Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы»
Скачать 258.02 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы»
страница3/5
Дата конвертации28.11.2012
Размер258.02 Kb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы 17 мамырдағы

№ 527 қаулысына

8-қосымша

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

1. Фамилия

2. Имя, отчество

3. Дата рождения

4. Предыдущий документ об образовании (вид, номер документа, дата выдачи)

5. Вступительные испытания (вид, номер документа, дата выдачи)

6. Поступил (-а) (вуз, год поступления)

7. Окончил (-а) (вуз, год окончания)

8. Дополнительная информация

9. Профессиональная практика

c:\paragraph\lawyer\user0\j5temp\republic of kazakhstan legislation\040334\040334878.jpg

___________________________

(наименование высшего

__________________________

учебного

___________________________

заведения)

___________________________

___________________________

город

ПРИЛОЖЕНИЕ К

ДИПЛОМУ

(транскрипт)

№ ________________

__________________

дата выдачи

__________________________

регистрационный номер

Ректор

Декан факультета

Секретарь

М.П.

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Вид практики

К-во кредитов

Оценка

буквенная

в баллах

в %

трад.10. Итоговая аттестация

Наименование дисциплин государственных экзаменов

К-во кредитов

Оценка

буквенная

в баллах

в %

трад.11. Выполнение и защита

__________________________________________

(дипломного проекта (работы) или диссертации)

Тема дипломного проекта (работы) или диссертации

К-во кредитов

Оценка

буквенная

в баллах

в %

трад.12. Общее число кредитов

13. Средневзвешенная оценка

14. Решением _____________________________________

(протокол № ____ от «____» ________________20___ г.)

присуждена

_________________________________________________

(академическая/ученая степень)

по специальности _________________________________

образовательная программа_________________________

с присвоением квалификации ________________________

Данный диплом лает право профессиональной деятельности в соответствии с уровнем высшего и послевузовского образования Республики Казахстан15. За время обучения изучил (а) и сдал (а) экзамены по следующим дисциплинам:

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОКод дисциплины

Наименование дисциплин

К-во кредитов

Оценка

БЕЗ ДИПЛОМА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

буквенная

в баллах

в %

трад.


Всего кредитов

Средневзвешенная оценка

Примечание: Приложение к диплому (транскрипт) снабжается степенями защиты

ДИПЛОМСЫЗ ЖАРАМСЫЗ

1. Тегі

2. Аты, әкесінің аты

3. Туған күні

4. Білімі туралы алдыңғы құжат (түрі, құжат нөмірі, берілген күні)

5. Түсу сынағы (түрі, құжат нөмірі, берілген күні)

6. Түсті (ЖОО, түскен жылы)

7. Бітірді (ЖОО, бітірген жылы)

8. Қосымша ақпарат

9. Кәсіптік практика

c:\paragraph\lawyer\user0\j5temp\republic of kazakhstan legislation\040334\040334878.jpg

___________________________

(жоғары

__________________________

оқу

___________________________

орнының атауы)

___________________________

___________________________

___________________________

ДИПЛОМҒА

ҚОСЫМША

(транскрипт)

№ ___________________

_____________________

берілген күні

_____________________

тіркеу нөмірі

Ректор

Факультет деканы

Хатшы

М.О.

ДИПЛОМСЫЗ ЖАРАМСЫЗ

Практиканың түрі

Кредит саны

Баға

әріптік

балдық

%-бен

дәстүрлі10. Қорытынды аттестаттау

Мемлекеттік емтихан тапсыратын пәндер туралы

Кредит саны

Баға

әріптік

балдық

%-бен

дәстүрлі11. ________________________________ орындау және қорғау

(диплом жобасын (жұмысын) немесе диссертацияны)

Диплом жобасының (жұмысының) немесе диссертацияның тақырыбы

Кредит саны

Баға

әріптік

балдық

%-бен

дәстүрлі12. Жалпы кредит саны

13. Орташа өлшемді баға

14. _________________________________________ шешімімен

(20___ ж.«____» ________________ № ______ хаттама)

_____________________________________________ мамандығы

бойынша _________________________________________ берілді

______________________________________________________

(академиялық/ғылыми дәрежесі)

______________________________________ білім бағдарламасы

_________________________________________біліктілігі берілді

Осы диплом Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейіне сәйкес кәсіби қызмет етуге құқық береді

15. Оқу уақытында мынадай пәндерді оқыды және емтихан тапсырды:

ДИПЛОМСЫЗ ЖАРАМСЫЗ

Р/с №

Пән коды

Пән атауы

Кредит саны

Баға

ДИПЛОМСЫЗ ЖАРАМСЫЗ

әріптік

балдық

%-бен

дәстүрлі1   2   3   4   5

Похожие:

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы №1310 Қаулысы «Білім туралы»
Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 31 тамыздағы №982 қаулысы Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: «Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу ережесін бекіту туралы»
«Денсаулық сақтау саласындағы аккредиттеу ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 12 қазандағы №1559...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconҚаржыландыру қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 25 мамырдағы №575 Қаулысы
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 3-бабының 10 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconМемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу қағидасын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 тамыздағы №891 Қаулысы «Ғылым туралы»
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 3-бабының 9 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 30 мамырдағы №604 қаулысы «Мемлекеттік мүлік туралы»
«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңының 11-бабының 8 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconБиржалық тауарлардың тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 6 мамырдағы №638 Қаулысы
«Трансферттік баға белгілеу туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі Заңы 10-бабының 2-тармағына сәйкес Қазақстан...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconМемлекеттік атаулы стипендиялар тағайындау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 ақпандағы №175 Қаулысы
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының 16 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconМемлекеттік атаулы стипендиялар тағайындау туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 ақпандағы №175 қаулысы
«Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 4-бабының 16 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconҰлттық ғылыми кеңестер туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 16 мамырдағы №519 Қаулысы
«Ғылым туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы Заңының 3-бабының 6 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы» iconЖобаларды республикалық және өңірлік индустрияландыру карталарына енгізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 мамырдағы №675 қаулысы «Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы»
«Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 қаңтардағы Заңының 4-бабының...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница