Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау
Скачать 377.65 Kb.
НазваниеИскаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау
страница2/4
Дата конвертации09.05.2013
Размер377.65 Kb.
ТипДиссертация
1   2   3   4

Екінші тарау теориялық және эксперименттік зерттеулерге және әртүрлі қазу тәсілімен көзделген жұмыс органдарының параметрлерімен негізделуге арналған.

Теориялық зерттеулер жұмыс процесінің технологиялық ерекшеліктері мен жұмыс органдарының құрылымдық орындалуына байланысты көліктік қабілеті анықтамасына түйістіріледі.

Бірінші кезекте, үздіксіз қимылдағы экскавациялық –көліктік машинаның тиімді жұмысын анықтайтын роторлы жұмыс органы болып табылады.

Қолданымдағы үздіксіз қимылдағы роторлы экскавациялық-көліктік машиналары жұмыс органының типі бойынша, яғни қабылдау конвейерге ротордың шөміштерін жүктен босату тәсілі бойынша 1 суретте көрсетілгендей үш түрге бөлінеді: гравитациялық, ортадан тепкіш (шөміштерден жоғарғы лақтырумен) және инерциялы (геометрикалық сыйымдылықтан төменгі жүк түсіру).1– ротор; 3 – қабылдау конвейері

2 – кесу элементі; 4 - арнашық
Сурет 1 – Қабылдау конвейеріне топырақты жіберу сұлбасы

гравитациялы (а), ортадан тепкіш (б) және инерциялы (в) ротор
Экскавациялық машиналардың жұмыс процесін өндіру және толассыздығы көбінесе қабылдау конвейерінің таспасына жұмыс органынан экскаваторланатын материалдарды түсірумен анықталады.

Орындаушы орган - роторлық доңғалақ (ротор) көлденең және тігінен жазықтықтағы қозғалыста жүзеге асырылады. Негізігі жұмыс қозғалыстарымен роторлар тігінен жазықтықта және бұрылмалы жебесі роторымен көлденең жазықтықта орналасқан. Шөміштің жылжу траекториясы кесу жылдамдығы υрр) және кесу берісімен υэ.о.о.э.) анықталады.

Гравитациялық және ортадан тепкіш роторларда осы процесс жұмыс органның шөміштерінен таспасына гравитациялық немесе ортадан тепкіш күштерінің әрекетінен жүргізіледі, сондықтан олар гравитациялық және ортадан тепкіш күшпен түсірілетін жұмыс органдары деп аталады.

Зерттелетін инерциялы жұмыс органында осы процесс ротор айналу жазықтығында жасалады және ротордан онымен қазып-тиеленетін материал қабылдайтын конвейерге қозғалыс санының күші инерциясы бойынша лақтырылады және одан әрі өзінің орта күшпен және масса күшінің әрекетінен ұшуын жасап, сондықтан оны инерциялық роторлы экскавациялық машина деп атауға болады.

Жұмыс органы үздіксіз қимылдағы машиналардың барлық шығыс параметрлерін анықтайтын негізгі механизм болып табылады, ал осы зерттеуде – инерциялы ротор, жұмыс процесінің зерттелмегендігі, оның мөлшерлік, режимдік және энергетикалық параметрлерін таңдау деректерінің жоқтығы, жалпы қабылданған зерттеу тәжірибеге сәйкес қабатты ротормен экскавациялаудың мүмкіншілігін тексеруге шешім қабылданды.

Инерциялық жүк түсіру шөміштерді жүктен босатудың жоғары жиілігін нақты белгілеуге мүмкіншілік туғызады. Осы жағдайда жоғарғы қалпында тұрған шөміштерден топырақ төмен құламайды, ортадан тепкіш күшінің векторлық сомасының әрекетінен лақтырылады.

Роторлар конвейердің алдындағы инерциялы жүк түсіргіші бар ротор арқылы материалды көтерумен (2, б сурет) немесе ротордың артында материалды көтермей жүк түсіруді жүзеге асыруға мүмкіншілігі бар (2, в сурет).Сурет 2 - Инерциялы ротордың түзу жүк түсіру сұлбасы :

а – бүйірлік; б – инерциялы, материалды ротор арқылы көтерумен;

в – инерциялы, материалды көтермей
Бағдарлы есептер үшін роторлардың негізгі параметрлері – диаметр Dp (м), ротордың айналу жиілігі np (мин-1), шөміштердің саны Z (дана.) және жоңқаның қалындығы мен t (м) және Dp (м) ротордың диаметірінің қатысын –т.ғ.к. Д.И.Таранов есептік теориялық өнімділігін QT3/ч) функциясы ретінде ұсынады. Сонда гравитациялық және инерциялық роторлар үшін бір қатар тәуелділіктер болады:
, ,
, (1)
,

Осыған байланысты, өндірістік және теориялық зерттеулердің мақсаты болып табылатын қолайлы режимдік және энергетикалық параметрлердің жұмыс процестерін қолайлы қималар және түсірілетін жоңқаның қорамалары бойынша талдау, сондай-ақ үздіксіз қимылдағы техникасында осы ротордың пайдалану өнімділігінің қолдануын анықтау үшін толық деректер алу.

Инерциялы роторларды талдау олардың негізгі параметрлары бойынша жоғары тиімділігін көрсетті (жоғары өнімділік, жұмыс процесстері энергия сыйымдылығының төмендеуі, қазу барысындағы жоғары жылдамдықта жұмыс жасай білу және т.б.), көп ауқымды режимдік параметрлармен қазба жұмысы жасалатын материалдың қасиеттері оның еңбек мүмкіншілігін көрсетті, сонымен қатар алынатын жоңқа өлшемінің тиімді қатынасы орнатылды.

Осы деректер инерциялы роторлар үшін қабылданған өлшемдерімен және олардың анықталған жұмыс тәртібімен алынған.

Эксперименттік зерттеулер «Богатырь» ЖШС разрезіндегі ЭРП-2500 экскаваторында өткізілген. Эксперименттік зерттеулер экскавациялаудың белгіленген режимдері болып табылады, олар пайдалану жағдайларында жүзеге асырылады.

Кесетін қабаттың берілген биіктігінде эксперименттік режим жоңқаның қалыңдығын бекіту мен роторды бүйірлеп беру жылдамдығымен қалыптасқан. Роторды бүйірлеп беру бекітілген жылдамдығының берілген өндіру кезінде мына формуламен анықталған:
, (2)
, (3)
мұнда, Vn – тік сызықты жоңқаның ротор валының деңгейіндегі шөміш тістерінің кескіш жиегі бойынша бүйірлік берудің жылдамдығы және көлденең сызықты жоңқаның төменгі қалыптағы шөміші,

Q – қопсытылған үйіндідегі экскаватордың берілген өндірілуі м3/сағ;

S0 –ротор валының деңгейіндегі жоңқаның қалыңдығы м;

b – жоңқаның жалпақтығы, м;

h –қалыңдықтың биіктігі (тік сызықты жоңқаның биіктігі, көлденең сызықты жоңқаның ұзындығы) м;

nc – үгінді саны, 1/мин;

Kқ-(техникалық жобаға сәйкес Kp=1,45 қабылданады) қопсыту коэффициенті.

Бұрылу платформасының белгіленген айналу жиілігі келесі формулалар бойынша анықталған:

, (4)

, (5)
мұнда, nn - бұрылу платформасының айналу жиілігі;

Rp - қазу радиусы, м;

ωn - бұрыш жиілігі, рад/сек.

Тік сызықты жоңқада

, (6)
Көлденең сызықты жоңқада
, (7)
мұнда, ε = 1,75 м ротор жебесінің тербелу осінен экскаватордың үстіңгі құрылыс бұрылуының соңына дейінгі арақашықтық;

R = 4,0 м – ротордың радиусы;

L = 27 м – ротор осі мен жебенің тоспа тіреуіш осінің арасындағы қашықтық;

А- град металл құрылымдық осі еңісінің бұрышы;

Q, h, So, nc, KoFc Эксперименттік тәртіпті анықтау кезіндегі шығыс шамалары;

KoFcp - берілген жұмыс органы үшін бақылау кескішімен анықталатын қазуға бөлінген қарсылық (8:10мм аспайтын тозық алаңшасының жалпақтығымен техникалық үшкір) және тіркелген кездегі тістердің жағдайы.

Бақылау кескішінің өзгертілмейтін шамалары ретінде паспорттық мәндер алынған:

Q=2500 м3/сағ; h = 4,0 м; So = 0,25 м; Vn = 28,7 м/мин; nc = 110 I/мин.

Экскавация режимінің бекітілген параметрлері 1 кестеде келтірілген.
1 кесте - Шөміштердің үгінділер санына әсер ететін салыстырманы бағалау үшін, экскаватордың өнімділігіне бүйірлі беру бағыты мен жоңқаның түрі үшін экскавациялау режимдеріне бекітілген параметрлер (KoFcp=14 кг/см2 кезінде)


h, м жоңқасының биіктігі

0,5 Др – 4,0

So, м ротор валының деңгейіндегі жоңқа қалыңдығы

0,25

0,35

0,45

Vn, м/мин бүйірлік берудің жылдамдығы

28,7

20,5

16,0

Тік сызықты жоңқа, берілу бағытының бірлігі

nc=90 I/мин

№1

/b=0,32м/

№2

/b=0,23м/

№3

/b=0,18м/

nc=115 I/мин

№4

/b=0,26м/

№5

/b=0,19м/

№6

/b=0,14м/

nc=126 I/мин

№7

/b=0,23м/

№8

/b=0,16м/

№9

/b=0,13м/

nc=126 I/мин

Бүйірдің бағыты

п

№4

№5

№6

Беру

л

№10

№11

№12

Түрі

в

№4

№5

№3

Жоңқалар

г

№13

№14

№15

Режимнің сараптамасы 2 кестеде көрсетілген, А, Б және В жұмыс жасалатын сілемінің үш түрінің әрқайсысында жүзеге асырылған. Экспериментті режимдердің ұзақтығы экскавация режимінің өзгертілмей берілген параметрлары 4-6 кем емес роторлық айналымға сәйкес келетін уақыт ішінде зерттелетін процесс параметрлерін үзбей жазумен анықталған.
2 кесте – Экскаватордың өнімділігіне сілемнің материалдар беріктігінің әсер етуін және жоңқаның биіктігі мен қалыңдығын бағалау үшін экскавация режимдерінің бекітілген параметрлары


h, м

3,0

4,0

5,4

So

0,25

0,35

0,45

0,25

0,35

0,45

0,25

0,35

0,45

Q=1750м3/сағ

Vn,м/мин

25,1

18,0

14,0

18,3

13,0

10,1

14,9

10,7

8,3

KoFcp=20кг/см2

b, м

0,28

0,2

0,15

0,2

0,14

0,11

0,17

0,12

0,09

Q=2500м3/сағ

Vnм/мин

35,9

25,7

20,0

26,1

18,7

14,5

21,3

15,2

11,8

KoFcp=14кг/см2

b, м

0,4

0,29

0,22

0,29

0,21

0,16

0,24

0,17

0,13

Q=3100м3/сағ

Vnм/мин


32,4

23,2

18,0

26,4

18,9

14,7

KoFcp≤7кг/см2

b, м


0,36

0,26

0,2

0,29

0,21

0,16

Тік сызықты жоңқа; бүйір бағытының бірлігі; nc=126 I/мин

№№ тәжірибелер


№16, 17

№18, 19

№20, 21

№22, 423

№24, 525

№26, 627

№28

29, 30

№31, 32, 33

№34, 35, 36


Технологиялық эксперименттік зерттеулер барысында машиналардың паспорттық мәліметтерін белгілеу мақсатында тәжірибелік сілемнің материалдарын қалыптастыру процесінде экскаватордың жұмыс мөлшері мен экскаваторлық кірудің негізгі геометриялық өлшемдерінің бақылау өлшегішінің көмегімен экскаватордың нақты өлшемдік сипаттамалары анықталған.

Өлшемдер келесі жұмыс процесінде жүргізілген (3 сурет)Сурет 3 - экскаваторлық кірістің эксперименттік өлшемдері
1   2   3   4

Похожие:

Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconКөзбен бақылауды өткізу әдістемесі, өңдеу және қолдану
Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconГаз және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар
Газ және газоконденсат кен орындарын-газды, газоконденсатты және басқа да қосындыларды тиісті экономикалық көрсеткіштерге сай пайдалану...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconҰңғымаларды роторлы және турбиналық тәсілмен жүргізу кезіндегі әдістемелік ұсынымдар
...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconСтуденттерге арналған пән бағдарламасы
Техникалық машиналар және жабдықтар, 050901 Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану, 050420 Сәулет, 050729...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconЖұмыстардың және жұмысшы мамандарының бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы 4-шығарылым
Кен және ұнтақты пайдалы қазбаларды өндіру және байыту; Кенді агломерациялау; Тау-кен шикізатын өндіру және байыту; Құрылыс материалдарын...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconИ. О. судьи Стороны по делу Суть дела, статья
Р индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің орталық Қазақстан геология және...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconТаблица на гос языке
Р индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің орталық Қазақстан геология және...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconКейбір шет елдердегі құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік сарапатама жүргізу тәжірибесі туралы
Рады. Ақпарат әдебиеттер мен өзге де ақпараттық материалдарда келтірілген, сондай-ақ тәжірибе алмасу тәртібімен Қазақстан Республикасы...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconИ. О. судьи Стороны по делу Суть дела, статья
Р индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің орталық Қазақстан геология және...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconҚара металдар сынықтары мен қалдықтарын дайындау және қайта өңдеу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
Бұл Талап қара металлдар сынықтар мен қалдықтарын конструкциялау және оларға құрал-жабдықтарды дайындау кезінде қайта өңдеу және...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница