Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
НазваниеМүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
страница6/8
Дата конвертации13.07.2013
Размер0.96 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8

Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша және жасына байланысты
берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк
жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi
мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы
төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
төлемiн, мемлекеттiк арнайы жәрдемақыларды
тағайындау және төлеудi жүзеге асыру ережесiне
15-қосымша

                Куәлiктi тiркеу журналы

Р/с
N№

Т.А.Ә.

Iстiң N

Жеке куәлiгiнiң, төлқұжатының N, кiм берген, берiлген күнi

Алған күнi

Қолы  Мөрмен бекiтiлген: журналдағы парақтар саны_____________
                                             (жазбаша)
М.О. Бөлiмше бастығы____________
     Төлемдер бөлiмiнiң бастығы_____________
 

  Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша және жасына байланысты
берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк
жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi
мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы
төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
төлемiн, мемлекеттiк арнайы жәрдемақыларды
тағайындау және төлеудi жүзеге асыру ережесiне
16-қосымша     

Елтаңба

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЕҢБЕК ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫ
ӘЛЕУМЕТТIК ҚОРҒАУ
МИНИСТРЛIГI
МЕМЛЕКЕТТIК ЗЕЙНЕТАҚЫ ТӨЛЕУ
ЖӨНIНДЕГI ОРТАЛЫҒЫ

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ

КУӘЛIК
УДОСТОВЕРЕНИЕ

         Куәлiк       N________
Удостоверение
_____________________________
    (тегi - фамилия)
_______________________________
  (аты - имя)
________________________________
  (әкесiнiң аты - отчество)
________________________________
  (туған жылы - дата рождения)

____________
            |
            |
            |
            |
____________|
сурет - фото

              М.О.        М.П.

Бөлiмше бастығы ________________
Начальник отделения

Берiлген уақыты "__"______200_ж.\г
Дата выдачи

1. Заңның_________бабына сәйкес
___________________________теңге
________________________________
________________________________
мөлшерiнде_______________жылдан
бастап____________________дейiн
________________________________
(төлемнiң түрi)
_______________________________

тағайындалады.

Еңбек стажы ___________________
_____ жылдан _____жылға дейiнгi
кезеңдегi орташа айлық жалақысы
__________________________теңге
 
2. Мүгедектiк тобы және себебi
________________________________

1. В соответсвии со ст. ____Закона
__________________________________
__________________________________
__________________________________
назначена (о)_____________________
                (вид оплаты)
в размере_________________________
_____________________________тенге
с "__"________г. по "__"________г.
 
Стаж работы_______________________
Среднемесячный заработок_____тенге
за период с_______по_________тенге
 
2. Группа и причина инвалидности
__________________________________

3. Отбасының еңбекке жарамсыз
мүшелерi саны___________________
4. _____________________________
теңге мөлшерiнде__________200_ж.
бастап мемлекеттiк базалық
зейнетақы төлемi тағайындалды.

3. Количество нетрудоспособных членов семьи _____________________
__________________________________
4. Назначена государственная  базовая пенсионная выплата
с___________________________200_г.
в размере____________________тенге
 

N_____Куәлiкке қосымша бет
Есепке қою және шығару
________________________________
аудандық (қалалық) орталық бөлiмшесi
_________________есепке қойылды
_____________ жылғы бастап теңге
мөлшерiнде зейнетақы (жәрдемақы)

төленсiн

Бөлiмше бастығы _______________

М.О.

________________________________
аудандық (қалалық) орталық бөлiмшесi
________________________есептен шығарылды
_______________теңге мөлшерiнде зейнетақы
(жәрдемақы)_______________жылғы дейiн төлендi
 
Бөлiмше бастығы ________________

М.О.

Вкладыш к удостоверению N_________
Постоновка и снятие с учета
Принят на учет____________________
        рай (гор) отделения Центра
Выплата пенсии (пособия)
производится
с "__" _____________ г. в размере
_________тенге

Начальник отделения_______________

М.П.

Снят с учета______________________
        рай (гор) отделения Центра
 
Выплата пенсии (пособия) в размере
______________тенге произведена по "__"__________г.
 

Начальник отделения_______________

М.П.

Зейнетақы (жәрдемақы) төлеу
мерзiмi ұзартылды немесе оның
мөлшерi өзгертiлдi
_______жылғы____________ бастап
_______жылғы_____________дейiн
___________________________теңге
мөлшерiнде зейнетақы
(жәрдемақы) тағайындалды.
________________________________
(зейнетақы түрi, стажы, табысы,
мүгедектiк тобы,
________________________________
асырауындағы адамдар саны, және
басқалар) өзгеруiне байланысты

Бөлiмше бастығы_________________

М.О.

Выплата пенсии (пособия) продлена
или изменен размер с "__"_______г. до "__"_________г.
 
Пенсия (пособие) установлена в
размере _________________________
______ тенге в связи с изменением
__________________________________
(вида пенсии, стажа, заработка, группы
__________________________________
инвалидности, числа иждевенцев и т.д.)

Начальник отделения______________

М.П.

  Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша және жасына байланысты
берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк
жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi
мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы
төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
төлемiн, мемлекеттiк арнайы жәрдемақыларды
тағайындау және төлеудi жүзеге асыру ережесiне
17-қосымша

                 N_______ АНЫҚТАМА-АТТЕСТАТ
                  20______ж.______ ________
 

Азам.________________алып отырды ______________________________
                                 (төлемдер түрiн көрсету қажет)
Орталықтың_____________________ ______________________ бөлiмшесiнде
 
1. Жасы бойынша зейнетақы 200_ж.______бойынша____________ теңге мөлшерiнде төлендi
 
2. ____бойынша мем.әлеум. жәрдемақы 200__ж.______________ бойынша __________ теңге мөлшерiнде төлендi
 
3. N 1 Тiзiм бойынша мем. арнаулы жәрдемақы 200__ж. _______ бойынша __________теңге мөлшерiнде төлендi
 
4. ________ арн. мем. жәрдемақы 200__ж._______ бойынша_______ теңге мөлшерiнде төлендi
 
5. Базалық зейнетақы төлемi 200__ж.____ _____ ______________ теңге мөлшерiнде төлендi
 
6. Экологиялық үстемақы 200__ж.______бойынша_______________ теңге мөлшерiнде төлендi
 
7. 1995-1997 ж.ж. экологиялық үстемақы бойынша берешек 200__ж. _______ ________теңге сомасында төлендi
 
8. Оңалту бойынша бiржолғы өтемақы 200__ж._____ ___ теңге сомасында төлендi
 
9. Семей полигоны аймағында тұрғаны үшiн бiржолғы өтемақы
200__ж._________ ___________________________ теңге сомасында төлендi
 
10. Қосымша: ____________________________________________________
 
Барлық төлемдер тоқтатылды және Орталықтың бөлiмшесiнен есептен
шығарылды _________________________________________________________
                   (маманның Т.А.Ә. қызмет тел. N)
 
Мт.О. Орталық бөлiмшесiнiң бастығы_________________________________
Төлемдер бөл. бастығы (маман) _____________________________________

Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан 
айрылу жағдайы бойынша және жасына 
байланысты берiлетiн мемлекеттiк  
базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды,
Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк
орталықтан төленетiн зейнетақы   
төлемдерiн, мемлекеттiк базалық  
зейнетақы төлемiн, мемлекеттiк арнайы
жәрдемақыларды тағайындау және 
төлеудi жүзеге асыру ережесiне 
17-1-қосымша      

      Ескерту. Ереже 17-1-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкiметiнiң 2010.10.26 № 1114 (2011.01.01 бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

Код_____________
_____________облысы

__________________________облысы бойынша
Бақылау және әлеуметтiк қорғау департаментiнiң

20___ж. «___»_________ №___________ шешiмi

Iстiң №__________
Төлемдi тоқтату туралы_______________________________________________
                                (төлем түрiн көрсетiлсiн)

(жасына байланысты, мемлекеттiк базалық зейнетақы төлемi, мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақы)

Азамат_______________________________________________________________
Жынысы________________ Туған күнi 19____ж. «____»____________________

Төлем 20___ ж. «___»______ бастап 20___ ж. «___»_________қоса алғанда
___________________________________________себебi бойынша тоқтатылсын
          (себебi көрсетiлсiн)

Негiздеме____________________________________________________________

Департамент директоры________________________________________(Т.Ә.А)
Басқарма (бөлiм) бастығы_____________________________________(Т.Ә.А)
Тағайындау жөнiндегi маман___________________________________(Т.Ә.А)

Шешiмнiң жобасын дайындаған:
Орталық бөлiмшесiнiң бастығы__________________________________(Т.Ә.А)
Орталық бөлiмшесiнiң маманы___________________________________(Т.Ә.А)
Орталық облфилиалының директоры_______________________________(Т.Ә.А)
Орталық облфилиалының маманы__________________________________(Т.Ә.А)

  Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша және жасына байланысты
берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк
жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi
мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы
төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
төлемiн, мемлекеттiк арнайы жәрдемақыларды
тағайындау және төлеудi жүзеге асыру ережесiне
18-қосымша

      Ескерту. 18-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Үкiметiнiң 2007.04.30. N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

                                          7-нысан

          ___________________(төлемнiң түрi) бойынша
     ______________ (айында) банктiк шоттарға есептеу үшiн
  ______________қаласы (облысы)_________ауданы алушыларының
                    N_________тiзiм-ведомосы
 

Банктiң/АО "Казпочта" филиалының N __________ есеп айырысу-кассалық бөлiмi

Р/с
N

Алушының Т.А.Ә.

Алушының мекен-жайы

ЖСН

1

2

3

4


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

   кестенiң жалғасы

Есептеуге жататын сома

Зейнетақы төлемi

Базалық зейнетақы төлемi

Аударылуға тиiс жиынтығы

Ағымдағы уақыт үшiн

Өткен уақыт үшiн

Ағымдағы уақыт үшiн

Өткен уақыт үшiн

5


 
 


 
 

6

7


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

Орталық                     Банк басқармасы/Почта
бөлiмшесiнiң                бастығы___________
бастығы ____________                 
 
Жауапты орындаушы ________  Қаржылық бақылаушы __________

М.О.                          М.О.
______ _____________          ________ ____________
 

  Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айырылу
жағдайы бойынша және жасына байланысты
берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк
жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi
мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы
төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы
төлемiн, мемлекеттiк арнайы жәрдемақыларды
тағайындау және төлеудi жүзеге асыру ережесiне
19-қосымша

                                               7Д-нысан

              _____________ (төлемнiң түрi) бойынша
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы iconҚазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы
Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк...
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы iconҚазақстан Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк жәрдемақылар туралы
Республикасында мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк әлеуметтiк...
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы iconҚазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2006 жылғы 21 ақпандағы n 111 Қаулысы
Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталыққа салымшылармен (алушылармен) мiндеттi зейнетақы жарналары есебiнен зейнетақымен қамсыздандыру...
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы icon«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік қызмет стандарты
Орталық бөлімшесі) мекенжайларының тізбесі осы «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан зейнетақы төлемдерін тағайындау»...
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы icon2011 жылғы 1 сәуірдегі жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ағымдағы жағдайы
Заңды тұлғаларға зейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру бойынша қызметке лицензия берілген жоқ
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы icon«Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемін тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті Жалпы ережелер Осы «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау»
Осы «Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау» мемлекеттік қызмет көрсету регламенті (бұдан әрі – регламент) «Әкімшілік...
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы iconЗтмо-ның құрылымдық бөлімшелері мен Қр еңбекмині Бақылау және әлеуметтік қорғау комитетінің аумақтық органдарының тізбесі
«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтан төленетін зейнетақы төлемдерін тағайындау»
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы iconЗейнетақы жарналарын тарту және зейнетақы төлемдері бойынша қызметті, сондай–ақ зейнетақы активтерін инвестициялық басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын
Мониторингке жататын ірі салық төлеушілердің салық есептілігін жасау және табыс ету ережелері 1 4–нысандар
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы iconЗейнетақы төлемдерiн алушыларға жинақтаушы зейнетақы қорларындағы мiндеттi зейнетақы жарналарының нақты енгiзiлген мiндеттi зейнетақы жарналары мөлшерiнде сақталуы
«2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы Заңының 10-бабына...
Мүгедектiгi бойынша, асыраушысынан айрылу жағдайы бойынша және жасына байланысты берiлетiн мемлекеттiк базалық әлеуметтiк жәрдемақыларды, Зейнетақы төлеу жөнiндегi мемлекеттiк орталықтан төленетiн зейнетақы төлемдерiн, мемлекеттiк базалық зейнетақы iconСұрақ: Жинақтаушы зейнетақы қорларынан міндетті зейнетақы жарналары есебінен жасалатын зейнетақы төлемдерінің мөлшерімен есеп айырысу қалай жасалады? Жауап
Азақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі Заң) 23-3-бабының 3-тармағына сәйкес кесте бойынша зейнетақы төлемдерінен аушыға ұсынылған...
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница