Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы
Скачать 165.23 Kb.
НазваниеҚазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы
Дата конвертации20.12.2012
Размер165.23 Kb.
ТипДокументы
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі , іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы

Пәннің атауы

Қазақ тілі

Пәннің коды:

ОТ -1102

ОҚУ МЕРЗІМІ
семестр
Пәннің типі (жалпыміндетті ПӘН)

ООД/

ОК

АПТАДАҒЫ САҒАТ САНЫ

Барлық сағат саны

кредит саны

(KZ )

БАҚЫЛАУ ФОРМАСЫ

(С-сынақ, К-коллоквиум,

Е-емтихан, Е-есеп)

ПӘН ДЕҢГЕЙІ

Д

П

Лаб
6
270

6

Е

бакалавриат

ДӘРІС БЕРЕТІН ОҚЫТУШЫНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ
кафедра

ҚАЗАҚ ТІЛІ

пререквизиты

Мектептегі қазақ тілі

Постреквизиты

Қазақ тілін ауыз-екі сөйлеу деңгейінде меңгеру

ПӘННІҢ МАҚСАТЫ

Грамматикалық және лексикалық дағдыларын автоматтандыру; сұхбат құру, әңгімелесу дағдыларын дамыту; мәтін оқу, мазмұндау дағдыларын дамыту.  Алған білімдерін жазбаша жұмыс түрлерін, тест тапсырмаларын орындау, эссе жазу, іскери қарым-қатынас жасау барысында пайдалана алады.

КОМПЕТЕНЦИЯЛАР

Пәнді оқып біткеннен кейін студент меңгереді:

  • Қарым-қатынас жасау жағдаятында жиі қолданылатын лексика-грамматикалық формаларды;

  • Сөзжасам модельдерін, көп мағыналы сөздердің контекске байланысты мағыналарын, терминдерді, лексикалық конструкциялардынаиболее частотные специфические грамматические явления. 

Пәнді оқып біткеннен кейін студентке дағды қалыптасады:

* ˙күнделікті және кәсіби іскери тақырыпта әңгіме құру;

* анықтағыш әдебиетпен жұмыс істей алу;

* зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдысын қалыптастыруға септігін тигізетін топпен жұмыс жасайтын жобаларға қатысу.

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

  • Қазақ тілі сабағында ауызша және жазбаша қарым-қатынас жасау қызметін іске асыру;

  • білімдерін өздігінен тереңдету және жоғары оқу орнында қалыптастырылған дағдыларын жетілдіру;

  • оқу бағдарламасымен қарастырылған сағат аясында тілдік білімнің белгілі бір мөлшерін студентке меңгерту;

  • этномәдени және жалпы адмзаттық сипаттағы білім мен ақпарат беру.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ

1. Әміренова Р.С. Кәсіби қазақ тілі. - Көкшетау, 2009 ж.

2. Әміренова Р.С. Кәсіби қазақ тілін оқытуға арналған электронды оқулық. - Көкшетау, 2009 ж.

3. Қадашева Қ.Қ., Құрманова Н., Абдукамалова Э.С. Мемлекеттік тілді оқытудың бірінші деңгейіне арналған мультимедиялық оқулық.

4. Мұсаұлы Ж., Әміренова Р.С. Қазақ, орыс тілдерінің салғастырмалы

грамматикасы. – Көкшетау, 2003 ж.

5. Сүлейменова Э.Д. , Қадашева Қ.Қ. , Ақанова Д.Х. Анықтағыш: Қазақ тілі. Оқу кешені. - Алматы, 1996 ж.

6. Сүлейменова Э.Д. , Қадашева Қ.Қ. , Ақанова Д.Х. Сұхбат: Қазақ тілі: Оқу кешені. – Алматы, 1996 ж.

ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛ-ДЕРІ

интерактивтік – кішкене топпен жұмыс, ми шабуылы, пікірталас, рөльдік ойындар, сөзжұмбақ, мультимедиялық оқулық, аудио, бейне оқу құралдары.

БАҒАЛАУ ФОРМАЛАРЫ-НЫҢ ӘДІСТЕРІ

Ағымдық бақылау

(АБ) семестр бойы 100 ұпайлық шкала бойынша апта сайын баға қою

Аралық бақылау

Емтихан (Е)   16 – 18 аптаға дейін 100 ұпайлық шкала бойынша

Қорытынды бақылау

Қорытынды бағалау (Қ) : Қ = АБ * 0.6+С*  0.4.

ОҚЫТУ ТІЛІ

Қазақ тіліПәннің атауы

КӘСІБИ Қазақ тілі

Пәннің коды:

PK(R) – Ya-301

ОҚУ МЕРЗІМІ
семестр
Пәннің типі (Базалық ПӘН)

ООД/

ОК

АПТАДАҒЫ САҒАТ САНЫ

Барлық сағат саны

кредит саны

(KZ )

БАҚЫЛАУ ФОРМАСЫ

(С-сынақ, К-коллоквиум,

Е-емтихан, Е-есеп)

ПӘН ДЕҢГЕЙІ

Д

П

Лаб
2
90

2

Е

бакалавриат

ДӘРІС БЕРЕТІН ОҚЫТУШЫНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ
кафедра

ҚАЗАҚ ТІЛІ

пререквизиты

ЖОО-дағы қазақ тілі

Постреквизиты

Қазақ тілін кәсіби деңгейде меңгеру

ПӘННІҢ МАҚСАТЫ

Мемлекеттік тілдің атқаратын қызметі сан-салалы, соның бірі — мамандыққа қатысты тілді жеткілікті деңгейде меңгеру.

Бүгінгі күні «кәсіби қазақ тілін» жетілдіру мақсаты уақыт талабына айналып отыр. Сондықтан аталған пән заман талабына сай, көздеген мақсаты — тіл үйренушіні өз саласына бейімдеу.

Тіл үйренушінің бастапқы кезеңде алған білімін тереңдету, кәсіби лексиканы меңгерту, өз көзқарасын танытуға бейімдеу – пәннің міндеті.КОМПЕТЕНЦИЯЛАР

• Қазақ тілі грамматикасының негізгі заңдылықтарын меңгеріп, оны кәсіби жағдаяттарда қолдана алу қабілеттілігі.

• Оқыту үдерісі кезінде алған білімін, білігі мен дағдысын кәсіби қызметте қолдана алу қабілеттілігі.

• Өз мамандығына қатысты кәсіби жағдаяттарда ойын қазақ тілінде дәлелді, жүйелі жеткізе білу қабілеттілігі.

• Кәсіби бағдарлы мәтіндердегі негізгі ойды, БАҚ -тағы күнделікті жаңалықтан кәсібіне қатысты ақпараттарды түсіну қабілеттілігі.

• Қазақ тілінде өз мамандығы, болашақ қызметі туралы баяндай алу қабілеттілігі.

• Кәсіби терминдермен жұмыс істеу барысында оқығаны туралы өзінің бағасын бере отырып, пікірін, ойын қазақ тілінде дұрыс айта білу қабілеті.

• Өзінің кәсібі туралы әңгіме құра білу, сипаттау қабілеті.

• Сыни талдау әдістерін түсініп, қазақ тілінде пайдалана алу қабілеттілігі.

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

  • «Грамматикаға тым бейімделе бермей», коммуникативтік арнаға бағыттау, сөйлеу машығын қалыптастыру;

  • функционалдық үлгілерді пайдаланудағы мақсат — мәтін мазмұнын тереңірек меңгерту;

  • сөйлеу дағдысын қалыптастыру;

  • әр түрлі коммуникативтік жағдайларда кәсіби терминдерді қолдана білуге машықтандыру.
ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ

1. Әміренова Р.С. Кәсіби қазақ тілі. - Көкшетау, 2009 ж.

2. Әміренова Р.С. Кәсіби қазақ тілін оқытуға арналған электронды оқулық. - Көкшетау, 2009 ж.

3. Букаева А.А., Мағзұмова А.Т. «Кәсіби қазақ тілі» (туризм мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған)

4. Амренова Р.С., Омарова С.Қ., Әбілмәженова Б.Ж., Аубакирова Б.К., Әбілқасов Ғ.Ж. Кәсіби қазақ тілі (информатика мамандығына арналған)

5. Амренова Р.С., Омарова С.Қ., Әбілмәженова Б.Ж., Аубакирова Б.К., Әбілқасов Ғ.Ж. Кәсіби қазақ тілі (физика мамандығына арналған)

6. Амренова Р.С., Омарова С.Қ., Әбілмәженова Б.Ж., Аубакирова Б.К., Әбілқасов Ғ.Ж . Кәсіби қазақ тілі (математика мамандығына арналған)

7. Баймақова Ж.Д. Кәсіби қазақ тілі» (кітапхана ісі мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған

8. Исина А.О. «Кәсіби қазақ тілі» (биотехнология мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған)

9. Мағзұмова А.Т. «Кәсіби қазақ тілі» (бейнелеу өнері және сызу мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған)

10. Бұқаева А.А. «Кәсіби қазақ тілі» (дене тәрбиесі және спорт мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған)

11. Қайыркешова Н.Т. «Кәсіби қазақ тілі» (эколог мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған)

12. . Кәсіби мәтіндер жинағы

ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛ-ДЕРІ

интерактивтік – кішкене топпен жұмыс, ми шабуылы, пікірталас, рөльдік ойындар, электронды оқу құралы..

БАҒАЛАУ ФОРМАЛАРЫ-НЫҢ ӘДІСТЕРІ

Ағымдық бақылау

(АБ) семестр бойы 100 ұпайлық шкала бойынша апта сайын баға қою

Аралық бақылау

Емтихан (Е)   16 – 18 аптаға дейін 100 ұпайлық шкала бойынша

Қорытынды бақылау

Қорытынды бағалау (Қ) : Қ = АБ * 0.6+С*  0.4.

ОҚЫТУ ТІЛІ

Қазақ тіліПәннің атауы

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Пәннің коды:

MTIJ 202

ОҚУ МЕРЗІМІ
семестр
Пәннің типі (Базалық ПӘН)

ООД/

ОК

АПТАДАҒЫ САҒАТ САНЫ

Барлық сағат саны

кредит саны

(KZ )

БАҚЫЛАУ ФОРМАСЫ

(С-сынақ, К-коллоквиум,

Е-емтихан, Е-есеп)

ПӘН ДЕҢГЕЙІ

Д

П

Лаб
2
90

2

Е

бакалавриат

ДӘРІС БЕРЕТІН ОҚЫТУШЫНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ
кафедра

ҚАЗАҚ ТІЛІ

пререквизиты

Практикалық қазақ тілі, іскери қазақ тілі

Постреквизиты

Мемлекеттік тілде кез-келген мекеменің қызметін, әрекетін көрсететін құжаттарды жасап, толтыруды меңгерту.ПӘННІҢ МАҚСАТЫ

- Іс қағаздарын қазақша жүргізудің мемлекеттік құндылығын, әлеуметтік маңыздылығын, оның қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алғы шарттарының бірі екендігін ұғындыру;

- іс қағаздарын жүргізудің дербес ғылым екендігін таныту;

- іс қағаздарын жүргізудің тарих, саясаттану, архив ісі, тіл білімі, педагогика сияқты ғылым салаларымен байланысын көрсету;

- мемлекетіміздің арқа сүйер болашақ мамандық иелерін іс қағаздарын толтырудың мемлекеттік стандарттары мен толтыру әдістері, жазылу стилі, қызметі, мақсаты сияқты білім негіздерімен қаруландырып, қазақ тілінің қоғам дамуындағы рөлінің күшеюіне олардың өз септігін тигізуін қамтамасыз ету;

- іс қағаздарының түрлері, оларға қойылатын талаптар, олардың безендірілуі, лексикасы сияқты ерекшеліктерімен таныстыру.


КОМПЕТЕНЦИЯЛАР

Пәнді оқып біткеннен кейін студент меңгереді:

- Ресми іс-қағаздар стилін;

- әр құжаттың жазылу стилін, құрылымын;

- кеңселік іс қағаздарын;

- іскерлік іс қағаздарын;

- қызметтік хаттарды жаза білу;


ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алғы шарттарының бірі – оның қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және соған орай іс қағаздарының қазақша жүргізілуі. Іс қағаздары қоғам өмірінде үлкен қызмет атқарады. Іс қағаздарының саяси, тарихи, құқықтық, экономикалық маңызы өте зор. Мемлекет, республика, қала, кәсіпорын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда іс қағаздары ақпараттың табылмас қайнар көзі бола алады. Іс қағаздары – басқару қызметіндегі негізгі бір сала. Ұйымдар мен мекемелердің, кәсіпорындардың қызмет етуі барысында шығарған түрлі шешімдері, атқарған қызметі іс қағаздарынан айқын көрінеді. Сондықтан халық шаруашылығын басқаруды жетілдіру, оны ұйымдастыру деңгейін көтеру онда құжаттармен жұмыс істеудің қаншалықты ғылыми негізделгеніне тікелей байланысты. Іс қағаздарын жүргізу – басқару процесінің ажырамас бөлігінің бірі болып табылады. Себебі іс қағаздарын жүргізу – мекеме жұмысының нақты құжаттармен, деректермен реттелген, дәйектелген жұмысы. Соған орай студент дайын құжаттармен жұмысты да, мекеме ішіндегі дайындалған құжаттармен жұмысты да, сырттан келген құжаттармен жұмысты да, сондай-ақ оларды қабылдау, тіркеу, ол бойынша жұмыс істеу, орындалуын бақылау, құжаттарды қолдануға дайындау, архивке дайындау сияқты толып жатқан жұмыстарды білуі керек.

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ

1. Б.Б.Жахина, А.Қ.Құрманова, И.С.Қайырбекова. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсы. К., “Келешек-2030”ЖШС, 2003.

2.Б.Б.Жахина, А.Қ.Құрманова, И.С.Қайырбекова. Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу курсынан практикалық тасырмалар (Оқу құралы).К., “Келешек-2030”ЖШС, 2006

3.Н.Ергазиева, Б.Сүлейменова. Іс қағаздарының орысша-қазақша сөздігі Алматы, “Ана тілі”, 1992ж.

4.Л. Дүйсембекова.Іс қағаздарын қазақша жүргізу Алматы, “Ана тілі”, 2001ж.

5.Л.Дүйсембекова. Іс қағаздарын қазақша жүргізу.Алматы, “Ана тілі”, 2000ж.

6.Ресми іс қағаздары.Алматы, “Сөздік”, 2001 ж.

7.Ресми іс қағаздары. Алматы, “Сөздік”, 2002 ж.

8.А.Алдашева, З.Ахметжанова, К.Қадашева, Ә.Сүлейменова. Ресми іс қағаздары. Алматы, “Сөздік-словарь”, 2000 ж.

ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛ-ДЕРІ

интерактивтік әдіс-тәсілдер, рөльдік ойындар, мультимедиялық оқулық.

БАҒАЛАУ ФОРМАЛАРЫ-НЫҢ ӘДІСТЕРІ

Ағымдық бақылау

(АБ) семестр бойы 100 ұпайлық шкала бойынша апта сайын баға қою

Аралық бақылау

Емтихан (Е)   16 – 18 аптаға дейін 100 ұпайлық шкала бойынша

Қорытынды бақылау

Қорытынды бағалау (Қ) : Қ = АБ * 0.6+С*  0.4.

ОҚЫТУ ТІЛІ

Қазақ тіліПәннің атауы

Іскери Қазақ тілі

Пәннің коды:

IKT – 201

ОҚУ МЕРЗІМІ
семестр
Пәннің типі (Базалық ПӘН)

ООД/

ОК

АПТАДАҒЫ САҒАТ САНЫ

Барлық сағат саны

кредит саны

(KZ )

БАҚЫЛАУ ФОРМАСЫ

(С-сынақ, К-коллоквиум,

Е-емтихан, Е-есеп)

ПӘН ДЕҢГЕЙІ

Д

П

Лаб
2
90

2

Е

бакалавриат

ДӘРІС БЕРЕТІН ОҚЫТУШЫНЫҢ АТЫ-ЖӨНІ
кафедра

ҚАЗАҚ ТІЛІ

пререквизиты

Кәсіби қазақ тілі

Постреквизиты

Қазақ тілін іскерлік қарым-қатынас деңгейінде меңгеру

ПӘННІҢ МАҚСАТЫ

Қазіргі саяси, экономикалық күнделікті-тұрмыстық, қоғамдық-саяси, ғылыми және мәдени байланыс, сауда, банк ісі мен қаржы саласындағы ақпараттық жүйе мен мемлекеттік басқарушы органдардағы терминологиялық және арнайы лексиканы, сондай-ақ іскер хаттар жазысу ережелерін, шарттар мен келісімдер жасай білуге және іскерлік қарым-қатынаста сөйлеуге дағдыландыру.

КОМПЕТЕНЦИЯЛАР

Пәнді оқып біткеннен кейін студент меңгереді:

- Қазақстандағы және әлемдік кеңістіктегі қазақ тілінің рөлі мен орнын білуі, әрі сол тілде іскери қарым-қатынас жасай білу қабілеті

- Кез-келген тақырыпта айтылған ойларға өз пікірін, өз көзқарасын еркін қоса білу қабілеті

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

Пән бойынша тақырыптық жоспарда көзделген материалдар қарапайымнан күрделіге қарай сатылап құрылған. Әр тақырыпқа берілген оқу ақпаратының көлемі-лексикалық, грамматикалық, коммуникативтік және етістік минимумынан тұрады. Сонымен қатар тіл қызметінің барлық түрі өзара тығыз байланыста беріліп, оқытылуы ескерілген.


ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ

1. Г.Камешова,Г.Мұқанова

"Қазақ тілі іскери қарым-қатынас үшін". Астана, 2004 ж.

2. Т. Аяпова, З.Күзекова "Қазақ тілі" Алматы, 2002ж

3. А.Алдашева,З.Ахметжанова, Қ.Қадашева, Е.Сүлейменова

"Ресми қарым-қатынас, іс-қағаздар тілі" Алматы,2000 ж.

4. Н.Қ. Мұхамадиева "Кәсіби қазақ тілі" Алматы 2003 ж

5. З.Күзекова, Ғ.Қарағұсова "Қазақ тілі" Алматы 1997ж.,

6. М. Чечен, Т.Қ. Шаңбаев "Ғылыми сұхбат әлемі" Алматы,1994 ж.

ОҚЫТУДЫҢ ӘДІС-ТӘСІЛ-ДЕРІ

интерактивтік – кішкене топпен жұмыс, пікірталас, рөльдік ойындар, сұхбат құру.

БАҒАЛАУ ФОРМАЛАРЫ-НЫҢ ӘДІСТЕРІ

Ағымдық бақылау

(АБ) семестр бойы 100 ұпайлық шкала бойынша апта сайын баға қою

Аралық бақылау

Емтихан (Е)   16 – 18 аптаға дейін 100 ұпайлық шкала бойынша

Қорытынды бақылау

Қорытынды бағалау (Қ) : Қ = АБ * 0.6+С*  0.4.

ОҚЫТУ ТІЛІ

Қазақ тіліҚазақ тілі каф. меңгерушісі: ф.ғ.к., Амренова Р.С.

Похожие:

Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы iconФилология факультеті қазақ тілі және қазақ Әдебиеті, ОРЫС тілі және әлем әдебиеті кафедралары
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты (ОҚмпи) 2012 жылы сәуір айының 21 күні қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі...
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы iconҚазақ тілі сабағы Пәні: Қазақ тілі сынып: 10 Сабақтың тақырыбы: сынақ сабақ Сабақтың мақсаты
Бт бойынша біліктілік деңгейлерін шыңдай түсіп, қазақ тілі салаларынан алған білім тәжірибелерін практика жүзінде қолдана білу дағдыларын...
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы icon«Дарын» мектеп-интернатының ғылыми-әдістемелік кеңесінде «Ұсынылды» 28. 08. 2009жыл
Бұлар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу...
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы icon104 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы icon103 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы icon102 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы icon105 НҰСҚа аты-жөні Қала (Облыс) Аудан Мектеп Сынып Талапкердің қолы 2011 Назар аударыңыз!
Сұрақ кітапшаcы қазақ тілі, Қазақстан тарихы, математика, физика, химия, биология, география, дүние жүзі тарихы, қазақ әдебиеті,...
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
В011700- «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған «Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы»
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы icon«Филология: Қазақ филологиясы. Қазақ тіл білімі», «Қазақ тілі мен әдебиеті: Қазақ тілі» траекториялары бойынша магистратураға түсушілерге арналған бағдарлама
«Филология: Қазақ филологиясы. Қазақ тіл білімі», «Қазақ тілі мен әдебиеті: Қазақ тілі» траекториялары бойынша магистратураға түсушілерге...
Қазақ тілі кафедрасы бойынша қазақ тілі, кәсіби қазақ тілі, іскери қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәндерінің сипаттамасы iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
«Қазіргі қазақ тілі фонетикасы» пәні бойынша 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
kk.convdocs.orgБаза данных защищена авторским правом ©kk.convdocs.org 2012-2019
обратиться к администрации
kk.convdocs.org
Главная страница