Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147
НазваниеҚазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147
страница1/9
Дата конвертации09.12.2012
Размер0.93 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
2007 жылғы 29 қараша № 1147


Ұйымда кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптарды бекіту туралы


Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексі 142-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған ұйымда кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптар бекітілсін.

2. Осы қаулы алғаш рет ресми жариялағаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.


Қазақстан Республикасының

Премьер–Министр К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2007 жылғы «29» қарашадағы

№ 1147 қаулысымен

бекітілген

Ұйымда кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптар
Ұйымда кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптар мыналардың болуын қамтиды:


1)  ұйымның Жарғысында (Ережесінде) қызметкерлерді кәсіптік даярлауға, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды тікелей жүргізетін ұйымдар үшін кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі норманың;

2)  кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыс оқу жоспарларының және бағдарламаларының;

3) тиісті кәсіптер (мамандықтар) бойынша оқулықтар және оқу-әдістемелік кешендерінің;

4) оқыту шартының (жұмыс беруші мен оқушы арасында тікелей ұйымдарда кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру шарттары туралы жазбаша келісімнің ) немесе білім беру қызметін көрсету туралы шарттың (жұмыс беруші мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы арасындағы кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру шарттарды туралы жазбаша келісімнің).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 29 ноября 2007 года № 1147

Об утверждении общих требований, предъявляемых к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в организации

В соответствии с пунктом 3 статьи 142 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые общие требования, предъявляемые к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в организации.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр

Республики Казахстан К. Масимов

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от «29» ноября 2007 года

№ 1147

Общие требования, предъявляемые к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в организации

Общие требования, предъявляемые к профессиональной подготовке,  переподготовке и повышению квалификации кадров в организации, включают наличие:

1) в Уставе (Положении) организации нормы по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров для организаций, которые непосредственно проводят профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников;

2) рабочих учебных планов и программ по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров;

3) учебников и учебно-методических комплексов по соответствующим профессиям (специальностям);

4) договора обучения (письменного соглашения между работодателем и обучаемым об условиях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации непосредственно в организации) или договора об оказании образовательных услуг (письменного соглашения между работодателем и организацией образования, реализующей образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования об условиях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации).


Облыстардың,

Астана және Алматы

қалаларының

Білім басқармаларына

(департаменттеріне)

Оқу орталықтарының,

кәсіптік оқыту курстарының

жұмысын ұйымдастыру туралы

Оқу орталықтарының, кәсіптік оқыту курстарының жұмыстарын ұйымдастыру мәселелері бойынша бірыңғай саясатты іске асыру мақсатында, сондай-ақ олардың кадрларды даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жүйесіндегі, мамандардың кәсіптік дағдыларын дамытудағы маңызы, рөлі және орны ескеріле отырып, Техникалық және кәсіптік білім департаментінің құрамында Әлеуметтік әріптестікті және кәсіптік оқыту курстарын дамыту басқармасы құрылды.

Техникалық және кәсіптік білім департаментіне заңды және жеке тұлғалардан түскен хаттарға және өтініштерге жүргізілген талдау, сондай-ақ облыстардың, Астана және Алматы қалалары Білім басқармаларының (департаменттерінің) жауапты қызметкерлерімен болған сұхбат, жеке айтқанда кәсіптік оқыту оқу орталықтарын құру және қызметін ұйымдастыруға қатысты 2009-2011 жылдарға арналған өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуының орта мерзімдік жоспарының жобаларын келісуге ұсынған кезде, республиканың жекелеген өңірлерінде оқу орталықтарының, кәсіптік оқыту курстарының қызметін үйлестіру бойынша жұмыстар жүргізілмейтіндігін, олардың қолма-қол қызметін ұйымдастырудың жағдайын жасауға қойылатын бірыңғай талаптар жоқ екендігін, орталықтар, кәсіптік оқыту курстары туралы ақпараттық база құрылмағанын, жұмыс берушілер мен бірқатар өңірлердің облыстық (қалалық) білім департаменттерінің мамандары техникалық және қызмет көрсету еңбегінің жұмысшыларын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі кәсіптік оқыту орталықтары (курстары) қызметін ұйымдастырудың нормативтік құқықтық актілерін қолдана білмейтіндігін көрсетеді.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының (бұдан әрі - Заң) 6-бабына сәйкес білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органдар басқа қызметтермен қатар төмендегі қызметтерді орындау көзделген:

- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беруді қамтамасыз ету;

- білім беру қызметін лицензиялауды, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғаларды аттестаттаудан өткізуді ұйымдастыру;

- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын заңды тұлғалардың өздері жүзеге асыратын білім беру қызметінің ҚР білім беру саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне мемлекеттік бақылауды жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады (ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» заңының 59 бабы, 1 тармағы).

Кәсіптік оқыту техникалық, қызмет көрсетуші және басқарушы еңбек мамандарын кәсіптік даярлауды, қайта даярлауды және біліктілігін арттыруды қамтитын кәсіптік білім беру жүйесінің бір бөлігі болып табылады (Заңның 1 бабы, 32) т.).

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 139 бабына сәйкес:

- кәсіптік даярлау - белгілі бір жұмыс түрін орындауға қажетті жаңа кәсіби дағдыларды меңгеру немесе кәсіби дағдыларды өзгерту үшін адамды дамытуға бағытталған кәсіптік оқыту нысаны;

- қайта даярлау - басқа кәсіпті немесе мамандықты игеруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту нысаны;

- біліктілікті арттыру - бұрын алған кәсіптік білімін, шеберлігі мен дағдыларын қолдауға, кеңейтуге, тереңдету мен жетілдіруге мүмкіндік беретін кәсіптік оқыту нысаны.

Техникалық және қызмет көрсету еңбегінің мамандарын кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру төмендегі заңнамалық, нормативтік құқықтық актілердің ережелері негізінде жүзеге асуы тиіс:

- Заңның 24 бабы ересектерге (он сегіз жасқа толған адамдарға) қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге сәйкес білімдер мен дағдылардың қосымша көлемін алу үшін олардың өмір бойы білім алу қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған білім беруді ұйымдастыруды көздейді.

- Заңның 32 бабы, 2 тармағына сәйкес кәсіптік оқыту тікелей өндірісте, оқу-өндірістік комбинаттарында, оқу орталықтарында, курстарда, білім беру қызметін жүзеге асыру құқығына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген лицензиясы бар болған кезде және жұмысшылар даярлауды жүзеге асыратын заңды тұлғалардың оқу-өндірістік құрылымдарында жүзеге асырылуы мүмкін.

- Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы «Лицензиялау туралы» Заңының 23-бабына сәйкес лицензияның болуы білім беру қызметінің мынадай кіші түрлерімен айналысу үшін талап етіледі: бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім берудің, оның ішінде кәсіптер бойынша, орта білімнен кейінгі, жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің, оның ішінде маман­дықтар бойынша негізгі білім беру бағдарламаларын іске асыра­тын заңды тұлғалардың білім беру қызметі.

Сонымен қатар, кәсіптік білім берумен айналысатын заңды тұлғалардың білім беру қызметінің кіші түрі лицензияланатын қызмет түріне (Заңның 32 бабы, 2 тармағында көрсетілген) жататындығын анықтау үшін кәсіптік оқыту орталықтарының оқу бағдарламаларын өте мұқият зерттеу қажет.

Мысалы: а) егер кәсіптік оқытудың оқу орталығы (курс) кәсіби даярлау және қайта даярлаумен емес, ал жеке кәсіптік дағдыларды қалыптастыру үшін өздерінің жұмысшыларын қайта оқыту және біліктілігін арттырумен айналысатын болса, яғни оқу өндірістен қол үзбей кәсіпорынның ішкі қажеттілігін қанағаттандыру үшін ғана ұйымдастырылған болса, онда оқу нәтижесі бойынша оқу орталығының (курстың) өзі әзірлеген және кәсіпорынның құрылтайшысымен бекітілген оқу туралы куәлік беріледі.

Мұндай кәсіптік (өндіріс ішіндегі) оқыту лицензияланатын білім беру қызметінің кіші түрлеріне жатпайды, ал куәлік нақты кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелерімен ғана танылады.

Осы сияқты кәсіптік оқыту орталықтарының қызметі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 1147 қаулысымен бекітілген «Ұйымда кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптармен» реттеледі, ол өндіріс жағдайында төмендегілердің болуын қамтиды:

1) ұйымның (кәсіпорынның) Жарғысында (Ережесінде) кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттырумен байланысты қызметті жүзеге асыру жөніндегі норманың;

2) лауазым штаттық кестесінде кәсіптік оқытуды ұйымдастыруға (қызметшілерді дамытуға) жауаптының;

3) кадрларды кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру жөніндегі жұмыс оқу жоспарының және бағдарламаларының, тиісті кәсіптер (мамандықтар) бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерінің;

4) кәсіптік оқыту бойынша теориялық және практикалық сабақтар өткізу үшін мамандарды тарту мүмкіншілігінің (ерікті);

5) теориялық сабақтар өткізу үшін ғимараттардың, еңбек қорғауды және қауіпсіз жұмыс жағдайларын ұйымдастыру жөніндегі бөлмелердің және олардың ақпараттық-коммуникациялық оқу құралдарымен жабдықталуының (қажет болған жағдайда);

6) өндірістің және еңбек рыногының білікті кадрларға деген қажеттілігі мен білім алушы мамандар тізбесі сәйкестігінің (тапсырыс берушінің тапсырысының немесе жұмыспен қамтамасыз ету органының анықтамасының болуы);

7) оқыту шартының (жұмыс беруші мен оқушы арасындағы тікелей ұйымдарда кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру шарттары туралы жазбаша келісімнің) немесе білім беру қызметін көрсету туралы шарттың (жұмыс беруші мен техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымы арасындағы кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру шарттары туралы жазбаша келісімнің).

б) егер кәсіптік оқыту оқу орталығы (курс) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2008 жылғы «_14 _» __ шілде ____ №_411___ бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының кәсіптік оқытудың (кадрларды даярлау, қайта даярлау) оқу жоспарының моделіне сәйкес, берілген біліктілік деңгеін көрсетіп, белгіленген үлгідегі білім туралы құжатты беру арқылы техникалық және қызмет көрсету еңбегінің кадрларын даярлау және қайта даярлаумен айналысатын болса, онда мұндай кәсіптік оқыту нысаны техникалық және кәсіптік білімнің кәсіптік оқыту бағдарламалары бойынша кадрларды даярлау жөніндегі білім беру қызметін көрсетуге лицензия алуды талап етеді.

Оқу орталықтарында, кәсіптік оқыту курстарында оқу процесін ұйымдастыру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2008 жылғы «_14 _» __ шілде ____ №_411___ бұйрығымен бекітілген кәсіптік оқытудың (кәсіптік даярлау, қайта даярлау) оқу жоспарының моделіне сәйкес жұмыс берушілердің қатысуымен әзірленген оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламалары кәсіптік оқыту оқу орталықтары басшысымен жұмыс берушілердің келісімі бойынша бекітілуі тиіс.
Жоғарыда айтылғандардың негізінде және оқу орталықтарының, кәсіптік оқыту курстарының жұмыстарын ұйымдастыру және реттеу мәселелері бойынша бірыңғай саясатты іске асыру мақсатында төмендегі ұйымдастырушылық және түсіндіру жұмыстарын жүргізуді ҰСЫНАМЫЗ:

1) өңірде кәсіптік оқыту оқу орталықтары жұмысын үйлестіруге білім басқармасынан (департаментінен) жауапты тұлғаларды анықтау;

2) қолданыстағы нормативтік және құқықтық актілерге сәйкес техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарымен, өңірдегі жұмыс берушілермен кәсіптік оқыту оқу орталықтарының жұмыстарын (кәсіптік даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру) реттеу бойынша облыстық (қалалық) білім басқармасы мен (департаменті) жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаментінің бірлескен іс-шаралар Жоспарын әзірлеу;

3) облыстық (қалалық) статистикалық басқармадан, еңбек және жұмыспен қамту басқармасы органдарынан, жол полициясы және төтенше жағдайлар департаменттерінен мәліметтер сұрату, бұқаралық ақпарат құралдарында басылып шығатын түрлі хабарландыруларды талдау жолымен ақпараттық база құру (оқу орталықтарының, кәсіптік оқыту курстарының тізбесі);

4) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаментімен бірлесіп «Оқу орталықтарының, кәсіптік оқыту курстарының қызметін ұйымдастыру туралы» семинар-кеңес өткізу;

5) белгіленген тізбе бойынша іріктеп, қоғамдық инспекторларды, жұмыс берушілер бірлестіктерінің, ірі жұмыс берушілер мен техникалық және кәсіптік білім оқу орындарының өкілдерін қатыстырып, Заң мен Кодекс талаптарын сақтауға бағытталған кәсіптік оқыту оқу орталықтарының (курстарының) оқу-материалдық базасы мен қызметін зерттеу;

6) өңірде техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің педагогикалық қызметкерлерінің тамыз айындағы кеңестерін өткізу жөніндегі іс-шаралар жоспарына кеңестің алқалы отырысы мен секцияларында кәсіпорындар, компаниялар, техникалық және кәсіптік білім оқу орындары және түрлі кәсіптік оқу орталықтары басшыларының қатысуымен техникалық және қызмет көрсету еңбегінің мамандарын даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру, әлеуметтік әріптестікті дамыту бойынша кәсіптік оқыту оқу орталықтарының (курстарының) алдына қойған міндеттерін шешу жолдары мен проблемаларын талқылауды қосу.

Мәлімет және күнделікті жұмыста басшылыққа алу үшін кәсіптік оқытуды (даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру) ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қолданыстағы нормативтік құқықтық актілердің көшірмелерін қоса береміз:

1) Қазақстан Республикасы заңдарынан үзінді;

2) «Ұйымда кадрларды кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және біліктілігін арттыруға қойылатын жалпы талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 29 қарашадағы № 1147 қаулысы;

3) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2008 жылғы «_14 _» __ шілде ____ №_411___ бұйрығымен бекітілген техникалық және кәсіптік білім ұйымдары үшін кәсіптік оқытудың (даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру) оқу жоспарының моделі;

Қосымша: айтылғандардың әрқайсысы бір данада.

Директор Қ. Бөрібеков


Инструктивное письмо ДТПО МОН РК

от 21 июля 2008 года № 11-1-1/1107
Управлениям (департаментам)

образования областей,

г.г. Астаны и Алматы

Об организации работы

учебных центров, курсов

профессионального обучения
В целях реализации единой политики по вопросам организации работы учебных центров, курсов профессионального обучения, а также, учитывая их значимость, роль и место в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в развитии профессиональных навыков специалистов, создано Управление социального партнерства и курсов профессионального обучения в составе Департамента технического и профессионального образования.

Анализ писем и обращений, поступающих в Департамент технического и профессионального образования от физических и юридических лиц, а также беседы с ответственными работниками управлений (департаментов) образования областей, г.г. Астаны и Алматы, в частности при представлении на согласование проектов среднесрочных планов социально-экономического развития регионов на 2009-2011 годы, касательно создания и организации деятельности учебных центров профессионального обучения, показывают, что в отдельных регионах республики не ведется работа по координации деятельности учебных центров, курсов профессионального обучения, нет единых требований к созданию условий организации их оперативной деятельности, не создана база данных о центрах, курсах профессионального обучения, работодатели и специалисты областных (городских) департаментов образования ряда регионов не владеют нормативными правовыми актами организации деятельности центров (курсов) профессионального обучения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников технического и обслуживающего труда.

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (далее – Закон) предусмотрено выполнение местными исполнительными органами в области образования, наряду с другими, следующих функций:

- обеспечение предоставления технического и профессионального образования, послесреднего образования;

- организация лицензирования образовательной деятельности, а также проведение аттестации юридических лиц, реализующих профессиональные учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования;

- государственный контроль над соблюдением юридическими лицами, реализующими образовательные учебные программы технического и профессионального, послесреднего образования, соответствия осуществляемой ими образовательной деятельности требованиям законодательства РК в области образования осуществляется местными исполнительными органами (пункт 1, статьи 59 Закона РК от 27 июля 2007 года «Об образовании»).

Профессиональное обучение является частью системы профессионального образования, включающей в себя профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов технического, обслуживающего и управленческого труда (п.п. 32) статьи 1 Закона).

Согласно статье 139 Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года (далее – Кодекс):

- профессиональная подготовка - форма профессионального обучения, направленного на развитие личности для приобретения новых или измененных профессиональных навыков, необходимых для выполнения определенного вида работы;

- переподготовка - форма профессионального обучения, позволяющая освоить другую профессию или специальность;

- повышение квалификации - форма профессионального обучения, позволяющая поддерживать, расширять, углублять и совершенствовать ранее приобретенные профессиональные знания, умения и навыки.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов технического и обслуживающего труда должны осуществляться на основе следующих положений законодательных, нормативных правовых актов:

- статьи 24 Закона, предусматривается организация образования взрослых (лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста), которое направлено на удовлетворение их образовательных потребностей в течение всей жизни для получения дополнительного объема знаний и навыков в соответствии с происходящими социально-экономическими изменениями в обществе.

- пункта 2 статьи 32 Закона, согласно которой профессиональное обучение может осуществляться непосредственно на производстве, в учебных центрах, на курсах, в учебно-производственных структурах юридических лиц, осуществляющих подготовку рабочих, при наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

- статьи 23 Закона Республики Казахстан от 11 января 2007 года «О лицензировании», предусматривающей, что наличие лицензии требуется, в частности, для занятий следующими подвидами образовательной деятельности: образовательная деятельность юридических лиц, реализующих основные образовательные программы начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального образования, в том числе по профессиям, послесреднего, высшего, послевузовского образования, в том числе по специальностям.

При этом, для определения подвида образовательной деятельности юридических лиц, занимающихся профессиональным обучением, на предмет относиться ли оно к лицензируемому подвиду деятельности или нет, (указанный в п. 2. ст. 32 Закона) необходимо более внимательно изучить учебные программы центров профессионального обучения.

Например: а) если учебный центр (курс) профессионального обучения занимается переобучением и повышением квалификации своих работников для формирования отдельных профессиональных навыков, но не профессиональной подготовкой и переподготовкой, т.е обучение организовано для удовлетворения только внутренней потребности предприятия без отрыва от производства, тогда по результатам обучения выдается свидетельство об обучении, разработанное самим учебным центром (курсом) и утвержденное учредителем предприятия.

Такое профессиональное (внутрипроизводственное) обучение не относится к лицензируемым подвидам образовательной деятельности, а свидетельство признается только структурным подразделением конкретного предприятия.

Деятельность подобных центров профессионального обучения регламентируется «Общими требованиями к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению кадров в организации», утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 1147, включающими в условиях производства наличие:

1) в Уставе (Положении) организации (предприятии) нормы по осуществлению деятельности связанные с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров;

2) в штатном расписании должности, ответственной за организацию профессионального обучения (за развитие персонала);

3) рабочих учебных планов и программ по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, учебников и учебно-методических комплексов по соответствующим профессиям (специальностям);

4) возможность привлечения специалистов для проведения теоретических и практических занятий по профессиональному обучению (произвольно);

5) помещений для проведения теоретических занятий, кабинета по организации охраны труда и безопасных условий работы и их оснащенность информационно-коммуникационными средствами обучения (при необходимости);

6) соответствие перечня обучаемых специалистов потребностям производства и рынка труда в квалифицированных кадрах (наличие заявки заказчика или справки органа занятости);

7) договора (письменного соглашения между работодателем и обучаемым об условиях профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации непосредственно в организации), а также договора на прохождение производственного обучения и профессиональной практики по приобретению и закреплению профессиональных навыков с соответствующими организациями (при необходимости).

б) если учебный центр (курсы) профессионального обучения занимается подготовкой и переподготовкой кадров технического и обслуживающего труда в соответствии с моделью учебного плана профессионального обучения (подготовка, переподготовка кадров) государственных общеобязательных стандартов образования, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 июля 2008 года № 411 с выдачей документов об образовании установленного образца, с указанием уровня присвоенной квалификации, то такая форма профессионального обучения требует получения лицензии на оказание образовательных услуг по подготовке кадров по программам профессионального обучения технического и профессионального образования.

Организация учебного процесса в учебных центрах, курсах профессионального обучения осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами и программами, разработанными с участием работодателей в соответствии с моделью учебного плана профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка), утвержденной приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 июля 2008 года № 411,

Рабочие учебные планы и программы должны быть утверждены руководителем учебных центров профессионального обучения по согласованию с работодателями.   

На основании вышеизложенного и в целях реализации единой политики по вопросам организации и упорядочения работы учебных центров, курсов профессионального обучения РЕКОМЕНДУЕМ провести следующую организационную и разъяснительную работу:

1) определить ответственных лиц управления (департамента) образования за координацию работы учебных центров профессионального обучения в регионе;

2) разработать План совместных мероприятий областного (городского) управления образования (департамента) с департаментом координации занятости и социальных программ по упорядочению работы учебных центров профессионального обучения (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) организациями технического и профессионального образования, работодателями региона в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами;

3) создать базу данных (перечень учебных центров, курсов профессионального обучения путем запроса сведений от областного (городского) статистического управления, органов управления труда и занятости, департаментов дорожной полиции и чрезвычайных ситуаций, анализа различных объявлений, публикуемых в средствах массовой информации;

4) провести совместно с органами координации занятости и социальных программ семинар-совещание «Об организации деятельности учебных центров, курсов профессионального обучения» в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

5) выборочно по установленному графику изучить учебно-материальную базу и деятельность учебных центров (курсов) профессионального обучения на выполнение требований Закона и Кодекса с привлечением общественных инспекторов, представителей объединений работодателей, крупных работодателей и учебных заведений технического и профессионального образования;

6) включить в план мероприятий по проведению августовских совещаний педагогических работников системы технического и профессионального образования региона обсуждение пленарном заседании совещании и секциях проблем и путей решения задач, поставленных перед учебными центрами (курсами) профессионального обучения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов технического и обслуживающего труда, развития социального партнерства с участием руководителей предприятий, компаний, учебных заведений технического и профессионального образования и различных центров профессионального обучения.

Для сведения и руководства в повседневной работе прилагаем копии действующих нормативных правовых актов по организации и проведению профессионального обучения (подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров):

1) выписку из законов Республики Казахстан;

2) постановление Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2007 года № 1147 «Об утверждении общих требований, предъявляемых к профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации кадров в организации»;

3) модель учебного плана профессионального обучения (подготовка, переподготовка и повышение квалификации) для организаций технического и профессионального образования, утвержденная приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 июля 2008 года № 411;

Приложение: упомянутое каждое в одном экземпляре.

Директор К. Борибеков

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 3 қараша №1285 Астана, Үкімет Үйі
Республикасының аумағында қабылданған стандарттарға сәйкестiгiне аттестаттау жүргiзу ережесiн бекіту туралы Қазақстан Республикасы...
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 26 ақпандағы №140 Қаулысы
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің...
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 15 желтоқсан №1534 Астана, Үкімет Үйі
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 тамыздағы №692 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 7 қараша №1302, Астана, Үкімет Үйі
«Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы Заңының 4-5-бабының...
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2012 жылғы 5 шілде №910 Астана, Үкімет Үйі
Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 қарашадағы №1063 қаулысына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің...
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 4 қараша №1297, Астана, Үкімет Үйі Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді
Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 13-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2012 жылғы 23 қараша №1484 Астана, Үкімет Үйі
«Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28...
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 12 мамыр №506, Астана, Үкімет Үйі
Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 31 желтоқсандағы №1525 қаулысына өзгеріс енгізу туралы және Қазақстан Республикасы Үкіметінің...
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2011 жылғы 17 қараша №1351, Астана, Үкімет Үйі Темір жол жылжымалы құрамын тіркеу
«Темiр жол көлiгi туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы Заңының 9-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының...
Қазақстан республикасы үкіметінің Қаулысы 2007 жылғы 29 қараша №1147 iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 мамырдағы №527 Қаулысы Қазақстан Республикасыньщ Үкіметі Қаулы етеді: «Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру ережесін бекіту туралы»
Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 28 желтоқсандағы №1310 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница