Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Скачать 65.81 Kb.
НазваниеОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Дата конвертации16.06.2013
Размер65.81 Kb.
ТипДокументы


Ф КГМУ 4/3-07/01

ПП КГМУ 4/01
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Патологиялық физиология кафедрасы

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын

жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс

Тақырыбы: Сілейме. Кома.
Мамандығы: 5B110400 «Медициналық-профилактикалық іс»
Пән: Патологиялық физиология
Курс: ІІ
Құрастырушы: проф. Жәутікова С.Б.

Қарағанды 2011


Кафедра мәжілісінде талқыланған

және бекітілген.

№ __8__ хаттама __13_ ____04____ 2011 ж.
Кафедра меңгерушісі _____________ Жәутікова С.Б.

 • Тақырыбы: Сілейме. Кома.

 • Мақсаты: шоктық жағдайлардың және команың себептерін,түрлерін және жалпы өзгерістерін игеру.

 • Оқыту мақсаты:

 1. Шоктың стадиясын және сипаттамасын білу.

 2. Шоктың дамуында орталық және перифериялық гемодинамиканың бұзылысының даму механизмінің маңызы.

 3. Жарақаттық шоктың патофизиологиялық негізі.

 4. Анафилактикалық шок

 5. Кома, түрлері.

 6. Команың этиологиясы.

 7. Команың патогенезі.

 8. Команың патофизиологиялық негізі,алдын алу және емі.

 9. Аллергиялық шоктың патогенезінің ерекшелігі.

 10. Ұзақ уақыт жаншылу синдромы. • Таратылатын материалдар: тақырып бойынша таблица және кесте, тест сұрақтарының, жағдайлық есептердің жиынтығы.
 • Тақырып бойынша негізгі сұрақтар:
 1. Шокқа түсінік. Жарақаттық шокқа сипаттама беру.

 2. Аллергиялық шоктың патогенезінің ерекшелігі.

 3. Шоктың торпидті фазасында тамырлық микроциркуляторлық өзгерістерге сипаттама беру.

 4. Шокты гипоксия.

 5. Жарақаттық шок.

 6. Шок және коллапстың клиникалық көріністерінің ұқсастығы және ерекшелігі.

 7. Шоктың даму үрдісінде қанның патологиялық қорға жиналуына түсініка.

 8. Комаға түсінік.Команың түрлері.

 9. Ұзақ уақыт жаншылу синдромына түсінік..

 10. Краш-синдромының клиникалық көріністері және себебі.
 • Өткізу түрі: үй тапсырмасының орындалуы бойынша консультация,тақырыпты меңгеру, жоспарда бекітілгендей тәжірибелік сабақты орындау түрінде.
 • Әдебиеттер:

Негізгі:

 1. Патофизиология: учебник + СД. Литвицкий П.Ф. – 4-е изд. – М., 2008. – 469с.

 2. Патофизиология//Под ред. Новицкого В.В., Гольдберга Е.Д., О.И. Уразовой –М: ГЭОТАР.2 т.- 2009– 640 с.

 3. Патофизиология: Учебник для мед.вузов под/ред В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга.-Томск: Том.ун-та, 2006.- 712с.


Қосымша:


 1. Патологическая физиология//Под ред. Зайко Н.Н., Быця Ю.В. - Москва: МЕДпресс-информ, 2004 – 635с

 2. Патофизиология. Основные понятия Под ред. А. В. Ефремова. М: ГЭОТАР.- 2008.-256 с.

 3. Патофизиология: Учебник под/ред Литвицкого П.Ф. М.: Гэотар-Медия. -2004.- т. 1.- 731

 4. Патофизиология для внеаудиторной самостоятельной работы студентов //Под ред. Ударцевой Т.П. – Алматы:КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, 2006.

 5. Патофизиология в схемах и таблицах: Курс лекций: Учебное пособие. Под ред. А.Н.Нурмухамбетова. – Алматы: Кітап, 2004.- 245

 6. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Патофизиология. Том 1 – Общая патофизиология. Том 2 – Основы патохимии – Санкт-Петербург, 2005 • Бақылау:

Сұрақтар:

 1. Шокқа түсінік. Жарақаттық шокқа сипаттама беру.

 2. Аллергиялық шоктың патогенезінің ерекшелігі.

 3. Шоктың торпидті фазасында тамырлық микроциркуляторлық өзгерістерге сипаттама беру.

 4. Біріншілік гиповолемиялық шокқа сипаттама беріңіз.

 5. Жарақаттық шок. Шоктың эректильді фазасында болатын өзгерістерді ата?

 6. Коллапс түсінігі. Коллапстың патогенезі.

 7. Шок және коллапстың клиникалық көріністерінің ұқсастығы және ерекшелігі.

 8. В.К. Гостищев бойынша коллапсқа анықтама беріңіз..

 9. Коллапстың клиникалық көріністері.

 10. Коллапсты анықтаудағы негізгі критерилер?

 11. Шоктың тамырлық (септикалық және анафилактикалық) формасы. Шоктың бұл формаларының жалпы механизмі және ерекшелігі.

 12. Шоктың даму үрдісінде қанның патологиялық қорға жиналуына түсінік.

 13. Комаға түсінік.Команың түрлері.

 14. Ұзақ уақыт жаншылу синдромына түсінік..

 15. Краш-синдромының клиникалық көріністері және себебі.


Тест сұрақтары:

1. “Стресс” деген терминді ашқан:

 1. И.П.Павлов

 2. И.И.Мечников

 3. Г. Селье

 4. Р.Вирхов

 5. К. Бернар

2. Стрессорлар әсерінен дамиды:

 1. тимус инволюциясы

 2. бүйрек үсті бездерінің гипертрофиясы

 3. лимфоидты ұлпалардың гипоплазиясы

 4. азқазан мен 12 елі ішектің ойық жарасы

 5. лимфоидты ұлпалардың гиперплазиясы

3. Бауырлық команың екі түрін табыңыз:

 1. локальды

 2. диффузды

 3. экзогенді

 4. жекеленген

 5. эндогенді

4. Баурылық кома кезіндегі қандай алмасудың бұзылуы екіншілік гиперальдостеронизммен негізделген:

 1. май алмасуы

 2. белок алмасуы

 3. су-электролит алмасуы

 4. қышқыл-негіз алмасуы

 5. липид алмасуы

5. Гипогликемиялық кома қай кезде дамиды:

 1. инсулин жетіспегенде

 2. альдостерон жетіспегенде

 3. инсулиннің шамадан тыс енгізілуінде

 4. глюкозаның шамадан тыс енгізілуінде

 5. вазопрессин жетіспегенде

6. Жалпы адаптация синдромының үшінші кезеңі аталады:

 1. резистенттілік

 2. адаптация

 3. мобилизация

 4. тозу

 5. дезадаптация

7. Стресс-реакцияға тән белгі:

 1. бүйрек үсті безінің атрофиясы

 2. тимус пен лимфалық түйіндердің гипертрофиясы

 3. тимус пен лимфалық түйіндердің атрофиясы

 4. эпифиздің гипертрофиясы

 5. қалқанша безінің гипертрофиясы

8. Жалпы адаптациялық синдромның бірінші кезеңі аталады:

 1. резистенттілік

 2. адаптация

 3. мобилизация

 4. тозу

 5. дезадаптация

9. Жалпы адаптациялық синдромның екінші кезеңі аталады:

 1. мобилизация

 2. резистенттілік (адаптация)

 3. тозу

 4. дезадаптация

10. Экзогендік комаға жатады:

 1. астматикалық;

 2. уремиялық;

 3. ацидоздық

 4. сәулелік;

 5. гипофизарлық.


Жағдайлық есептер:

1. Қант диабетімен ауыратың науқас шатасып сульфаниламид қатарының қант мөлшерін түсіретің препаратты көп мөлшерде қолданған. Дәріні қабылдаған соң біраздан кейін науқаста ашыу сезімі, қалтырау, бас ауру, терлеу байқалған. Анализінде: глюкозурия, кетон денелері жоқ, қандағы қант - 2,1 ммоль/л. Егер көмек көрсетілмесе қандағы қант мөлшерінің тез төмендеуі неге әкелуі мүмкін ?

2. Эндокриндік бөлімге ес-түссіз науқас әкелінген. Объективті тексергенде: терісі құрғақ, ыстық, беті қызарған, Куссмауль тынысы - терең және шулы. Тыныс шығарғанда ацетон исі шығады. Тахикардия. Қан қысымы төмендеген, пульсі әлсіз. Қандағы қант - 28 ммоль/л, кетон денелері - 0,63 ммоль/л. Мұндай жағдай қалай аталады ?

3. Қант диабетімен ауыратың науқас, аз тамақ ішіп, жай инсулин енгізген, 2-3 сағаттан кейін қайталап енгізген. Біраз өткенде науқаста бас ауру, терлеу, қалтырау байқалып, науқас естен таңған. Көмек көрсету үшін, оған вена ішілік 40 % глюкоза ерітіндісінің 40 мл баяу енгізген. Анализінде қант - 1,8 ммоль/л. Жасалынған шаралардан кейін науқас есін жиған. Мүндай жағдайды қалай бағалауға болады ?

4. Қабылдау бөліміне ес-түссіз науқас әкелінген. Туыстарының айтуы бойынша бигуанидтермен ем алған. Коматозды жағдай тез, біраз ұйқышылдықтан соң дамыған, науқас естен айырылған. Тексерген кезде: терісі бозарған, Куссмауль тынысы, дем шығарғанда ацетон исі жоқ. Пульсі жиі, әлсіз. Анализінде: қанда сүт қышқылдарының мөлшері жоғарлаған (2 ммоль/л жоғары), шамалы гипергликемия - 12 - 16 ммоль/л, глюкозурия. Науқаста қандай кома дамыған ?

5. Қабылдау бөліміне ес-түссіз науқас әкелінген. Туыстарының айтуы бойынша ұзақ уақыт созылмалы гепатитпен ауырады. Дем шығарғанда тәтті бауыр исі шығады. Сыртқы тітіркенулерге рефлексі жоқ. Науқаста қандай кома дамыған?Похожие:

Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОҚытушының жетекшілігімен студенттердің Өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұСҚау статистикалық көрсеткіштерді есептеу. Деректерді графика түрінде кескіндеу
ОҚытушының жетекшілігімен студенттердің Өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұСҚАУ
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Мақсаты: антибластомдық резистенттіліктің анқытамасын, түрлерін және механизмдерін студенттердің игеруі
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау «Ежелгі Грекия және Ежелгі Римде медицинаның дамуы»
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Мақсаты: Организмге төменгі атмосфералық қысымның әсерінің патогенетикалық механизмінің қазіргі таңдағы көзқарастары жайлы студенттердің...
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Тақырыбы: Гипокинезияның және химиялық факторлардың (ауыр металл тұздары) организмге ауру туындатушы әсері
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconОқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс
Тақырыбы: Механикалық әсерлердің (созылу, соғылу, қысылу, ұзақ жаншылу синдромы) организмге ауру туындатушы әсері
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Тақырыбы
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Тақырыбы
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Тақырыбы
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Оқытушының жетекшілігімен студенттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік ұсыныс iconҚазақстан тарихы және әлеуметтік-саяси пәндер кафедрасы Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау. Тақырыбы
Оқытушының жетекшілігімен студеттердің өз бетінше атқаратын жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница