Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы»
Скачать 59.04 Kb.
НазваниеБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы»
Дата конвертации10.07.2013
Размер59.04 Kb.
ТипДокументы
Қостанай қ

2008 жылы 05 қыркүйек

(Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен) тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар
1. Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» мемлекеттік мекемесі

Почталық мекен-жайы: 110000 Қостанай қ., Герцен к., 37

2. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы «Қостанай қаласы әкімиятының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалары бөлімі» ММ бюджеттік бағдарламаларды жоспарлау, қаржыландыру секторы

Почталық мекен-жайы: 110000 Қостанай қ., Қасымқанов к., 36, 11-бөлме

3.Тауарларды мемлекеттік сатып алу: өзге тауарлар

4. Тауарларды жеткізудің атауы, қысқаша сипаттамасы, көлемі, орны, мерзімі және шарты, төлеу мерзімі мен шарты

Тауарлардыңатауы

Өлшем бірлігі

Саны

Тауардың жеткізу орны

Қысқаша сипаттама

Жеткізу мерзімі

Төлеу мерзімі

Линолеум

кв.м

112

Қостанай қ., Герцен к., 37.

ені 1,5 м.

қыркүйек2008ж.

қыркүйек

2008ж.

5. Баға ұсыныстары 2008 жылғы 22 ақпаннан 2008 жылғы 28 ақпанға дейінгі мерзімді қоса алғанда Қостанай қаласы, Қасымқанов к., 36, 11-бөл. мекен-жайы бойынша қабылданады.

6. Тауарларды жеткізіп беруге барлық шығындарды қосу қажет.

7. Шарттың жобасы.

Өзге тауарларды алуға мемлекеттік сатып алу туралы

____________ шарт

Қостанай қ. 2008 жылғы «___»_________
Бұдан былай «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы»ММ Жарғы негізінде әрекет ететін бастық Г.Ю.Доценко атынан бір тараптан және бұдан былай «Өнім беруші» деп аталатын _______________________________________________________________________

____________________негізінде әрекет ететін басшы_________________________ атынан

екінші тараптан, бірге Тараптар деп аталатын, 21.07.07 жылғы № 303 «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы негізінде мына төмендегілер туралы шарт жасасты:

1. ШАРТТЫҢ МӘНІ

1.1. Өнім беруші жеткізуді міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші осы шарт талаптары негізінде шот бойынша жеткізген тауарларды қабылдап алу мен төлеуді міндетке алады.

2. ШАРТТЫҢ НЕГІЗГІ ТАЛАПТАРЫ.

2.1.Бюджеттік бағдарламаның атауы: 451013 «Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу».


кіші бағдарлама: 000

ерекше: 139 «Өзге тауарларды сатып алу»

2.2. Шарттың жалпы сомасы: ___________теңге

2.3. Тауарларға төлеу мерзімі : наурыз 2008ж.

3. ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ ТӘРТІБІ

3.1. Тауарларды жеткізу тәртібі Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

3.2. Тауарларды қабылдау Тапсырыс берушінің қоймасында жүзеге асырылады.

3.3. Шарт бойынша Өнім беруші немесе бюджет қаражатын алушылар өз міндеттемелерін орындағанын куәландыратын туралы құжаттар: жүкқұжат, шот-фактура

3.4. Тиісті сапасыз тауар жеткізілген жағдайда Тапсырыс беруші қабылдаудан бас тартуға және/немесе тиісті сапалы тауармен ауыстыруға талап етуге құқылы.

4. ТАУАРДЫҢ САПА КЕПІЛДІГІ

4.1. Тауардың сапасы Қазақстан Республикасында белгіленген стандарттарға сәйкес болу тиіс.

4.2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге бір жыл мерзіміне тауардың сапа кепілдігін береді. Кепілдік мерзімі тауарларды жеткізген сәттен бастап есептеле бастайды.

4.3.Кепілдік мерзімі ішінде (осы шарттың 4.2.-т) тауардың кемшіліктерін жою, Тапсырыс беруші Өнім берушіні хабарландырған сәтінен бастап 7 (жеті) күннің ішінде Өнім берушінің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

4.4 Өнім беруші Тапсырыс берушіге тауармен қоса, тауардың сапасын дәлелдейтін құжаттарды беруге міндетті.

5. ЕСЕП АЙЫРЫСУ ТӘРТІБІ.

5.1. Жеткізіп берілген тауар үшін есеп айырысу жергілікті бюджеттен қаражат Тапсырыс берушінің есеп шотына ақшасыз түрде түскеніне орай оларды Өнім берушінің есеп шотына оларды аудару жолымен жасалады.

5.2. Нақты жеткізген тауар үшін төлеу осы шартта айтылған мерзімде шот-фактура және жүкқұжат негізінде жасалады.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ.

6.1.Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапкершілік тартады.

6.2.Тараптар міндеттемелерді тең орындалу талабын сақтау тиіс.

6.3. Тараптардың бір жағы шарт талаптарын орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда, кінәлі жақ мерзімді өткізіп алған әрбір күнге шарт сомасының 0,01 % мөлшерінде төлемақы өсімін жергілікті бюджетке төлейді.

7. ШАРТТЫ ҚОЛДАНУ МЕРЗІМІ

7.1.Осы шартқа тараптар қол қояды, оны Қазынашылықтың аумақтық органдарында тіркеген сәтінен бастап күшіне енеді.

7.2. Осы шартты қолдану мерзімі 2008 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

8. ШАРТТЫҢ ҚОСЫМША ЖАҒДАЙЛАРЫ.

8.1.Өнім беруші Тапсырыс берушінің келісімен міндеттерді мерзімнен бұрын орындауға құқығы бар.

8.2.Тараптар бір-біріне міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат береді.

8.3.Осы шарт бойынша міндеттемелерді орындау қажет болғанда тараптардың уәкілетті өкілдерінің келісім бойынша қабылданады.

8.4.Осы шартқа толықтырулар мен өзгерістер қосымша келісім түрінде ресімделеді, екі жақ қол қойып, күшіне енеді және оларды Қазынашылықтың аумақтық органдарында тіркеген сәтінен бастап тараптар үшін міндетті болады.

8.5.Осы шартты орындау барысында даулар туындайтын болса, тараптар келіссөздер жолымен оларды реттеу үшін барлық шараны қолданады.

8.6.Тауарларды жеткізіп беру мерзімі мен көлемдері және қызмет көрсету Өнім берушімен көрсетілетін қызметтерді (қызмет) немесе бюджет қаражатын алушымен міндеттемелерді тең орындалу шартын қамтамасыз етуге және айлар бойынша ақшалай түрінде, тиісті бағдарлама (кіші бағдарлама) бойынша Тапсырыс берушінің төлемдері бойынша жеке қаржыландыру жоспарында көрсетілген сомаларға сәйкес болуға тиіс.

8.7. Осы шартпен көзделмеген өзге талаптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама нормаларымен реттеледі.

9. Тараптардың заңды мекен-жайлары және деректемелері

Өнім беруші Тапсырыс беруші

«Әйелдер мен балаларға арналған

Мекен-жайы______________________ Қостанай қалалық бейімделу

ЖСК _________________________ орталығы» ММ

________________________________ Герцен к.,37

БСК ____________________________ ҚР ҚМ Қазынашылық комитеті ММ

СТН ________________________ ЖСК 000130737

БСК 195301070

СТН 391700222694
_____________________ _____________________________

(басшының Т.А.Ә.) Г.Доценко

М.О. М.О.
8. Шартқа қол қою мерзімі Тапсырыс берушінің әлеуетті Өнім берушіге қол қоюға шарттың жобасын табыс ету күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде.

Әрбір әлеуетті өнім беруші мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс тек бір баға ұсынысын ғана береді:

   1) әлеуетті өнім берушінің атауы, заңды және іс жүзіндегі мекен-жайы (заңды тұлға үшін), патентінің және жеке куәлігінің (төлқұжатының) нөмірі, тегі, аты, әкесінің аты, тұрғылықты жері (жеке тұлға үшін), СТН-і және банктік деректемелері;

   2)жеткізілетін тауарлардың атауы, сипаттамасы мен саны;

   3)тауарларды жеткізу орны мен мерзімі;

   4) тауарлардың бір бірлігінің құны оған енгізілген шығыстар туралы мәліметтерді көрсете отырып.

    Баға ұсынысындағы тауарларды жеткізу, шарттары мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы орналастырған баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілімен тауарларды, қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы электрондық хабарландырудағы (жазбаша шақырудағы) шарттарға қайшы келмеуге тиіс.

    Баға ұсынысы бар мөрленген конверттің беткі жағына әлеуетті өнім беруші мыналарды көрсетуге тиіс:

    1)әлеуетті өнім берушінің толық атауы мен почталық мекен-жайы;

    2) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының электрондық хабарландыруында және жазбаша шақыруында көрсетілген ұқсас мәліметтерге сәйкес келуге тиісті мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен почталық мекен-жайы;

     3) қатысу үшін әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысы тауарларды мемлекеттік сатып алудың атауы.

    Баға ұсынысы конвертке салынып мөрленеді және әлеуетті өнім беруші оны мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы электрондық хабарландыруда немесе жазбаша шақыруда көрсеткен кезеңде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкіліне береді.

«Қостанай қаласы әкімиятының жұмыспен

қамту және әлеуметтік бағдарламалары

бөлімі» ММ бастығы В. Рубинский
Визалар:

Похожие:

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: «Ақсу-Жабағылы» облыстық шипажайы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, ОҚО, Т. Рысқұлов ауылы, Жүсіпбеков көшесі,...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Еттік мекеме, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен Алматы облысы бойынша қазынашылық департаментіне және аудандық (қалалық) қазынашылық...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» icon1. Тапсырысшы «Қостанай қалалық орталықтандырылған кітапхана жүйесі» мемлекеттік мекемесі Пошталық мекен-жайы
«Станционный» ҚБ кітапхана ғимаратына жөндеу бойынша инженерлік жүйені және арнайы жұмысқа баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен жұмыстарды...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру туралы хабарландыру Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303 «Мемлекеттік сатып алу туралы»
Алматы облысы бойынша қазынашылық департаменті Балқаш, Кербұлақ, Панфилов, Саркан, Райымбек аудандық қазынашылық басқармаларының...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconБаға ұсыныстарын сұрау тәсілімен шаруашылық және өзге де тауарларын мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлау
Азақстан Республикасы Қаржы Министрлігінің Жамбыл облысы бойынша салық комитеті мм, 080000, Тараз қ-сы, Төле би к-сі, 36 үй баға...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен үзіліссіз қоректену көзін сатып алу жөнінде мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconҚажетті шаруашылық тауарларды баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып алу Тапсырыс беруші
Тапсырыс беруші: «Ақмола аумақтық мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті» мм, 020000, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Әуезов...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconМемлекеттік сатып алуға тапсырыс беруші
Алматы облысы бойынша қазынашылық департаментіне және аудандық (қалалық) қазынашылық басқармаларына модем, картридждерді баға ұсыныстарын...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconБаға ұсыныстарын сұрау тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жариялау 2009 жылдың «07» желтоқсанынан
«Мемсараптама» емк мына мекен –жай бойынша орналасқан: 150000, Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Абай көшесі,15, лоттар...
Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жарияландыру: өзге тауарлар Тапсырыс беруші: «Әйелдер мен балаларға арналған Қостанай қалалық бейімделу орталығы» iconБаға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды мемлекеттік сатып алу жүзеге асыру туралы хабарландыру 2007 жылғы 21 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы»
А сәйкес Талдықорған қаласы, Біржан Сал көшесі, 130/132 мекен-жайы бойынша орналасқан мемлекеттік мекеме «Алматы облысы бойынша қазынашылық...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница