Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане
Скачать 45.49 Kb.
НазваниеДокладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане
Дата конвертации22.05.2013
Размер45.49 Kb.
ТипДоклад
ДО

Общински съвет

град ДобриЧДокладна записка
От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

Относно: Предложение за приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С настоящата докладна записка внасям предложение за нова Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

Тази Наредба урежда осигуряването на обществения ред и спокойствието на гражданите, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на територията на Община град Добрич.

Изготвеният проект на наредбата е разработен от работна група, определена от Кмета на общината със Заповед № 1442/01.11.2012 г.
1. Причини и мотиви за приемане на настоящата наредба:

Сега действащата Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда е приета с Решение № 28-2/30.11.2009 г. на Общински съвет град Добрич. Същата съдържа текстове, които вече не са актуални и е необходимо да се осъвременят и да отговорят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащите закони.

Проектът е съобразен с изискванията на конкретни закони и подзаконови нормативни актове.

Общинският съвет е компетентен да приеме норми за поведение по въпроси, които не са от изключителната компетентност на други органи - чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, в сферите, очертани в разпоредбата на чл. 17, ал. 1 ЗМСМА, които законът е предоставил в тяхна компетентност. Правомощието общинският съвет да определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура, кореспондира с определените сфери на местно самоуправление по т. т. 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 на чл. 17, ал. 1 от същия закон. Отношенията, които наредбата урежда са в съответствие с общите принципи на правото въобще, както и с разпоредбата на чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, според която същността на местното самоуправление е правото и реалната възможност местните общности да регулират и управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на населението на общината, съществена част от обществените дела, а обхватът на правомощията на общините трябва да бъде максимално широк, начините за тяхното упражняване, изградени на основата на широка автономия, съчетана с наличието на средства за осъществяване.

Независимо от направените до момента изменения, при извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че съществуващата регламентация не отразява в достатъчна степен настъпилите промени в обществените отношения. Това наложи изготвяне на проект на нова наредба. Освен това, с чл. 35 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за регистриране и отглеждане на кучета на територията на Община град Добрич - решение № 34-1 от 25.05.2010 година на Общински съвет град Добрич и с § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич – решение № 45-1 от 26.04.2011 година на Общински съвет град Добрич бяха отменени значителна част от разпоредбите.

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Усъвършенстване и актуализиране на материята, отнасяща се до регулиране на обществения ред и опазването на общинската собственост на територията на общината, както и осъществяване на ефективен и качествен контрол за спазване на разпоредбите на наредбата.

Привеждане на нормативния акт в съответствие с обществените отношения.

3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:

Подобряване на обществения ред и чистотата на територията на Община град Добрич, както и повишаване ефективността на контролната дейност по спазване разпоредбите на наредбата.

Финансовите резултати, които се очаква да бъдат постигнати са от събраните приходи от глоби, които ще бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата на територията на град Добрич.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба.

Прилагането на новата Наредба няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проектът на наредбата беше изпратен за становище до Първо РУП – Добрич, Служба „Контрол на общоопасните средства” към Първо РУП – Добрич, Сектор „Пътна полиция” към ОД „Полиция” – Добрич, РУ „Транспортна полиция”- Варна, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, Регионална здравна инспекция – Добрич.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, с което се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!
РЕШЕНИЕ:
Общински съвет град Добрич, на основание чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Отменя Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета с Решение № 28-2/30.11.2009 г. на Общински съвет град Добрич.

2. Приема предложения проект на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

ВНОСИТЕЛ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

Похожие:

Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconДокладна записка от Детелина Николова Кмет на Община град Добрич
Относно: Изменение и допълнение на Правилника за дейността на обп „Устойчиви дейности и проекти” град Добрич и приемане на нова организационно-управленска...
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconДокладна записка от детелина николова кмет на Община град Добрич Относно
...
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconОбщина град добрич
Анализ на социално-икономическото развитие на община град добрич
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconПрограма на Александър Горчев Кмет на община Велики Преслав, мандат 2011-2015 г
Общински съвет, които да управляват Община Велики Преслав през следващите четири години. Убеден съм, че всички те, както и жителите...
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconОпис на регистрите на населението на община батак
Населено място или община Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconОпис на регистрите на населението на община дупница
Населено място или община Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconРешение №274-ми враца, 21. 10. 2011 год
Относно: регистриране на застъпници на регистрирания кандидат за общински съветник в община Враца Митко Борисов Костов от кандидатската...
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconУстав на Регионална фармацевтична колегия добрич
Общини: Добрич, Балчик, Ген. Тошево, Каварна, Тервел, Шабла проведено на 4 Ноември 2006 г в гр. Добрич съгласно изискванията на Закона...
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconДа подкрепим община белоградчик
В националната кампания, относно номинацията на „белоградчишките скали” за едно от новите седем чудеса на света!
Докладна записка От Детелина Николова Кмет на Община град Добрич Относно: Предложение за приемане iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието град добрич
Име и фамилия
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница