Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы»
Скачать 70.85 Kb.
НазваниеЖелдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы»
Дата конвертации10.07.2013
Размер70.85 Kb.
ТипДокументы
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру

бойынша қызметті мемлекеттік

сатып алу туралы шарт

Астана қ. №_____ 2009 ж.___ мамыр
Бұдан әрі «Тапсырысшы» деп аталатын «Қазақстан Республикасы Еңбекті және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» РМҚК, оның атынан Жарғы мен Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2008 жылғы 3 шілдедегі № 87-л бұйрығының негізінде әрекет етуші директордың міндетін атқарушы Жұманбаев Жандарбек Әміртайұлы бірінші жақтан және бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталатын _______________ЖШС, оның атынан Жарғының негізінде әрекет етуші директор _____________ екінші жақтан, бірлесіп бұдан әрі «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңның және баға ұсыныстарын сұрастыру тәсілімен 2009 жылғы _____ мамырда өткен мемлекеттік сатып алу қорытындысының негізінде төмендегілер туралы осы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты:

  1. 1. Шарттың мәні
  1. 1. 1. Тапсырысшы өтінім негізінде тапсырады, ал Жеткізуші өз материалдарымен салқындату жүйесін жөндеу және толтыру, сервистік қызметтер (бұдан әрі - Қызметтер) жөніндегі міндеттерді өзіне алады.

1.2. Тапсырысшы көрсетілген қызметтердің нәтижесіне ескертулер болмағанда, көрсетілген қызметтер актісін қабылдап, осы Шартқа 1 – қосымшада - прейскурантта көрсетілген бағалар бойынша Жеткізуші орындалған қызметтер үшін берген есепшоттың негізінде ақы төлеуге міндеттенеді.


 1. Төлем құны мен есеп айырысу тәртібі

  1. Шарттың жалпы сомасы ________ (_________) теңге.

  2. Осы Шарт бойынша көрсетілетін қызметтің құны қызметтің өзіндік құны мен қосылған құн салығы және осы Қызметтерді көрсетуге байланысты барлық шығыстарды қамтиды.

  3. Салқындату жүйелерін жөндеу, толтыру және сервистік қызмет көрсету үшін ақы төлеу осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын 1-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қызметтер фактісі бойынша берілген шот - фактураға сәйкес жүзеге асырылады.

  4. Ақы төлеу әрбір есептік айдан кейінгі айдың 15 күніне дейін жүргізіледі.

  5. Көрсетілетін қызметтерді Тапсырысшы екі жақты Актіге қол қойылғаннан кейін қабылдайды.
 1. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

  1. Жеткізуші:

   1. Тапсырысшының өтінімі бойынша Тапсырысшының объектісінде салқындату жүйесін жөндеу мен толтыру, ақауларды жою;

   2. Қазақстан Республикасының нормативтік актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес Қызмет көрсету;

   3. Осы Шарт бойынша көрсетілген Қызметтерге сәйкес Тапсырысшыға құжаттарды беру;

   4. Қызметтерді орындауды баяулататын немесе қызметтерді бұдан әрі орындау мүмкіндігіне кедергі келтіру жағдайлары туындағанда, ол туралы Тапсырысшыға дереу хабарлауға;

   5. Қызметтерді көрсету барысында Тапсырысшының барлық талаптарының сақталуына кепілдік беруге;

   6. әрбір объектіде қызмет көрсету сәтінен бастап бір күнтізбелік жыл ішінде орындалған Қызметке кепілдік беруге міндеттенеді.

  2. Тапсырысшы:

   1. Салқындату жүйесі жұмысында қандайда бір олқылық пайда болған жағдайда, өз күшімен жоюға тырыспай, тек Жеткізушіге жүгінуге;

   2. көрсетілген Қызметтері үшін Жеткізушіге дер кезінде төлем төлеуге;

   3. Осы Шарт бойынша қызметті орындау үшін Жеткізуші өкілдерінің еркін кіріп-шығуын қамтамасыз етуге;

   4. Осы Шарт бойынша Қызметті орындауға әсер етуі мүмкін өзіне белгілі болған барлық жағдайлар туралы Жеткізушіні хабардар етуге міндеттенеді.


4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Осы Шартта көзделген талаптардың орындалмағаны немесе орындалуы тиіс емес жағдайларға байланысты Тараптар Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын заңдарға сәйкес жауапты болады.

4.2. Төлемдер уақтылы төленбеген жағдайда Жеткізуші салқындату жүйесін толтыру және жөндеу, көшіру - көбейту техникасын есептік ай бойынша барлық берешегін толық төленгенге дейін жұмысты тоқтата алады.

4.3. Жеткізуші Тапсырысшының меншігіндегі салқындату жүйесін жөндеу, техникалық қызмет көрсету сапасына кепілдік береді.

4.4. Шарттың 4.3 - тармағының талаптары тиесілі орындалмаған жағдайда, Жеткізуші өз есебінен қайта жөндеу жүргізеді.

5. Форс-мажор
5.1. Егер Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын бұзу форс-мажорлық жағдайлардың нәтижесі болса, Тараптар Шарттың талаптарын орындамағаны үшін жауапты болмайды.

5.2. Осы Шарттың мақсаттары үшін «форс-мажор» дегеніміз Жеткізушінің тарапынан бақылауға жатпайтын, оның қателігіне немесе ұқыпсыздығына байланысты емес және күтпеген сипаттағы оқиға. Мұндай оқиғалар соғыстық іс-қимылдар, табиғи немесе апатты зілзалалар, індеттер, карантин және тауар жеткізіліміне қойылатын эмбарго сияқты жағдайларды қамтуы мүмкін, алайда осындай іс-қимылдармен ғана шектелмейді.

5.3. Форс-мажорлық жағдайлар туындағанда Жеткізуші Тапсырысшыға тоқтатылу фактісі, оның болжамды ұзақтығы және себептері туралы дереу жазбаша хабарламаға жіберуге тиіс. Жеткізушіден хабарлама алғаннан кейін Тапсырысшы жағдайды бағалауға тиіс және өз қалауы бойынша Шартты орындау мерзімін ұзартуы мүмкін.

6. Қорытынды ережелер

6.1. Жеткізушіні таңдау үшін негіз болып табылатын сапа мен басқа да жағдайларды өзгертпеу шартымен мынадай жағдайларда:

1) егер Шартты орындау процесінде барабар сатып алынатын Тауарлардың бағасы төмендеу жағына өзгерсе, тараптардың тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер мен тиісінше шарт сомасы бағасын арзандату бөлігінде өзара келісуі бойынша;

2) осы Шартта көрсетілген жұмыс бірлігі бағасын өзгертпеу шартымен сатып алынатын Тауар көлеміне деген қажеттіліктің төмендеуіне не көбеюіне байланысты шарт сомасын кеміту немесе көбейту бөлігіне;

6.2. Шарт қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және 2009 жылғы 31 желтоқсанға дейін қолданылады.

6.3. Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар қосымша келісіммен рәсімделеді және оған Жеткізуші мен Тапсырушының уәкілетті өкілдері қол қояды.

6.4. Егер екінші тарап Шартта көзделген оны ымырасыз жағдайлардан айыратын Шарттың талаптарын елеулі бұзса, Тапсырысшы немесе Орындаушы Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады.

6.5. Шарт Тараптардың келісімі бойынша немесе қолданыстағы заңнаманың негізінде өзгертілуі, бұзылуы, қолдануға болмайды деп танылуы мүмкін.

6.6. Осы Шарт бірдей заңдық күші бар екі данадан жасалды, Тараптардың әрбіреуіне бір данадан беріледі.

9. Тапартардың заңды мекенжайлары мен деректемелері

«Тапсырысшы »
«ҚР ЕХӘҚМ ЕҚЖРҒЗИ» РМҚК

Астана қаласы, Кравцов көшесі, 18

(бұрынғы Манас көшесі, 2)

СТН 620 200 243 916

Е/ш № 001 609 813

БЖК 195 301 716

БИН 040 940 000 603

«Қазкоммерцбанк» АҚ-ның АФ

Тел.: 87172 75-36-32
Директордың міндетін атқарушы
____________________________ Ж. Жұманбаев

«Жеткізуші»
______________________-

Астана қаласы,

СТН
Е/ш

БЖК

БИН

«___________Банкі» АҚФ,
тел.: 8(7172) 53-70-58
Орындаушы Директор
______________________________


2009 жылғы «_____» мамыр

№ ____ шарттың № 1 қосымшасы


Қызметтер тізбесі


р/н

Қызметтер атауы

Баға, теңге, сонымен қатар ҚҚС

1

Шеберді шақырту
2

Желдеткіштердің диагностикасы
3

1 кг. холодогенмен толтыру
4

Орнында ұсақ электрлік жөндеулер
5

Холодогеннің кемуі мен оны іздеу
6

Сорғыту жүйесін жөндеу
7

Холодоген R22
8

Желдеткішті толық тазарту
9

Тетікті желдеткіштерді сақтандыратын жұмыс
10

Терезелі желдеткіштерді сақтандыратын жұмыс
11

Сплит жүйесін сақтандыратын жұмыс
12

Шаңдуалды сүзгісін тазалау
13

Сыртқы блокты тазалау
14

Ішкі блокты тазалау
15

Желдеткіштерді құрастыру
16

Желдеткіштерді бөлшектеу


9. Тапартардың заңды мекенжайлары мен деректемелері

«Тапсырысшы »
«ҚР ЕХӘҚМ ЕҚЖРҒЗИ» РМҚК
Директордың міндетін атқарушы
____________________________ Ж. Жұманбаев

«Жеткізуші»
______________________
Орындаушы Директор
______________________________


Похожие:

Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы өткен мемлекеттік сатып алу...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы өткен мемлекеттік сатып алу...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconҚызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Көкшетау қ. 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Ақмола облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен 2009 жылы ақпанда өткен мемлекеттік...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconЕлді мекендердің схемалық бас жоспарын дайындау қызметін мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт №1 Шәуілдір ауылы 2009 ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Отырар ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның (бұдан әрі – Заң) және мемлекеттік сатып алу баға ұсыныстарының қорытындылары негізінде 2009...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconМотор майын мемлекеттік сатып алу туралы № шарт Өскемен қ. 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қазынашылық комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қазынашылық департаменті»
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2008 жылдың өткізілген баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconЖұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт
«Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Заң) және жылғы өткен Мемлекеттік сатып алу (конкурс, баға, ұсыныстары, бір көзден...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconКөрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы үлгі шарт Орал қаласы сәуір 2008ж. Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын «Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту басқармасы»
«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы және спецификасы бойынша осы Мемлекеттік...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconМемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы Көкшетау қ-сы ж
Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның (бұдан әрі Заң) және баға ұсыныстарын сұрау салу әдісімен мемлекеттік сатып алу қорытындылары...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Желдеткіштерді жөндеу және толтыру бойынша қызметті мемлекеттік сатып алу туралы шарт Астана қ. №2009 ж мамыр Бұдан әрі «Тапсырысшы» iconТауарларды сатып алу туралы Келісім шарт № Астана қ. 2012 жыл «Зерде» Ұлттық инфокоммуникация холдингі» Акционерлік қоғамы, бұдан әрі «Тапсырыс беруші»
Сатып алу ережелері) және № баға ұсыныстары арқылы қорытынды негізінде, тауарды сатып алу туралы осы Келісім шартты (бұдан әрі –...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница