологиялық өзгерістерін негіздейтін фактор:

А) Дем алатын ауада парциалды қысымның жоғарлауы және атмосфералық қысымның төмендеуі

Б) Дем алатын ауада атмосфералық қысымның және парциалды қысымның жоғарлауы

В) Дем алатын ауада атмосфералық қысымның жоғарлауы және парциалды қысымның төмендеуі.

Г) Дем алатын ауада атмосфералық қысымның және парциалдық қысымның төмендеуі

Д) дұрыс жауабы жоқ

3. Жағдайлық есептер:

 1. Геолог экспедиция құрамымен ізденісжұмысы барысында биік таулы аймаққа келді. 2 –ші күні 3000 метр биіктікте тау ауруының симптомдары байқалды.Бұл жағдайда гипоксияның көріну механизмі қандай?

 2. Геолог экспедиция құрамымен ізденісжұмысы барысында биік таулы аймаққа келді. 2 –ші күні 3000 метр биіктікте тау ауруының симптомдары байқалды.Бұл жағдайда ентігудің көріну механизмі қандай?

 3. Оттегі бойынша артериалық-веналық ерекшелікті анықтау көрсетті,бірінші тексеруде 5 ж %,кейін 7 ж%-дейін ұлғайды. Бұл үдемелі ұлпалы гипоксияны дәлелдейді ме?

 4. Науқас А .23 жаста, жасанды дем алдыруға ауыстырылды.Қанның газдық құрамын тексеру барысында артериялық қанда оттегінің кернеуі 85 мм.с.б.б, көмірқышқыл газы 45 мм.с.б.б. Бұл жағдайда сыртқы тыныс бұзылысының бейімделуі жеткілікті дей аламыз ба?

 5. Науқас К ,32 жаста ,қабылдау бөліміне көмірқышқыл газымен улану симптомымен түсті.Бұл науқаста гипоксия бар ма?

Похожие:

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОҚытушының жетекшілігімен студенттердің Өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұСҚау статистикалық көрсеткіштерді есептеу. Деректерді графика түрінде кескіндеу
ОҚытушының жетекшілігімен студенттердің Өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұСҚАУ
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Мақсаты: антибластомдық резистенттіліктің анқытамасын, түрлерін және механизмдерін студенттердің игеруі
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау «Ежелгі Грекия және Ежелгі Римде медицинаның дамуы»
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Тақырыбы: Гипокинезияның және химиялық факторлардың (ауыр металл тұздары) организмге ауру туындатушы әсері
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Тақырыбы: Механикалық әсерлердің (созылу, соғылу, қысылу, ұзақ жаншылу синдромы) организмге ауру туындатушы әсері
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Мақсаты: шоктық жағдайлардың және команың себептерін,түрлерін және жалпы өзгерістерін игеру
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Тақырыбы
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Тақырыбы
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Тақырыбы
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Тақырыбы
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница