«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Скачать 451.3 Kb.
Название«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
страница1/8
Дата конвертации27.11.2012
Размер451.3 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8

Қызметтерді сатып алу туралы

Келісім шарт №______
Астана қ. «____» _________ 2012 жыл
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, оның атынан 29.12.2011 ж. №2011/38 сенімхат негізінде әрекет етуші Басқарма Төрағасының орынбасары З.Е. Қорғанбекова тұлғасында бір жағынан, және ___________________, әрі қарай «Жабдықтаушы» деп аталатын, ___________ негізінде әрекет етуші ________________ тұлғасында екінші жағынан, бұдан әрі бірлесе отырып «Тараптар» деп аталатын, «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» АҚ 2009 жылғы 27 тамыз Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелеріне сәйкес (бұдан әрі – Сатып алу ережелері) және «____» ________№ ______ баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі – Келісім шарт) жасады және томендегілер туралы мәмілеге келді:


  1. Келісім шарттың мәні

1.1. Тапсырыс беруші міндеттерін жүктейді, ал Жабдықтаушы саны, орындалу мерзімі және қысқаша сипаттамасы осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын № 1 Қосымшада көрсетілген ________________________________ (бұдан әрі – Қызметтер) Тапсырыс беруші көрсеткен мекен-жай бойынша көрсетуге байланысты міндеттерді өзіне алады.

1.2. Тапсырыс беруші Қызметтерді қабылдайды және Келісім шартта қарастырылған шарттар бойынша оған төлейді.

  1. Келісім шарттың құны және төлем шарттары


2.1. Келісім шарт құны Қазақстан Республикасы заңнамасында қарастырылған салықтарды, жинақтарды және басқа да міндетті төлемдерді, _____________ (____________) теңге (бұдан әрі – Келісім шарт бағасы) құрайды және өсу өзгерісіне жарамсыз болып табылады. Тапсырыс беруші сома құн салығы төлеушісі болмаса, келісім шарттың жалпы құны ҚҚС-сыз көрсетіледі.

2.2. Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актіне қол қойғаннан кейін, қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есеп шот фактурасын, есептілікті ұсынғаннан кейін және төлеу үшін шот ұсынғаннан кейін 7 (жеті) жұмыс күнінің ішінде Келісім шарт құнынан нақты орындалған Қызмет көлеміне төлем жасайды.

2.3. Төлем қолма-қол ақшасыз есеп айырысу тәртібі бойынша Жабдықтаушының есеп айыру шотына қаражат аудару арқылы жүргізеді.

Орындалған жұмыстар актінің формасы туралы Жабдықтаушы Тапсырыс берушімен алдын ала келіседі.

2.4.Көрсетілген Қызметтердің көлемі сандық және құндық нұсқада осы Келісім шарттың № 1 қосымшасында ескертілген.


  1. Келісім шартқа өзгертулер енгізу шарттары

3.1. Осы Келісім шартқа Жабдықтаушыны таңдауға негіз болған сапа мен басқа да шарттардың өзгермейтіндігі жағдайында өзгеріс енгізуге рұқсат етіледі:

1) осы Келісім шартта көрсетілген Қызмет түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында Келісім шарт сомасының көрсетілетін Қызмет көлемінің қажеттілігінің азаюымен байланысты азаюы бөлімінде. Осы Келісімнің бұлайша өзгеруіне берілген қызметтерді алуға арналған жылдық жоспарда қарастырылған сомалардың көлемінде рұқсат етіледі;

2) Жабдықтаушы осы Келісім шарттың орындалу процесінде Қызмет түрінің құнының өзгермейтіндігі жағдайында осы Келісім шарттың пәні болып табылатын Қызмет көрсетудің жоғарырақ сапасын немесе мерзімін және (немесе) шарттарын ұсынған жағдайда.

3.2. Осы Келісім шартқа, бұл тармақпен қарастырылмаған негіздемелер бойынша, өткізілген сатып алулардың шарттарын және (немесе) Жабдықтаушыны таңдауда негіз болған сөйлемнің мәнін өзгертетін өзгерістер енгізуге рұқсат етілмейді.

3.3. Келісім шартқа енгізілген кез келген өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде жасалған және Тараптардың уәкілетті өкілімен қол қойылған және мөрлерімен бекітілген жағдайда ғана шынайы болып табылады.


  1. Тараптардың міндеттері

    1. Жабдықтаушы міндеттеледі:

1) осы Келісім шарт бойынша өзіне алынған міндеттерді толық және тиісті орындауға;

2) келісім шарт бойынша міндеттерін орындау кезінде Қызметтердің осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім шарттың № 2 қосымшасында (техникалық сипаттама) берілген талаптарға сәйкес болу керектігін ескеруі қажет;

3) тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Келісім шарт бойынша міндеттердің орындалу жағдайы туралы ақпарат беруге;

4) қызмет көрсету бойынша Тапсырыс берушінің негізсіз шығындануына қарсы шара қолдануға;

5) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз осы Келісім шарттың шарттарын орындауға Жабдықтаушымен жұмылдырылған қызметкерлерді қоспағанда, Тапсырыс берушімен немесе оның атынан басқа тұлғалармен берілген Келісім шарттың немесе оның қандай да бір ережесінің мазмұнын ашпауға;

6) берілген ақпаратты осы қызметкерлерге оңаша және міндеттерді орындауға қаншалықты қажетті болған мөлшерде жеткізуге;

7) тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Келісім шартты орындау мақсатынан өзгемақсаттарда жоғарыда аталған кез келген құжаттарды және ақпаратты қолданбауға;

8) жабдықтаушының Келісім шарттарын тиісті орындамауымен және/немесе басқа да заңға қайшы әрекеттерімен Тапсырыс берушіге тигізген зиянын толық өтеуге;

9) Жабдықтаушы алдын ала төлеу шартарынан бас тартқан жағдайда, сатып алу ережелерінің 161 тармағында көрсетілген жағдайларда, Келісім шарт жасасқаннан кейін 10 (он) жұмыс күнінің ішінде Келісім шарттың орындалуын қамтамасыз етуге;

10) Жабдықтаушы қызметтерді көрсетумен қатар Тапсырыс берушіге осы Келісім шарттың № 2 Қосымшасына сәйкес формада қазақстандық мөлшер үлесі бойынша есептілікті ұсынуға міндеттеледі.

4.2. Тапсырыс беруші міндеттеледі:

1) Келісім шарт өз күшіне енген сәтінен бастап Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілі болып табылатын жауапты тұлға тағайындауға;

2) уақытылы, сұраныс түскен сәттен Жабдықтаушыға Қызмет көрсетуге қажетті ақпарат беруге;

3) орындалған жұмыс актін ұсынғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға ескертулер айту және жіберу.


  1. Қызметтердің техникалық сипаттамаға сәйкестілігін тексеру

5.1. Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері көрсетілген Қызметтердің техникалық сипаттамада (Келісім шарттың № 2 қосымшасы) көрсетілген талаптарға сәйкестілігіне бақылау мен тексеру жүргізе алады. Мұнымен қоса осы тексерулер бойынша барлық шығындарды Жабдықтаушы көтереді. Тапсырыс беруші осы мақсаттарға тағайындалған өзінің өкілдері туралы Жабдықтаушыны жазбаша түрде және уақытылы хабарлауы қажет.

5.2. Тапсырыс беруші көрсетіліп жатқан қызметтердің техникалық сипаттама (№ 2 Қосымша) талаптарына сәйкессіздігін анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші тексеру біткеннен кейін 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде Жабдықтаушыға Қызметтердің Келісім шарттың талаптарына сәйкессіздігі туралы хабарлама жібереді және Жабдықтаушы Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығынсыз 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде техникалық сипаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою үшін шара қолданады.

5.3. Жоғарыда көрсетілген ешқандай тармақ Жабдықтаушыны Келісім шарт бойынша басқа міндеттерден босатпайды. .
6. Қызмет көрсету және құжаттама

6.1. Жабдықтаушының Қызмет көрсетуі осы Келісім шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Келісім шарттың № 2 қосымшасында көрсетілген мерзімде орындалады.

6.2. Көрсетілген Қызметтер үшін біржола есептесу үшін Жабдықтаушы келесі құжаттарды ұсынуы керек:

1) екі данада орындалған жұмыстардың акті;

2) Қызметтердің сипаттамасымен, Қызмет көлемін, Қызмет түрінің бағасын және көрсетілген Қызметтердің жалпы сомасын көрсетумен есеп шот фактура;

3) төлеуге арналған шот;

  1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconҚызметтерді сатып алу туралы № келісімшарт Астана қ. 2012 жыл «Зерде» ұлттық инфокоммуникация холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды жүзеге асырудың бірыңғай ережелеріне сәйкес (бұдан әрі – Сатып алу ережелері) және...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және №, қызметтерді сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі – Келісім шарт) жасады және төмендегілер...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы
«Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдингі» акционерлік қоғамы одан жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Ғылым»...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Локомотив сервис орталығы» акционерлік қоғамы мен оның еңбек ұжымы арасындағы 2009-2011 жылдарға арналған Ұжымдық шарт бірге Тараптар деп аталатын, «Локомотив сервис орталығы»
Президенті (бұдан әрі – Жұмыс беруші) және «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің өкілі –...
«Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» icon«Локомотив» акционерлік қоғамы мен оның еңбек ұжымы арасындағы 2012 – 2014 жылдарға арналған Ұжымдық шарт бірге Тараптар деп аталатын, «Локомотив»
Президенті (бұдан әрі – Жұмыс беруші) және «Локомотив» акционерлік қоғамы қызметкерлерінің өкілі – «Қазақстан Республикасы теміржолшыларының...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница