«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
Название«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы
страница1/5
Дата конвертации05.11.2012
Размер0.64 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының

еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы

зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен»

жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Алматы 2011
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының

еншілес ұйымы

«Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры»

акционерлік қоғамы
«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді

2011 жылғы 05 желтоқсандағы

24 хаттама«Нұрбанк» Акционерлік қоғамыныңеншілес ұйымы «Атамекен»

жинақтаушызейнетақы қоры» акционерлік қоғамының

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1 -тарау. Жалпы ережелер
1. «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының осы Зейнетақы ережелері (бұдан әрі – Зейнетақы ережелері) Қазақстан Республикасының заңнамаларына, уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерімен және «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Қор) Жарғысына сәйкес әзірленген және Қор мен салымшылар (алушылар) арасында туындаған құқықтық қатынастардың ерекшеліктерін белгілейді.

2. Қор зейнетақы жарналары мен зейнетақы төлемдерін тарту қызметімен айналысуға, сонымен қатар, 2011 жылғы 27 қаңтардағы № 3.2.4/43 зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша құнды қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру үшін уәкілетті органның лицензиясы негізінде өз қызметін жүзеге асырады.

3. Осы Зейнетақы ережелерінде төмендегідей түсініктер мен анықтамалар пайдаланылады:

1) міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агент (бұдан әрі - агент) – жеке немесе заңды тұлға, тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызмет атқарып жүрген шет елдік заңды тұлғаны қоса алғанда, жеке немесе заңды тұлға, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте міндетті зейнетақы жарналарын шығаратын, ұстап қалатын (есептейтін) және аударатын шет елдік заңды тұлғалардың өкілдіктері, филиалдары;

2) кастодианбанк – құнды қағаздар бойынша құқықтарды тіркеу және есепке алу бойынша қызметтерді жүзеге асыратын банк;

3) ерікті зейнетақы жарналар салымшысы – ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамтамасыз ету шартына сәйкес, ерікті зейнетақы жарналарын алушының пайдасына өз меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жеке немесе заңды тұлға;

4) ерікті кәсіби зейнетақы жарналар салымшысы - ерікті кәсіби зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамтамасыз ету шартына сәйкес, ерікті кәсіби зейнетақы жарналарын жұмысшының пайдасына өз меншікті қаражаты есебінен жүзеге асырылатын жеке немесе заңды тұлға;

5) міндетті зейнетақы жарналар салымшысы – жинақтаушы зейнетақы қорында жеке зейнетақы шоты бар және міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақымен қамтамасыз ету шартына тұрған жеке тұлға;

6) зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарты – бірінші тараптан жинақтаушы зейнетақы қоры және басқа тараптан зейнетақы жарналарымен, төлемдерді жинақтаумен және алумен байланысты құқықтық қатынастарды белгілеу, өзгерту немесе тоқтату туралы салымшымен және (немесе) алушы арасында жасалған шарт;

7) зейнетақы аннуитеті шарты – осыған сәйкес сақтандырушы (зейнетақы төлемдерін алушы) сақтандырушы ұйымға зейнетақы жинақтарының сомасын беруді міндетіне алатын, ал сақтандырушы ұйым өмір бойы немесе белгілі бір уақыт ішінде сақтандырушының (зейнетақы төлемдерін алушының) пайдасына сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруды міндетіне алатын шарт;

8) Заң – Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 20 маусымдағы № 136-I «Қазақстан Республикасындағы зейнетақымен қамтамасыз ету туралы» заңы;

9) жеке зейнетақы шоты (ЖЗШ) – салымшының (алушының) жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке атаулы шоты, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, одан зейнетақы төлемдері жүргізілетін, онда оның міндетті немесе ерікті зейнетақы жарналары немесе ерікті кәсіби зейнетақы жарналары, инвестициялық табыс, өсімпұл немесе басқа түсімдер ескеріледі;

10) инвестициялық қоржын – зейнетақы жарналарының құрамына кіретін қаржы құралдарының жиынтығы;

11) инвестициялық табыс – жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерін инвестициялаудың нәтижесінде алынған ақша;

12) инвестициялық декларация – зейнетақы активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптарын, зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің талаптары мен шектеулері, стратегиясы, мақсаты, инвестициялау нысандарының тізбесін анықтайтын және зейнетақы ережелерінің қосымшасы болып табылатын құжат;

13) жинақтаушы зейнетақы қоры - зейнетақы жарналарын және зейнетақы төлемдерін тарту бойынша қызметті, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға;

14) зейнетақы жинақтары –міндетті зейнетақы жарналарынан, ерікті зейнетақы жарналары мен ерікті кәсіби зейнетақы жарналарынан, инвестициялық табыстан, өсімпұлдан, шарттарға, Заңға, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, басқа түсімдерден тұратын салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотында есептелетін ақша;

15) зейнетақы төлемдерін алушы (бұдан әрі - алушы) – оған зейнетақы төлемдері Орталықтан тағайындалған және (немесе) жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерін алуға құқығы бар жеке тұлға;

16) уәкілетті орган – қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

17) Қор – «Нұрбанк» акционерлік қоғамының еншілес ұймы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры»;

18) уәкілетті ұйым (бұдан әрі - Орталық) – Қазақстан Республикасының үкіметі осы Заң талаптарында қызметтерді жүзеге асыруға уәкілеттік берген заңды тұлға;

19) Жіберуші қор – одан басқа жинақтаушы зейнетақы қорына немесе сақтандыру ұйымына салымшының (алуышының) зейнетақы жинағы аударылатын жинақтаушы зейнетақы қоры;

20) Алушы қор - осы жинақтаушы зейнетақы қорымен жасалған зейнетақы шартының негізінде салымшы (алушы) зейнетақы жинақтарын аударатын жинақтаушы зейнетақы қоры;

21) зейнетақы жинақтарын аудару – Жіберуші қорда немесе олардың сақтандыру ұйымына түсуіне салымшының (алушының) жеке зейнетақы шотына аударылатын зейнетақы жинақтарының аударылатын сомасын есептеуге қажетті Орталықтың (міндетті зейнетақы жарналарының есебінен құралған зейнетақы жинақтарын аударған кезде), кастодиан – банктың, жіберуші қордың жүйелі әрекеті;

22) электронды хабарлама – міндетті зейнетақы жарналары есебінен құралған салымшылардың (алушылардың) зейнетақы жинақтарын аудару жөніндегі орталықтың электронды құжаты.

2- тарау. Қор туралы мәлімет
4. Қордың атауы:

1) мемлекеттік тілде:

• толық атауы – «Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы “Атамекен” жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы;

• қысқаша атауы - «Атамекен» ЖЗҚ» АҚ;

  1. Орыс тілінде:

• толық атауы – Акционерное общество «Накопительный пенсионный фонд «Атамекен» дочерняя организация Акционерного общества «Нурбанк»;

• қысқаша атауы – АО «НПФ «Атамекен».

  1. Қордың орналасқан жері:

Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 050012, Алматы қ., Алмалы ауданы,

Мәуленов көшесі, 85.

Нақты орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050022, Алматы қ., Алмалы ауданы, Шевченко көшесі, 90.

  1. Қордың филиалдары мен олардың мекен-жайы туралы мәліметтер:Филиалдардың

атауы:

Соңғы мемлекеттік

есептік тіркеу күні:

Филиалдардың орналасқан жері, пошталық және электронды мекен-жайлары:


1

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ

Алматы облыстық филиалы

01.12.2008 ж.

050022, Алматы қ.,

Шевченко к-сі, 90, Каратал БО

E-mail: almaty@npf.kz,

glotova@npf.kz


2

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ

Ақмола облыстық филиалы

05.06.2008 ж.

010000, Астана қ.,

Иманов к-сі, 11

E-mail: akmola@npf.kz


3

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ

Ақтөбе облыстық филиалы

21.04.2008 ж.

030019, Ақтөбе қ.,

Әбілқайыр хан к-сі, 46

E-mail: aktobe@npf.kz


4

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ

Атырау облыстық филиалы

19.05.2008 ж.

060011, Атырау қ.,

Сәтпаев к-сі, 19

E-mail: atyraugor@npf.kz


5

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ

Шығыс Қазақстан облыстық филиалы

14.05.2008 ж.

070000, Өскемен қ.,

Александр Протозанов к-сі, 47

E-mail: ustkaman@npf.kz


6

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ

Жамбыл облыстық филиалы

12.06.2008 ж.

080000, Тараз қ.,

Желтоқсан к-сі, 86

E-mail: taraz@npf.kz


7

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ

Батыс Қазақстан облыстық филиалы

29.04.2008 ж.

090000, Орал қ.,

Аманжолов к-сі, 98 үй

E-mail: uralsk@npf.kz

8

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Қарағанды облыстық филиалы

28.04.2008 ж.

100000, Қарағанды қ.,

Гоголь к-сі, 34 үй

E-mail: karagandy@npf.kz


9

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Қызылорда облыстық филиалы

23.05.2008 ж.

120014, Қызылорда қ.,

Тоқмағамбетов к-сі, 27 үй

E-mail: kyzylorda@npf.kz


10

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Қостанай облыстық филиалы

28.04.2008 ж.

110000, Қостанай қ.,

Байтұрсынов к-сі, 67

E-mail: kostanay@npf.kz


11

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Маңғыстау облыстық филиалы

18.06.2008 ж.

130000, Ақтау қ.,

14 ықш. ауд., 58 ғимарат «Тамшалы» ТК

E-mail: aktau@npf.kz


12

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Павлодар облыстық филиалы

29.05.2008 ж.

140003, Павлодар қ.,

Академик Сәтпаев к-сі, 73 үй

E-mail: pavlodar@npf.kz


13

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы

27.05.2008 ж.

150000, Петропавл қ.,

Мұхтар Әуезов к-сі, 162

E-mail: petropavl@npf.kz


14

«Атамекен» ЖЗҚ» АҚ Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалы

07.05.2008 ж.

160000, Шымкент қ.,

Аскаров к-сі, 32 А

E-mail: chimkent@npf.kz

  1. Қордың өзге бөлімшелері мен олардың мекен-жайы туралы мәліметтер:Өзге бөлімшенің

атауы:

Өзге бөлімшенің мекен-жайы:

1

Жаңақорған

Қызылорда обл.,Жаңақорған ауд.,

Амангелді к-сі,87

2

Шиелі

Қызылорда обл.,Шиелі ауд.,

Абай к-сі,28 А

3

Шардара

Оңтүстік Қазақстан обл.,Шардара қ.,

Қазыбек би к-сі, 1 үй

4

Жетісай

Оңтүстік Қазақстан обл.,Мақтарал ауд.,Жетісай қ.,

Абай к-сі, 69 А үйі

5

Қазықұрт

Оңтүстік Қазақстан обл.,Қазықұрт ауд.,Қазықұрт ауыл.,

Қонаев к-сі, 75 үй

6

Сайрам

Оңтүстік Қазақстан обл.,Сайрам ауд.,Ақсукент ауыл.,

Жібек Жолы к-сі, үй номерсіз

7

Абай

Оңтүстік Қазақстан обл.,Сарыағаш ауд.,Абай ауыл.,

Т.Рысқұлов к-сі, 80 үй

8

Темірлан

Оңтүстік Қазақстан обл.,Ордабасы ауд.,Темірлан ауыл.,

Абай к-сі, 35 үй

9

Степногорск

Ақмола обл.,Степногорск қ.,

3 ы/а,83 ғимарат,23 каб.

10

Щучинск

Ақмола обл.,Щучинск қ.,

Әуезов к-сі, 80 үй

11

Аягөз

Шығыс Қазақстан обл., Аягөз қ.,

Дүйсенов к-сі, 39-3

12

Рудный

Қостанай обл.,Рудный қ.,

Ленин к-сі,111 үй

13

Арқалық

Қостанай обл.,Арқалық қ.,

Абай к-сі,43 үй

14

Лисаковск

Қостанай обл.,Лисаковск қ.,

4 ы/а, 6 үй

15

Шахтинск

Қарағанды обл.,

А.Құнанбаев к-сі,58 (Табыс СҮ)

16

Жезқазған

Қарағанды обл.,

Алашахан к-сі,16 (Нұрбанк)

17

Екібастұз

Павлодар обл.,Екібастұз қ.,

Строительная к-сі,85/12

18

Ақсай

Батыс Қазақстан обл.,Ақсай қ.,

Сырым Датов к-сі,6/1 үй, «21 век» СО, 6 бутик

19

Күлсары

Атырау обл.,Күлсары қ.,

Махамбет даңғылы,Бейбарыс к-сі, 145 а үйі

20

Жаңаөзен

Жаңаөзен қ.,

3 ы/а,14 үй, «Молодёжное» ғимараты

21

Жетібай

Жетібай кенті,

Ұлытас к-сі, 13 үй

22

Талдықорған

Алматы обл.,Талдықорған қ.,

Абай к-сі,251, №14 кеңсе

23

Семей

Шығыс Қазақстан обл.,Семей қ.,

Гагарин к-сі,122

24

Көкшетау

Ақмола обл.,Көкшетау қ.,

Әуелбеков к-сі, 117


  1   2   3   4   5

Похожие:

«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы icon«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамы Қызметін ішкі бақылау Ережелеріне (Қағидаларына)
«Банк ЦентрКредит» АҚ еншілес ұйымы – «Капитал» Жинақтаушы зейнетақы қоры» Акционерлік қоғамының инсайдерлік ақпаратына билік етуге...
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы iconЖалпы жиналыстардың шешімдері туралы мәліметтер
«ТұранӘлем Финанс» «бта банкі» акционерлік қоғамының еншілес ұйымы» жауапкершілігі шектеулі қоғамы
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы icon«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді ұйымдары акцияларының пакеттерін бағалы қағаздар нарығына шығару бағдарламасы Мазмұны
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді ұйымдары акцияларының пакеттерін
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы icon2009ж. «02» қыркүйектен «Қазтеміртранс» Акционерлік
«Қазтемітранс» Акционерлік қоғамының тәуекелдерді басқарудың осы Саясаты (бұдан әрі Саясат) «Қазтеміртранс» Акционерлік қоғамының...
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы icon«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» акционерлік қОҒамы
Акционерлік қоғамының (бұдан әрі Қоғам) Жарғысына, Қоғамның Корпоративтік даму кодексіне сәйкес әзірленді
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы icon«Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы
«Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» акционерлік қоғамы одан жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Ғылым»...
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы icon2011 жылғы 29 желтоқсандағы №46-хаттама «Қазақтелеком» акционерлік қоғамының ж а р ғ ы с ы
Жарғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне сәйкес...
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы iconАкционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғамының жалғыз акционері бола тұрып, қабылдадым
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы iconАкционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімі
Акционерлік қоғамының жалғыз акционері бола тұрып, қабылдадым
«Нұрбанк» Акционерлік қоғамының еншілес ұйымы «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамы icon«Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ереже Жалпы ережелер Осы ереже Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы»
Осы ереже Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, «Самұрық-Энерго» акционерлік қоғамының (бұдан әрі Қоғам)...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница