Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау
Скачать 377.65 Kb.
НазваниеИскаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау
страница3/4
Дата конвертации09.05.2013
Размер377.65 Kb.
ТипДиссертация
1   2   3   4

Үшінші тарауда эксперименттік бекітілген инерциялы роторды өндірудегі есептеу әдістемесін әзірлеу негіздері және рационалды параметрлермен және өндірістік процестерін орындау технологиясын таңдаумен негізделген жұмыс органдарын тиімді пайдалану коэффициенттері баяндалған.

Экскавациялық машиналарды пайдалану тиімділігін бағалау мақсатында пайдаланылмаған ресурстар алғашқы рет енгізіліп қабылданды (kэмп).

Жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті (kжуп) жұмыста жабдықтарды пайдаланудың нақты уақыттың күнтүзбелік қорына қатынасымен анықталады:

Жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті 8 формуласы бойынша үтірден кейінгі екінші таңбаға дейінгі дәлдікпен тұр:
, (8)
мұндағы, Тн – жұмыста жабдықтарды нақты уақытта пайдалануы;

Тк – сараптамадағы уақыт арасындағы күнтүзбелік уақыт қоры, сағат.

Жұмыста экскаваторларды нақтылай пайдалану уақыты 9 формула бойынша есептеледі:
, (9)
мұндағы, Тжт – жоспарланған тұрақтардың ұзақтылығы, сағат;

Тжтт – жоспардан тыс бос тұрып қалудың ұзақтылығы, сағат.

Жоспарланған бос тұрып қалуларға (Тжт) осы кезеңге берілген және мөлшерленген барлық бос тұрып қалудың түрлері жатады (жоспарланған жөндеу, өндірістік күштің қамтамасызданбауы –бригаданың болмауы).

Жоспардан тыс бос тұрып қалуларға күтпеген жағдайлар мен апаттар мерзіміндегі барлық бос тұрып қалулар (Тжтт) жатады.
(kөп) өнімділікті пайдалану коэффициенті құралдың талданған кезеңдегі нақты өнімділікке қатынасы оның пайдалану өнімділігімен анықталады; үтірден кейінгі екінші таңбаға дейінгі дәлдікпен (10) формула бойынша есептеледі:
, (10)
мұндағы, Qн – жабдықтың нақтылы өнімділігі, м3/кезең;

Qп – жабдықтың пайдалануға берілген өнімділігі, м3/кезең (әдістеме негізінде есептеледі;

(Qн) жабдықтың нақтылы өнімділігі келесі формула бойынша есептеледі, нақтылы түрлерді жүктен босату мөлшерінің негізгі жұмыста құралмен нақты жұмыс жасау уақытына қатысы:
, (11)
мұндағы, Vн – нақты жүктен босатылған салмақтың мөлшері (қабылданған, шығарылған), м3;

Тн – негізгі жұмыста құралмен нақты жұмыс жасаған уақыты, сағат.

Экскаваторларды пайдалану өнімділігі деп толық қолданылған жағдайлар кезінде жоспарлы (сараптамалы) кезеңге мүмкіндік мөлшердегі өнімді шығару деп түсінеміз.
(kэп) экскаваторды пайдалану коэффициенті жұмыс уақытын пайдалану коэффиценттерінің өніміне және өнімділікті пайдалануға тең және оның уақыт бойынша пайдалануын кешенді сипаттайды және үтірден кейінгі екінші таңбаға дейінгі дәлдікпен келесі формула бойынша табылады:
, (12)
тқк) экскаваторға техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды жүргізудің қарқындылығы нақты ТҚК (ЖААЖ) өткізілген уақыттың нормативті (жоспарлы) жабдықтың техникалық қызмет көрсету кезіндегі уақытқа қатынасы арқылы табылады және келесі формуламен анықталады:
(13)
мұндағы, Ттқн – ТҚК (ЖААЖ) нақты жұмсалған уақыт, сағат/кезең;

Тнж – ТҚК (ЖААЖ) жүргізу үшін қажетті қарастырылатын экскаваторлар түрлерінің пайдалану құжаттарымен (ТҚК бойынша ережемен) қарастырылған нормативі (жоспарлы) уақыт, сағат/кезең.
Роторлы экскаваторларға арналған сілем материалының коэффициенті Кмм, сілем материалының коэффициентінің мәні біліктік қуысы барысында табан жақтауының α=80о бұрышымен, өңделген аумақ жағына бұрғандағы нұсқама бұрышына φп=30о сәйкес, кірменің ені мен жұмыс көлемінің ауысуына параллель болып есептеледі. Ауытқу кезінде, құлама биіктігінің Нқ нақтылы шарттарында, өңделген кіріс Мк ені, өңделетін қабат биіктігі һқ немесе табан жақтауының бұрышынан α мәнінен сілем материалы коэффицентінің Кс көлемі бойынша жүзеге асады.

Экскавациялау материалдарын жоғалту Кж коэффициенті қазба материалдарының жүктен босату орнына экскаватордың көліктендіру органдарына апарылмайтын жерді қамтиды. Экскавациялау материалдарын жоғалту экскавациялау барысында (мысалы, алу барысында түрдің көптеп бұзылуының нәтижесі) және жүктен босату барысында шөміштердің, конвейерлерде және экскаватордың қайта жүктеу орындарындағы конвейерлерде орын алады.
3 кесте – Құм мен балшыққа арналған экскавацияланатын материалдарын жоғалту коэффициенті Кж.


Роторлы экскаватордың типі

Ортадан тепкіш

Гравитациялық

Инерциялы

0,93

0,97

0,9


Машиналардың дайындық коэффициенті
, (14)
мұндағы, nm– машиналар саны (кешен жабдықтары), дана;

кгi– i-машиналарының дайындық коэффиценті машиналардың экскавациялық-көліктік дайындықтар коэффицентінің мәні.

Роторлық экскаваторлардың (тоқсан, жыл) пайдалану өнімділігі төмендегі формула бойынша есептеледі:
(15)

мұндағы, Qт – роторлы экскаватордың тәулілік өнімділігі, (16) формуласы бойынша анықталады;

Те – қарастырылатын күнтүзбелік уақыт кесіндісінің тәулік жұмысының есептеу саны, (19) формуласымен есептеледі:
Экскаватордың тәулілік өнімділігі
тонн/тәулік (16)
мұндағы, Qсм – карьерлік егістікті өңдеудің екілік сатылай жүйесі кезінде экскаватормен өндірілетін сілем материалдарының өнімділігі, (23) формуласымен есептеледі;

км.д.- кез келген уақытта машиналардың жұмысқа дайындығының коэффициенті, (14) формуласымен есептеледі;

ктқ- жоспарланған бос тұрып қалуды ескеретін, әр ауысым сайын техникалық қызмет көрсету бригадаларының ауысымымен байланысты, тәулік уақытын пайдалану коэффициенті, сараптама кезінде барынша, жоспарланған кезде жыл сайын белгіленген коэффициент қолданылады;

ккл – жылдың әр түрлі кезеңдерінде экскаватордың жұмысына климаттың әсер ету деңгейі мен сипаты қарастырылатын, климатқа әсер ету коэффициенті;

кк – көліктермен кешенді жұмыспен қамту деңгейін сипаттайтын, көлікпен қамтамасыз ету коэффициенті;

tтәул – 24 ч. – тәулік жұмысының уақыты.
Экскаватордың техникалық өнімділігі
тонн/сағ (17)
мұндағы, Qтеор – теориялық өнімділігі, яғни оны көліктендіру органдарының (шөміштер және конвейерлер) өткізу қабілеттілігі бойынша экскаватор өнімділігінің есептік мәні, (18) формуламен есептеледі;

кқ – қолданымдағы ЕНиР сәйкес топырақтың физика-математикалық қасиеттерімен есебінде қолданылатын топырақтарды қопару коэффициенті;

nf=0,90– өндірілетін топырақтардың физика-механикалық қасиеттеріне әсер ету коэффициенті.
Экскаватордың теориялық өнімділігі
тонн/сағ (18)
мұндағы, V – шөміштің номиналдық (есептік) сыйымдылығы, кг, паспорттық деректерге сәйкес немесе маркшейдерлік өлшемдер арқылы орнатылады;

s –мин-1 төгу жиілігі, паспорттық деректер арқылы орнатылады.
Жұмыс тәулігін есептеу саны
(19)
мұндағы, Тк– қарастырылатын күнтүзбелік кескін уақытының ұзақтығы, тәулік;

Тжос – жоспарланған технологиялық кідірістер, тәулік, (20) формуласымен есептеледі;

Тж.ұ. – жоспарланған ұйымдастырылған кідірістер, тәулік, (21) формуламен есептеледі.
Жоспарланған технологиялық кідірістер
тәулік (20)
мұндағы, Тжылж= экскаватордың кідірісін тудыратын сілемдегі бір жылжымалы көліктік коммуникацияға жұмсалатын уақыт шығындары;

Тб.а. – жабдықтарды бір кірмеден екіншіге ауысу процесі барысындағы бос ауыстырулардағы шығындалған уақыт;

Мауыс– белгілі бір күнтүзбелік уақыт кескіні ішіндегі қарастырылған бір кірмеден екіншіге ауысулардың саны.
Жоспарланған ұйымдастырушылық кідірістер
тәулік (21)
мұнда, Тж– жөндеу жұмыстарының барлық түрлерінде экскаваторлардың бос тұрып қалуы;

Ткл- климаттық жағдайлар бойынша экскаватордың бос тұрып қалуы, статистикалық мәліметтер негізінде белгіленеді.
Техникалық өнімділікті есептеу
Техникалық өнімділік мына формуламен анықталады:
тығыз денедегі тау массасы. (22)
мұндағы, Q – экскаватордың теориялық өнімділігі, м3/мин;

Kқ – экскаватор шөмішін қолдану коэффициенті;

HF – экскаватордың қазба жұмыстарының есептік (K) және түрлердің нақтылы меншікті кедергісін (КF) мүмкін сәйкеспеушілігін қарастыратын, топырақ тығыздығы әсерінің коэффиценті.
Сілемнің материалдары өнімділігінің есебі.

Сілемнің материалдар өнімділігі сілемді өндеу үшін қабылданған сұлбасы бойынша экскаватордың барынша мүмкін ететін өнімділік болып табылады, бұл сілем материалының коэффицентімен Ксм есептелінеді. Өнімділікке сілем материалының коэффицентімен Ксм белгіленетін материалды өндеу технологиясы әсер етеді. Ксм өлшемі жұмыс параметрлері түрінен және экскаватордың техникалық өнімділігінен, сілемді өндеу параметрлері мен сұлбасынан тәуелді. Сонымен қатар, сілемнің өнімділігі топырақтың экскаваторланатын салмағынан тәуелді. Экскаваторланатын топырақ массасының Кж жоғалту коэффициентінің тиеу орнына көліктік құралдармен әкелінетін көлем бөлігімен есептелінеді. Сілемнің өнімділігі келесі формуламен есептелінеді:
, (23)
Сілемді роторлы экскаваторлармен өндеу кезінде 1 кестеде берілген параметрлерге сәйкес келсе, экскаваторлар үшін сілемнің өнімділігі кесте бойынша анықталады.

Егер роторлы экскаваторлар үшін берілген сілемнің шарттарында параметрлердің біреуі кестедегімен сәйкес келмесе, онда номограмма бойынша дәстүрлі конструкциясымен гравитациялық немесе инерциялы роторға арналған сілемнің коэффицентінің өлшемімен айқындалады.
Топырақ массасының экскаваторлық жүк тиеу жұмысының есебі.

Роторлық экскаваторлармен теміржол құрамдарына топырақ массасын тиеу жұмыстары мына формуламен есептеледі:
, (24)
мұндағы, Таус – ауысымның ұзақтылығы, мин.;

Тдқ – дайындық-қорытынды операцияларды орындау уақыты, мин.;

Тжқ – жеке қажеттілікке арналған уақыт, мин. (тең қабылданады 10 мин);

Ту – көмекші операцияларды орындау уақыты, мин.;

Тжт – құрамды жүкпен тиеу уақыты, мин.;

Тауст – құрам ауыстыру уақыты, мин.;

Qқ – м3 топырақ массасының тығыз денедегі құрам сыйымдылығы.

Теміржол құрамдарына топырақ массасын тиеудің қалыпты жұмыстары екі сілемдік теміржол жолдарында роторлы тізбелік экскаваторлармен тиеу, сонымен қатар топырақ массасын конвейерлік көлікке жүктеу мына формуламен есептеледі:
, (25)
мұнда, Тдем – демалыс уақыты, мин;

Qс – экскаватормен сілем материалдарының өнімділігі, м3 бір минутта тығыз денеге топырақ массасының сыйуы.

Берілген коэффициенттер мен жұмыс өнімділігін есептеу формулалары экскавациялау – көліктік жұмысының тиімді жүргізілуін белгілеуге, сондай-ақ топырақ пен балшықты қазып алу бойынша карьерлердің сілем материалдарының тиімді параметрлерін анықтауға мүмкіндік берді.
Төртінші тарауда роторлы экскаваторлармен параметрлерді таңдау мен есептеу инженерлік әдісі және экскавацияланатын машиналармен карьерлерді өндеу тәсілдері баяндалған.

Экскавациялық-көліктік жұмысының технологиялық, рационалды параметрлерін анықтауға мүмкіндік беретін әдістемелік ұсынымдар әзірленген, номограмма құрастырылған (4 сурет).

Сілем жұмыстың әртүрлі учаскелерінде қабат-қабат өндіріледі, мұндағы параметрлер құлама биіктігі Н, кіріс ені М және өнделетін қабаттың биіктігі һқ арқылы сілемдер материалының коэффициентін анықтаймыз, кестеде төрт бөлікке бөлінген координаттық тор сызықтан тұратын номограмма құрастырылған, тор сызықтың жоғарғы жақтың сол бөлігінде - экскаватордың кіріс ені мағыналары, жоғарғы жақтың оң бөлігіндегі сызықта - өндірілетін құлама бұрышының мағынасы, төменгі жақтың сол бөлігінде - сілемнің құлама биіктігінің мағынасы, төменгі жақтың оң бөлігінде – сілем қабатының биіктігі мағынасының қатынасы құрастырылған

Номограмма бойынша сілемнің геометриялық параметрлерін және ізделіп отырған коэффициентті анықтауға орынды, карьерді тиімді өндеу тәсілі, кестелік мағынадағы жаңа енгізілген коэффициенттердің көмегімен әртүрлі учаскелерде оның жұмыс істеу барысындағы экскавациялау машиналарының үздіксіз кезектілігі көрсетілген, бұл экскавациялық жұмыстарды жүргізу технологиясын жеңілдетеді, сонымен қатар технологиялық процестің үйлесімдігіне мүмкіндік береді. Сілемнің коэффициентін анықтау үшін координаттық тор сызықтың жоғарғы сол жақ бөлігінен бастап сағат тілі бойынша жүргізіледі.

Экскаваторлық кіріс үшін сілемнің түзетілген коэффициентін анықтаймыз, мұнда құлама биіктігі Н=15 м, кіріс ені М=32 м, қабаттың биіктігі һқ=5 м және құлама бұрышы α=80º теңеледі.


Қорытынды

  1. Инерциялы түсірілімі бар тобынан берілген роторлық машиналардың қолдану келешегінен экскавациялық–көліктік машиналардың қолданыстағы түрлеріне пайдалану қарқындылығын жоғарлатудағы бар резервті ҒЗЖ сараптамасы айқындаған.

  2. Өнделетін сілемнің қабаттарын алып, бағыты бойынша түрлі сипаттағы роторлық доңғалақтың есебінен карьерлердің өңделу тәсілінің болмысы мен тиімділігі эксперименттік расталып және әзірленген.

  3. Өндірістік жағдайларда экскаватордың есептеу шамаларының жаңа әдісі әзірленген, бұрын қолданылған стандарттық коэффиценттердің есебінен, жұмыс мүшесін пайдалану коэффиценті ұсынылған.

  4. Н= 13,5–15м, М= 32–34м, N=3 немесе 5, L=18–23м, α=40–80о геометриялық өлшемдері анықталып, өңделіп жатқан сілемнің кеңес етілген шамаларының мағыналары бекітілген: Н пен М өңделіп жақтан сілемнің биіктігі мен ені, N – өңделетін қабаттардың саны, L – экскаватор кірісінің ұзындығы, α – өнделетін сілемнің көлденең жұмыс органының (ротордың) шегіну бұрышы.

  5. Ұсынылғанның шынайы өндірістік жағдайларда жүзеге асырылуы, экскавациялық машиналардың көліктік мүмкіншілігін ұлғайту және 1,25..1,35 өндірілмейтін шығындарды төмендету есебінен роторлы экскаваторлардың жұмыс өнімділігінің жоғарлауын көрсетті.

  6. формуласы өнделетін сілемнің есебі үшін ұсынылған Кқ=0,7 – экскаватор шөмішінің қолдану коэффициенті; НF=1 – топырақ қаттылығының әсер ету коэффициенті; Кж=0,97 – осы экскаватор үшін экскаваторланатын массаның жоғалту коэффициенті; Кс – өнделетін сілемнің коэффициенті; пайдалану тиімділігі Кқ коэффициентінің түзетілген мағынасын есепке алып, номограмманың төрт бөлігінен тұратын шұғыл осы коэффициенттің түзетілген мағынасы анықталған. Номограмманың сол жақ бөлігінде қабаттың биіктігі мен кіріс ені орналасып мағынасы Н=15м және М=32м тең, әрі табылған мағына бойынша құлама бұрышын анықтаймыз, номограмманың оң жақ бөлігінде құлама бұрышы мен қабаттың биіктігі орналасып, мағынасы α=80º және һқ=5м тең. Алынған қортындылары бойынша ізделіп отырылған Кқ=0,97 коэффициенті табылады.

  7. Осындай экономикалық ұсыныстан күтетініміз экскавациялық жұмыстардың өз бағасын төмендету құрамдастырылған әдіспен карьерлердің өңдеу және өндіруді көбейту бір техникадан жылына 2775,5 мың. теңгені құрайды.

Жүргізілген зерттеу кешені толығымен, құрылыс индустриясы мен тау кен өнеркәсібінде бүгінгі жағдайда карьерлерді өңдеу экскавациялық жұмыстардың өз бағасын төмендету, инерциялы роторды қолданып берілген әдіспен жұмыстарды өндіру жоғары өнім өндіруге жеткізеді деген тұжырдамаға әкеледі.

Жұмыс органдарының өндірістік зерттеулер қорытындыларының нақты мәліметтері тарауларда келтірілген.

1   2   3   4

Похожие:

Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconКөзбен бақылауды өткізу әдістемесі, өңдеу және қолдану
Рудалы кен орындарын жер асты қазу кезіндегі тау жыныстарының және жер бетінің жылжуын бақылау бойынша нұсқауға
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconГаз және газоконденсат кен орындарын өңдеу кезіндегі әдістемелік нұсқаулар
Газ және газоконденсат кен орындарын-газды, газоконденсатты және басқа да қосындыларды тиісті экономикалық көрсеткіштерге сай пайдалану...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconҰңғымаларды роторлы және турбиналық тәсілмен жүргізу кезіндегі әдістемелік ұсынымдар
...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconСтуденттерге арналған пән бағдарламасы
Техникалық машиналар және жабдықтар, 050901 Тасымалдауды, жол қозғалысын ұйымдастыру және көлікті пайдалану, 050420 Сәулет, 050729...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconЖұмыстардың және жұмысшы мамандарының бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы 4-шығарылым
Кен және ұнтақты пайдалы қазбаларды өндіру және байыту; Кенді агломерациялау; Тау-кен шикізатын өндіру және байыту; Құрылыс материалдарын...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconИ. О. судьи Стороны по делу Суть дела, статья
Р индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің орталық Қазақстан геология және...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconТаблица на гос языке
Р индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің орталық Қазақстан геология және...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconКейбір шет елдердегі құрылыс жобалары бойынша мемлекеттік сарапатама жүргізу тәжірибесі туралы
Рады. Ақпарат әдебиеттер мен өзге де ақпараттық материалдарда келтірілген, сондай-ақ тәжірибе алмасу тәртібімен Қазақстан Республикасы...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconИ. О. судьи Стороны по делу Суть дела, статья
Р индустрия және жаңа технологиялар Министрлігінің геология және жер қойнауын пайдалану комитетінің орталық Қазақстан геология және...
Искаков қайрат мұратұлы құрылыс индустрия карьерлерінде роторлы экскаваторларды есептеу әдістемесі және өңдеу кезіндегі пайдалану параметрлерін таңдау iconҚара металдар сынықтары мен қалдықтарын дайындау және қайта өңдеу кезіндегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары
Бұл Талап қара металлдар сынықтар мен қалдықтарын конструкциялау және оларға құрал-жабдықтарды дайындау кезінде қайта өңдеу және...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница