Разговоры в обществе




Скачать 297.17 Kb.
НазваниеРазговоры в обществе
страница1/4
Дата конвертации12.07.2014
Размер297.17 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4
Разговоры в обществе

Приветствия и обращения

Dobrý den! Добрый день!
Dobré jitro! Доброе утро!
Dobrý večer! Добрый вечер!
Dobrou noc! Доброй ночи!
Vítáme Vás! Добро пожаловать!
Nazdar. Пока!
Jsem rád, že jsem Vás potkal. Рад встретить Вас!
Ráda Tě vidím. Рада видеть тебя!

Dobrý večer, to jsem ráda, Добрый вечер, рада Вас встретить!
že Vás potkávám.

Na shledanou! До свидания!
Na slyšenou! До свидания! (по телефону)
Zatím nashledanou. До скорого!
Ještě se uvidíme. Ещё увидимся!
Hezky se vyspěte! Хорошо выспаться!

Pane! Господин!
Paní! Госпожа!
Slečno! Девушка!
Dámy a pánové! Дамы и господа!
Vážení přátelé! Дорогие друзья!

Jak se máte? Как дела?
— Děkuji, dobře a Vy? — Спасибо, хорошо, а у Вас?
— Mám se také dobře. — И у меня порядок!


Jak se daří Vaší rodině? Как Ваша семья?
— Otec je nemocný. — Отец болен.

To je mi líto. Мне очень жаль.

Pozdravujte ho prosím. Передайте ему привет.
— Děkuji vyřídím. — Спасибо, передам.




Объяснения

Mluvíte česky? Говорите по–чешски?
— Mluvím jen rusky. — Говорю только по–русски.
— Německy mluvím jen trochu. — Говорю немного на немецком.
— Začínám se teprve učit česky. — Начинаю теперь учить чешский.
— Mluvím raději anglicky. — На английском мне легче
разговаривать.

— Rozumím německy. — Понимаю немецкий.
— Mluvím také francouzsky. — Говорю также на французском.

Rozumíte mi? Понимаете меня?
— Nerozuměla jsem dobře. — Поняла не совсем хорошо.
— Nerozuměl jsem všemu. — Понял не всё.

Mluvte prosím pomaleji. Говорите медленнее, пожалуйста.
Prosím, nemluvte tak rychle. Говорите не так быстро.

Promiňte, nerozuměl jsem, Извините, я не понял, что Вы
co jste říkala. сказали?

Neslyšela jsem dobře. Слышала нехорошо.

Prosím Vás, řekněte mi to ještě Прошу Вас, скажите это мне ещё
jednou. один раз.

Můžete to opakovat? Можете повторить?
Co to slovo znamená? Что это слово означает?
Jak se to píše? Как это пишется?
Jak se řekne česky? Как сказать по–чешски?
Potřebovali bychom tlumočníka. Нам нужен переводчик.

Знакомство

Dovolte, abych se představila. Разрешите представиться.
Jmenuji se ... Меня зовут...

Dovolte, abych Vám Разрешите представить Вам
představil pana ... господина...

Mohu Vám představit svého Могу Вам представить своего
přítele, svou přítelkyni? друга, подругу.
— Teší mě. — Очень приятно.

Kdo je ten pán prosím? Кто этот господин?

Představte mě prosím Пожалуйста, представьте
tomu pánovi, té dámě! меня этому господину, даме.

Jste pan Doležal? Вы — господин Долежал?
— Ano, to jsem já. — Да, это я.
— Ráda Vás poznávám! — Рада познакомиться.

Bude mi potěšením představit Для меня большая радость
Vás své ženě. представить Вас моей жене.

Прощание

Teď už je ale na čase jít. Увы, сейчас время идти.

Bohužel, už musím jít. К сожалению, уже должен идти.

Škoda, že nemůžete zůstat. Жалко, что не можете остаться.
Děkuji za krásný večer. Спасибо за прекрасный вечер.
Kdy Vás zase uvidíme? Когда мы Вас увидим снова?
Děkuji za návštěvu. Спасибо за визит.

Doufám, že se zase brzy Надеюсь скоро увидеться вновь.
uvidíme.

Díky za milou společnost. Спасибо за милое общество.

Doprovodím Vás až na Я провожу Вас до остановки.
zastávku.

Zavedu Vás domů. Доставлю Вас до дома.
Šťastnou cestu! Счастливого пути!
Mnoho štěstí! Всего хорошего!

Благодарность

Děkuji. Спасибо.
— Není zač. — Не за что.

Děkuji Vám. Спасибо Вам.
Mockrát Vám děkuji. Большое Вам спасибо.

Srdečný dík za Vaší pomoc, Сердечное Вам спасибо за Вашу
za Vaše pozvání. помощь, за Ваше приглашение.

Děkujeme Vám za vše, co jste Спасибо Вам за всё, что для нас
pro nás udělal. сделали.

Prosím! Пожалуйста!

Извинения

Opravdu. Действительно.
To je dobrý nápad. Это хорошая идея.
To jsem chtěl říci. Это я хотел сказать.
Rozumí se samo sebou. Само собой разумеется.
Doufám. Надеюсь.
Věřím. Уверен.
Ano rád. Да, охотно.

Несогласие

Ne. Нет.
Vůbec ne. Вовсе нет.
Ne, naopak. Нет, напротив.
Myslím, že ne. Думаю, что нет.
Ještě ne. Ещё нет.
To není pravda. Это — неправда.
To je nemožné. Это — невозможно.
Mýlíte se. Ошибаетесь.
Nechci. Не хочу.
Nemohu. Не могу.
Já také ne. Я так же нет.
To nemá smysl. Это — бессмысленно.
Nikdy. Никогда.
Odmítám to. Я отказываюсь.
Nemá to cenu. Нет смысла.

Сомнение

Snad. Možná. Может быть.
To je jedno. Это всë равно.
Jak chcete. Как хотите.
Jak myslíte. Как думаете.
Nemohu se rozhodnout. Не могу решить.
Nevím. Не знаю.
Kdo ví! Кто знает!
Pravděpodobně. Правдоподобно.
To bych neřekl. Этого я не говорил.
Podle mého názoru. По моему мнению.
Možná, že se mýlím. Возможно, я ошибаюсь.
To se dá těžko říci. Это трудно сказать.
Je to tak? Это так?
Skutečně? Действительно?
Určitě? Ясно?
Sotva tomu mohu věřit... Едва могу тому верить.

Неожиданность

To je překvapení! Это — неожиданность!
To mě překvapuje. Это удивило меня.
To je opravdu překvapující. Это действительно удивляет.

Cože? Что?
Určitě? Ясно?
Jak to? Как так?
Přeháníte. Преувеличиваете.
Neříkejte! Не говорите!
To je neuvěřitelné. Это — невероятно!
Nejsem si jist. Мне не ясно.
Tomu nevěřím. Не верю.
Proboha! Ради Бога!
To nemyslíte vážně? Считаете неважно?

Удовлетворение

To je príma. Это — здорово!
Výborně. Классно!
To jsem rád. Я рад.

To mě opravdu těší. Это действительно радует меня.
To máte štěstí. Ваше счастье.
Jsem št’astný. Я счастлив.
To je štěstí! Это — счастье!

Недовольство

To se mi nelíbí. Это мне не нравится.
To je ostuda. Это — позор!
Dejte mi pokoj. Оставьте меня в покое!
To je hloupé. Это — глупость!
To mě nudí. Это мне скучно.
To je nesnesitelné. Это — невыносимо.
To je skandál! Это — скандал!
Musím proti tomu protestovat. Протестую против этого.

Uveďte hned věci do Пожалуйста, наведите сейчас же
pořádku, prosím. порядок.

Očekávám vysvětlení. Я жду разъяснений.
Požaduji omluvu. Я требую извинений.
K čertu! К чёрту!
Sakra! Чёрт побери!
Zatraceně! Проклятье!

Опасение

Mám strach. Я боюсь.
Nemějte strach. Не бойтесь.
Nedělejte si starosti. Не заботьтесь.
Mám mnoho starostí. У меня много хлопот.
Mám starost o ... Я беспокоюсь о ...
Obávám se, že příjdu pozdě. Боюсь, что опоздаю.
Jsem velmi znepokojen. Я очень озабочен.
Život je plný starostí. Жизнь полна хлопот.

Неудача

Jsem v rozpacích. Я смущён.
Jsem hluboce zarmoucený. Я глубоко огорчён.
Jsem zklamána. Я разочарована.
Mám smůlu. Мне не везёт.
Smůla mě pronásleduje. Неудача преследует меня.
To je škoda. Жаль.
Bohužel. Жалко.
To mě mrzí. Мне жаль.
Je mi líto, ale nemohu. Сожалею, но не могу.

Lituji, ale nedá se nic dělat. Жалею, но ничего нельзя сделать.

Chudák! Бедняга!
Škoda, že nepřišel. Жаль, что он не пришёл.

Заверения

Jistě. Непременно.
Dodržím slovo. Держу своё слово.
Dávám Vám čestné slovo. Даю Вам честное слово.
Slibuji Vám to. Я обещаю Вам это.
Učiním vše, co budu moci. Сделаю всё, что в моих силах.
O tom nepochybuji. В этом я не сомневаюсь.
Buďte klidný. Будьте спокойны.

Ошибка, заблуждение

To je omyl. Это — заблуждение.
Zmýlená neplatí. Ошибка не в счёт.
To byla moje chyba. Это была моя ошибка.
Tady je to, nemýlím–li se. Это здесь, если я не ошибаюсь.
Mýlíte se. Ошибаетесь.

Советы

Co mi radíte? Что Вы мне советуете?

Co byste dělal na mém místě? Что бы Вы стали делать на моём
месте?

Být Vámi, nedělal bych to. На Вашем месте я бы этого
не делал.

Podle mého názoru ... На мой взгляд ...
Domnívám se, že ... Я полагаю, что ...
Jsem téhož názoru. Я — этого же мнения.
Radím Vám ... Я советую Вам ...

Начало беседы

Poslyšte ... Послушайте ...

Promiňte, že Vás přerušuji. Извините, что я Вас прерываю.
Zapomněl jsem Vás upozornit, že ... Я забыл напомнить Вам, что ...

Uvidíme jestli ... Мы увидим, если ...
Nemohu si vzpomenout. Не могу вспомнить.
Musím Vám říci, že ... Должен Вам сказать, что..
V každém případě. В любом случае.

Mezi námi řečeno ... Между нами говоря ...
Chtěl bych říci pár slov. Хотел бы сказать пару слов.
Slyšel jste, že ... Вы слышали, что ...
Máte pravdu, ale ... Вы правы, но ...
Okamžik! Момент!

Приглашение

Přijďte někdy k nám. Приходите к нам как–нибудь ещё.
— Ano, přijdu. — Да, зайду.
— Děkuji za pozvání. — Спасибо за приглашение.
— Velmi rád přijdu. — Приду охотно.

Mohla bych Vás pozvat dnes Могла бы я Вас сегодня пригласить
na večeři? на ужин?

Co máte dnes na programu? Какая программа у Вас сегодня?
Až budu moci, přijdu. Если смогу, приду.
Domluvíme se telefonicky. Договоримся по телефону.
Bohužel, dnes nemohu. К сожалению, сегодня не могу.
Bohužel, musím odmítnout. К сожалению, должен отказаться.

A zítra? А завтра?
— Velmi rád. — Очень рад.
— Rád přijímám. — Охотно принимаю.
— Mám něco jiného v plánu. —У меня другие планы.

Mohli bychom to domluvit Могли бы договориться
na pondělí. на понедельник.
— Platí. — Идёт.
— Příjdu určitě. — Обязательно приду.
— To se mi nehodí. — Это мне не подходит.
— Co děláte dnes večer? — Что делаете сегодня вечером?

Byl bych velmi potěšen... Был бы очень обрадован...
Co byste tomu řekl? Что об этом скажете?
Jsi už na zítřek zadán? Уже договорился на завтра?
Ujednáno! Договорились!
Koho mohu ohlásit? О ком могу сообщить?
Přijdu v příznivější dobu. Приду в удобное время.
Zvu Vás k návštěvě ČR. Приглашаю Вас посетить Чехию.

Перекур

Kouříte? Курите?
— Ne děkuji, nekouřím. — Нет, спасибо, не курю.

Mohu si zapálit? Можно прикурить?
Nevadí Vám kouř? Не мешает Вам дым?
Máte zápalky? Имеете спички?
Mohu si od Vás připálit? Не дадите прикурить?

cigareta сигарета
popelník пепельница
dým, kouř дым
dýmka трубка
popel пепел
zapalovač зажигалка
zápalky спички
zapálit зажечь
zhasit потушить
zahodit выбросить
vyvětrat проветрить

Личная и деловая переписка

Milá teto! Милая тëтя!
Milý strýci Karle! Любимый дядя Карл!
Milá Jelena! Любимая Елена!
Milý Jan, Honza! Любимый Ян!
Moje milá teto! Моя милая тётя!
Můj milý příteli! Мой милый друг!

Tvůj Alex Твой Алекс
Tvoje Olga Твоя Ольга
Váš NN Ваш НН
Vaše Olga Kakková Ваша Ольга Какко
Se srdečným pozdravem C сердечным приветом

Srdečné pozdravy od Tvého, Сердечный привет от твоего, Вашего
Vašeho NN НН

Velmi ctěný pane řediteli! Многоуважаемый господин директор!

Velmi vážená paní Kakková! Многоуважаемая госпожа Какко!
V dokonalé úctě! С глубоким почтением!
Паспортный контроль

Pasová kontrola. Паспортный контроль.
Kdy budeme na hranicích? Когда будем на границе?
Dobrý den, pasová kontrola. Добрый день, паспортный контроль.
Vaš cestovní pas prosím! Ваш заграничный паспорт, пожалуйста!

Vaše doklady prosím ! Ваши документы!
Máte prošlý pas. У Вас просроченный паспорт.

Váš pas je neplatný. Ваш паспорт недействителен.
Zde jsou mé doklady. Это мои документы.

Tady je můj pas. Вот мой паспорт.
- mé očkovací vysvědčení. - cправка о прививках.

Mluvíte český? Говорите по-чешски?
- Ano, trochu. - Да, немного.

Cestujete sám? Путешествуете один?
Ne, s manželkou. Нет, с женою.
Ne, s manželem. Нет, с мужем.
Ne, s dcerou. .... с дочерью.
Ne, se synem. .... с сыном.

Jedete služebně? Едете по служебным делам?
— Jen čtyři dny. — Только четыре дня.
— Asi dva týdny. — Около двух недель.
— Projíždíme do ... — Едем транзитом в ...

Mate vstupní vízum? Имеете въездную визу?

Mate tranzitní vízum? Имеете транзитную визу?
— Musíte mít tranzitní vízum. — Должны иметь транзитную визу.
— Vyplňte tento formulář. — Заполните этот формуляр.

Jedete pracovat? Едете работать?
— Máte pracovní vízum? — Есть рабочая виза?
— Na jak dlouho? — На какой срок?
— Zůstanu dva měsíce. — Останусь два месяца.
— Potřebujete povolení k pobytu. — Вам нужно иметь разрешение на пребывание.
— Platí jen omezenou dobu. — Действительно лишь ограниченное время.
— Po uplynutí této doby se musí — По истечении этого
povolení nechat prodloužit. времени надо продлить разрешение.

Vaše pracovní vízum ztrácí platnost Ваша рабочая виза
za měsíc. истекает через месяц.

Váš pas je v pořádku. Ваш паспорт в порядке.

Doufám, že se Vám bude u nás líbit. Надеюсь, что Вам у нас
понравится.

Таможенный контроль

Celní kontrola. Таможенный контроль.

Máte něco k proclení? Есть что–нибудь для обложения таможенной пошлиной?

Mám jen věci pro vlastní potřebu. У меня только вещи для личных потребностей.

Mám jen několik dárků. Есть только несколько подарков.

Vezete nějaké... Везëте что-нибудь...
lihoviny? спиртное?
cigarety? сигареты?

Vezete nějaké cizí valuty? Везëте иностранную валюту?

Otevřete prosím zavazadlový Откройте, пожалуйста,
prostor. Děkuji. багажник. Спасибо.

Co máte v té kabele? Что в той сумке?
Mám ji otevřít? Должен открыть?
Otevřete tento kufr! Откройте этот чемодан!
Mohu to už zavřít? Могу уже закрыть?

Musíte zaplatit clo. Вы должны заплатить таможенный сбор.

To je osvobozeno od cla. Это освобождено от
таможенной пошлины.

To je podléhající clu. Это подлежит обложению таможенной пошлины.

Která jsou Vaše zavazadla? Какие вещи ваши?
Tenhle kufr a tato kabela. Вот этот чемодан и та сумка.
Čí je ten velký kufr? Чей этот большой чемодан?

Musíte zaplatit clo. Вы должны заплатить
таможенный сбор.

Co jste nakoupili? Что купили?

Clo dělá 15 %. Таможенный сбор составляет ...

Musíte zaplatit pokutu. Вы должны заплатить штраф.

To se nesmí dovážet/vyvážet. Это нельзя ввозить, вывозить.

To jste koupila tady? Это купили здесь?
Je to nové? Это — новое?

Kolik to stalo? Сколько заплатили?
Ukažte mi účtenku. Покажите мне чек.
Musíte složit kauci. Вы должны внести залог.
To si schovejte pro výjezd! Сохраните это для выезда.
Tady to podepište. Подпишите здесь.
Vaše papíry od auta prosím! Документы на машину!

Děkuji, nashledanou, Спасибо, до свидания,
šťastnou cestu! счастливого пути!

Cлова по теме

cestování путешествие
turista турист
cizinec иностранец
cesta дорога, поездка
zahraniční cesta заграничная поездка
služební cesta служебная поездка
obchodní cesta поездка для покупок
studijní cesta поездка на учëбу
rekreační cesta поедка на отдых
zájezd турне
výměna studentů программа по обмену студентов
cesta tam a zpět поездка туда и обратно
pas паспорт
cestovní pas заграничный паспорт
doklady документы
cestovní formality дорожные формальности
jednorázové výjezdní povolení разрешение на одноразовый въезд
vízum виза
vstupní vízum въездная виза
tranzitní vízum транзитная виза
bezvízový styk безвизовый въезд
povolení k cestě разрешение на поездку
kapesné карманные деньги
peníze монета, деньги
valuty валюта
devizová výměna обмен валют
cestovní výdaje дорожные расходы
státní hranice государственная граница
pohraniční stanice пограничная станция
hraniční přechod пограничный переход
odbavení проверка
pohraničí пограничный
pohraniční finanční stráž пограничный финансовый страж
pohraniční styk движение на границе
pasová kontrola паспортный контроль
kontrola cestovních dokladů проверка дорожных документов
služební pas служебный паспорт
vystěhovalecký pas эмигрантский, переселенческий паспорт
platnost срок действия
vydání pasu выдача паспорта
celní kontrola таможенный контроль
celnice таможня
celník таможенник
celní prohlášení таможенная декларация
celní předpis таможенная инструкция
hraniční průvodka документ о переходе границы
celní prohlídka таможенный досмотр
clo таможенная пошлина
celní poplatek таможенный сбор
osobní prohlídka личный досмотр
pokuta штраф
osoba персона
podezřelá osoba подозрительная персона
kauce денежный залог
účet счëт, фактура
zavazadlový prostor багажник

dovoz ввоз, импорт
dovozní povolení разрешение на ввоз
dovozní omezení ограничение на ввоз
zákaz dovozu запрещение ввоза
dovozní clo пошлина на ввоз
dovozce импортëр
vývoz вывоз, экспорт
vývozní povolení разерешение на вывоз
zákaz vývozu запрещение вывоза
vývozce экспортëр
vývozní zboží вывозимые товары
zboží товары
předmět предмет

předmět denní potřeby предметы первой
необходимости
osobní potřeba личные потребности
osobní veči личные вещи
prádlo бельё
šatstvo одежда
toaletní potřeby туалетные принадлежности
dárek подарок

výjezd выезд
návrat возвращение
návštěva посещение, визит
účel návštěvy цель визита
pobyt пребывание
délka pobytu длительность пребывания
trvalý pobyt постоянное пребывание
místo pobytu место пребывания
povolení k pobytu разрешение на пребывание
velvyslanectví посольство
velvyslanec работник посольства
konzulát консульство
vízové oddělení отдел выдачи виз
formulář формуляр
žádost заявление, ходатайство
přihlašovací formulář формуляр о прописке
vydání выдан
datum дата
kurz курс
směnečný kurz курс обмена
náhlý pokles kurzu внезапное падение курса
kurz zboží товарный курс
přepočítací kurz пересчётный курс
denní kurz дневной курс
měna валюта
korunová měna чешская валюта
pokles měny обесценивание валюты

změna měny изменение валюты
měnova kontrola валютный контроль
částka сумма
celková částka общая сумма
cestovat путешествовать
cestovat služebně служебная поездка
cestovat obchodně поездка по торговым делам

podniknout cestu kolem světa предпринять путешествие вокруг света

připravovat cestu собраться в дорогу
plánovat cestu планировать дорогу
nastoupit cestu отправиться в дорогу
přerušit cestu прекратить поездку
mít cestovní horečku жить в дорожной
лихорадке
vrátit se z cesty возвратиться с дороги
dostat получить
požádat попросить
předložit показать, разложить
vyřídit si передать, устроить
vyplatit выплатить, рассчитаться
organizovat организовать
popřát št’astnou cestu пожелать счастливого пути
dorazit na hranici добраться до границы
provádět сопровождать
překročit hranice перейти границу
jet přes hranice ехать через границу
uplynout пройти, миновать
informovat se u celníka спросить таможенника
orazítkovat поставить печать
otevřít zavazadlo открыть вещи

beze cla не иметь вещей для
предъявления таможне

osvobozený od cla свободно от таможенных сборов

zaplatit... заплатить...
— clo — таможенную пошлину
— pokutu — штраф
vyměřit clo определить величину
таможенного сбора

potřebovat нуждаться
nakoupit купить
dovážet ввозить, довозить
vyvážet вывозить
otevřít открыть
ukázat показать
vyplnit заполнить
podepsat подписать
kontrolovat контролировать
vydávat выдавать
opatřit достать, раздобыть
odmítnout (žadost) отклонить ( заявление )
udělit дать, предоставить
projít пройти
vyhýbat se povinnostem уклоняться от обязанностей
prohledat обыскать, обшарить
pašovat провозить контрабандой
povolit разрешить
prodloužit удлинить, продолжить

země земля, недра
stát государство
Evropa Европа
Čechy Чехия
Maďarsko Венгрия
Polsko Польша
Jugoslávie Югославия
Rumunsko Румыния
Bulharsko Болгария
Rusko Россия
Německá spolková republika ФРГ
Nizozemí Голландия
Belgie Бельгия
Francie Франция
Monako Монако
Španělsko Испания
Portugalsko Португалия
Itálie Италия
Švýcarsko Швейцария
Lichtenštejnsko Лихтенштейн
Rakousko Австрия
Řecko Греция
Dánsko Дания
Švédsko Швеция
Norsko Норвегия
Finsko Финляндия
Velká Británie Великобритания
Anglie Англия
Skotsko Шотландия
Irsko Ирландия
Asie Азия
Japonsko Япония
Malajsko Малайзия
Indie Индия
Turecko Турция
Kuvajt Кувейт
Austrálie Австралия
Afrika Африка
Maroko Марокко
Egypt Египет
Jihoafrická republika ЮАР
Tunisko Тунис
Amerika Америка
Kanada Канада
Spojené státy Americké США
  1   2   3   4

Похожие:

Разговоры в обществе icon"мы сидели и курили "
Приехали они в Борзенково, поужинали больше приличия ради, а там запылали сигары и начались разговоры, те ночные, неутомимые русские...
Разговоры в обществе iconВчера «Час» выяснил любопытные подробности операции по перехвату груза наркотиков из Голландии в Латвию и поимке наркобригады. Ее пасли около года — прослушивали телефонные разговоры. Задержали с килограммом марихуаны
Голландии в Латвию и поимке наркобригады. Ее пасли около года — прослушивали телефонные разговоры. Задержали с килограммом марихуаны,...
Разговоры в обществе iconРазговоры еле слышны, Лагерь скрыла ночная тень

Разговоры в обществе iconАвгусто Кури Продавец грез
На людей, приносящих грезы, в современном обществе зачастую смотрят как на нечто инородное, аномальное. Ибо быть нормальным в современном...
Разговоры в обществе iconФонд тестовых заданий
В природе существуют сообщества животных и насекомых, в которых организация деятельности превосходит организацию в человеческом обществе....
Разговоры в обществе iconВрачевание в первобытном обществе. Народное врачевание
Цель обучения: ознакомить со структурой проведения практического занятия, показать значимость данной темы в системе медицинских знаний,...
Разговоры в обществе iconОао "таттелеком" предлагает услуги
Внутризоновые, междугородные и международные телефонные разговоры через заказные службы
Разговоры в обществе iconДрама интеллигента в обществе «глупцов» Одной из центральных тем в гениальной, на мой взгляд, пьесе А. С. Грибоедова «Горе от ума»
«обществе глупцов», точно охарактеризовав ситуацию того времени. Автор постепенно и целенаправленно доказывает нам, что в среде,...
Разговоры в обществе iconТатьяна Лестева виктор пелевин. За или против?
Глупо делать из шута учёного мужа, главного мудреца и учителя. Это всё же разные вещи. Шут нужен и при дворе, и в обществе. Но если...
Разговоры в обществе iconРазговоры за чайным столом
Они очень милы, по крайней мере, некоторые из них, хотя я бы не стала писать таких писем, сказала светская дама
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.org



База данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница