Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші
Скачать 230.77 Kb.
НазваниеМемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші
Дата конвертации10.07.2013
Размер230.77 Kb.
ТипДокументы
Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру
04.12.2009г. г. Актобе
Тапсырыс беруші: ҚР Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті «Ақтөбе облысы Балалардың құқықтарын қорғау департаменті» ММ (Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190 үй, 4-этаж).

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: Ақтөбе облысы Балалардың құқықтарын қорғау департаменті, әкімшілік-қаржы бөлімі.

Мемлекеттік сатып алу жүргізілетін тауар атауы: Қазақстан Республикасының белгілеріне, Қазақстан Республикасының Туына, майлы жылытқыштар, жалюздер, ламинаторға арналған пленкалар, брошюра машинасына арналған мұқабалар, брошюра машиансына арналған түрлі түсті орамалар, клавиатура, антивирус, А4 форматтағы қағаздар, факсқа арналған қағаздар, А4 форматтағы мадақтамаларға арналған рамкалар, күнтізбеліктер, механизмді папкалар, шарикті ручкалар, файлдар, блакноттар, жеке іс қағаздарына арналған тезтікпе, жай карндаштар, карандаш түріндегі клейлерге, резинкадағы папкаларға (ары қарай-тауарлар) бағалық ұсыныстарымен мемлекеттік сатып алулар.
Сатып алынатын тауарлардың қысқаша сипаттамасы:
Тауар атауы

Қысқаша сипаттамасы

Өлшем бірлігі

Саны

Сатып алуға бөлінген қаржының көлемі

1

ҚР Белгілері

Мемлекеттік лицензиясы бар ҚР белгілері

дана

1

26100

2

ҚР Туы

Мемлекеттік лицензиясы бар ҚР Туы

дана

2

7900

3

Майлы жылытқыш

9 бөліміді майлы жылытқыш

дана

3

40900

4

4,68 кв.м. мөлшердегі тік жалюздер

4,68 кв.м. мөлшердегі тік жалюздер

дана

1

13800

5

А4 форматтағы ламинаторға арналған пленкалар

А4, форматтағы ламинаторға арнлаған пленкалар 216*303мм

дана

200

6085

6

120-0,21, алтын түстес, орамалы фалга

120-0,21, алтын түстес, орамалы фалга

дана

1

7500

7

А4 форматтағы брошюра машинасына арналған көк түсті мұқабалар (Attacover)

А4 форматтағы брошюра машинасына арналған көк түсті мұқабалар (Attacover)

дана

200

5445

8

А4 форматтағы брошюра машинасына арналған ақ түсті мұқабалар

А4 форматтағы брошюра машинасына арналған ақ түсті мұқабалар

дана

100

2916

9

Переплет машиансына арналған пластикалық орамалар

Переплет машиансына арналған пластикалық орамалар 8мм

дана

200

2060

10

Переплет машиансына арналған пластикалық орамалар 10мм

Переплет машиансына арналған пластикалық орамалар 10мм

дана

200

2472

11

Переплет машиансына арналған пластикалық орамалар 12мм

Переплет машиансына арналған пластикалық орамалар 12мм

дана

200

3296

12

Переплет машиансына арналған пластикалық орамалар 14мм

Переплет машиансына арналған пластикалық орамалар 14мм

дана

200

4130

13

Фотоаппаратқа арналған флешкарта 8Gb


Фотоаппаратқа арналған флешкарта 8Gb


дана

1

6596

14

Антивирус Kaspersky 2010 Box2


Антивирус Kaspersky 2010 Box2


дана

1

5300

15

Клавиатура Genius KB-110


Клавиатура Genius KB-110


дана

1

1500

16

А4 форматтағы қағаз

А4 форматтағы қағаз

дана

100

63000

17

Факсқа арналған қағаз

Факсқа арналған қағаз

дана

20

6000

18

А4 форматтағы мадақтамаларға арналған рамкалар

А4 форматтағы мадақтамаларға арналған рамкалар

дана

20

16000

19

Блокноттар

Блокноттар

дана

51

12750

20

Папка

Папка

дана

100

45000

21

Файл

Файл

дана

500

5000

22

Шарикті ручкалар

Шарикті ручкалар

дана

100

5000

23

Күнтізбелік

Күнтізбелік

дана

20

20000

24

Тезтікпе

Тезтікпе

дана

200

6000

25

Жай карандаш

Жай карандаш

дана

100

5000

26

Карандаш типтегі клей

Карандаш типтегі клей

дана

40

3600

27

Резинкалы папка

Резинкалы папка

дана

28

8400

28

Видеокамера

Видеокамера

дана

1

43812Қызметті көрсету мерзімі мен орны: Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190, 2009 жылдың желтоқсан айлары.

Төлеу шарты мен мерзімі-тауарды жеткізген бойда жеткізушінің төлем есепшотына аудару тәсілімен жүргізіледі.

Берілген бағалық ұсыныстарға өзгерістер немесе толықтырулар енгізілмейді.

Мемлекеттік сатып алу туралы келісім-шарт мерзімі - Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы мемлекетік сатып алу туралаы қол қойылған келісім – шарттың жобасын ұсынғаннан бастап 5 жұмыс күн ішінде.

Әлеуеттік өнім беруші бағалық ұсыныстары бар мөр басылған конвертте төмендегідей көрсеткіштер ұсынуы тиіс:

  1. Өнім берушінің олық атауы және пошталық мекен-жайы, РНН;

  2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының толық атауы мен пошталық мекен-жайы;

  3. Мемлекеттік сатып алудың атауы түрі;


Әлеуетті өнім берушілер бағалық ұсыныстары бар мөр басылған конвертті 030012, Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190 үйдің 4 қабаты 9 кабинетіне орналасқан Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Балалардың құқықтарын қорғау комитеті Ақтөбе облысы балалардың құқықтарын қорғау департаменті ММ-не ұсынады (бағыттайды).

Бағалық ұсыныстарды жеткізу мерзімі - 04.12.2009 ж. бастап 10.12.2009 ж. 17-00-ге дейін.

Бағалық ұсыныстары бар мөр басылған конверт 11.12.2009 ж. сағат 10-00-де төмендегі мекен-жай бойынша ашылады: Ақтөбе қ., Т.Рысқұлов көшесі, 190 үй, 4-қабат, 9 кабинет. Көрсетілген шарттары бар мемлекетік сатып алу туралы келісім-шарт жобасы қоса жалғанады. Қосымша ақпаратты және анықтаманы мына телефондар арқылы білуге болады: 8(7132)551792

(Проект)Договор №

о государственных закупках товаров

г. Актобе « …» .............. 2009 год
ГУ «Департамент по защите прав детей Актюбинской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан», именуемый в дальнейшем Заказчик в лице директора Айдархановой К.А., действующего на основании Положения о Департаменте , с одной стороны и _______________________________________________________,
             (полное наименование поставщика - победителя конкурса)
именуемый (ое)(ая) в дальнейшем Поставщик, в лице
_______________________________________________________ ,
     (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица)
действующего на основании,
                               (Устава, Положения и т.п.)
с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" от 21 июля 2007 года (далее - Закон) и итогов государственных закупок (способом ценовых предложений),
прошедших «____»____________2009г. заключили
настоящий Договор о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства по поставке товаров (далее - Товары) в сроки, оговоренные в приложении 1 к Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Заказчик принимает Товары и оплачивает их на условиях, предусмотренных Договором.

2. Стоимость Договора


2.1. Общая сумма Договора составляет ____ (сумма прописью) тенге и включает все расходы, связанные с поставкой Товаров, а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС, и не подлежит изменению в сторону увеличения.

2.2. В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации на сумму ______ (сумма прописью) тенге по КБК расходов:

225 – Министерство образования и науки РК

001 000 – Услуги по формированию и реализации государственной политики в области образования и науки бюджетная специфика – 139 – приобретение прочих товаров
3. Обязательства Сторон

3.1. Поставщик обязуется:

1) обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору;

2) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

3) принимать меры по недопущению необоснованных затрат со стороны Заказчика по оказанию услуг;

4) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание Договора или какого-либо из его положений, а также техническую документацию, предоставленные Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для исполнения условий Договора;

5) предоставлять указанную информацию этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств по Договору;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Поставщиком условий Договора, и/или иными неправомерными действиями.

3.2. Заказчик обязуется в соответствии с условиями Договора принимать и оплачивать оказанные услуги на основании предъявленного Поставщиком счета-фактуры.

4. Поставка и документация

4.1. Поставка Товаров Поставщиком осуществляется в пункте назначения и в срок, указанный в приложении 1 к Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора.

4.2. При окончании поставки Товаров Поставщик должен предоставить следующие документы:

  1. счет - фактуру с описанием Товаров, указанием количества Товаров, цены единицы Товаров и общей суммы Договора;

2) накладные.

Срок поставки товара - декабрь 2009г.

5. Гарантия

5.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых по Договору Товаров в соответствии с установленными стандартами.

5.2. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией, после чего Поставщик должен произвести замену Товаров за свой счет, включая и транспортные расходы.

5.3. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(-ы) в срок, требуемые Заказчиком, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика;

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, за исключением форс – мажорных обстоятельств, виновная сторона выплачивает другой стороне неустойку за каждый день просрочки, исходя из ставки рефинансирования НацБанка РК, действующей на момент осуществления платежей.

6.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременному предоставлению услуг, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление.

Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в следующем виде:

заказное письмо, телеграмма или факс с последующим предоставлением оригинала.

6.3. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в Уведомлении), в независимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

7. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу невыполнения его условий

7.1. За нарушение условий Договора Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора полностью или частично, направив Поставщику письменное уведомление о невыполнении обязательств в случаях, если Поставщик не может:

а) если Поставщик не может предоставить услуги в срок, предусмотренный Договором или в течение периода продления этого договора, предоставленного Заказчиком;

б) если Поставщик не может выполнить какие – либо другие свои обязательства по Договору.

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор:

  • в случае поставки товаров ненадлежащего качества;

  • когда Поставщик не может выполнить какие – либо иные условия настоящего Договора;

  • в случае выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона «О государственных закупках»;

  • в случае выявления фактов оказания организатором государственных закупок содействия потенциальному поставщику, не предусмотренного Законом.

В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.
8. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу неплатежеспособности

8.1. Заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

9. Односторонний отказ от исполнения условий

Договора в силу нецелесообразности

9.1. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, оговариваться объем неисполненных обязательств по Договору, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

9.2. Когда Договор расторгается в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, понесенные им по исполнению условий Договора.

10. Односторонний отказ от исполнения условий Договора

в случае изменения действующего законодательства

10.1. Заказчик может в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора в случае изменения действующего законодательства, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина отказа от исполнения условий Договора, обоснование, а также дата, с которой Договор считается расторгнутым.

11. Форс-мажор

11.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение условий Договора, если оно явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

11.2. Для целей настоящей статьи «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться этим: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемию, карантин и другие.

11.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны незамедлительно письменно уведомлять друг друга о таких обстоятельствах и их причинах.

12. Решение спорных вопросов

12.1. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13. Уведомление

13.1. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы или факса с последующим предоставлением оригинала.

13.2. Уведомление считается полученным в момент доставки или в указанный в уведомлении день в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

14. Срок действия и условия расторжения Договора

14.1. Договор вступает в силу со дня его регистрации Заказчиком в территориальном органе казначейства и действует до 31 декабря 2009 года.

14.2. Досрочное расторжение Договора возможно только после проведения взаиморасчетов между Сторонами в следующих случаях:

  1. по соглашению Сторон;

  2. в случаях, указанных в главах 7,8, 9, 10, 11 Договора.

15. Прочие условия

15.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены их печатями.

15.2. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому -либо свои обязательства по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

15.3. Место исполнения обязательств Поставщиком указано в приложении 1 к Договору.

15.4. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

15.5. В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

15.6. Договор составлен в трех экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и органам казначейства.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон


Заказчик

ГУ «Департамент по защите прав детей Актюбинской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»

Поставщик:


г. Актобе, ул.Рыскулова, 190 4 этаж

РНН 061800269069

ИИК 000120200

БИК 195301070

Код 2250029

Комитет Казначейства г. Астана


Директор
_______________ Айдарханова К.А.

(подпись)
м.п.
Директор

________________ (подпись)

м.п.

дата регистрации в территориальном органе казначейства:________________

Приложение №1

к договору №__

от «__»___________2009 г.

Техническая спецификацияНаименование товаров

Краткая характеристика

Единица измерения

Коли-чество

Сумма выделенная для закупки, тенге

1

Знамя РК

Знамя РК с государственной лицензией

шт

1

26100

2

Флаг РК

Флаг РК с государственной лицензией

шт

2

7900

3

Обогреватель масляный

Обогреватель масляный 9 секционный

шт

3

40900

4

Жалюзи вертикальные, 4,68 кв.м.

Жалюзи вертикальные, 4,68 кв.м.

шт

1

13800

5

Пленка для ламинирования А4

Пленка для ламинирования А4, 216*303мм

шт

200

6085

6

Фольга в рулонах 120-0,21 золото

Фольга в рулонах 120-0,21 золото

шт

1

7500

7

Обложки А4 синие Attacover, для брошюровальной машины

Обложки А4 синие Attacover, для брошюровальной машины

шт

200

5445

8

Обложки А4 прозрачные брошюровальной машины

Обложки А4 прозрачные для брошюровальной машины

шт

100

2916

9

Переплетные пластиковые гребешки 8 мм

Переплетные пластиковые гребешки 8 мм

шт

200

2060

10

Переплетные пластиковые гребешки 10 мм

Переплетные пластиковые гребешки 10 мм

шт

200

2472

11

Переплетные пластиковые гребешки 12 мм

Переплетные пластиковые гребешки 12 мм

шт

200

3296

12

Переплетные пластиковые гребешки 14 мм

Переплетные пластиковые гребешки 14 мм

шт

200

4130

13

Флешкарта на фотоаппарат 8Gb


Флешкарта на фотоаппарат 8Gb


шт

1

6596

14

Антивирус Kaspersky 2010 Box2


Антивирус Kaspersky 2010 Box2


шт

1

5300

15

Клавиатура Genius KB-110


Клавиатура Genius KB-110


шт

1

1500

16

Бумага А-4

Бумага А-4

шт

100

63000

17

Бумага для факса

Бумага для факса

шт

20

6000

18

Рамки для грамот А-4

Рамки для грамот А-4

шт

20

16000

19

Блокноты

Блокноты

шт

51

12750

20

Папка с арочным механизмом

Папка с арочным механизмом

шт

100

45000

21

Файлы

Файлы

шт

500

5000

22

Ручки шариковые

Ручки шариковые

шт

100

5000

23

Ежедневник

Ежедневник

шт

20

20000

24

Скоросшиватель

Скоросшиватель

шт

200

6000

25

Карандаш простой

Карандаш простой

шт

100

5000

26

Клей карандаш

Клей карандаш

шт

40

3600

27

Папки на резинке

Папки на резинке

шт

28

8400

28

Видеокамера

Видеокамера

шт

1

43812


Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон


Заказчик

ГУ «Департамент по защите прав детей Актюбинской области Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан»

Поставщик:


г. Актобе, ул.Рыскулова, 190 4 этаж

РНН 061800269069 ИИК000120200

БИК 195301070 КОД 2250029

Комитет Казначейства г. Астана


Директор
_______________ Айдарханова К.А

(подпись)
м.п.
Директор________________(подпись)

м.п.

Похожие:

Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconТапсырыс беруші және ұйымдастырушы бір тұлғада: «Қарасу ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
Гидро/аккумуляторды 19 л сатып алуға баға ұсыныстардың тәсілімен мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы жариялайды
Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconҚұнды ұсыныстарға ресми сұрау салу әдісімен, (Л-0,2-40) жаздық дизелдік отындарға мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру тапсырыс беруші

Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconҚұнды ұсыныстарға ресми сұрау салу әдісімен, тұрақты жуу қондырғысы мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру тапсырыс беруші

Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: «Ақсу-Жабағылы» облыстық шипажайы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ОҚО, Т. Рысқұлов ауылы, Жүсіпбеков көшесі,...
Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconМемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы Хабарландыру №41 «12» мамыр 2009 ж. Костанай қ. Тапсырыс беруші
Республикасының Қаржы министрлігінің қазынашылық комитетінің Қостанай облысы бойынша Қазынашылық департаменті. Мм
Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconГерцен көшесі, 24 ағымдағы тұрғын үйдің жөндеу бойынша мемлекеттік сатып алуды қайта іске асыру туралы хабарландыру
Тапсырыс беруші: "Қостанай қаласы әкімиятының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"...
Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconБаға ұсыныстарына сұранымдар жасау арқылы жергілікті ақпараттық желі құруға байланысты мемлекеттік сатып алулар қызметтерін жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің «Алтын және бағалы металдар мемлекеттік...
Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconТапсырыс беруші: «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің «Тобыл»
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен хабарландыру жариялау жөнінде бұқаралық ақпарат құралдарының қызмет көрсетуі туралы мемлекеттік...
Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconБағалық ұсыныстарды сұрату тәсілімен жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жөнінде №31 хабарландыру
Тапсырыс беруші – Батыс Қазақстан облысы бойынша Қазынашылық департаменті мм, 090000 Орал қаласы, Ж. Досмұхамедов к-сі 16
Мемлекеттік сатып алуды өткізу туралы хабарландыру 04. 12. 2009г г. Актобе Тапсырыс беруші iconТапсырыс беруші – ҚР ҚМ Қк батыс Қазақстан облысы бойынша Қазынашылық департаменті мм, 090000 Орал қаласы, Ж. Досмұхамедов к-сі 16. Ұйымдастырушы
Бағалық ұсыныстарды сұрату тәсілімен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру жөнінде №54 хабарландыру
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница